Tryckkänslighets- och lutningsknappar saknas på verktygspanelen

Tryckkänslighets- och lutningsknappar saknas på Animate-verktygspanelen

Problembeskrivning

När du arbetar på pekenheter som Wacom och Surface Pro saknas tryckkänslighets- och lutningsknapparna på verktygspanelen i Animate CC.

Förutsättningar

  • Wacom-enheten eller någon surfplatta som har stöd för tryck-/lutningskänslighet är ansluten.
  • De senaste Wacom-drivrutinerna finns installerade på datorn och den har startats om en gång. För Surface Pro måste Wintab-drivrutiner installeras.
  • Tryckkänslighets- och lutningsknappar finns bara tillgängliga med verktygen Pensel och Målarpensel i Animate CC.
  • Se till att markera penselverktyget och expandera verktygspanelen för att visa alla verktygen eller underalternativen som kan vara dolda i standardvyn. Tryckkänslighets- och lutningsknapparna visas nederst på verktygspanelen. 
  • Knapparna blir bara synliga efter första användningen av Wacom-stylus inom Animate. De blir inte synliga när du ritar med hjälp av en mus. 

Felsökningstips

Wacom-enhet

Gå till länken nedan och hämta de senaste drivrutinerna till ditt operativsystem.

Wacom-drivrutiner

När du har installerat drivrutinerna ska du starta om datorn och kontrollera om knapparna finns tillgängliga.

Om du inte kan se knapparna ännu ska du utföra de övriga stegen nedan. 

För att installera den senaste versionen av Animate CC ska du starta ditt Creative Cloud-datorprogram och följa stegen i länken nedan:

Kontrollera om det finns uppdateringar

Om du redan har den senaste versionen av Animate CC eller om knapparna fortfarande saknas efter programvaruuppdateringen, prova i så fall stegen nedan.

  1. Följ stegen i Windows- eller MAC-länken nedan som förklarar hur man avinstallerar W acom -drivrutiner.
  2. Gå till länken nedan och hämta de senaste drivrutinerna till ditt operativsystem.
  3. Starta om datorn och kontrollera om knapparna visas på verktygspanelen. 

Surface Pro-enhet

Animate är en WinTab-baserad app som kräver WinTab-drivrutiner för att detektera och arbeta med penntryck och lutning. Hämta och installera WinTab-drivrutiner till din enhet från länkarna nedan, följt av en systemomstart. 

Surface Pro 3

Surface Pro 4

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto