Obsługa technologii HiDPI

Program InDesign rozpoznaje wysokie wartości DPI. Rozpoznaje ustawienia DPI (kropki na cal) różnych monitorów i dynamiczne zmiany DPI. Interfejs użytkownika wygląda dobrze przy zastosowaniu szerokiego zakresu ustawień DPI ekranu. Dzięki obsłudze funkcji rozpoznawania DPI interfejs użytkownika programu InDesign jest wyświetlany z zachowaniem wysokiej wartości DPI. Elementy interfejsu użytkownika są ostre, wyraźne oraz prezentują się dobrze przy zastosowaniu różnych współczynników skalowania.

Wysoka wartość DPI dla systemu Windows

Lista funkcji związanych z DPI obsługiwanych przez system Windows.

Funkcja

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Ustawienia panelu Sterowanie dla DPI

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wirtualizacja DPI aplikacji z funkcją świadomości DPI

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Wirtualizacja DPI aplikacji z systemem świadomości DPI

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

API do określenia świadomości DPI

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

API do odzyskiwania metryk systemu i DPI

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Okno z wiadomością o zmianie DPI

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

API do odzyskiwania DPI ekranu

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Wymagane jest wyzerowanie/wylogowanie w celu dokonania zmiany DPI ekranu

brak

brak

brak

brak

Nie

Wymagane jest wyzerowanie/wylogowanie w celu dokonania zmiany DPI systemu

Wyzeruj

Wyzeruj

Wyloguj

Wyloguj

Wyloguj

Ustawienie DPI wg użytkownika

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Automatyczna konfiguracja DPI przy pierwszym logowaniu

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Automatyczna konfiguracja DPI przy każdym logowaniu

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

DPI ekranu

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Podgląd dystansu włączonego do obliczeń domyślnego ustawienia DPI

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Elementy sterowania DPI wg ekranu i DPI systemu

System Windows oblicza wartość systemową DPI przy pierwszym logowaniu, wybierając rozdzielczość DPI, która zapewni najlepszą wydajność dla wybranego sprzętu. W panelu sterowania można zmienić domyślne ustawienia DPI w celu zmiany wielkości interfejsu użytkownika.  

Aby zmienić ustawienia DPI w systemie Windows 7 i 8, należy wykonać następujące czynności:

Zmiana ustawień DPI w systemie Windows 7 i 8

 1. Należy otworzyć Panel sterowania, kliknąć element Wygląd i Personalizacja, a następnie wybrać pozycję Ekran.

 2. W oknie Ekran wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć rozmiar tekstu i innych elementów na ekranie, należy kliknąć opcję Średni – 125% lub Większy – 150%, a następnie kliknąć OK.
  • Aby zmniejszyć rozmiar tekstu i innych elementów na ekranie, należy kliknąć opcję Mniejszy – 100%, a następnie kliknąć OK.
 3. Aby zobaczyć zmiany, należy zamknąć wszystkie programy i wylogować się.

Aby wprowadzić własne ustawienia DPI w systemie Windows 7 i 8, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Ekran.

 2. W oknie Ekran należy kliknąć polecenie ustawienia tekstu własnego (DPI).

 3. W oknie dialogowym Niestandardowe ustawienia DPI w obszarze Skaluj do tego procentu normalnego rozmiaru wprowadź wybraną wartość procentową i kliknij OK. W tym przypadku wartość procentowa ze 150% domyślnej wartości wynoszącej 96 DPI jest równa 144 DPI. Warto zwrócić uwagę na pole wyboru Użyj skalowania DPI stylu systemu Windows XP. Zaznaczenie tego pola wyboru wyłącza wirtualizację DPI.

 4. Aby zobaczyć zmiany należy zamknąć wszystkie działające aplikacje, wylogować się, a następnie zalogować ponownie.

Zmiana ustawień DPI w systemie Windows 8.1

Pole wyboru Pozwól mi wybrać jeden poziom skalowania dla wszystkich ekranów określa czy zastosowano skalowanie dla systemu Windows 8 (nie zaznaczone) czy Windows 8.1 (zaznaczone):

 • Zachowanie systemu Windows 8: aplikacje, które nie rozpoznają DPI są skalowane zgodnie z DPI monitora głównego. Użytkownicy mogą zmieniać systemowy współczynnik skalowania, zaznaczając inny przycisk opcji lub wprowadzając wartość własną.
 • Zachowanie systemu Windows 8: aplikacje, które nie rozpoznają DPI są skalowane zgodnie z DPI każdego monitora osobno. Użytkownicy mogą dokonywać dalszych ustawień za pomocą opcji zastępowania skalowania.

Przy zaznaczonym polu wyboru automatycznego zarządzania ekranem funkcja systemu Windows 8 pozostaje włączona. W panelu sterowania zostanie wyświetlony przycisk opcji systemu Windows umożliwiający zastosowanie systemowego współczynnika skalowania. Inaczej mówiąc, skalowanie na monitorze jest wyłączone.

Po sprawdzeniu pola wyboru automatycznego zarządzania ekranem funkcja skalowania monitora systemu Windows 8.1 jest włączona i przycisk opcji w panelu sterowania zostaje zastąpiony regulatorem suwaka z opcją Niski/Wysoki. Regulator ten konfiguruje zastępowanie skalowania ekranu. W zależności od aktualnej konfiguracji urządzenia suwak może mieć kilka ustawień zakresu DPI.

Po zastosowaniu nowej wartości zastępowania skalowania ekranu skalowanie każdego monitora jest, jeśli to możliwe, odpowiednio zwiększone lub zmniejszone. Jeśli monitor jest już ustawiony na minimum (96 DPI = skalowanie 100%) zastępowanie nie ma wpływu na ten monitor. Jeżeli wartość po przeskalowaniu monitora w górę nie przekroczy minimalnej rozdzielczości 1024 x 720, zastępowanie nie będzie widoczne.

Po zastosowaniu zmiany regulatora suwaka Niski/Wysoki (za pomocą przycisku Zastosuj) przeskalowanie odbywa się błyskawicznie. Ponowne przeskalowanie tej mapy bitowej ma wpływ na wszystkie aplikacje. W aplikacji rozpoznającej DPI może dojść do rozmycia niektórych treści, zjawisko to ustępuje po ponownym zalogowaniu i wczytaniu ustawień DPI.

Aby wprowadzić własne ustawienia DPI w systemie Windows 8.1 ze skalowaniem ekranu, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Ekran.

 2. W oknie Ekran wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć rozmiar tekstu lub innych elementów na ekranie, należy przesunąć suwak w kierunku Wysoki i kliknąć przycisk Zastosuj.
  • Aby zmniejszyć rozmiar tekstu lub innych elementów na ekranie, należy przesunąć suwak w kierunku Niski i kliknąć przycisk Zastosuj.
 3. Zmiany są nanoszone błyskawicznie. Aplikacje są skalowane i wirtualizowane do momentu wylogowania/zalogowania.

Aby wprowadzić własne ustawienia DPI w systemie Windows 8.1 bez skalowania ekranu, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Start kliknij Panel sterowania, następnie w obszarze Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Ekran.
 2. Zaznacz pole wyboru Pozwól mi wybrać jeden poziom skalowania dla wszystkich ekranów. Zostaną wyświetlone ekrany systemów Windows 7 i 8. Dobrze znany przycisk opcji umożliwia zmianę ustawień DPI.  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online