Możesz w łatwy sposób zmienić hasło lub dane kontaktowe oraz zaktualizować dane karty kredytowej, zmodyfikować adres e-mail Adobe ID, edytować ustawienia konta i nie tylko.

Rozpoczynanie pracy

Witamy w świecie Adobe!

Identyfikator Adobe ID to przepustka do bezpieczeństwa i personalizacji podczas używania aplikacji i usług Adobe. Zakupy, członkostwo, aktualizacje i wersje testowe aplikacji i usług Adobe są zarządzane przez identyfikator Adobe ID. Identyfikatora Adobe ID można również używać do rejestrowania produktów, śledzenia zamówień oraz do kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Adobe i uczestniczenia w forach i wydarzeniach firmy Adobe.

Identyfikator Adobe ID bardzo łatwo zapamiętać. Tworzy go unikalny adres e-mail użyty po raz pierwszy przy rozpoczęciu członkostwa lub podczas zakupu aplikacji lub usługi firmy Adobe. Jeśli tworzysz konto identyfikatora Adobe ID przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google), Twój identyfikator Adobe ID jest taki sam jak adres e-mail powiązany z kontem społecznościowym.

Uwaga:

Masz problem z logowaniem lub nie pamiętasz hasła bądź identyfikatora Adobe ID? Patrz temat Rozwiązywanie problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem się.

Tworzenie identyfikatora Adobe ID

Jeśli nie masz jeszcze identyfikatora Adobe ID, możesz go utworzyć. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć bezpłatny identyfikator Adobe ID, zobacz punkt pt. Tworzenie lub aktualizacja Adobe ID.

Uzyskiwanie dostępu do konta Adobe ID

Dostęp do konta Adobe ID można uzyskać w jeden z następujących sposobów:

 • W aplikacji komputerowej Creative Cloud wejdź do menu Profil i kliknij opcję Zarządzaj kontem.
manage_account

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID?

Zaktualizuj dane karty kredytowej i informacje rozliczeniowe

Informacje na temat aktualizacji danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych można znaleźć w sekcji Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Rozwiązywanie problemów z kartą kredytową lub płatnościami

Problem Rozwiązanie
Nie można zmienić informacji o karcie kredytowej

Następujące problemy mogą wystąpić, gdy użytkownik próbuje zmienić informacje dotyczące płatności:

 • Łącze Edytuj płatność jest niewidoczne.
 • Po kliknięciu łącza Edytuj płatność wyświetlany jest pusty formularz.
 • Nie można zapisać zaktualizowanych informacji o karcie kredytowej. 

Wypróbuj poniższe rozwiązanie:

 • Sprawdź, czy logujesz się za pomocą identyfikatora Adobe ID (e-mail) powiązanego z subskrypcją usługi Creative Cloud.
 • Sprawdź, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce.
 • Jeśli nadal nie możesz zmienić informacji o karcie kredytowej, spróbuj zalogować się w innej przeglądarce.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami.

Płatność nieudana/odrzucona Zob. punkt pt. Rozwiąż problem z niedokonaną lub pominiętą płatnością.
Niedotrzymanie terminu płatności Zob. punkt pt. Rozwiąż problem z niedokonaną lub pominiętą płatnością.

Zmień metodę płatności z karty kredytowej na serwis PayPal i odwrotnie

Aby zmienić metodę płatności z karty kredytowej na PayPal albo odwrotnie, skontaktuj się z nami.

Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Użyj kart w górnej części strony, aby przejrzeć plany i produkty, zmienić adres e-mail, hasło oraz informacje kontaktowe lub zaktualizować nazwę użytkownika, inne dane profilu i preferencje komunikacji.

  manage_account_page

  Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, wybierz jedną z poniższych opcji.

Zmień lub zresetuj hasło

Informacje na temat zmiany, resetowania i aktualizowania hasła do identyfikatora Adobe ID można znaleźć w sekcji Zmiana lub resetowanie hasła.

Zmień e-mail Adobe ID

Istnieje możliwość zmiany adresu e-mail używanego jako identyfikator Adobe ID. Zob. punkt pt. Tworzenie lub aktualizacja Adobe ID.

Dodawanie telefonu w celu odzyskania konta

Przy użyciu telefonu można zresetować hasło dla konta. Aby dodać numer telefonu na potrzeby odzyskania konta, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. W sekcji Odzyskiwanie konta kliknij opcję Zarządzaj.

  Odzyskiwanie konta
 4. W sekcji numer telefonu kliknij przycisk Dodaj.

  phone_recovery_step4
 5. Wprowadź numer telefonu, a następnie kliknij przycisk Wyślij mi wiadomość tekstową.

  Dodaj numer telefonu
 6. Sprawdź telefon i wprowadź sześciocyfrowy kod SMS. Kliknij przycisk Sprawdź.

  Weryfikacja numeru telefonu

Zmiana adresu lub numeru telefonu

Istnieje możliwość zmiany adresu pocztowego lub numeru telefonu powiązanego z kontem Adobe ID. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Komunikacja.

 3. Aby zmienić numer telefonu lub adres, kliknij opcję Edytuj.

  Strona Komunikacja
 4. Dokonaj zmian w oknie podręcznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Aby zmienić kraj powiązany z identyfikatorem Adobe ID, zapoznaj się z punktem Zmiana kraju powiązanego z identyfikatorem Adobe ID użytkownika.

Używanie weryfikacji 2-stopniowej do wzmocnienia zabezpieczeń konta

Weryfikacja 2-stopniowa (zwana też 2-czynnikowym uwierzytelnieniem lub 2FA) zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń konta. W przypadku korzystania z weryfikacji 2-stopniowej, podczas logowania oprócz hasła do konta Adobe ID wymagany jest kod weryfikacyjny. Możesz wybrać, czy kod ma być wysłany na wskazany numer telefonu komórkowego, czy też na adres e-mail powiązany z kontem. 

Do wygenerowania kodu weryfikacyjnego można również użyć aplikacji uwierzytelniającej, takiej jak Adobe Authenticator lub Google Authenticator. Aplikacja Adobe Authenticator obsługuje również powiadomienia push, a więc można po prostu zatwierdzić powiadomienie na telefonie z systemem iOS lub Android albo na podłączonym smartwatchu.

Weryfikacja 2-stopniowa jest opcjonalna, ale jest zalecana w celu wzmocnienia zabezpieczeń konta Adobe ID. Aktywną weryfikację 2-stopniową można wyłączyć w dowolnym momencie. 

Uwaga:

Aby aktywować weryfikację 2-stopniową, konieczne jest podanie numer telefonu komórkowego. 

Aktywacja weryfikacji 2-stopniowej

Aby aktywować weryfikację 2-stopniową, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. W sekcji Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Zarządzaj.

  manage_2_step_verification
 4. Na ekranie Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Aktywuj teraz.

  activate_2_step_verification

  Zostanie wyświetlony monit o dodanie nowego numeru telefonu komórkowego lub potwierdzenie istniejącego numeru.

  Jeśli numer telefonu komórkowego jeszcze nie jest powiązany z kontem 

  Jeśli numer telefonu komórkowego jeszcze nie jest powiązany z kontem, pojawi się monit o dodanie numeru.

  Wprowadź swój numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  enter_phone_number

  Uwaga:

  Wprowadzając numer telefonu komórkowego, nie trzeba wpisywać myślników ani spacji. System automatycznie dodaje myślniki lub spacje w zależności od wymagań dotyczących kraju.

  Jeśli numer telefonu komórkowego już jest powiązany z kontem 

  Jeśli numer telefonu komórkowego już jest powiązany z kontem, zostanie wyświetlony. W razie potrzeby można zmienić ten numer. 

  Upewnij się, że numer jest prawidłowy, a następnie kliknij przycisk Dalej

  Weryfikowanie numeru telefonu

  Uwaga:

  Jeśli zmienisz numer telefonu, nowy numer zostanie powiązany z kontem, a poprzedni numer zostanie usunięty.

 5. Pojawi się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój telefon komórkowy. Sprawdź telefon i wprowadź kod weryfikacyjny. Następnie kliknij opcję Zweryfikuj.

  Wprowadzanie kodu

  Uwaga:

  Nie możesz znaleźć kodu? Zaczekaj chwilę — dostarczenie wiadomości SMS może potrwać kilka minut. Jeśli nadal nie możesz znaleźć kodu, wybierz pozycję Rozpocznij od nowa, aby ponownie wygenerować kod.

 6. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem aktywacji weryfikacji 2-stopniowej na koncie.

  Podczas logowania pojawi się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój telefon komórkowy, wraz z hasłem do konta Adobe ID.

Uwierzytelnianie za pomocą opartego na czasie algorytmu jednorazowego hasła (TOTP)

W tym systemie uwierzytelniania oprócz używania poświadczeń Adobe, do logowania używasz hasła jednorazowego wygenerowanego przez aplikację na urządzeniu. Takie aplikacje są znane jako aplikacje uwierzytelniające, na przykład Adobe Authenticator, Google Authenticator lub inne podobne aplikacje generujące TOTP. Aby uzyskać więcej informacji na temat TOTP, zobacz ten artykuł w Wikipedii.

Informacje o aplikacji Adobe Authenticator

Oprócz generowania kodu weryfikacyjnego, aplikacja Adobe Authenticator wysyła również powiadomienie na telefon z systemem iOS lub Android oraz podłączony smartwatch. Akceptacja monitu powiadomienia pozwala zalogować się na konto bez konieczności wprowadzenia kodu weryfikacyjnego.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Użyj aplikacji Adobe Authenticator do weryfikacji 2-stopniowej.

adobe_authenticatorapp

Skonfiguruj uwierzytelnianie oparte na TOTP

 1. Zainstaluj na urządzeniu aplikację uwierzytelniającą (np. Adobe Authenticator lub Google Authenticator).

 2. Jeśli nie masz jeszcze włączonej Weryfikacji 2-stopniowej, włącz ją zgodnie z wyjaśnieniem w temacie Włącz Weryfikację 2-stopniową.

 3. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany/-a, uzyskaj dostęp do konta Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 4. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 5. W sekcji Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Zarządzaj.

  Zarządzaj weryfikacją 2-stopniową
  Zarządzaj weryfikacją 2-stopniową

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz przycisku Zarządzaj , najpierw skonfiguruj weryfikację 2-stopniową zgodnie z wyjaśnieniem w temacie Włącz weryfikację 2-stopniową

 6. Kliknij pozycję Skonfiguruj aplikację generującą kody.

  Skonfiguruj aplikację generującą kody
  Skonfiguruj aplikację generującą kody
 7. Użyj swojego urządzenia, aby zeskanować kod QR wyświetlony na poniższym ekranie. Możesz również wprowadzić klucz wyświetlany na ekranie.

  Zeskanuj kod QR
  Zeskanuj kod QR

  Aplikacja uwierzytelniająca generuje kod pozwalający sparować urządzenie z kontem Adobe.

 8. Otwórz aplikację uwierzytelniającą.

  • Jeśli używasz aplikacji Adobe Authenticator, kliknij Skanuj kod. Po zeskanowaniu kodu kreskowego wprowadź kod, aby sparować identyfikator Adobe ID z urządzeniem.
  Kod pary aplikacji
  Kod pary aplikacji
  • Jeśli używasz innej aplikacji, dodaj nowe konto/profil. Proces ten zależy od Twojej aplikacji uwierzytelniającej. Na przykład w aplikacji Google Authenticator dotknij przycisku +.
  Dodaj profil w aplikacji uwierzytelniającej
  Dodaj profil w aplikacji uwierzytelniającej
 9. Na poniższym ekranie wpisz kod z aplikacji, a następnie kliknij Zweryfikuj.

  Kod z aplikacji uwierzytelniającej
  Kod z aplikacji uwierzytelniającej
 10. Po zweryfikowaniu kodu pojawi się potwierdzenie. 

  Komunikat z potwierdzeniem
  Komunikat z potwierdzeniem

Używanie weryfikacji 2-stopniowej do logowania się

Więcej informacji na temat wprowadzania kodu podczas logowania się oraz rozwiązywania problemów można znaleźć w artykule Weryfikacja 2-stopniowa: zabezpieczenie konta.

Dezaktywacja weryfikacji 2-stopniowej

Aby dezaktywować weryfikację 2-stopniową, wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. Na ekranie Weryfikacja 2-stopniowa kliknij przycisk Dezaktywuj.

  Dezaktywacja weryfikacji 2-stopniowej
 4. Pojawi się monit o potwierdzenie dezaktywacji weryfikacji 2-stopniowej.

  Kliknij przycisk Dezaktywuj

  Potwierdzanie dezaktywacji

Weryfikacja 2-stopniowa na koncie zostanie wyłączona. Podczas logowania się nie będzie wyświetlany monit o podanie kodu weryfikacyjnego. 

Weryfikację 2-stopniową można w dowolnym momencie ponownie aktywować, wykonując instrukcje opisane w sekcji Aktywacja weryfikacji 2-stopniowej.

Edycja profilu osobistego

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Profil.

 3. Zmień nazwę profilu, nazwy forów Adobe Community i nazwę swojej firmy, a następnie kliknij opcję Zapisz.

 4. Aby przesłać nowe zdjęcie profilowe, kliknij opcję Prześlij zdjęcie, a następnie przeglądaj i wybierz nowe zdjęcie.

  Strona Profil

Aktualizacja preferencji komunikacji

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. Na pasku nawigacji na górze strony Zarządzanie kontem kliknij opcję Komunikacja.

 3. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Strona Komunikacja

Zaktualizuj ustawienia powiadomień

Można zmienić ustawienia powiadomień pocztą e-mail dotyczących komentarzy i adnotacji dodawanych do:

 • Udostępnianych prototypów XD
 • Dokumentów udostępnianych w usłudze Document Cloud

Wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. W sekcji Komunikacja znajdź opcję Ustawienia powiadomień.

  Ustawienia powiadomień
 3. W przypadku Powiadomień XD są dostępne następujące opcje:

  • Otrzymywanie wiadomości e-mail przy każdym komentarzu
  • Otrzymywanie jednej wiadomości e-mail dziennie, zawierającej wszystkie komentarze
  • Wyłączenie powiadomień

  W przypadku Powiadomień Document Cloud są dostępne następujące opcje:

  • Otrzymywanie wiadomości e-mail przy każdym komentarzu lub adnotacji
  • Otrzymywanie jednej wiadomości e-mail dziennie, zawierającej wszystkie komentarze i adnotacje
  • Wyłączenie powiadomień

Unieważnianie uprawnień dostępu dla aplikacji innych firm

Jeśli aplikacje innych firm, takie jak poczta e-mail lub pliki Creative Cloud, mają przyznany dostęp do informacji o koncie Adobe ID, możesz unieważnić ich uprawnienia dostępu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do konta identyfikatora Adobe ID i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google). 

 2. W sekcji Bezpieczeństwo i prywatność znajdź pozycję Powiązane aplikacje i kliknij polecenieZarządzaj.

  revoke_access

  Zostanie wyświetlona lista powiązanych aplikacji.

 3. Odszukaj aplikację, dla której chcesz unieważnić uprawnienia dostępu, i kliknij polecenie Zarządzaj.

  revoke_applicationaccess
 4. Kliknij polecenie Unieważnij uprawnienia.

 5. Pojawi się wyskakujące okno z monitem o potwierdzenie decyzji o unieważnieniu uprawnień. Kliknij polecenie Cofnij autoryzację ponownie, aby potwierdzić.

 6. Powtórz kroki 3-5 dla każdej aplikacji, której chcesz zabrać dostęp do informacji o koncie Adobe.

Jak skontaktować się z nami w związku z zapytaniami dotyczącymi konta?

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy dotyczącej konta identyfikatora Adobe ID, możesz się z nami skontaktować:

 1. Sprawdź, czy zalogowano się na konta identyfikatora Adobe ID online i że w przeglądarce jest włączona obsługa plików cookie.

 2. Przejdź na stronę  kontaktu.

 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania

Nie mam już dostępu do konta poczty e-mail użytego do rejestracji.

Nie pamiętam swojego identyfikatora Adobe ID

Mam kilka identyfikatorów Adobe ID

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online