Dowiedz się, jak odzyskać dokumenty, jeżeli program InDesign niespodziewanie zamknie się.

Jeżeli program InDesign niespodziewanie zamknie się z powodu wystąpienia błędów systemowych, przerw w zasilaniu lub innych problemów, to wszelkie niezapisane zmiany w dokumentach programu InDesign, nad którymi pracowano, mogą zostać utracone. Funkcja automatycznego odzyskiwania w programie InDesign może pomóc w odzyskaniu tych dokumentów.  

Informacje o automatycznym odzyskiwaniu dokumentów w programie InDesign

Jeżeli wprowadzasz zmiany w dokumencie programu InDesign, co minutę odbywa się mini zapisywanie zmian. Program InDesign zapisuje te zmiany w plikach tymczasowych w folderze odzyskiwania programu InDesign, dodaje zmiany do dokumentu, a następnie usuwa pliki tymczasowe za każdym razem, gdy użyjesz opcji Plik > Zapisz. Jeżeli program InDesign niespodziewanie zamknie się, będzie chciał użyć tych plików tymczasowych do przywrócenia niezapisanych zmian w dokumencie.

Zawartość folderu odzyskiwania programu InDesign

Każde konto użytkownika ma osobny folder odzyskiwania programu InDesign. Jeżeli program InDesign nie może znaleźć folderu odzyskiwania programu InDesign podczas uruchamiania, tworzy go ponownie.

 •  dbt [dowolny znak alfanumeryczny]: plik tymczasowy z informacjami zapisanymi w czasie mini zapisywania dla każdego zapisanego dokumentu programu InDesign. Nazwy tych plików tymczasowych zawsze rozpoczynają się od „dbt” i w systemie Windows kończą się na „tmp”.
 • Ustawienia domyślne: plik tymczasowy, w którym zapisywane są ustawienia domyślne. Jest to pierwszy tymczasowy plik na liście, gdy wyświetlisz zawartość folderu odzyskiwania programu InDesign według nazwy.
 • RecoveryData: indeks wszystkich otwartych i uległych awarii dokumentów programu InDesign, zawierający ich pełne nazwy ścieżek. Lista otwartych dokumentów zawiera ścieżki a nie aliasy, co oznacza, że program InDesign nie jest w stanie odzyskać plików, które przeniesiono lub których nazwę zmieniono po awarii.
 • ProtectiveShutdownLog: plik dziennika generowany, gdy program InDesign ulegnie awarii z powodu naruszenia dostępu. Ten plik dziennika pomaga zidentyfikować określoną wtyczkę, która mogła spowodować błąd.

Uwaga:

Jeżeli przeniesiesz dokument do odzyskania do innego systemu i otworzysz go tam, program InDesign nie będzie mógł wyszukać pliku RecoveryData i stracisz możliwość odzyskania danych, które mogły zostać zapisane przed awarią. Dlatego należy odzyskać dokument niezwłocznie po awarii poprzez uruchomienie programu InDesign i zapisanie wszelkich odzyskanych dokumentów.

Lokalizacje folderu odzyskiwania programu InDesign

 • Mac OS X: Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows Vista i 7: C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

Uwaga:

Informacje zawarte w powyższych folderach są szyfrowane. Nie można użyć ich do odzyskania dokumentu za pomocą narzędzia innego producenta lub wymusić na programie InDesign odzyskiwanie danych.

Odzyskiwanie dokumentu programu InDesign

 1. Uruchom ponownie program InDesign, aby rozpocząć proces automatycznego odzyskiwania dokumentów.

  Program InDesign sprawdza folder odzyskiwania programu InDesign pod kątem informacji o dokumentach, które były otwarte, gdy program zamknął się i usiłuje otworzyć te dokumenty z uwzględnieniem wszystkich danych z mini zapisywania.

 2. Zapisz odzyskany dokument lub przywróć ostatnią zapisaną wersję dokumentu.

  Jeżeli program InDesign pomyślnie otworzy dokument i uwzględni w nim dane z mini zapisywania, nazwa pliku zostanie wyświetlona jako „[Oryginalna nazwa pliku] Recovered”.

  • Aby zapisać odzyskany dokument, wybierz opcje Plik > Zapisz lub Plik > Zapisz jako. Gdy pojawi się monit, kliknij opcję Tak, aby nadpisać oryginalny plik i uwzględnić odzyskane, poprzednio niezapisane informacje.
  • Alternatywnie wybierz opcję Plik > Przywróć, aby przywrócić ostatnią zapisaną wersję dokumentu. Ta wersja nie będzie zawierać niezapisanych zmian, które zostały wprowadzone przed niespodziewanym zamknięciem programu InDesign.

  Jeżeli odzyskany dokument jest zbyt uszkodzony, aby go otworzyć, program InDesign może zamknąć się ponownie lub wyświetlić komunikat o błędzie.

 3. (Opcjonalnie) Sprawdź plik ProtectiveShutdownLog, aby określić, czy wtyczka innej firmy spowodowała awarię programu InDesign.

  Otwórz plik w edytorze tekstu, aby wyświetlić czas, datę, błąd i dodatki, które były ładowane w programie InDesign, gdy wystąpiła awaria. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z dodatkami innych firm w programie InDesign.

Wiadomości podczas automatycznego odzyskiwania

Gdy program InDesign próbuje odzyskać dokument, jedna z poniższych wiadomości może być wyświetlana.

W niektórych wiadomościach użytkownik jest pytany, jak chce kontynuować. W niektórych sytuacjach można kliknąć następujące przyciski:

 • Kliknij opcję Tak, aby kontynuować odzyskiwanie pozostałych dokumentów, ale pozostaw dokument z alertem na liście dokumentów w pliku RecoveryData. Przy ponownym uruchomieniu programu program InDesign będzie on ponownie próbował odzyskać ten dokument.
 • Kliknij opcję Nie, aby kontynuować odzyskiwanie pozostałych dokumentów, ale usuń dokument z alertem na liście dokumentów w pliku RecoveryData. Program InDesign nie będzie ponownie próbował odzyskać tego pliku.
 • Kliknij opcję Anuluj, aby zatrzymać proces odzyskiwania wszystkich dokumentów. Przy ponownym uruchomieniu programu program InDesign będzie on ponownie próbował odzyskać wszystkie dokumenty.
 • Kliknij Zapisz jako , aby zapisać naprawiony dokument jako nowy dokument.
 • Kliknij przycisk Kontynuuj , aby rozpocząć pracę nad nowym dokumentem bez nazwy, który został naprawiony.
Wiadomość Co to oznacza?
Czy chcesz rozpocząć automatyczne odzyskiwanie? Przynajmniej jeden z dokumentów wymagających odzyskania jest uszkodzony (mimo że w wiadomości nie wspomniano o uszkodzeniu). Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi dokumentami programu InDesign.
Nie można znaleźć pliku [nazwa pliku]. Czy chcesz odłożyć jego odzyskiwanie? Program InDesign nie mógł znaleźć dokumentu, ponieważ został usunięty,
przeniesiony lub zmieniono jego nazwę. Lub wolumin (serwer), w którym znajduje się dokument, może być w tej chwili niedostępny.
Nie można odzyskać pliku [nazwa pliku], ponieważ został zmieniony. Dokument został już odzyskany i zapisany w sieci, tak więc zawartość dokumentu nie jest już zgodna z plikiem lokalnym, który zawiera informacje z mini zapisywania. Aby znaleźć plik, wybierz opcje Plik > Otwórz.  
Nie można otworzyć nieznanego dokumentu. Informacje o błędzie bazy danych nie są dostępne. Plik tymczasowy dokumentu jest uszkodzony lub nie można go znaleźć. Możesz nadal otworzyć ostatnią zapisaną wersję dokumentu.
Plik [nazwa pliku] został uszkodzony bez możliwości odzyskania. Dokumentu nie można odzyskać, ponieważ jest uszkodzony. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi dokumentami programu InDesign.
Plik [nazwa pliku] może być uszkodzony Czy mimo tego chcesz go otworzyć? Dokument zawiera niespójności, które mogą spowodować awarię programu InDesign. Jeżeli otworzysz dokument, skopiuj i wklej jego zawartość do nowego dokumentu. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi dokumentami programu InDesign.

Plik [nazwa pliku] był uszkodzony i został naprawiony. Możliwe, że uszkodzona treść pliku została usunięta lub zmieniona.

Kliknij „Zapisz jako”, aby zapisać jako nowy plik [zalecane]. Kliknij „Kontynuuj”, aby kontynuować pracę nad naprawionym plikiem.

Plik był uszkodzony, więc utworzono nowy plik zawierający odzyskaną treść. Możesz zapisać ten plik lub kontynuować pracę nad nowym dokumentem bez nazwy.
Plik [nazwa pliku] jest uszkodzony i pewne dane mogą zostać utracone podczas naprawiania. Oryginalny plik jest nienaruszony; ten plik jest duplikatem. Plik był uszkodzony, więc utworzono nowy plik zawierający odzyskaną treść.  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online