Oblewanie tekstem wokół obiektów

Możesz oblewać tekstem wokół dowolnego obiektu, łącznie z ramkami tekstowymi, importowanymi obrazami i obiektami narysowanymi w programie InDesign. Po zastosowaniu oblewania obiektu tekstem program InDesign tworzy wokół tego obiektu granicę odpychającą tekst. Obiekt, wokół którego oblewa się tekstem, nazywany jest oblewanym obiektem. Oblewanie tekstem często określa się mianem zawijania tekstu.

Pamiętaj, że opcje oblewania tekstem dotyczą samego oblewanego obiektu,a nie tekstu. Każda zmiana dokonana na granicach oblewania pozostanie w mocy, jeśli przesuniesz oblewany obiekt blisko innej ramki tekstowej.

Oblewanie tekstem wokół prostych obiektów

 1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 2. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie, wybierz obiekt, który chcesz oblać tekstem.
 3. W panelu Oblewanie tekstem kliknij wybrany kształt oblewania:

  Oblewaj dookoła obwiedni 

  Tworzy prostokątne oblewanie, którego szerokość i wysokość określone są przez obwiednię zaznaczonego obiektu, łącznie ze wszelkimi zdefiniowanymi przesunięciami.

  Oblewaj dookoła kształtu obiektu 

  Znane również jako oblewanie wokół konturów, tworzy granicę oblewania o takim samym kształcie, jak zaznaczona ramka (plus-minus podane przez Ciebie odległości odstępu).

  Oblewaj dookoła obwiedni
  Ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni (po lewej) w porównaniu do ustawienia Oblewaj dookoła kształtu obiektu (po prawej)

  Obiekt przechodzenia 

  Powoduje, że tekst nie pojawia się w dostępnej przestrzeni po lewej ani prawej stronie ramki.

  Przejdź do następnej kolumny 

  Wymusza przesunięcie się akapitu do góry następnej kolumny lub ramki tekstowej.

 4. Z menu Oblej wybierz, czy oblewanie stosuje się do określonej strony (np. do prawej strony lub największej powierzchni) lub w kierunku do lub od grzbietu. (jeśli nie widzisz menu Oblewaj, wybierz Pokaż Opcje z menu panelu Oblewanie tekstem).

  Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni lub Oblewaj dookoła kształtu obiektu.

  Opcje oblewania
  Opcje oblewania

  A. Lewa i prawa strona zarazem B. Strona do grzbietu C. Strona od grzbietu 
 5. Wybierz wartość przesunięcia Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, ujemne - przesuwają oblewanie do ramki.

Jeżeli nie udaje ci się włączyć oblewania tekstem wokół obrazu, sprawdź, czy dla danej ramki nie zaznaczono Ignoruj oblewanie tekstem. Także jeśli w preferencjach Składu jest wybrana opcja Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej, upewnij się, że tekst poniżej jest obiektem oblewanym.

Opcje oblewania tekstu zastosowane dla grupy nie dotyczą ramek tekstowych, będących w środku grupy.

Uwaga:

Aby ustawić domyślne opcje oblewania tekstem dla wszystkich nowych obiektów, odznacz wszystkie obiekty, a następnie ustaw opcje oblewania tekstem.

Oblewanie tekstem wokół importowanych obrazów

Aby oblewać tekstem wokół importowanych obrazów, jeśli to możliwe, zapisz ścieżkę przycinającą w aplikacji, w której utworzyłeś obraz. Po umieszczeniu obrazu w programie InDesign zaznacz opcję Zastosuj ścieżkę przycinającą programu Photoshop w oknie dialogowym Opcje importu obrazu.

 1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 2. Wybierz importowany obraz, a w panelu Oblewanie tekstem kliknij Oblewaj dookoła kształtu obiektu .
 3. Wybierz wartość przesunięcia Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, ujemne - przesuwają oblewanie do ramki.
 4. Wybierz Pokaż opcje z menu panelu Oblewanie tekstem, aby wyświetlić dodatkowe opcje
 5. Z menu Tekst, wybierz opcje konturu:

  Obwiednia

  Oblewa tekst w kształcie prostokąta o wysokości i szerokości obrazu.

  Wykryj krawędzie

  Generuje granice przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi. Aby ręcznie dostosować wykrywanie krawędzi, zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca > Opcje.

  Kanał alfa

  Generuje granice za pomocą kanału alfa zachowanego wraz z rysunkiem. Jeżeli opcja Kanał alfa nie jest dostępna, to z obrazem nie zostały zapisane żadne kanały alfa. Program InDesign automatycznie rozpoznaje domyślną przezroczystość (wzór szachownicy) programu Adobe Photoshop jako kanał alfa; w przeciwnym wypadku trzeba za pomocą programu Photoshop usunąć tło lub utworzyć i zapisać z obrazem dodatkowy kanał alfa.

  Ścieżka programu Photoshop

  Generuje granice za pomocą ścieżki zachowanej wraz z rysunkiem. Wybierz opcję Ścieżka programu Photoshop, a potem ścieżkę z menu Ścieżka. Jeżeli opcja Ścieżka programu Photoshop jest niedostępna, to z obrazem nie zostały zapisane żadne ścieżki.

  Ramka graficzna

  Generuje obwiednię z ramki kontenera.

  Tak jak przycinanie

  Generuje granicę przy użyciu ścieżki przycinającej importowanego pliku.

 6. Aby umożliwić pojawianie się tekstu „w środku” obrazu, np. wewnątrz rysunku koła, wybierz Dołącz wewnątrz krawędzi.
Dołącz wewnątrz krawędzi wyłączona (po lewej) i włączona (po prawej)
Dołącz wewnątrz krawędzi wyłączona (po lewej) i włączona (po prawej)

Tworzenie odwróconego oblewania tekstem

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczania bezpośrednie  zaznacz obiekt, np. ścieżkę złożoną, wewnątrz której można będzie oblewać tekstem.
 2. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 3. Zastosuj oblanie tekstem do obiektu, a potem zaznacz opcję Odwróć. Opcja Odwróć jest często używana w połączeniu z opcją Kształt obiektu przy oblewaniu tekstem.
Oblewanie tekstem dookoła kształtu obiektu (po lewej) i z zaznaczoną opcją Odwróć (po prawej)
Oblewanie tekstem dookoła kształtu obiektu (po lewej) i z zaznaczoną opcją Odwróć (po prawej)

Zmiana kształtu oblewania tekstem

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , zaznacz obiekt, do którego zastosowane zostało oblewanie tekstem. Jeżeli granica oblewania tekstem ma ten sam kształt co obiekt, to jest ona nałożona na obiekt.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby równomiernie zmienić odległość między tekstem a obiektem oblewania, podaj wartości przesunięcia w panelu Oblewanie tekstem.
  • Aby edytować krawędź oblewania tekstem, posłuż się narzędziami Pióro  i Zaznaczanie bezpośrednie.
Edycja granicy oblewania tekstem
Edycja granicy oblewania tekstem

Jeśli ręcznie zmieniasz kształt ścieżki oblewanego testu, w menu Tekst zostaje zaznaczona Ścieżka zmieniona przez użytkownika i pozostaje wyświetlona w przydymionym kolorze w menu. Oznacza to, że ścieżka kształtu zmieniła się.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć oryginalnej ścieżki przycinającej, a nie edytowanej granicy oblewanego tekstu, wybierz w panelu Oblewanie tekstem z menu Tekst opcję Jak przycinająca.

Stosowanie oblewania tekstem w elementach strony wzorcowej

Jeśli jest zaznaczona opcja Zastosuj tylko do strony wzorcowej, musisz przesłonić element strony wzorcowej na stronie dokumentu, aby oblać wokół niego tekstem. Jeśli ta opcja jest odznaczona, tekst zarówno na stronach wzorcowych, jaki i na stronach dokumentu może oblewać elementy strony wzorcowej bez potrzeby przesłaniania elementów strony wzorcowej.

 1. Zaznacz obiekt na stronie wzorcowej.
 2. W menu panelu Oblewanie tekstem zaznacz lub odznacz opcję Zastosuj tylko do strony wzorcowej.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy obiekt na stronie wzorcowej jest zaznaczony i oblewany.

Oblewanie tekstu wokół zakotwiczonych obiektów

Jeśli oblewanie tekstem zostanie zastosowane do zakotwiczonego obiektu, wpłynie ono na wiersze tekstu w wątku za znacznikiem zakotwiczenia. Oblewanie nie wpłynie na wiersze tekstu zawierające znacznik zakotwiczenia lub znajdujące się przed nim.

Jeśli wkleisz obiekt jako obiekt w wierszu, jego granice oblewania tekstem zostają zachowane.

Pomijanie oblewania tekstem na warstwach ukrytych

Po ukryciu warstwy zawierającej obiekt oblewania, ramki tekstowe na innych warstwach nadal oblewają się wokół tego obiektu. Można wyłączyć to oblewanie, zaznaczając opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta w oknie dialogowym Opcje warstwy. Gdy opcja ta jest zaznaczona, ukrycie warstwy może spowodować przeskładanie tekstu na innych warstwach.

 1. Otwórz panel Warstwy i dwukrotnie kliknij nazwę warstwy, która zawiera obiekt oblewania.
 2. Wybierz opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta.

Justowanie tekstu oblewającego obiekty

Kiedy ustalasz, w jaki sposób tekst jest wyjustowany obok oblewanych obiektów, zmiana ta zostaje zastosowana do całego dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InDesign > Preferencje > Skład (Mac OS).
 2. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

  Justuj tekst obok obiektu

  Justuje tekst obok oblewanych obiektów, które oddzielają łam tekstu. Funkcja ta działa jedynie w przypadku, gdy oblewanie tekstem całkowicie przeplata się z liniami tekstu, tak że każda linia jest podzielona na dwie lub więcej części.

  Uwaga:

  Po wybraniu opcji Wyrównaj do lewej tekst zostanie wyrównany do lewej lub górnej krawędzi obiektu; po wybraniu opcji Wyrównaj do prawej tekst zostanie wyrównany do prawej lub dolnej krawędzi. Jeśli wybierzesz opcję Pełne justowanie, tekst zostanie równomiernie wyrównany między krawędziami.

  Justuj tekst obok obiektu
  Justuj tekst obok obiektu

  Pomiń wg interlinii

  Przesuwa oblewający tekst do następnej możliwej interlinii poniżej obiektu oblewanego przez ten tekst. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to wiersze tekstu mogą zostać przeniesione pod obiekt w taki sposób, który uniemożliwi wyrównanie ich z sąsiadującymi łamami albo ramkami tekstowymi. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy trzeba upewnić się, że tekst jest wyrównany do siatki linii bazowych.

  Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej

  Oblewanie tekstem nie wpływa na tekst położony powyżej oblewanego obiektu. Porządek układania wyznaczany jest przez położenie warstwy w panelu Warstwy oraz przez kolejność obiektów na warstwie.

Pomiń oblewanie tekstem w ramce tekstowej

W niektórych przypadkach, korzystnie jest wyłączyć oblewanie tekstem w ramce tekstowej. Na przykład, jedna ramka tekstowa ma być oblewana wokół obiektu, ale tekst z innej ramki ma się pojawiać wewnątrz tego obiektu.

 1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
 2. Zaznacz opcję Pomiń oblewanie tekstem, a następnie kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online