Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du skapar animeringar med rörelseinterpolering.

Rörelseinterpoleringar används för att skapa rörliga animeringar i Animate. Rörelseinterpolerade animeringar skapas genom att du anger olika värden för en objektegenskap mellan den första och sista bildrutan. Objektegenskaperna varierar från placering, storlek, färg, effekter, filter och rotation.

När du skapar en rörelseinterpolering, väljer du en bildruta i interpoleringen och flyttar rörelsesymbolen till den bildrutan. Till skillnad från klassiska interpoleringar och forminterpoleringar, skapas en rörelsebana automatiskt som animerar bildrutorna mellan den första bildrutan och nästa nyckelbildruta i Animate.

Eftersom du inte använder resurser i varje bildruta, minimerar rörelseinterpoleringar filstorleken och de resurser som används i dina dokument.

Arbetsflöde för rörelseinterpoleringar

  1. Innan du börjar animera med rörelseinterpoleringar, bör du förstå de grundläggande begreppen i Animate CC.
  2. Läs mer om de olika komponenterna i rörelseinterpoleringar och de egenskaper som kan interpoleras.
  3. Skapa rörelseinterpoleringar när du vill skapa animeringar i Animate CC.
  4. Lägg till interpoleringar på tidslinjen när du vill interpolera ett objekt längs hela tidslinjen. 
  5. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering när du vill ändra positionen för ett interpolerat objekt.
  6. Arbeta med egenskapsnyckelbildrutor i rörelseinterpoleringar för en jämn rörelsehastighet i en interpolering.
  7. Redigera interpoleringsintervall med en rörelseredigerare eller egenskapsinspektören när du vill ordna objekten i lager och bildrutor.
  8. Spara förinställda rörelser för senare användning.

Om du vill ha ett realistiskt och naturligt utseende i rörelseinterpoleringen, ska du använda anpassade övergångar.

Referenser

Hämta