Instrukcja instalacji pakietu Adobe Sign dla Salesforce, wersja 19

Opis ogólny

Adobe Sign dla Salesforce działa w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest dostępna na portalu AppExchange i obsługuje następujące edycje Salesforce:

 • Professional
 • Enterprise
 • Unlimited
 • Developer
 • Ultimate

Natychmiastowe korzyści w zakresie obiegu pracy dokumentów i podpisów:

 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wyeliminowaniu powolnego przesyłania pocztą, faksowania oraz konieczności pracy po godzinach;
 • wysyłanie umów do podpisania lub zatwierdzenia bezpośrednio z platformy Salesforce, dostęp w czasie rzeczywistym do historii umów oraz wyświetlanie zapisanych umów z dowolnego obiektu;
 • śledzenie umów w czasie rzeczywistym w ramach własnej organizacji oraz otrzymywanie aktualizacji za pomocą narzędzia Chatter za każdym razem, kiedy umowa jest wyświetlana, podpisywana, anulowana lub odrzucana;
 • dostępność usługi eSign w ponad 20 językach oraz obsługę faksu zwrotnego do ponad 50 lokalizacji na całym świecie;
 • scalanie danych Salesforce i tworzenie z nich dokumentów przed ich wysłaniem oraz ponowne mapowanie danych sygnatariusza do obiektów Salesforce – automatycznie i bez zakłóceń;
 • tworzenie szablonów umów wielokrotnego użytku pozwalających na wysyłanie opcji oraz przycisk Wyślij do podpisania umożliwiający przesyłanie jednym kliknięciem niestandardowych umów do dowolnego obiektu Salesforce;
 • obsługiwanie natywnej integracji z Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris i innymi aplikacjami;
 • wszystkie obiekty i strony Adobe Sign w Salesforce, które są przetłumaczone na 16 języków obsługiwanych na portalu Salesforce.com, aby użytkownicy Salesforce mogli wysyłać i śledzić umowy w swoich ojczystych językach.

Wymagania wstępne

Jest kilka wymagań wstępnych, o których należy wiedzieć, oraz kilka podstawowych rozwiązań, które pomagają bez problemu wdrożyć aplikację.

Przed pobraniem pakietu skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej Adobe Sign, aby:

 • zagwarantować, że konto Adobe Sign jest prawidłowo obsługiwane w kanale Salesforce;
 • zweryfikować, czy prawidłowy identyfikator użytkownika (adres e-mail) jest przydzielony jako administrator w systemie Adobe Sign;
 • dostarczyć wszystkie własne domeny, których użytkownicy mogą używać w swoich adresach e-mail (nie uwzględniając publicznych domen, takich jak gmail.com, yahoo.com itp.);
 • uzyskać listę wszystkich użytkowników w systemie Adobe Sign, którzy korzystają z własnych domen.
  • Być może będzie trzeba poprosić aktywnych użytkowników o przeniesienie się do Twojego konta Adobe Sign.
  • Ważne, aby adres e-mail użytkownika w Adobe Sign był taki sam, jak pierwotny adres e-mail tego użytkownika. Jeśli tak nie jest, należy zmienić wartość adresu e-mail Adobe Sign.

W środowisku Salesforce jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Adobe Sign dla Salesforce wymaga włączenia plików cookie w przeglądarce. Warto pamiętać, że włączenie plików cookie jest niezbędne w niektórych przeglądarkach.
 • Moja domena musi być włączona, aby móc korzystać z elementów rekordu (np. panelu Umowa) na stronie Lightning umowy.
 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustawienia sesji i upewnij się, że:
  • ustawienie Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane jest wyłączone.
 • Licencja — użytkownicy i administratorzy muszą mieć przydzieloną ważną licencję do korzystania z usługi.
 • Ograniczenia rozmiaru pliku — rozmiar przesyłanego pliku nie może przekraczać ~700 KB w Salesforce Lightning. Możesz skonfigurować Salesforce do wysyłania z biblioteki dokumentów do 9 MB (w tle), patrz Konfigurowanie Salesforce do wysyłania dużych dokumentów. W przypadku większości administratorów warto to ustawienie skonfigurować wcześniej.

Obsługiwane przeglądarki

Przeglądarki

Obsługiwane

Ograniczenia

Microsoft® Edge

Tak

Tak

Google Chrome™

Tak

Nie

Mozilla® Firefox®

Tak

Nie

Safari® firmy Apple®

Tak

Nie

Znane problemy z przeglądarką Microsoft Edge:

 • Administratorzy Salesforce nie będą w stanie uruchomić kreatora konfiguracji w przeglądarce Edge.


Pomoc techniczna Adobe Sign

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, zgłoś zapytanie do działu ds. pomocy technicznej Adobe Sign lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem zajmującym się budowaniem relacji z klientem.

Instalacja aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji 19

Testowanie i pierwsza instalacja dla nowych użytkowników — jeśli jesteś nowym użytkownikiem Adobe Sign dla Salesforce, możesz zainstalować aplikację i w ciągu kilku minut wysyłać testowe umowy.  Podstawowa instalacja do momentu, w którym można już korzystać z aplikacji, zajmuje tylko 15 minut.

Istniejący klienci aktualizujący poprzednie wersje — stanowczo zalecamy naszym klientom zaktualizowanie do najnowszej wersji pakietu, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce do wersji 19, patrz Instrukcja instalacji.

Profil Lightning Experience jest w pełni obsługiwany w pakiecie Adobe Sign i niniejsze instrukcje są pisane za pomocą interfejsu Lightning.

Ważne informacje testowe dla środowiska piaskownicy

Przeprowadzając testy w środowisku piaskownicy Salesforce często używa się nieprawdziwych adresów e-mail (np. użytkownik@firma.com.nazwasandbox). Jeśli tak jest, stanowczo zalecamy zmianę adresu e-mail dla piaskownicy Salesforce przed rozpoczęciem testowania, aby usługa Adobe Sign mogła połączyć się z prawdziwym adresem e-mail. W przeciwnym razie może być problem ze zmianą adresu e-mail na późniejszym etapie, po przejściu do trybu Produkcja, ponieważ konto Adobe Sign będzie powiązane z nieistniejącym adresem e-mail, którego nie można będzie zweryfikować w celu jego zmiany.

Instalacja pakietu Adobe Sign

Aby zainstalować pakiet Adobe Sign, należy mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć podczas procesu instalacji w opisany poniżej sposób.

 1. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pakietu aplikacji Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Wybierz odpowiednią opcję logowania.
  • Jeśli masz już konto w usłudze Salesforce, wybierz opcję Kontynuuj jako gość.
   • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania
  • Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Nie mam nazwy użytkownika.
   • Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie konta Salesforce.
   • Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
Opcje instalacji

    4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica.

    5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:

 • Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie
 • Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj, aby rozpocząć proces instalacji.
Warunki użytkowania

    6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.

    7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign:

 • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
 • Kliknij przycisk Zainstaluj.
Zainstaluj dla wszystkich użytkowników

    8. Gdy wyświetli się wyskakujące okno Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych:

 • Zaznacz opcję Tak, zezwól na dostęp do witryn zewnętrznych, aby platforma Salesforce mogła się bezpiecznie łączyć z usługą Adobe Sign.
 • Kliknij polecenie Kontynuuj, aby rozpocząć instalację.
Zezwól na dostęp do witryn zewnętrznych

    9. Podczas importowania wyświetli się strona z informacją, że proces ten może zająć trochę czasu.

 • Kliknij przycisk Gotowe, aby kontynuować.

 

Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany. Możesz to sprawdzić, przechodząc do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlane są informacje o instalacji.

Zainstalowany pakiet

Konfiguracja po instalacji (wymagana)

Po zakończeniu instalacji trzeba wykonać kilka prostych czynności konfiguracyjnych, zanim będzie można wysyłać umowy Adobe Sign z platformy Salesforce. Te kroki są opisane poniżej.

 1. Kliknij narzędzie App Launcher w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij aplikację Adobe Sign, aby otworzyć widok z widocznymi kartami Adobe Sign.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Kliknij kartę Administrator Adobe Sign, aby uruchomić kreatora instalacji.

3_adobe_sign_admintab

 

    3. Na karcie „Krok 1: połącz konto Adobe z Salesforce” w kreatorze konfiguracji wybierz odpowiednio:

 • Zaloguj do Adobe — wyświetli się prośba o zalogowanie do usługi Adobe Sign.
  • Zaloguj się jako administrator Adobe Sign.
  • Zezwól na dostęp, jeśli wyświetli się takie zapytanie.
  • Pojawi się komunikat Sukces! Autoryzacja konta Adobe została zakończona.
 • Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatną próbną subskrypcję konta otworzy się nowa strona przeglądarki z prośbą o utworzenie nowego konta. Po utworzeniu konta musisz zamknąć tę stronę przeglądarki, wrócić na stronę Salesforce i wybrać opcję Zaloguj do Adobe, aby kontynuować.
Połącz konto

Uwaga:

Stanowczo zalecamy pozostawienie zaznaczonego pola Generuj przykładowe szablony umów, ponieważ szablony te ułatwiają zrozumienie i konfigurację procesu mapowania danych i portali klientów.

    4. Kliknij przycisk Dalej na powiadomieniu o ukończeniu Kroku 1.

    5. Na karcie „Krok 2: włącz automatyczne aktualizacje stanu Adobe Sign” kliknij przycisk Włącz.

 • Kiedy wyświetli się prośba o przyznanie dostępu do Adobe Sign, kliknij przycisk Zezwól.
 • Powinien wyświetlić się komunikat: Sukces! Włączono automatyczne aktualizacje stanu na tym koncie.

    6. Kliknij przycisk Dalej znajdujący się na dole strony, aby kontynuować.

    7. Kiedy kreator konfiguracji wyświetli komunikat Gratulacje! Krok został ukończony, kliknij przycisk Gotowe i możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji Adobe Sign dla Salesforce.

Gratulacje! Aplikacja Adobe Sign została zainstalowana i skonfigurowana.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji możesz otworzyć kartę Administrator Adobe Sign, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Adobe Sign, ustawień konta i innych opcji. 

Uwaga:

 • Jeśli podczas wysyłania umów występują problemy, skontaktuj się z działem ds. pomocy technicznej firmy Adobe, aby sprawdzić, czy Twoje konto Adobe Sign jest przypisane do właściwego kanału w Salesforce, co jest domyślną procedurą dla użytkowników Salesforce.
 • Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, musisz ukończyć instalację, wykonując dodatkowe kroki opisane w sekcji Adobe Sign dla Salesforce Professional Edition — dodatkowe kroki instalacji.


Dodawanie obiektów umowy do układów stron

Możesz znacznie zwiększyć użyteczność usługi Adobe Sign, dodając obiekt Umowa do układów stron, z których użytkownicy korzystają najczęściej podczas wysyłania dokumentów do podpisania.

 1. Na karcie Administrator Adobe Sign kliknij łącze Dodaj składniki usługi Wyślij do podpisania do stron Salesforce (opcjonalnie).
 2. Wyświetli się nakładka pozwalająca wybrać jeden z pięciu standardowych układów stron: Konto, Okazja, Kontrakt, Potencjalny Klient i Kontakt.  Wybierz układ strony, który chcesz zmodyfikować.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

Kiedy strona obiektu zostanie wczytana:

    3. Kliknij opcję Układy stron po lewej.

    4. Wybierz układ strony, który chcesz edytować.

Układ strony Kontakt

3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Powiązane listy, przeciągnij i upuść obiekt Umowy w dowolnym miejscu w układzie strony.

Dodaj obiekt Umowa z powiązanych list.

    4. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Kiedy obiekt Umowa jest już rozmieszczony, możesz szybko wyświetlać wszystkie umowy powiązane z obiektem Salesforce lub wysyłać nowe umowy bezpośrednio z odpowiedniego rekordu.

Kontakt z załączoną umową

Opcjonalne konfiguracje po instalacji

Następnie możesz przeprowadzić opcjonalne konfiguracje, aby instalacja była bardziej funkcjonalna. Usługa Adobe Sign zapewnia szeroki wybór opcji konfiguracyjnych i w pozostałej części tego dokumentu przedstawimy te najczęściej stosowane. Mniej popularne (czyli mające zastosowanie w szczególnych sytuacjach) konfiguracje możesz znaleźć w Instrukcji zaawansowanej konfiguracji.

Włączanie roli osoby delegującej dla odbiorców

Uwaga:

Role osoby delegującej są obsługiwane tylko w środowisku Lightning

Rola osoby delegującej jest to rola zastępcza stosowana w sytuacjach, w których wiesz, że ktoś będzie musiał podpisać lub zatwierdzić umowę, ale w momencie jej wysyłania nie jesteś w stanie określić kto to będzie.  Osoba delegująca nie będzie podpisywać umowy, więc żadne pola nie są dla niej dostępne po otrzymaniu przez nią dokumentu.  Dopiero po oddelegowaniu umowy osoba delegowana otrzyma pełny dostęp do wszystkich pól dla niej przewidzianych.

Aby włączyć rolę osoby delegującej:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Przycisk Zarządzaj ustawieniami Adobe Sign

    4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj, jeśli ustawienia były już wcześniej konfigurowane).

 • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Przycisk Nowy ustawienia Adobe Sign

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz:

 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do osoby zatwierdzającej — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do osób zatwierdzających.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do sygnatariusza — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do sygnatariuszy.
Ustawienia dla osób delegujących

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Dodawanie powiązanych obiektów do strony umowy

Możesz powiązać umowy Adobe Sign z obiektami Salesforce (standardowymi lub niestandardowymi). Dzięki temu możesz tworzyć umowy, które są powiązane z tymi obiektami, i wyświetlać wszystkie umowy powiązane z danym obiektem na stronie tego obiektu.

Poniższe instrukcje opisują sposób przypisywania umów do obiektu Zamówienie, ale można je stosować do dowolnego obiektu w Salesforce.

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów
  .
 2. Kliknij obiekt, do którego chcesz dodać listę umowy, co spowoduje otwarcie strony obiektu.
 3. Kliknij łącze Pola i relacje po lewej stronie strony.
 4. Kliknij przycisk Nowy.
Utwórz obiekty > Umowa

    5. W Kroku 1 wybierz typ pola, zaznacz opcję Relacja odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Lookup Relationship

    6. W Kroku 2 wybierz powiązany obiekt, wybierz swój obiekt (w tym przykładzie Zamówienie) z listy rozwijanej, a następnie kliknij Dalej.

    7. W Kroku 3 wprowadź etykietę i nazwę dla pola odnośnika, wprowadź wartość Nazwa pola i kliknij Dalej.

Relationship step 3

    8. Kliknij przycisk Dalej w Kroku 4 i Kroku 5.

    9. W Kroku 6 dodaj niestandardowe powiązane listy, sprawdź, czy opcja Dodaj powiązane listy jest włączona, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Opcja Dodaj powiązane listy


Zaawansowane metody uwierzytelniania sygnatariusza

Z prawnego punktu widzenia uwierzytelnienie konta e-mail (a tym samym podpisywanie łącza URL w wiadomości e-mail) jest wystarczające, aby uznać podpis za prawnie wiążący. Jednak w wielu przypadkach pożądany jest drugi składnik uwierzytelniania tożsamości sygnatariusza. Usługa Adobe Sign zapewnia trzy metody wykorzystujące drugi składnik uwierzytelniania (klienci w USA mają cztery opcje, w tym KBA):

 • Hasło — odbiorcy muszą wprowadzić hasło, aby wyświetlić i podpisać umowę.
  • Hasło musi być przekazane odbiorcom innym kanałem.
  • Włączone domyślnie
 • Tożsamość społecznościowa — odbiorcy uwierzytelniani są poprzez platformy Facebook, Google, LinkedIn lub za pomocą innych usług zanim będą mogli wyświetlić i podpisać umowę.
  • Wyłączone domyślnie
 • Uwierzytelnianie telefoniczne — odbiorcy otrzymują automatyczną wiadomość (SMS) lub połączenie telefoniczne z wymaganym kodem.
  • Każda transakcja jest obciążona kosztami.
  • Wyłączone domyślnie
 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy — odbiorcy odpowiadają na pytania pobrane z publicznie dostępnej bazy danych, aby zweryfikować swoją tożsamość.
  • Każda transakcja jest obciążona kosztami.
  • Tylko sygnatariusze w USA
  • Wyłączone domyślnie

Warto zastanowić się nad dwoma kwestiami podczas wyboru opcji konfiguracji:

 • Którą (jeśli w ogóle) metodę wykorzystującą drugi składnik weryfikacyjny chcesz włączyć?
  • Pamiętaj, że zarówno za uwierzytelnianie telefoniczne, jak i metodą KBA, należy dodatkowo zapłacić, więc nie powinny być stosowane, chyba że umowa przewiduje ich użycie.
 • Czy chcesz, aby wszyscy sygnatariusze zawsze używali tej samej metody weryfikacji, czy może chcesz skonfigurować metodę weryfikacji osobno dla każdego odbiorcy?
  • Dozwolona jest również koncepcja „wewnętrznych” i „zewnętrznych” metod podpisywania. Usługa Adobe Sign klasyfikuje każdy adres e-mail na Twoim koncie Adobe Sign jako sygnatariusza wewnętrznego, a każdy adres e-mail, którego nie ma na koncie, jako sygnatariusza zewnętrznego.
  • Jest to szczególnie zalecane w przypadku stosowania płatnej metody uwierzytelniania i zbierania wewnętrznych podpisów.


Włączanie zaawansowanych metod weryfikacji sygnatariuszy (Adobe Sign)

W pierwszej kolejności włącz odpowiednią opcję na koncie Adobe Sign.  Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w Adobe Sign jako administrator.
 2. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.
Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

    3. Zaznacz opcje, które chcesz włączyć.

    4. Kliknij przycisk Zapisz.


Włączanie zaawansowanych metod weryfikacji sygnatariuszy (Salesforce)

Aby dostosować metody uwierzytelniania dostępne w Salesforce:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Opcja Ustawienia Adobe Sign.

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Strona Ustawienia Adobe Sign oraz przycisk Zarządzaj.

    4. Kliknij przycisk Nowe (lub Edytuj).

Strona Ustawienia Adobe Sign — przycisk Nowy.

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz.

Metoda

Ustawienie

Domyślny

Hasło

Ukryj hasło do podpisu

Wyłączone

Społecznościowe

Wyłącz weryfikację tożsamości społecznościowej

Włączone

Telefon

Włącz uwierzytelnianie telefoniczne

Wyłączone

KBA

Wyłącz KBA

Włączone

    6. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.

 

Włączanie zaawansowanej metody weryfikacji dla poszczególnych odbiorców (Adobe Sign)

Klienci, którzy wdrożyli drugi składnik weryfikacji będą prawdopodobnie chcieli włączyć metodę weryfikacji poszczególnych sygnatariuszy, aby ich wewnętrzni sygnatariusze nie musieli przechodzić tak rygorystycznej weryfikacji.

Ustawienia te są dostępne w tym samym miejscu co metody weryfikacji.

W pierwszej kolejności włącz odpowiednią opcję na koncie Adobe Sign.  Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w Adobe Sign jako administrator.
 2. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.
Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

    3. Zaznacz Zezwalaj na używanie różnych ustawień weryfikacji tożsamości sygnatariusza w przypadku sygnatariuszy na moim koncie.

    4. Zaznacz opcje weryfikacji, które chcesz przydzielić wewnętrznym sygnatariuszom.

    5. Kliknij przycisk Zapisz.


Włączanie zaawansowanej metody weryfikacji dla poszczególnych odbiorców (Salesforce)

Aby dostosować metody uwierzytelniania dostępne w Salesforce:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Strona Ustawienia Adobe Sign oraz przycisk Zarządzaj.

    4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj).

 • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Strona Ustawienia Adobe Sign — przycisk Nowy.

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz:

 • Włącz metodę weryfikacji tożsamości poszczególnych sygnatariuszy — zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybranie różnych metod weryfikacji odbiorców na koncie Adobe Sign i odbiorców zewnętrznych. Na przykład możesz zażądać, aby klient był weryfikowany metodą KBA przed podpisaniem przez niego dokumentu, a od kierownika ds. sprzedaży nie będzie wymagany drugi składnik weryfikacji.
 • Włącz Weryfikację tożsamości każdego sygnatariusza — włączenie tego ustawienia umożliwia każdemu sygnatariuszowi na zróżnicowane metody weryfikacji tożsamości (np. hasło, telefon, tożsamość społecznościowa, KBA).

    6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.


Konfigurowanie Salesforce do wysyłania dużych dokumentów

Duże dokumenty są automatycznie obsługiwane w przypadku wysyłania transakcji i operacji wykonywanych w tle do określonych rozmiarów:

 • Ograniczenia rozmiaru pliku — w Salesforce Lightning rozmiar przesyłanego pliku nie może przekraczać ~700 KB. Większe możliwości w tym zakresie zapewnia wysyłanie za pośrednictwem biblioteki Salesforce.
 • Wyślij transakcje — możesz wysyłać pojedynczy dokument z biblioteki Salesforce, który nie przekracza 2,0 MB, lub kilka dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 2,0 MB.
 • Zadania w tle — podczas wysyłania dokumentów za pomocą operacji w tle można wysłać pojedynczy dokument nieprzekraczający 9,0 MB lub wiele dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 9,0 MB (aby dowiedzieć się więcej na temat operacji w tle, patrz Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych).

Jeśli musisz wysłać większy dokument, wykonaj następujące czynności:

 • Skonfiguruj witrynę wywołania zwrotnego Adobe Sign
 • Dodaj adres URL wywołania zwrotnego Adobe Sign do ustawień niestandardowych.
 • Dostosuj profil witryny Wywołanie zwrotne Adobe Sign.
 • Ustaw liczbę wywołań usługi załącznika jako widoczną dla wszystkich profili

Uwaga:

 • Wysyłanie transakcji składających się z dużych plików (jak opisano powyżej) do podpisania nie jest obsługiwane w przypadku wersji Salesforce Professional Edition.
 • Jeśli witryny Salesforce nie były używane w ramach Twojej organizacji Salesforce, należy najpierw zarejestrować nazwę domeny Force.com, która będzie używana dla wszystkich witryn Salesforce w ramach konta (patrz Rejestracja niestandardowej domeny Force.com na stronach pomocy Salesforce.com). Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji nowej domeny nie zaleca się, aby nazwa domeny była bardzo długa lub adres URL bezpiecznej usługi internetowej przekraczał limit 255 znaków obowiązujący w usłudze Adobe Sign dla łączy URL wywołań zwrotnych.


Konfiguracja witryny Wywołanie zwrotne Adobe Sign

Musisz skonfigurować witrynę dla wywołania zwrotnego Adobe Sign, aby aktualizacje umowy mogły zostać wypchnięte do Salesforce we właściwym czasie.

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 2. Zarejestruj nazwę swojej domeny.
  1. Wpisz nazwę wybranej domeny w polu tekstowym po http://.
  2. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność, aby sprawdzić dostępność domeny.
   1. Jak tylko domena będzie dostępna, wyświetli się wiadomość o sukcesie.
  3. Zaakceptuj Warunki użytkowania i kliknij przycisk Zarejestruj moją domenę Force.com.
16_create_a_site

Strona Witryny zostanie odświeżona, aby pokazać Twoją nową witrynę.

  3. Kliknij przycisk Nowe.

 • Zostanie wczytana strona Edycja witryny.
Witryna — przycisk Nowy

    4. Na stronie Edycja witryny wykonaj następujące czynności:

 • Ustaw wartość Etykieta witryny na: Wywołanie zwrotne Adobe Sign.
 • Ustaw wartość Nazwa witryny na: Adobe_Sign_Callback.
 • Ustaw wartość Kontakt witryny jako użytkownika Salesforce, który będzie otrzymywać powiadomienia o witrynach. W większości przypadków będzie to administrator konta.
 • Ustaw wartość Domyślny adres sieciowy na: AdobeSignCallback.
 • Włącz Aktywne sterowanie.
 • Ustaw wartość Strona główna aktywnej witryny na: EchoSignCallback.
  • EchoSign to dawna nazwa usługi Adobe Sign.

 

Pola powinny wyglądać tak:

W pełni skonfigurowana witryna

    5. Kliknij przycisk Zapisz, aby kontynuować.

    6. W sekcji Niestandardowe adresy URL kliknij łącze Pokaż.

             Otworzy się nowa karta.

W pełni skonfigurowana i zapisana witryna.

    7. Z nowej karty skopiuj wartość adresu URL w przeglądarce i wklej ją do pliku tekstowego.

 • Jeśli testujesz w środowisku piaskownicy, skopuj adres URL http, a nie https.

        Adres URL powinien wyglądać podobnie do tego przedstawionego poniżej:

Adres URL przykładowej witryny

Uwaga:

Adres ten będzie potrzebny do skonfigurowania ustawień niestandardowych.


Dodawanie adresu URL wywołania zwrotnego Adobe Sign do ustawień niestandardowych

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Strona Ustawienia Adobe Sign oraz przycisk Zarządzaj.

    4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj).

        Zostanie wczytana strona Edycja ustawień Adobe Sign.

Strona Ustawienia Adobe Sign — przycisk Nowy.

    5. Ustaw wartość Adres URL wywołania zwrotnego Adobe do witryny Salesforce na „Bezpieczny adres sieciowy” skopiowany po skonfigurowaniu witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign (patrz krok 7 powyżej).

        Upewnij się, że prefiks adresu to „https”, a nie „http”.

Niestandardowy adres URL wywołania zwrotnego

    6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.

 

Dostosowanie profilu witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign

Musisz także dostosować profil witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign w następujący sposób:

 • Dodaj klasę Apex AgreementAttachmentService, aby była widoczna.
 • Włącz uprawnienia obiektu umowy i pola, jeśli jest taka potrzeba.
 • Dodaj adresy IP dla witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign.

Uwaga:

Następujące kroki dotyczą ulepszonego interfejsu profilu (patrz Omówienie profili na stronie pomocy Salesforce.com, aby uzyskać więcej informacji o interfejsach profilu).

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 2. Kliknij etykietę Wywołanie zwrotne Adobe Sign.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia dostępu publicznego.
Przycisk Ustawienia dostępu publicznego

    4. Aby dodać klasę Apex AgreementAttachmentService, wykonaj następujące czynności:

        a. Kliknij łącze Włącz dostęp do klas Apex, aby przejść do tej sekcji, a następnie kliknij Edytuj.

Przycisk Ustawienia dostępu publicznego

        b. Na liście Dostępne klasy Apex po lewej stronie wybierz echosign_dev1.AgreementAttachmentService i kliknij Dodaj, aby przenieść tę pozycję na listę Włączone klasy Apex po prawej, jak pokazano poniżej.

        c. Kliknij przycisk Zapisz.

            Zostanie zwrócona strona Profil wywołania zwrotnego Adobe Sign.

Wybierz echosign_dev1.AgreementAttachmentService.

    5. Aby włączyć uprawnienia na poziomie obiektu dla profilu witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign, wykonaj następujące czynności:

        a. Kliknij przycisk Edytuj na stronie Profil wywołania zwrotnego Adobe Sign.

            Przewiń w dół do pozycji Niestandardowe uprawnienia do obiektów.

        b. Włącz wszystkie uprawnienia do obiektu Umowa (Czytaj, Utwórz, Edytuj, Usuń, Wyświetl wszystkie, Modyfikuj wszystkie).

Właściwości obiektu niestandardowego

        c. Kliknij przycisk Zapisz.

            Zostanie zwrócona strona Profil wywołania zwrotnego Adobe Sign.

 

    6. Dodaj zakresy IP dla ustawień dostępu publicznego w witrynie, aby ograniczyć dostęp tylko do adresów IP Adobe Sign.

        a. Kliknij łącze Zakresy IP logowania, aby przejść do odpowiedniej sekcji.

        b. Kliknij przycisk Nowy.

        c. W oknie dialogowym Zakresy IP logowania wpisz pierwszy zakres adresów IP:

                Początkowy adres IP: 52.71.63.224

                Końcowy adres IP: 52.71.63.255

                Opis: Adobe Sign

        d. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie zakresów IP

Uwaga:

Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Lista zakresów adresów IP nie obejmuje aktualnego adresu IP…”, włącz opcję Zapisz ten zakres adresów IP mimo tego, że nie obejmuje aktualnego adresu IP i kliknij ponownie Zapisz.

        e. Powtórz kroki od a. do d. powyżej dla dodatkowych zakresów adresów IP poniżej:

Początkowy adres IP

Końcowy adres IP

Opis

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Ostateczne zakresy IP logowania dla witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign powinny wyświetlać następujące wartości:

Oba zestawy zakresów IP

Ustaw liczbę wywołań usługi załącznika jako widoczną dla wszystkich profili

Należy także sprawdzić, czy pole „Liczba wywołań usługi załącznika” może być edytowane przez odpowiedni profil. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów
  .
 2. Kliknij łącze Umowa na liście po lewej stronie.
 3. Kliknij opcję Pola i relacje na liście po lewej stronie.
 4. Znajdź i kliknij łącze Liczba wywołań usługi załącznika.
Utwórz obiekty > Umowa

 

    5. Kliknij opcję Ustaw zabezpieczenie na poziomie pola.

    6. Włącz opcje Widoczne i Tylko do odczytu przy najwyższym poziomie, aby włączyć zabezpieczenie na poziomie pola dla wszystkich profili wyszczególnionych na liście.

Włącz opcje Widoczne i Tylko do odczytu przy najwyższym poziomie.

    7. Kliknij przycisk Zapisz.

Adobe Sign dla Salesforce — Professional Edition

Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, koniecznie wykonaj instrukcje zawarte w następujących sekcjach po zakończeniu standardowego procesu instalacji.

Dodawanie pól do układu strony Profesjonalny układ umowy

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 2. Wybierz etykietę Umowy po lewej stronie okna.
 3. Wybierz Układy stron z opcji dostępnych po lewej stronie.
 4. Kliknij nazwę układu strony Profesjonalny układ umowy.
Utwórz obiekty > Umowa

    5. Po wybraniu opcji Pola kliknij, aby przeciągnąć i upuścić każde z następujących pól do układu strony:

 • Odbiorca (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 1 (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 2 (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 3 (użytkownik)
 • Włącz automatyczne przypomnienia
 • Adresy odbiorców
 • Scal

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj pola do układu Odbiorca.

Dodawanie pól do układu strony odbiorcy

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 2. Wybierz etykietę Odbiorca po lewej stronie okna.
 3. Wybierz Układy stron z opcji dostępnych po lewej stronie.
 4. Kliknij nazwę układu Strona układu odbiorcy EchoSign.
 5. Po wybraniu opcji Pola kliknij, aby przeciągnąć i upuścić każde z następujących pól do układu strony:
 • Umowa
 • Kontakt
 • Adres e-mail
 • Potencjalny klient
 • Numer zamówienia
 • Konto osobiste
 • Typ odbiorcy
 • useEmailAddress
 • Użytkownik
 • Scal

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

Najczęstsze problemy

Przyznawanie dostępu do dodatkowych profili

Podczas instalacji możesz mieć udzielony tylko dostęp administratora dla usługi Adobe Sign dla Salesforce. Jeśli potrzebujesz rozszerzenia dostępu do dodatkowych profili użytkownika, patrz Przyznawanie dostępu do profili dla Adobe Sign dla Salesforce.

Aktualizacja adresów e-mail lub haseł

Zmiany hasła konta administratora Salesforce

Jeśli hasło lub nazwa użytkownika w Salesforce ulegną zmianie w przypadku konta powiązanego z usługą Adobe Sign dla Salesforce w Twojej organizacji Salesforce, pamiętaj o zaktualizowaniu tych danych, aby aktualizacje statusu działały właściwie dla umów w Twojej organizacji.

    1. Przejdź do strony Administrator Adobe Sign i kliknij łącze Włącz automatyczne aktualizacje stanu.

Łącze Włącz automatyczne aktualizacje stanu

    2. Kliknij przycisk Włącz i po wyświetleniu monitu zezwól na dostęp do Adobe Sign.


Aktualizacja adresów e-mail użytkowników w Adobe Sign

Jeśli użytkownik w Twojej organizacji Salesforce zmienił adres e-mail, wówczas adres e-mail użytkownika w Adobe Sign również musi zostać zmieniony.

Użytkownicy Adobe Sign mogą zmieniać własne adresy e-mail. Informacje na temat zmiany adresów e-mail można znaleźć na stronach pomocy Adobe Sign, klikając tutaj.

Administratorzy kont Adobe Sign również mogą zmieniać adresy e-mail użytkowników za pomocą funkcji zbiorczej aktualizacji. Administratorzy mogą znaleźć informacje na temat funkcji zbiorczej aktualizacji na stronach pomocy Adobe Sign, klikając tutaj.


Odnośnik potencjalnego klienta nie działa w edycjach Professional i Enterprise.

Edycje Professional i Enterprise ulegają awarii podczas wyszukiwania Potencjalnego klienta, jeśli profil użytkownika nie zezwala na dostęp do pola Telefon obiektu Potencjalny klient.

Aby to naprawić:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 • Wybierz pozycję Potencjalny klient z listy obiektów po lewej stronie okna.
 • Wybierz pozycję Pola i relacje z opcji dostępnych po lewej stronie.
 • Kliknij opcję Etykieta pola dla pola Telefon.
 • Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenie na poziomie pola.
 • Ustaw odpowiednie profile, aby włączyć (zaznaczyć) opcje Widoczny i Tylko do odczytu.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online