Podręcznik użytkownika Anuluj

Oblewanie tekstem wokół obiektów

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign
Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Możesz oblewać tekstem wokół dowolnego obiektu, łącznie z ramkami tekstowymi, importowanymi obrazami i obiektami narysowanymi w programie InDesign. Po zastosowaniu oblewania obiektu tekstem program InDesign tworzy wokół tego obiektu granicę odpychającą tekst. Obiekt, wokół którego oblewa się tekstem, nazywany jest oblewanym obiektem. Oblewanie tekstem często określa się mianem zawijania tekstu.

Pamiętaj, że opcje oblewania tekstem dotyczą samego oblewanego obiektu, a nie tekstu. Każda zmiana dokonana na granicach oblewania pozostanie w mocy, jeśli przesuniesz oblewany obiekt blisko innej ramki tekstowej.

Oblewanie tekstem wokół prostych obiektów

 1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 2. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz obiekt, który chcesz oblać tekstem.
 3. Na panelu Oblewanie tekstem kliknij wybrany kształt oblewania:

  Oblewaj dookoła obwiedni

  Tworzy oblewanie prostokątne, którego szerokość i wysokość określone są przez obwiednię zaznaczonego obiektu wraz ze wszelkimi zdefiniowanymi przesunięciami.

  Oblewaj dookoła kształtu obiektu 

  Znane również jako oblewanie wokół konturów, tworzy granicę oblewania o takim samym kształcie, jak zaznaczona ramka (dodając lub odejmując podane przez Ciebie odległości przesunięcia).

  Ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni (po lewej) w porównaniu do ustawienia Oblewaj dookoła kształtu obiektu (po prawej)

  Omiń obiekt

  Powoduje, że tekst nie będzie wstawiany w przestrzeni dostępnej po lewej i prawej stronie ramki.

  Przejdź do następnej kolumny 

  Wymusza przesunięcie otaczającego akapitu na początek następnej kolumny lub ramki tekstowej.

 4. Z menu Oblej wybierz, czy oblewanie stosuje się do określonej strony (np. do prawej strony lub największej powierzchni) lub w kierunku do lub od grzbietu. (jeśli nie widzisz menu Oblewaj, wybierz polecenie Pokaż Opcje z menu panelu Oblewanie tekstem).

  Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni lub Oblewaj dookoła kształtu obiektu.

  Opcje oblewania

  A. Lewa i prawa strona zarazem B. Strona do grzbietu C. Strona od grzbietu 

 5. Wybierz wartość przesunięcia. Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, a ujemne do ramki.

Jeżeli nie udaje ci się włączyć oblewania tekstem wokół obrazu, sprawdź, czy dla danej ramki nie zaznaczono polecenia Ignoruj oblewanie tekstem. Ponadto jeśli w preferencjach Składu jest wybrana opcja Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej, upewnij się, że tekst poniżej jest obiektem oblewanym.

Opcje oblewania tekstu zastosowane dla grupy nie dotyczą ramek tekstowych będących w środku grupy.

Uwaga:

Aby ustawić domyślne opcje oblewania tekstem dla wszystkich nowych obiektów, odznacz wszystkie obiekty, a następnie ustaw opcje oblewania tekstem.

Oblewanie tekstu z inteligentnym wykrywaniem obiektu

Tekst można zawijać wokół konturów obiektu bezpośrednio w programie InDesign — bez konieczności używania kanałów alfa albo ścieżek z programu Photoshop. Dzięki technologii Adobe Sensei program InDesign umożliwia inteligentne identyfikowanie kluczowego obiektu na obrazie oraz zawijanie wokół niego tekstu.

Zawijanie tekstu z uwzględnieniem obiektu w programie InDesign
Inteligentne wykrywanie obiektu na obrazie i oblewanie go tekstem.

Wykonaj poniższe kroki, aby zawijać tekst z uwzględnieniem obiektu.

 1. Przejdź do panelu Oblewanie tekstem i wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.

 2. Zaimportuj obraz i przygotuj tekst, który ma oblać obiekt.

 3. Zaznacz obraz. Na panelu Oblewanie tekstem wybierz opcję Oblewaj dookoła kształtu obiektu .

  Oblewaj dookoła kształtu obiektu
  Kliknij ikonę Oblewaj dookoła kształtu obiektu.

 4. W sekcji Opcje konturów wybierz polecenie Tekst > Zaznacz obiekt. Program InDesign wyświetli punkty kontrolne wokół obiektu.

 5. Aby dodać lub usunąć punkty kontrolne, użyj narzędzia Pióro. Aby zaznaczyć lub przesunąć punkty kontrolne, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK.

  Edytowanie punktów kontrolnych
  Narzędzia Pióro i Zaznaczanie bezpośrednie umożliwiają zaznaczanie, przesuwanie i usuwanie punktów kontrolnych.

Oblewanie tekstem wokół importowanych obrazów

Aby oblewać tekstem wokół importowanych obrazów, jeśli to możliwe, zapisz ścieżkę przycinającą w aplikacji, w której utworzono obraz. Po umieszczeniu obrazu w programie InDesign zaznacz opcję Zastosuj ścieżkę przycinającą programu Photoshop w oknie dialogowym Opcje importu obrazu.

 1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 2. Wybierz importowany obraz, a na panelu Oblewanie tekstem kliknij opcję Oblewaj dookoła kształtu obiektu .
 3. Wybierz wartość przesunięcia. Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, a ujemne do ramki.
 4. Wybierz Pokaż opcje z menu panelu Oblewanie tekstem, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
 5. Z menu Tekst, wybierz opcje konturu:

  Obwiednia

  Oblewa tekst w kształcie prostokąta o wysokości i szerokości obrazu.

  Wykryj krawędzie

  Generuje granice przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi. Aby ręcznie dostosować wykrywanie krawędzi, zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca > Opcje.

  Kanał alfa

  Generuje granice za pomocą kanału alfa zachowanego wraz z rysunkiem. Jeżeli opcja Kanał alfa nie jest dostępna, to z obrazem nie zostały zapisane żadne kanały alfa. Program InDesign automatycznie rozpoznaje domyślną przezroczystość (wzór szachownicy) programu Adobe Photoshop jako kanał alfa; w przeciwnym wypadku trzeba za pomocą programu Photoshop usunąć tło lub utworzyć i zapisać z obrazem dodatkowy kanał alfa.

  Ścieżka programu Photoshop

  Generuje granice za pomocą ścieżki zachowanej wraz z rysunkiem. Wybierz opcję Ścieżka programu Photoshop, a potem ścieżkę z menu Ścieżka. Jeżeli opcja Ścieżka programu Photoshop jest niedostępna, to z obrazem nie zostały zapisane żadne ścieżki.

  Ramka graficzna

  Generuje obwiednię z ramki kontenera.

  Tak jak przycinanie

  Generuje granicę przy użyciu ścieżki przycinającej importowanego pliku.

 6. Aby umożliwić pojawianie się tekstu „w środku” obrazu, np. wewnątrz rysunku koła, wybierz Dołącz wewnątrz krawędzi.
Dołącz wewnątrz krawędzi wyłączona (po lewej) i włączona (po prawej)

Tworzenie odwróconego oblewania tekstem

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczania bezpośrednie , zaznacz obiekt, np. ścieżkę złożoną, wewnątrz której można będzie oblewać tekstem.
 2. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
 3. Zastosuj oblanie tekstem do obiektu, a potem zaznacz opcję Odwróć. Opcja Odwróć jest często używana w połączeniu z opcją Kształt obiektu przy oblewaniu tekstem.
Oblewanie tekstem dookoła kształtu obiektu (po lewej) i z zaznaczoną opcją Odwróć (po prawej)

Zmiana kształtu oblewania tekstem

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , zaznacz obiekt, do którego zastosowane zostało oblewanie tekstem. Jeżeli granica oblewania tekstem ma ten sam kształt co obiekt, to jest ona nałożona na obiekt.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby równomiernie zmienić odległość między tekstem a obiektem oblewania, podaj wartości przesunięcia w panelu Oblewanie tekstem.
  • Aby edytować krawędź oblewania tekstem, posłuż się narzędziami Pióro  i Zaznaczanie bezpośrednie, aby zmodyfikować ścieżkę.
Edycja granicy oblewania tekstem

Jeśli ręcznie zmieniasz kształt ścieżki oblewanego testu, w menu Tekst zostaje zaznaczona Ścieżka zmieniona przez użytkownika i pozostaje wyświetlona w przydymionym kolorze w menu. Oznacza to, że ścieżka kształtu zmieniła się.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć oryginalnej ścieżki przycinającej, a nie edytowanej granicy oblewanego tekstu, wybierz w panelu Oblewanie tekstem z menu Tekst opcję Jak przycinająca.

Stosowanie oblewania tekstem w elementach strony wzorcowej

Jeśli jest zaznaczona opcja „Zastosuj tylko do strony wzorcowej”, to trzeba przesłonić element strony wzorcowej na stronie dokumentu, aby oblać wokół niego tekst. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, tekst zarówno na stronach wzorcowych, jaki i na stronach dokumentu może oblewać elementy strony wzorcowej bez potrzeby ich przesłaniania.

 1. Zaznacz obiekt na stronie wzorcowej.
 2. W menu panelu „Oblewanie tekstem” włącz lub wyłącz opcję Zastosuj tylko do strony wzorcowej.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy obiekt na stronie wzorcowej jest zaznaczony i oblewany.

Oblewanie tekstem zakotwiczonych obiektów

Jeśli oblewanie tekstem zostanie zastosowane do zakotwiczonego obiektu, wpłynie ono na wiersze tekstu w wątku za znacznikiem zakotwiczenia. Oblewanie nie wpłynie na wiersze tekstu zawierające znacznik zakotwiczenia lub znajdujące się przed nim.

Jeśli wkleisz obiekt jako obiekt w wierszu, jego granice oblewania tekstem zostają zachowane.

Pomijanie oblewania tekstem na warstwach ukrytych

Po ukryciu warstwy zawierającej obiekt oblewania, ramki tekstowe na innych warstwach nadal oblewają się wokół tego obiektu. Można wyłączyć to oblewanie, zaznaczając opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta w oknie dialogowym Opcje warstwy. Gdy opcja ta jest zaznaczona, ukrycie warstwy może spowodować przeskładanie tekstu na innych warstwach.

 1. Otwórz panel Warstwy i dwukrotnie kliknij nazwę warstwy, która zawiera obiekt oblewania.
 2. Wybierz opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta.

Justowanie tekstu oblewającego obiekty

Kiedy ustalasz, w jaki sposób tekst jest wyjustowany obok oblewanych obiektów, zmiana ta zostaje zastosowana do całego dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InDesign > Preferencje > Skład (Mac OS).
 2. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

  Justuj tekst obok obiektu

  Justuje tekst obok oblewanych obiektów, które oddzielają łam tekstu. Funkcja ta działa jedynie w przypadku, gdy oblewanie tekstem całkowicie przeplata się z liniami tekstu, tak że każda linia jest podzielona na dwie lub więcej części.

  Uwaga:

  Po wybraniu opcji Wyrównaj do lewej tekst zostanie wyrównany do lewej lub górnej krawędzi obiektu; po wybraniu opcji Wyrównaj do prawej tekst zostanie wyrównany do prawej lub dolnej krawędzi. Jeśli wybierzesz opcję Pełne justowanie, tekst zostanie równomiernie wyrównany między krawędziami.

  Justuj tekst obok obiektu

  Pomiń wg interlinii

  Przesuwa oblewający tekst do następnej możliwej interlinii poniżej obiektu oblewanego przez ten tekst. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to wiersze tekstu mogą zostać przeniesione pod obiekt w taki sposób, który uniemożliwi wyrównanie ich z sąsiadującymi łamami albo ramkami tekstowymi. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy trzeba upewnić się, że tekst jest wyrównany do siatki linii bazowych.

  Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej

  Oblewanie tekstem nie wpływa na tekst położony powyżej oblewanego obiektu. Porządek układania wyznaczany jest przez położenie warstwy w panelu Warstwy oraz przez kolejność obiektów na warstwie.

Pomiń oblewanie tekstem w ramce tekstowej

W niektórych przypadkach warto wyłączyć oblewanie tekstem w ramce tekstowej. Na przykład jedna ramka tekstowa ma być oblewana wokół obiektu, ale tekst z innej ramki ma się pojawiać wewnątrz tego obiektu.

 1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
 2. Zaznacz opcję Pomiń oblewanie tekstem, a następnie kliknij OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto