Możesz w łatwy sposób zmienić hasło lub dane kontaktowe oraz zaktualizować dane karty kredytowej, zmodyfikować adres e-mail Adobe ID, edytować ustawienia konta i nie tylko.

Rozpoczynanie pracy

Witamy w świecie Adobe!

Identyfikator Adobe ID to przepustka do bezpieczeństwa i personalizacji podczas używania aplikacji i usług Adobe. Zakupy, członkostwo, aktualizacje i wersje testowe aplikacji i usług Adobe są zarządzane przez identyfikator Adobe ID. Identyfikatora Adobe ID można również używać do rejestrowania produktów, śledzenia zamówień oraz do kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Adobe i uczestniczenia w forach i wydarzeniach firmy Adobe.

Identyfikator Adobe ID bardzo łatwo zapamiętać. Tworzy go unikalny adres e-mail użyty po raz pierwszy przy rozpoczęciu członkostwa lub podczas zakupu aplikacji lub usługi firmy Adobe. Jeśli tworzysz konto identyfikatora Adobe ID przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google), Twój identyfikator Adobe ID jest taki sam jak adres e-mail powiązany z kontem społecznościowym.

Uwaga:

Masz problem z logowaniem lub nie pamiętasz hasła bądź identyfikatora Adobe ID? Patrz temat Rozwiązywanie problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem się.

Tworzenie identyfikatora Adobe ID

Jeśli nie masz jeszcze identyfikatora Adobe ID, możesz go utworzyć. Oto, jak to zrobić:

 1. Przejdź do kont Adobe i kliknij polecenie Uzyskaj identyfikator Adobe ID.

  Ekran logowania
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Adres e-mail podany na stronie rejestracji będzie Twoim identyfikatorem Adobe ID, dlatego użyj adresu, którego nie zapomnisz. Kliknij opcję Zarejestruj się.

  sign-up

  Możesz teraz zacząć zarządzać kontem Adobe ID.

 3. Od teraz możesz w każdej chwili zalogować się na konto przy użyciu paska nawigacji na stronach Adobe.com. W tym celu przejdź na stronę www.adobe.com i kliknij opcję Zaloguj się. Na większości stron łącze logowania znajduje się na górnym pasku nawigacyjnym.

  Uwaga:

  Nie możesz usunąć tekstu widocznego w polach logowania? Po prostu kliknij pola i zacznij pisać.

Uwaga:

Można też utworzyć konto identyfikatora Adobe ID i zalogować się na nie przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Logowanie przy użyciu konta społecznościowego.

Uzyskiwanie dostępu do konta Adobe ID

Dostęp do konta Adobe ID można uzyskać w jeden z następujących sposobów:

 • W aplikacji komputerowej Creative Cloud wejdź do menu Profil i kliknij opcjęZarządzaj kontem.
manage-account

Zaktualizuj dane karty kredytowej i informacje rozliczeniowe

Informacje na temat aktualizacji danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych można znaleźć w sekcjiAktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Użyj kart w górnej części strony, aby przejrzeć plany i produkty, zmienić adres e-mail, hasło oraz informacje kontaktowe lub zaktualizować nazwę użytkownika, inne dane profilu i preferencje komunikacji.

  Strona Zarządzanie kontem

  Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, wybierz jedną z poniższych opcji.

Zmień lub zresetuj hasło

Informacje na temat zmiany, resetowania i aktualizowania hasła do identyfikatora Adobe ID można znaleźć w sekcjiZmiana lub resetowanie hasła.

Zmień e-mail Adobe ID

Istnieje możliwość zmiany adresu e-mail używanego jako identyfikator Adobe ID. Wykonaj następujące kroki, aby zmienić adres e-mail na koncie:

 1. Wejdź na konto Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Konto.

  Strona Adres email
 3. W sekcji identyfikatora Adobe ID wprowadź nowy adres e-mail, który chcesz powiązać z identyfikatorem Adobe ID. Możesz również podać alternatywny adres e-mail. W polu w polu Alternatywny adres e-mail kliknij opcję Zapisz.

  Firma Adobe prześle wiadomość e-mail, aby zweryfikować zmianę. (Jeśli wiadomości nie ma w skrzynce odbiorczej, zapoznaj się z tematem Nie dotarła do mnie oczekiwana wiadomość e-mail od firmy Adobe).

Wyświetlony został komunikat „Nie udało się zapisać zmian Twojego konta”?

Przy próbie zmiany adresu e-mail identyfikatora Adobe ID na wcześniej używany adres e-mail pojawia się komunikat o błędzie:

Nie udało się zapisać zmian Twojego konta.

Informacje na temat usuwania tego błędu: Napraw błąd „Nie udało się zapisać zmian Twojego konta” podczas zmiany adresu e-mail identyfikatora Adobe ID.

Dodawanie telefonu w celu odzyskania konta

Przy użyciu telefonu można zresetować hasło dla konta. Wykonaj następujące kroki, aby dodać numer telefonu w celu odzyskania konta

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. W sekcji Odzyskiwanie konta kliknij opcję Zarządzaj.

  Odzyskiwanie konta
 4. W sekcji numer telefonu kliknij przycisk Dodaj.

  Odzyskiwanie telefonu
 5. Wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Napisz do mnie.

  Dodaj numer telefonu
 6. Sprawdź telefon i wprowadź sześciocyfrowy kod SMS. Kliknij przycisk Sprawdź.

  Weryfikacja numeru telefonu

Zmiana adresu lub numeru telefonu

Istnieje możliwość zmiany adresu pocztowego lub numeru telefonu powiązanego z kontem Adobe ID. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Komunikacja.

 3. Aby zmienić numer telefonu lub adres, kliknij opcję Edytuj.

  Strona Komunikacja
 4. Dokonaj zmian w oknie podręcznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Aby zmienić kraj powiązany z identyfikatorem Adobe ID, zapoznaj się z tematem Zmiana kraju powiązanego z identyfikatorem Adobe ID użytkownika.

Używanie weryfikacji 2-stopniowej do wzmocnienia zabezpieczeń konta

Weryfikacja 2-stopniowa zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń konta. W przypadku korzystania z weryfikacji 2-stopniowej podczas logowania oprócz hasła do konta Adobe ID wymagany jest kod weryfikacyjny. Możesz wybrać, czy kod ma być wysyłany na wskazany numer telefonu komórkowego, czy też na adres e-mail powiązany z kontem.

Uwaga:

Aby aktywować weryfikację 2-stopniową, należy podać numer telefonu komórkowego. 

Weryfikacja 2-stopniowa jest opcjonalna, ale jest zalecana w celu wzmocnienia zabezpieczeń konta Adobe ID. Aktywną weryfikację 2-stopniową można wyłączyć w dowolnym momencie. 

Aktywacja weryfikacji 2-stopniowej

Aby aktywować weryfikację 2-stopniową, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

  Strona Bezpieczeństwo i prywatność
 3. W sekcji Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Zarządzaj.

  Kliknięcie przycisku Zarządzaj
 4. Na ekranie Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Aktywuj teraz.

  Kliknięcie przycisku Aktywuj teraz

  Zostanie wyświetlony monit o dodanie nowego numeru telefonu komórkowego lub potwierdzenie istniejącego numeru.

  Jeśli numer telefonu komórkowego jeszcze nie jest powiązany z kontem 

  Jeśli numer telefonu komórkowego jeszcze nie jest powiązany z kontem, pojawi się monit o dodanie numeru.

  Wprowadzanie numeru telefonu
  1. Z menu rozwijanego wybierz swój kraj. 
  Wybieranie kraju

  Kod kraju zostanie automatycznie wyświetlony po wybraniu kraju.

  Country code

  2. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wprowadzanie numeru telefonu

  Uwaga:

  Wprowadzając numer telefonu komórkowego, nie trzeba wpisywać myślników ani spacji. System automatycznie dodaje myślniki lub spacje w zależności od wymagań dotyczących kraju.

  Jeśli numer telefonu komórkowego już jest powiązany z kontem 

  Jeśli numer telefonu komórkowego już jest powiązany z kontem, zostanie wyświetlony. W razie potrzeby można zmienić ten numer. 

  Upewnij się, że numer jest prawidłowy, a następnie kliknij przycisk Dalej

  Weryfikowanie numeru telefonu

  Uwaga:

  Jeśli zmienisz numer telefonu, nowy numer zostanie powiązany z kontem, a poprzedni numer zostanie usunięty.

 5. Pojawi się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój telefon komórkowy. Sprawdź telefon i wprowadź kod weryfikacyjny. Następnie kliknij opcję Zweryfikuj.

  Wprowadzanie kodu

  Uwaga:

  Nie możesz znaleźć kodu? Zaczekaj chwilę — dostarczenie wiadomości SMS może potrwać kilka minut. Jeśli nadal nie możesz znaleźć kodu, wybierz pozycję Rozpocznij od nowa, aby ponownie wygenerować kod.

 6. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem aktywacji weryfikacji 2-stopniowej na koncie.

  Podczas logowania pojawi się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój telefon komórkowy w uzupełnieniu do hasła do konta Adobe ID.

Używanie weryfikacji 2-stopniowej do logowania się

Więcej informacji na temat wprowadzania kodu podczas logowania się oraz rozwiązywania problemów można znaleźć w artykule Weryfikacja 2-stopniowa: zabezpieczenie konta.

Dezaktywacja weryfikacji 2-stopniowej

Aby dezaktywować weryfikację 2-stopniową, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

  Strona Bezpieczeństwo i prywatność
 3. Na ekranie Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Dezaktywuj.

  Dezaktywacja weryfikacji 2-stopniowej
 4. Pojawi się monit o potwierdzenie dezaktywacji weryfikacji 2-stopniowej.

  Kliknij przycisk Dezaktywuj

  Potwierdzanie dezaktywacji

Weryfikacja 2-stopniowa na koncie zostanie wyłączona. Podczas logowania się nie będzie wyświetlany monit o podanie kodu weryfikacyjnego. 

Weryfikację 2-stopniową można w dowolnym momencie ponownie aktywować, wykonując instrukcje opisane w sekcji Aktywacja weryfikacji 2-stopniowej.

Edycja profilu osobistego

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Profil.

 3. Zmień nazwę profilu, nazwy forów Adobe Community i nazwę swojej firmy, a następnie kliknij opcję Zapisz.

 4. Aby przesłać nowe zdjęcie profilowe, kliknij opcjęPrześlij zdjęcie, a następnie przeglądaj i wybierz nowe zdjęcie.

  Strona Profil

Aktualizacja preferencji komunikacji

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Komunikacja.

 3. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Strona Komunikacja

Unieważnianie uprawnień dostępu dla aplikacji innych firm

Jeśli aplikacje innych firm, takie jak poczta e-mail lub pliki Creative Cloud, mają przyznany dostęp do informacji o koncie Adobe ID, możesz unieważnić ich uprawnienia dostępu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Bezpieczeństwo i prywatność znajdź pozycję Powiązane aplikacje i kliknij polecenieZarządzaj.

  Powiązane aplikacje

  Zostanie wyświetlona lista powiązanych aplikacji.

 3. Odszukaj aplikację, dla której chcesz unieważnić uprawnienia dostępu, i kliknij polecenie Zarządzaj.

  Lista powiązanych aplikacji
 4. Kliknij polecenie Unieważnij uprawnienia.

  Cofanie autoryzacji
 5. Pojawi się wyskakujące okno z monitem o potwierdzenie decyzji o unieważnieniu uprawnień. Kliknij polecenie Cofnij autoryzację ponownie, aby potwierdzić.

 6. Powtórz kroki 3-5 dla każdej aplikacji, której chcesz zabrać dostęp do informacji o koncie Adobe.

Jak skontaktować się z nami w związku z zapytaniami dotyczącymi konta?

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej konta identyfikatora Adobe ID, możesz się z nami skontaktować:

 1. Sprawdź, czy zalogowano się na konta identyfikatora Adobe ID online i że w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie.

 2. Przejdź na stronę  kontaktu.

 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania

Nie mam już dostępu do konta poczty e-mail użytego do rejestracji.

Nie pamiętam swojego identyfikatora Adobe ID

Mam kilka identyfikatorów Adobe ID

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online