Instrukcja instalacji pakietu Adobe Sign dla Salesforce, wersja 21

Opis ogólny

Adobe Sign dla Salesforce działa w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest dostępna na portalu AppExchange i obsługuje następujące edycje Salesforce:

 • Professional
 • Enterprise
 • Unlimited
 • Developer
 • Ultimate

Natychmiastowe korzyści w zakresie obiegu pracy dokumentów i podpisów:

 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wyeliminowaniu powolnego przesyłania pocztą, faksowania oraz konieczności pracy po godzinach;
 • wysyłanie umów do podpisania lub zatwierdzenia bezpośrednio z platformy Salesforce, dostęp w czasie rzeczywistym do historii umów oraz wyświetlanie zapisanych umów z dowolnego obiektu;
 • śledzenie umów w czasie rzeczywistym w ramach własnej organizacji oraz otrzymywanie aktualizacji za pomocą narzędzia Chatter za każdym razem, kiedy umowa jest wyświetlana, podpisywana, anulowana lub odrzucana;
 • dostępność usługi eSign w ponad 20 językach oraz obsługę faksu zwrotnego do ponad 50 lokalizacji na całym świecie;
 • scalanie danych Salesforce i tworzenie z nich dokumentów przed ich wysłaniem oraz ponowne mapowanie danych sygnatariusza do obiektów Salesforce – automatycznie i bez zakłóceń;
 • tworzenie szablonów umów wielokrotnego użytku pozwalających na wysyłanie opcji oraz przycisk Wyślij do podpisania umożliwiający przesyłanie jednym kliknięciem niestandardowych umów do dowolnego obiektu Salesforce;
 • obsługiwanie natywnej integracji z Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris i innymi aplikacjami;
 • wszystkie obiekty i strony Adobe Sign w Salesforce, które są przetłumaczone na 16 języków obsługiwanych na portalu Salesforce.com, aby użytkownicy Salesforce mogli wysyłać i śledzić umowy w swoich ojczystych językach.

Wymagania wstępne

Jest kilka wymagań wstępnych, o których należy wiedzieć, oraz kilka podstawowych rozwiązań, które pomagają bez problemu wdrożyć aplikację.

Przed pobraniem pakietu skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej Adobe Sign, aby:

 • zagwarantować, że konto Adobe Sign jest prawidłowo obsługiwane w kanale Salesforce;
 • zweryfikować, czy prawidłowy identyfikator użytkownika (adres e-mail) jest przydzielony jako administrator w systemie Adobe Sign;
 • dostarczyć wszystkie własne domeny, których użytkownicy mogą używać w swoich adresach e-mail (nie uwzględniając publicznych domen, takich jak gmail.com, yahoo.com itp.);
 • uzyskać listę wszystkich użytkowników w systemie Adobe Sign, którzy korzystają z własnych domen.
  • Być może będzie trzeba poprosić aktywnych użytkowników o przeniesienie się do Twojego konta Adobe Sign.
  • Ważne, aby adres e-mail użytkownika w Adobe Sign był taki sam, jak pierwotny adres e-mail tego użytkownika. Jeśli tak nie jest, należy zmienić wartość adresu e-mail Adobe Sign.

W środowisku Salesforce jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Wyłącz funkcje blokowania wyskakujących okienek w czasie instalacji/konfiguracji
 • Adobe Sign dla Salesforce wymaga włączenia plików cookie w przeglądarce. Warto pamiętać, że włączenie plików cookie jest niezbędne w niektórych przeglądarkach.
 • Opcja Moja domena musi być włączona, aby można było korzystać z aplikacji Adobe Sign w środowisku Lightning
 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustawienia sesji i upewnij się, że:
  • ustawienie Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane jest wyłączone.
 • Licencja — użytkownicy i administratorzy muszą mieć przydzieloną ważną licencję do korzystania z usługi.
 • Ograniczenia rozmiaru pliku — rozmiar przesyłanego pliku nie może przekraczać ~700 KB w Salesforce Lightning. Możesz skonfigurować Salesforce do wysyłania z biblioteki dokumentów do 9 MB (w tle), patrz Konfigurowanie Salesforce do wysyłania dużych dokumentów. W przypadku większości administratorów warto to ustawienie skonfigurować wcześniej.

Obsługiwane przeglądarki

Przeglądarki

Obsługiwane

Ograniczenia

Microsoft® Edge

Tak

Tak

Google Chrome™

Tak

Nie

Mozilla® Firefox®

Tak

Nie

Safari® firmy Apple®

Tak

Nie

Znane problemy z przeglądarką Microsoft Edge:

 • Administratorzy Salesforce nie będą w stanie uruchomić kreatora konfiguracji w przeglądarce Edge.


Znane problemy

Znany problem występujący u klientów, którzy włączyli udostępnianie konta Adobe Sign.

Po włączeniu udostępniania konta użytkownicy, którzy nie są częścią umowy, nie będą w stanie wyświetlić umowy (w środowisku Salesforce), chyba że:

 • umowa została utworzona na podstawie szablonu biblioteki wspólnej i zapisana w bibliotece Adobe Sign,
 • szablon biblioteki zostanie udostępniony w sposób uwzględniający osobę wyświetlającą. Spełnione muszą być poniższe warunki:
  • udostępnienie konta obejmuje wszystkich użytkowników konta,
  • konto zostało udostępnione na poziomie grupy, a nadawca i osoba wyświetlająca należą do tej samej grupy,

umowa jest nadal widoczna w środowisku Adobe Sign.


Pomoc techniczna Adobe Sign

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, zgłoś zapytanie do działu ds. pomocy technicznej Adobe Sign lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem zajmującym się budowaniem relacji z klientem.

Instalacja aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce w wersji 21

Testowanie i pierwsza instalacja dla nowych użytkowników — jeśli jesteś nowym użytkownikiem Adobe Sign dla Salesforce, możesz zainstalować aplikację i w ciągu kilku minut wysyłać testowe umowy.  Podstawowa instalacja do momentu, w którym można już korzystać z aplikacji, zajmuje tylko 15 minut.

Istniejący klienci aktualizujący poprzednie wersje — stanowczo zalecamy naszym klientom zaktualizowanie do najnowszej wersji pakietu, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji Adobe Sign dla Salesforce do wersji 21.x, patrz Instrukcja instalacji.

Profil Lightning Experience jest w pełni obsługiwany w pakiecie Adobe Sign i niniejsze instrukcje są pisane za pomocą interfejsu Lightning.

Ważne informacje testowe dla środowiska piaskownicy

Przeprowadzając testy w środowisku piaskownicy Salesforce często używa się nieprawdziwych adresów e-mail (np. użytkownik@firma.com.nazwasandbox). Jeśli tak jest, stanowczo zalecamy zmianę adresu e-mail dla piaskownicy Salesforce przed rozpoczęciem testowania, aby usługa Adobe Sign mogła połączyć się z prawdziwym adresem e-mail. W przeciwnym razie może być problem ze zmianą adresu e-mail na późniejszym etapie, po przejściu do trybu Produkcja, ponieważ konto Adobe Sign będzie powiązane z nieistniejącym adresem e-mail, którego nie można będzie zweryfikować w celu jego zmiany.

Instalacja pakietu Adobe Sign

Aby zainstalować pakiet Adobe Sign, należy mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć podczas procesu instalacji w opisany poniżej sposób.

 1. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pakietu aplikacji Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Wybierz odpowiednią opcję logowania.
  • Jeśli masz już konto w usłudze Salesforce, wybierz opcję Kontynuuj jako gość.
   • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania
  • Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Nie mam nazwy użytkownika.
   • Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie konta Salesforce.
   • Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
Opcje instalacji

    4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica.

    5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:

 • Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie
 • Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj, aby rozpocząć proces instalacji.
Warunki użytkowania

    6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.

    7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign:

 • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
 • Kliknij przycisk Zainstaluj.
Zainstaluj dla wszystkich użytkowników

    8. Gdy wyświetli się wyskakujące okno Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych:

 • Zaznacz opcję Tak, zezwól na dostęp do witryn zewnętrznych, aby platforma Salesforce mogła się bezpiecznie łączyć z usługą Adobe Sign.
 • Kliknij polecenie Kontynuuj, aby rozpocząć instalację.
Zezwól na dostęp do witryn zewnętrznych

    9. Podczas importowania wyświetli się strona z informacją, że proces ten może zająć trochę czasu.

 • Kliknij przycisk Gotowe, aby kontynuować.

 

Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany. Możesz to sprawdzić, przechodząc do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlane są informacje o instalacji.

Zainstalowany pakiet

Konfiguracja po instalacji (wymagana)

Po zakończeniu instalacji trzeba wykonać kilka prostych czynności konfiguracyjnych, zanim będzie można wysyłać umowy Adobe Sign z platformy Salesforce. Te kroki są opisane poniżej.

Zastosuj zestawy uprawnień Adobe Sign zgodnie z potrzebami

Adobe Sign instaluje cztery zestawy uprawnień uwzględniające udzielanie dostępu na poziomie pola obiektom niestandardowym:

 • Użytkownik Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-nadawcy w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony
 • Użytkownik społeczności Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika społeczności Adobe Sign dla Salesforce
  • Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony
 • Administrator Adobe Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-administratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp do wszystkich składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
 • Użytkownik integracji Adobe Sign — wszystkie wymagane uprawnienia dla użytkownika-integratora w Adobe Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp administratora oraz dostęp do wszystkich danych organizacji.

Przypisz do siebie i innych administratorów o pełnych prawach dostępu zestaw uprawnień użytkownika integracji Adobe Sign.

Wszyscy użytkownicy pakietu Adobe Sign muszą mieć uprawnienia użytkownika Adobe Sign, aby móc korzystać z usługi.

permission_sets


Uruchom kreator konfiguracji Adobe Sign

 1. Kliknij narzędzie App Launcher w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij aplikację Adobe Sign, aby otworzyć widok z widocznymi kartami Adobe Sign.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Kliknij kartę Administrator Adobe Sign, aby uruchomić kreatora instalacji.

3_adobe_sign_admintab

 

    3. Na karcie „Krok 1: połącz konto Adobe z Salesforce” w kreatorze konfiguracji wybierz odpowiednio:

 • Zaloguj do Adobe — wyświetli się prośba o zalogowanie do usługi Adobe Sign.
  • Zaloguj się jako administrator Adobe Sign.
  • Zezwól na dostęp, jeśli wyświetli się takie zapytanie.
  • Pojawi się komunikat Sukces! Autoryzacja konta Adobe została zakończona.
 • Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatną próbną subskrypcję konta otworzy się nowa strona przeglądarki z prośbą o utworzenie nowego konta. Po utworzeniu konta musisz zamknąć tę stronę przeglądarki, wrócić na stronę Salesforce i wybrać opcję Zaloguj do Adobe, aby kontynuować.
Połącz konto

Uwaga:

Stanowczo zalecamy pozostawienie zaznaczonego pola Generuj przykładowe szablony umów, ponieważ szablony te ułatwiają zrozumienie i konfigurację procesu mapowania danych i portali klientów.

    4. Kliknij przycisk Dalej na powiadomieniu o ukończeniu Kroku 1.

    5. Na karcie „Krok 2: włącz automatyczne aktualizacje stanu Adobe Sign” kliknij przycisk Włącz.

Kiedy wyświetli się prośba o przyznanie dostępu do Adobe Sign, kliknij przycisk Zezwól

• Powinien wyświetlić się komunikat: Sukces! Włączono automatyczne aktualizacje stanu na tym koncie.

    6. Kliknij przycisk Dalej znajdujący się na dole strony, aby kontynuować.

    7. Kiedy kreator konfiguracji wyświetli komunikat Gratulacje! Krok został ukończony, kliknij przycisk Gotowe i możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji Adobe Sign dla Salesforce.

Gratulacje! Aplikacja Adobe Sign została zainstalowana i skonfigurowana.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji możesz otworzyć kartę Administrator Adobe Sign, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Adobe Sign, ustawień konta i innych opcji. 

Uwaga:

 • Jeśli podczas wysyłania umów występują problemy, skontaktuj się z działem ds. pomocy technicznej firmy Adobe, aby sprawdzić, czy Twoje konto Adobe Sign jest przypisane do właściwego kanału w Salesforce, co jest domyślną procedurą dla użytkowników Salesforce.
 • Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, musisz ukończyć instalację, wykonując dodatkowe kroki opisane w sekcji Adobe Sign dla Salesforce Professional Edition — dodatkowe kroki instalacji.


Dodawanie obiektów umowy do układów stron

Możesz znacznie zwiększyć użyteczność usługi Adobe Sign, dodając obiekt Umowa do układów stron, z których użytkownicy korzystają najczęściej podczas wysyłania dokumentów do podpisania.

 1. Z poziomu karty Administrator Adobe Sign kliknij łącze Składniki usługi Wyślij do podpisania.
 2. Wyświetli się nakładka pozwalająca wybrać jeden z pięciu standardowych układów stron: Konto, Okazja, Kontrakt, Potencjalny Klient i Kontakt.  Wybierz układ strony, który chcesz zmodyfikować.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

Kiedy strona obiektu zostanie wczytana:

    3. Kliknij opcję Układy stron po lewej.

    4. Wybierz układ strony, który chcesz edytować.

Układ strony Kontakt

3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Powiązane listy, przeciągnij i upuść obiekt Umowy w dowolnym miejscu w układzie strony.

Dodaj obiekt Umowa z powiązanych list.

    4. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Kiedy obiekt Umowa jest już rozmieszczony, możesz szybko wyświetlać wszystkie umowy powiązane z obiektem Salesforce lub wysyłać nowe umowy bezpośrednio z odpowiedniego rekordu.

Kontakt z załączoną umową

Opcjonalne konfiguracje po instalacji

Następnie możesz przeprowadzić opcjonalne konfiguracje, aby instalacja była bardziej funkcjonalna. Usługa Adobe Sign zapewnia szeroki wybór opcji konfiguracyjnych i w pozostałej części tego dokumentu przedstawimy te najczęściej stosowane. Mniej popularne (czyli mające zastosowanie w szczególnych sytuacjach) konfiguracje możesz znaleźć w Instrukcji zaawansowanej konfiguracji.

Włączanie roli osoby delegującej dla odbiorców

Uwaga:

Role osoby delegującej są obsługiwane tylko w środowisku Lightning

Rola osoby delegującej jest to rola zastępcza stosowana w sytuacjach, w których wiesz, że ktoś będzie musiał obsłużyć umowę, ale w momencie jej wysyłania nie jesteś w stanie określić kto.  Osoba delegująca nie będzie podejmować działania, więc żadne pola nie są dla niej dostępne po otrzymaniu przez nią dokumentu.  Dopiero po oddelegowaniu umowy osoba delegowana otrzyma pełny dostęp do wszystkich pól dla niej przewidzianych.

Opcje osoby delegującej są dostępne w przypadku wszystkich pięciu standardowych ról (sygnatariusz, zatwierdzający, akceptujący, wypełniający formularz lub certyfikowany odbiorca).

Aby włączyć rolę osoby delegującej:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Przycisk Zarządzaj ustawieniami Adobe Sign

    4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj, jeśli ustawienia były już wcześniej konfigurowane).

 • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Przycisk Nowy ustawienia Adobe Sign

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz.

    Dostępne wartości ról osób delegujących:

 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby akceptującej — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla osoby akceptującej
 • Włącz rolę osoby delegującej do certyfikowanego odbiorcy — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla certyfikowanego odbiorcy
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby wypełniającej — umożliwia wyznaczenie osoby delegującej dla osoby wypełniającej formularz
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do osoby zatwierdzającej — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do osób zatwierdzających.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do sygnatariusza — rola ta jest potrzebna, jeśli chcesz oddelegować zadanie do sygnatariuszy.
Ustawienia dla osób delegujących

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Dodawanie umów do innych obiektów Salesforce

Możesz powiązać umowy Adobe Sign z obiektami Salesforce (standardowymi lub niestandardowymi). Dzięki temu możesz tworzyć umowy, które są powiązane z tymi obiektami, i wyświetlać wszystkie umowy powiązane z danym obiektem na stronie tego obiektu.

Poniższe instrukcje opisują sposób przypisywania umów do obiektu Zamówienie, ale można je stosować do dowolnego obiektu w Salesforce.

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 2. Kliknij obiekt Umowa
 3. Kliknij łącze Pola i relacje po lewej stronie strony.
 4. Kliknij przycisk Nowy.
Utwórz obiekty > Umowa

    5. W Kroku 1 wybierz typ pola, zaznacz opcję Relacja odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Lookup Relationship

    6. W Kroku 2 wybierz powiązany obiekt, wybierz swój obiekt (w tym przykładzie Zamówienie) z listy rozwijanej, a następnie kliknij Dalej.

    7. W Kroku 3 wprowadź etykietę i nazwę dla pola odnośnika, wprowadź wartość Nazwa pola i kliknij Dalej.

enter_a_field_name

    8. Kliknij przycisk Dalej w Kroku 4 i Kroku 5.

    9. W Kroku 6 dodaj niestandardowe powiązane listy, sprawdź, czy opcja Dodaj powiązane listy jest włączona, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Opcja Dodaj powiązane listy


Zaawansowane metody uwierzytelnienia tożsamości

Z prawnego punktu widzenia uwierzytelnienie konta e-mail (a tym samym podpisywanie łącza URL w wiadomości e-mail) jest wystarczające, aby uznać podpis za prawnie wiążący. Jednak w wielu przypadkach pożądany jest drugi składnik uwierzytelniania tożsamości sygnatariusza. Usługa Adobe Sign zapewnia cztery metody wykorzystujące drugi składnik uwierzytelniania (klienci w USA mają pięć opcji, w tym KBA):

 • Hasło — odbiorcy muszą wprowadzić hasło, aby wyświetlić i podpisać umowę.
  • Hasło musi być przekazane odbiorcom innym kanałem.
  • Włączone domyślnie
 • Tożsamość społecznościowa — odbiorcy uwierzytelniani są poprzez platformy Facebook, Google, LinkedIn lub za pomocą innych usług zanim będą mogli wyświetlić i podpisać umowę.
  • Wyłączone domyślnie
 • Uwierzytelnianie telefoniczne — odbiorcy otrzymują automatyczną wiadomość (SMS) lub połączenie telefoniczne z wymaganym kodem.
  • Każda transakcja jest obciążona kosztami.
  • Wyłączone domyślnie
 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy — odbiorcy odpowiadają na pytania pobrane z publicznie dostępnej bazy danych, aby zweryfikować swoją tożsamość.
  • Każda transakcja jest obciążona kosztami.
  • Tylko sygnatariusze w USA
  • Wyłączone domyślnie
 • Uwierzytelnienie dokumentem tożsamości — odbiorcy przesyłają obraz paszportu lub dowodu osobistego/prawa jazdy wydanego przez organ państwowy
  • Każda transakcja jest obciążona kosztami
  • Opcja ta musi zostać włączona przez menedżera ds. sukcesu klienta w systemie Adobe Sign
  • Wyłączone domyślnie

Warto zastanowić się nad dwoma kwestiami podczas wyboru opcji konfiguracji:

 • Którą (jeśli w ogóle) metodę wykorzystującą drugi składnik weryfikacyjny chcesz włączyć?
  • Pamiętaj, że zarówno za uwierzytelnianie telefoniczne, metodą KBA, jak i za pomocą dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy, należy dodatkowo zapłacić, więc metody te nie powinny być stosowane, chyba że umowa przewiduje ich użycie.
 • Czy chcesz, aby wszyscy sygnatariusze zawsze używali tej samej metody weryfikacji, czy może chcesz skonfigurować metodę weryfikacji osobno dla każdego odbiorcy?
  • Dozwolona jest również koncepcja „wewnętrznych” i „zewnętrznych” metod podpisywania. Usługa Adobe Sign klasyfikuje każdy adres e-mail na Twoim koncie Adobe Sign jako sygnatariusza wewnętrznego, a każdy adres e-mail, którego nie ma na koncie, jako sygnatariusza zewnętrznego.
  • Jest to szczególnie zalecane w przypadku stosowania płatnej metody uwierzytelniania i zbierania wewnętrznych podpisów.


Włącz zaawansowane metody uwierzytelniania tożsamości (Adobe Sign)

W pierwszej kolejności włącz odpowiednią opcję na koncie Adobe Sign.  Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w Adobe Sign jako administrator.
 2. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości
Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

    3. Zaznacz opcje, które chcesz włączyć.

    4. Kliknij przycisk Zapisz.


Włącz zaawansowane metody uwierzytelniania tożsamości (Salesforce)

Aby dostosować metody uwierzytelniania dostępne w Salesforce:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Opcja Ustawienia Adobe Sign.

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Strona Ustawienia Adobe Sign oraz przycisk Zarządzaj.

    4. Kliknij przycisk Nowe (lub Edytuj).

Strona Ustawienia Adobe Sign — przycisk Nowy.

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz.

Metoda

Ustawienie

Domyślny

Hasło

Ukryj hasło do podpisu

Wyłączone

Społecznościowe

Wyłącz weryfikację tożsamości społecznościowej

Włączone

Telefon

Włącz uwierzytelnianie telefoniczne

Wyłączone

KBA

Wyłącz KBA

Włączone

Dokument tożsamości Włącz uwierzytelnianie dokumentem tożsamości wydanym przez organ państwowy Wyłączone

    6. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.

 

Włącz zaawansowane uwierzytelnianie tożsamości dla odbiorców (Adobe Sign)

Klienci, którzy wdrożyli drugi składnik weryfikacji będą prawdopodobnie chcieli włączyć metodę weryfikacji poszczególnych sygnatariuszy, aby ich wewnętrzni sygnatariusze nie musieli przechodzić tak rygorystycznej weryfikacji.

Ustawienia te są dostępne w tym samym miejscu co metody weryfikacji.

W pierwszej kolejności włącz odpowiednią opcję na koncie Adobe Sign.  Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w Adobe Sign jako administrator.
 2. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Uwierzytelnianie tożsamości wewnętrznych odbiorców
Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

    3. Zaznacz pole wyboru Włącz inne metody uwierzytelniania tożsamości wewnętrznych odbiorców

    4. Zaznacz opcje weryfikacji, które chcesz przydzielić wewnętrznym sygnatariuszom.

    5. Kliknij przycisk Zapisz.


Włącz inne metody uwierzytelniania tożsamości wewnętrznych odbiorców (Salesforce)

Aby dostosować metody uwierzytelniania dostępne w Salesforce:

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
  • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
 2. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign.
  • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Strona Ustawienia Adobe Sign oraz przycisk Zarządzaj.

    4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj).

 • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Strona Ustawienia Adobe Sign — przycisk Nowy.

    5. Za pomocą ulubionej funkcji wyszukiwania (CMD/CTRL + F) znajdź wartości, których potrzebujesz:

 • Włącz metodę weryfikacji tożsamości poszczególnych sygnatariuszy — zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybranie różnych metod weryfikacji odbiorców na koncie Adobe Sign i odbiorców zewnętrznych. Na przykład możesz zażądać, aby klient był weryfikowany metodą KBA przed podpisaniem przez niego dokumentu, a od kierownika ds. sprzedaży nie będzie wymagany drugi składnik weryfikacji.
 • Włącz Weryfikację tożsamości każdego sygnatariusza — włączenie tego ustawienia umożliwia każdemu sygnatariuszowi na zróżnicowane metody weryfikacji tożsamości (np. hasło, telefon, tożsamość społecznościowa, KBA, dokument tożsamości wydany przez organ państwowy).
  • Jeśli jednocześnie włączone są metody Osobno i Dla każdego sygnatariusza przestrzegane są zasady opcji Dla każdego sygnatariusza

    6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Adobe Sign dla Salesforce — Professional Edition

Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, koniecznie wykonaj instrukcje zawarte w następujących sekcjach po zakończeniu standardowego procesu instalacji.

Dodawanie pól do układu strony Profesjonalny układ umowy

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 2. Wybierz etykietę Umowy po lewej stronie okna.
 3. Wybierz Układy stron z opcji dostępnych po lewej stronie.
 4. Kliknij nazwę układu strony Profesjonalny układ umowy.
Utwórz obiekty > Umowa

    5. Po wybraniu opcji Pola kliknij, aby przeciągnąć i upuścić każde z następujących pól do układu strony:

 • Odbiorca (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 1 (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 2 (użytkownik)
 • Dodatkowy odbiorca 3 (użytkownik)
 • Włącz automatyczne przypomnienia
 • Adresy odbiorców
 • Scal

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj pola do układu Odbiorca.

Dodawanie pól do układu strony odbiorcy

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 2. Wybierz etykietę Odbiorca po lewej stronie okna.
 3. Wybierz Układy stron z opcji dostępnych po lewej stronie.
 4. Kliknij nazwę układu Strona układu odbiorcy EchoSign.
 5. Po wybraniu opcji Pola kliknij, aby przeciągnąć i upuścić każde z następujących pól do układu strony:
 • Umowa
 • Kontakt
 • Adres e-mail
 • Potencjalny klient
 • Numer zamówienia
 • Konto osobiste
 • Typ odbiorcy
 • useEmailAddress
 • Użytkownik
 • Scal

    6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zwróć uwagę na

Konfiguracje usługi Adobe Sign

Dla wszystkich obiektów niestandardowych wysyłanych w Adobe Sign dla Salesforce ustawiony jest dostęp Prywatny na domyślnym poziomie ustawień organizacji.  Na tym etapie należy sprawdzić poziom zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi Bezpieczeństwa Salesforce.

Administratorzy powinni uważnie przeczytać i zaznajomić się z udostępnianiem na poziomie rekordów (i innymi modelami uprawnień) w usłudze Salesforce. Jest to przydatne, jeśli Twoja wiedza wymaga odświeżenia.

Jeśli Twoje wymagania biznesowe gwarantują mniej restrykcyjne środowisko, będzie je można osiągnąć:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Ustawienia udostępniania
 • Edytuj uprawnienia udostępniania na Publiczny odczyt/zapis dla obiektów w zależności od swoich wymagań
 • Na koniec kliknij przycisk Zapisz

Zmiana dostępu do obiektów na Publiczny oznacza, że rekord może być wyświetlany/edytowany przez wszystkich uwierzytelnionych użytkowników.

Do tego celu zalecamy używanie hierarchii ról, grup, uprawnień profilu, zestawów uprawnień itp. zamiast zmiany ustawień domyślnych dal całej organizacji.

Opcje kontroli Salesforce

Poniższe ustawienia nie odnoszą się wyłącznie do aplikacji Adobe Sign dla Salesforce, ale są wykorzystywanymi zasobami. 

Ponieważ wszelkie zmiany tych ustawień dotyczą całej organizacji (w tym innych aplikacji zainstalowanych w organizacji, a także niestandardowego kodu), Adobe Sign nie chce zastępować skonfigurowanych ustawień administratora.

Stanowczo jednak zalecamy włączenie tych ustawień z następujących powodów:

Ataki typu clickjacking używają zwykle połączenia arkuszy stylów, obiektów iframe oraz elementów formularza, aby atakowany użytkownik miał wrażenie, że prowadzi interakcję z nieszkodliwą stroną, podczas gdy w rzeczywistości klika lub wprowadza tekst do ukrytej ramki kontrolowanej przez hakera.

Pomyślny atak clickjacking może obejść zabezpieczenia przed atakami CSRF (ang. cross-site request forgery) próbujące potwierdzać transakcje z klientem, co może skutkować niechcianymi transakcjami.

Można temu zapobiegać poprzez modyfikację ustawień bezpieczeństwa sesji i włączenie następujących opcji:

 • Włącz ochronę przed atakami clickjack dla stron Konfiguracja
 • Włącz ochronę przed atakami clickjack dla stron Konfiguracja Salesforce
 • Włącz ochronę przed atakami clickjack dla klientów stron Visualforce ze standardowymi nagłówkami
 • Włącz ochronę przed atakami clickjack dla klientów stron Visualforce z włączonymi nagłówkami

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Jeśli nie ma atrybutu HttpOnly ustawionego dla pliku cookie, haker może użyć skryptów JavaScript po stronie klienta do przeprowadzenia ataku cross-site scripting i przechwycenia wartości plików cookie poprzez osadzony skrypt.

Należy zauważyć, że ograniczenia narzucane przez atrybut HttpOnly można potencjalnie obejść w niektórych okolicznościach, a wiele innych poważnych ataków można przeprowadzić poprzez osadzenie skryptu po stronie klienta, a nie tylko zwykłe wykradzenie plików cookie.

Można temu zapobiegać poprzez modyfikację ustawień bezpieczeństwa sesji i włączenie opcji Wymagaj atrybutu HttpOnly

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

To ustawienie jest nadrzędne dla klienta sieci web (np. przeglądarki) i wymusza na wszystkich kolejnych żądaniach użycie protokołu HTTPS, ułatwiając w ten sposób zapobieganie atakom man-in-the-middle, które mogą wystąpić, jeśli użytkownik lub aplikacja kiedykolwiek zainicjuje żądanie HTTP.

Włącz opcję Protokół HSTS dla witryn i społeczności.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

Najczęstsze problemy

Przyznawanie dostępu do dodatkowych profili

Podczas instalacji możesz mieć udzielony tylko dostęp administratora dla usługi Adobe Sign dla Salesforce. Jeśli potrzebujesz rozszerzenia dostępu do dodatkowych profili użytkownika, patrz Przyznawanie dostępu do profili dla Adobe Sign dla Salesforce.

Aktualizacja adresów e-mail lub haseł

Zmiany hasła konta administratora Salesforce

Jeśli hasło lub nazwa użytkownika w Salesforce ulegną zmianie w przypadku konta powiązanego z usługą Adobe Sign dla Salesforce w Twojej organizacji Salesforce, pamiętaj o zaktualizowaniu tych danych, aby aktualizacje statusu działały właściwie dla umów w Twojej organizacji.

    1. Przejdź do strony Administrator Adobe Sign i kliknij łącze Włącz automatyczne aktualizacje stanu.

Łącze Włącz automatyczne aktualizacje stanu

    2. Kliknij przycisk Włącz i po wyświetleniu monitu zezwól na dostęp do Adobe Sign.


Aktualizacja adresów e-mail użytkowników w Adobe Sign

Jeśli użytkownik w Twojej organizacji Salesforce zmienił adres e-mail, wówczas adres e-mail użytkownika w Adobe Sign również musi zostać zmieniony.

Użytkownicy Adobe Sign mogą zmieniać własne adresy e-mail. Informacje na temat zmiany adresów e-mail można znaleźć na stronach pomocy Adobe Sign, klikając tutaj.

Administratorzy kont Adobe Sign również mogą zmieniać adresy e-mail użytkowników za pomocą funkcji zbiorczej aktualizacji. Administratorzy mogą znaleźć informacje na temat funkcji zbiorczej aktualizacji na stronach pomocy Adobe Sign, klikając tutaj.


Odnośnik potencjalnego klienta nie działa w edycjach Professional i Enterprise.

Edycje Professional i Enterprise ulegają awarii podczas wyszukiwania Potencjalnego klienta, jeśli profil użytkownika nie zezwala na dostęp do pola Telefon obiektu Potencjalny klient.

Aby to naprawić:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
 • Wybierz pozycję Potencjalny klient z listy obiektów po lewej stronie okna.
 • Wybierz pozycję Pola i relacje z opcji dostępnych po lewej stronie.
 • Kliknij opcję Etykieta pola dla pola Telefon.
 • Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenie na poziomie pola.
 • Ustaw odpowiednie profile, aby włączyć (zaznaczyć) opcje Widoczny i Tylko do odczytu.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online