Podręcznik użytkownika Anuluj

Odzyskiwanie dokumentów programu InDesign

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Instrukcje odzyskiwania dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zakończenia działania przez program InDesign.

Jeżeli program InDesign niespodziewanie zamknie się z powodu wystąpienia błędów systemowych, przerw w zasilaniu lub innych problemów, to wszelkie niezapisane zmiany w dokumentach programu InDesign, nad którymi pracowano, mogą zostać utracone. Funkcja automatycznego odzyskiwania w programie InDesign może pomóc w odzyskaniu tych dokumentów.  

Jeżeli wprowadzasz zmiany w dokumencie programu InDesign, co minutę odbywa się mini zapisywanie zmian. Program InDesign zapisuje te zmiany w plikach tymczasowych w folderze odzyskiwania programu InDesign, dodaje zmiany do dokumentu, a następnie usuwa pliki tymczasowe za każdym razem, gdy użyjesz opcji Plik > Zapisz. Jeżeli program InDesign niespodziewanie zamknie się, będzie chciał użyć tych plików tymczasowych do przywrócenia niezapisanych zmian w dokumencie.

Zawartość folderu odzyskiwania programu InDesign

Każde konto użytkownika ma osobny folder odzyskiwania programu InDesign. Jeżeli program InDesign nie może znaleźć folderu odzyskiwania programu InDesign podczas uruchamiania, tworzy go ponownie.

 •  dbt [dowolny znak alfanumeryczny]: plik tymczasowy z informacjami zapisanymi w czasie mini zapisywania dla każdego zapisanego dokumentu programu InDesign. Nazwy tych plików tymczasowych zawsze rozpoczynają się od „dbt” i w systemie Windows kończą się na „tmp”.
 • Ustawienia domyślne: plik tymczasowy, w którym zapisywane są ustawienia domyślne. Jest to pierwszy tymczasowy plik na liście, gdy wyświetlisz zawartość folderu odzyskiwania programu InDesign według nazwy.
 • RecoveryData: indeks wszystkich otwartych i uległych awarii dokumentów programu InDesign, zawierający ich pełne nazwy ścieżek. Lista otwartych dokumentów zawiera ścieżki a nie aliasy, co oznacza, że program InDesign nie jest w stanie odzyskać plików, które przeniesiono lub których nazwę zmieniono po awarii.
 • ProtectiveShutdownLog: plik dziennika generowany, gdy program InDesign ulegnie awarii z powodu naruszenia dostępu. Ten plik dziennika pomaga zidentyfikować określoną wtyczkę, która mogła spowodować błąd.

 Jeżeli przeniesiesz dokument do odzyskania do innego systemu i otworzysz go tam, program InDesign nie będzie mógł wyszukać pliku RecoveryData i stracisz możliwość odzyskania danych, które mogły zostać zapisane przed awarią. Dlatego należy odzyskać dokument niezwłocznie po awarii poprzez uruchomienie programu InDesign i zapisanie wszelkich odzyskanych dokumentów.

Lokalizacje folderu odzyskiwania programu InDesign

 • macOS: Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows: C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

 Informacje zawarte w powyższych folderach są szyfrowane. Nie można użyć ich do odzyskania dokumentu za pomocą narzędzia innego producenta lub wymusić na programie InDesign odzyskiwanie danych.

Odzyskiwanie dokumentu programu InDesign

 1. Uruchom ponownie program InDesign, aby rozpocząć proces automatycznego odzyskiwania dokumentów.

  InDesign odczytuje ze swojego folderu odzyskiwania informacje o dokumentach, które były otwarte w chwili zakończenia działania programu, a następnie podejmuje próbę otwarcia tych dokumentów z uwzględnieniem wszystkich danych z mini-zapisów.

 2. Zapisz odzyskany dokument lub przywróć jego ostatnią prawidłowo zapisaną wersję.

  Jeżeli program InDesign pomyślnie otworzy dokument i uwzględni w nim dane z mini zapisywania, nazwa pliku zostanie wyświetlona jako „[Oryginalna nazwa pliku] Recovered”.

  • Aby zapisać odzyskany dokument, wybierz opcje Plik > Zapisz lub Plik > Zapisz jako. Gdy pojawi się monit, kliknij opcję Tak, aby nadpisać oryginalny plik i uwzględnić odzyskane, poprzednio niezapisane informacje.
  • Alternatywnie wybierz opcję Plik > Przywróć, aby przywrócić ostatnią zapisaną wersję dokumentu. Ta wersja nie będzie zawierać niezapisanych zmian, które zostały wprowadzone przed niespodziewanym zamknięciem programu InDesign.

  Jeżeli odzyskany dokument jest zbyt uszkodzony, aby go otworzyć, program InDesign może zamknąć się ponownie lub wyświetlić komunikat o błędzie.

 3. (Opcjonalnie) Sprawdź plik ProtectiveShutdownLog, aby określić, czy wtyczka innej firmy spowodowała awarię programu InDesign.

  Otwórz plik w edytorze tekstu, aby wyświetlić czas, datę, błąd i dodatki, które były ładowane w programie InDesign, gdy wystąpiła awaria. Zobacz Rozwiązywanie problemów z dodatkami innych firm w programie InDesign.

Wiadomości podczas automatycznego odzyskiwania

Podczas próby odzyskania dokumentu przez program InDesign może być wyświetlany jeden z komunikatów wymienionych w poniższej tabeli.

Niektóre komunikaty proszą użytkownika o podjęcie decyzji o sposobie dalszego działania. W niektórych sytuacjach można kliknąć następujące przyciski:

 • Kliknij opcję Tak, aby kontynuować odzyskiwanie pozostałych dokumentów, ale pozostaw dokument z alertem na liście dokumentów w pliku RecoveryData. Przy ponownym uruchomieniu programu program InDesign będzie on ponownie próbował odzyskać ten dokument.
 • Kliknij opcję Nie, aby kontynuować odzyskiwanie pozostałych dokumentów, ale usuń dokument z alertem na liście dokumentów w pliku RecoveryData. Program InDesign nie będzie ponownie próbował odzyskać tego pliku.
 • Kliknij opcję Anuluj, aby zatrzymać proces odzyskiwania wszystkich dokumentów. Przy ponownym uruchomieniu programu program InDesign będzie on ponownie próbował odzyskać wszystkie dokumenty.
 • Kliknij przycisk Zapisz jako, aby zapisać naprawiony dokument jako nowy dokument.
 • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć pracę nad nowym dokumentem bez nazwy, który został naprawiony.

Komunikat

Znaczenie

Czy chcesz rozpocząć automatyczne odzyskiwanie?

Przynajmniej jeden z dokumentów wymagających odzyskania jest uszkodzony (mimo że w komunikacie nie wspomniano o uszkodzeniu). Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z plikami.

Nie można znaleźć pliku [nazwa pliku]. Czy chcesz odłożyć jego odzyskiwanie?

Program InDesign nie mógł znaleźć dokumentu, ponieważ został on usunięty, przeniesiony lub zmieniono jego nazwę. Lub wolumin (serwer), w którym znajduje się dokument, może być w tej chwili niedostępny.

Nie można odzyskać pliku [nazwa pliku], ponieważ został zmieniony.

Dokument został już odzyskany i zapisany w sieci, tak więc zawartość dokumentu nie jest już zgodna z plikiem lokalnym, który zawiera informacje z minizapisywania. Aby znaleźć plik, wybierz opcje Plik > Otwórz.  

Nie można otworzyć nieznanego dokumentu. Informacje o błędzie bazy danych nie są dostępne.

Plik tymczasowy dokumentu jest uszkodzony lub nie można go znaleźć. Możesz nadal otworzyć ostatnią zapisaną wersję dokumentu.

Plik [nazwa pliku] został uszkodzony bez możliwości odzyskania.

Dokumentu nie można odzyskać, ponieważ jest uszkodzony. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z plikami.

Plik [nazwa pliku] może być uszkodzony Czy mimo tego chcesz go otworzyć?

Dokument zawiera niespójności, które mogą spowodować awarię programu InDesign. Jeżeli otworzysz dokument, skopiuj i wklej jego zawartość do nowego dokumentu. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z plikami.

InDesign wykrył, że plik [nazwa pliku] jest uszkodzony. Naprawiliśmy plik, ale może brakować pewnych treści.

(Zalecane) Kliknij opcję „Zapisz jako”, aby zapisać naprawiony plik pod nową nazwą.

Plik był uszkodzony, więc utworzono nowy plik zawierający odzyskaną treść. Można zapisać ten plik lub kontynuować pracę nad nowym dokumentem bez nazwy.

InDesign wykrył, że plik [nazwa pliku] jest uszkodzony.

Naprawiliśmy plik, ale może brakować pewnych treści. Pierwotny plik pozostał nienaruszony, a naprawiony plik jest jego duplikatem.

Plik był uszkodzony, więc utworzono nowy plik zawierający odzyskaną treść.  


Zasoby pokrewne

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto