Dowiedz się, jakie czynności należy podjąć, gdy programu InDesign CC nie można uruchomić lub gdy ulegnie awarii podczas korzystania z narzędzia Tekst.

Problem

Gdy dokument InDesign CC używa czcionek ze znakami specjalnymi w nazwie czcionki, program InDesign CC może ulec awarii podczas uruchamiania lub korzystania z narzędzia Tekst.  

Wypróbuj poniższe rozwiązanie w podanej kolejności. Zatrzymaj, gdy uda Ci się pomyślnie uruchomić program InDesign CC lub użyć narzędzia Tekst. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami.

Aktualizowanie programu InDesign

Zainstaluj najnowszą aktualizację programu InDesign CC za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer lub bezpośrednio za pomocą programu InDesign CC.

Aktualizowanie programu InDesign
Aktualizowanie programu InDesign za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer

-lub-

  • W programie InDesign CC wybierz opcje Pomoc > Aktualizacje.

Wylogowywanie i logowanie w usłudze Creative Cloud

Wylogowanie się powoduje dezaktywację wszystkich zainstalowanych aplikacji i usług Creative Cloud (w tym programu InDesign) powiązanych z identyfikatorem Adobe ID użytkownika na tym komputerze. Aplikacje są nadal zainstalowane, ale nie są już podłączone do ważnej licencji. Zaloguj się, aby reaktywować licencję i uruchomić program InDesign i inne aplikacje Creative Cloud.

Możesz się wylogować i zalogować za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Lub możesz się wylogować i zalogować bezpośrednio w programie InDesign. Poprzez wylogowanie z jednej aplikacji Creative Cloud dezaktywowane są wszystkie aplikacje Creative Cloud powiązane z identyfikatorem Adobe ID na tym komputerze.

Zapoznaj się z tematem Wylogowywanie z usługi Creative Cloud.

Wylogowywanie
Wylogowywanie za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer

Rozwiązanie problemów z czcionkami

Usuń lub wyłącz czcionki, których nazwa zawiera znaki specjalne, np. Ithornët.

Mac OS

Uruchamianie w trybie selektywnym (w systemie Windows) lub trybie bezpiecznego rozruchu (w systemie Mac OS)

Uruchom program InDesign CC lub narzędzie Tekst podczas działania w trybie selektywnym (w systemie Windows) bądź trybie bezpiecznego rozruchu (w systemie Mac OS). Jeśli nie nastąpi awaria, konflikt z programem InDesign CC może powodować inne oprogramowanie lub usługa zainstalowane w komputerze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online