Zmiana adresu e-mail

Uwaga:

Poniższy artykuł jest przeznaczony dla klientów, którzy zarządzają licencjami użytkowników w natywnym systemie Adobe Acrobat Sign.

Klienci korzystający z konsoli Adobe Admin Console do zarządzania użytkownikami powinni zapoznać się z tym artykułem >


Zmiana adresu e-mail

Wszystkie identyfikatory użytkownika usługi Adobe Acrobat Sign są powiązane z adresem e-mail. Możesz zmienić adres e-mail powiązany ze swoim identyfikatorem użytkownika usługi Acrobat Sign. Należy pamiętać, że system umożliwia w danym momencie powiązanie adresu e-mail tylko z jednym identyfikatorem użytkownika.

W przypadku zmiany adresu e-mail dokumenty oraz udostępnienia zostaną zachowane.

 1. Zaloguj się do konta, klikając swoje nazwisko w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Mój profil z wyskakującego menu.

 2. Kliknij łącze Zmień adres e-mail.

  Zmień adres e-mail za pomocą sekcji Mój profil

 3. Zmień adres e-mail, wpisując nowy adres w polach Adres e-mail oraz Potwierdź adres e-mail. Upewnij się, że wpisane adresy są identyczne. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zmiany adresu e-mail. Wysłana zostanie również weryfikacyjna wiadomość e-mail.

  W przypadku błędu poszukaj rozwiązania w dalszej sekcji.

 5. Sprawdź skrzynkę odbiorczą podanego adresu e-mail i kliknij łącze dostępne w wiadomości weryfikacyjnej.

  Potwierdź adres e-mail

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto