Exportera bilder och grafik

PNG-sekvens

Du kan exportera en serie med bildfiler från ett enskilt filmklipp, en knapp eller en bildsymbol i biblioteket eller på scenen. Under exporten skapar Animate CC (tidigare Flash Professional CC) en separat bildfil för varje bildruta i symbolen. Om du exporterar från scenen bevaras alla omformningar (som skalningar) som du har använt på symbolinstansen i bildutdata.

Så här exporterar du en PNG-sekvens:

 1. Välj ett filmklipp, en knapp eller en bildsymbol i biblioteket eller på scenen.

 2. Högerklicka på den och välj Exportera PNG-sekvens.

  select-png-sequence
 3. I dialogrutan Spara som väljer du önskad plats för utdata och klickar på OK.

   

 4. Ange önskade alternativ i dialogrutan Exportera PNG-sekvens.

  export-pngsequence

  Bredd – Bredden på bildutdata. Du kan skala utdata genom att ändra det här värdet. Standardvärdet är bredden på symbolinnehållet.

  Höjd – Höjden på bildutdata. Du kan skala utdata genom att ändra det här värdet. Standardvärdet är höjden på symbolinnehållet.

  Upplösning – Upplösningen på bildutdata. Standardvärdet är 72 dpi.

  Färger – Bitdjupet för bildutdata. Du kan välja 8, 24 eller 32 bitar. Standardvärdet är 32 bitar, som har stöd för genomskinlighet. Om du väljer 24 eller 8 bitar, som inte har stöd för genomskinlighet, ändras inställningen för Bakgrund till Scen. Läs mer nedan.

  Bakgrund – Den färg som ska användas som bakgrundsfärg för bildutdata. Den här inställningen är bara tillgänglig om alternativet Färger är inställt på 8 eller 24 bitar. När Färger är inställt på 32 bitar är bildens bakgrund alltid genomskinlig. När alternativet Färger är inställt på 8 eller 24 bitar används scenens färg som bakgrund. Med 8- eller 24-bitarsbilder kan du ändra inställningen till Ogenomskinlig och sedan välja en bakgrundsfärg i färgväljaren. Du kan också välja ett alfavärde för bakgrunden för att skapa genomskinlighet.

  Jämna ut – Växla om du vill använda kantutjämning på bildutdata eller inte. Inaktivera det här alternativet om du inte har en genomskinlig bakgrund och de bilder som placeras på en bakgrundsfärg skiljer sig från scenens aktuella färg.

 5. Klicka på Exportera för att exportera PNG-sekvensen.

Exportera animerad GIF

Du kan exportera animerade GIF-filer i Animate med följande steg: 

 1. Gå till Arkiv > Exportera > Exportera animerad GIF

  En dialogruta visas. 

  export-animated-gif
 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan och klicka på Klar när du vill exportera en animering som en animerad GIF-fil. 

  animated-gif-dialog

  Du kan också exportera en statisk GIF-bildfil genom att välja Arkiv > Exportera > Exportera bild.

Exportera bilder och grafik till CC-biblioteket

När du vill exportera bilder eller grafik till CC-biblioteket väljer du Fönster > CC-bibliotek

Fönstret CC-bibliotek visas. 

add-to-cc-library

Klicka på ikonen + i det nedre vänstra hörnet i fönstret CC-bibliotek, markera bilderna eller grafikfilerna och klicka sedan på Lägg till.

FXG-bildformat (borttaget i Animate CC)

Om FXG-filer

FXG-formatet är ett grafikutbytesformat för Animate/Flash-plattformen. FXG bygger på en del av MXML, det XML-baserade programmeringsspråket som används i Flex-ramverket. FXG-formatet hjälper designer och utvecklare samarbeta mer effektivt genom att de kan utbyta grafiskt innehåll med hög återgivning. Designer kan skapa grafik med Adobes designverktyg och exportera dem till FXG-formatet. Du kan sedan använda FXG-filen i verktyg som Adobe Flash Builder och Adobe Flash Catalyst om du vill utveckla Internetinnehåll och program.

När du skapar en FXG-fil lagras vektorgrafik direkt i filen. Element, som det inte finns någon motsvarande tagg i FXG för, exporteras som bitmappsgrafik med referens i FXG-filen. Det här inkluderar bitmappar, vissa filter och blandningslägen, övertoningar, masker och 3D. Vissa av dessa effekter kan exporteras som FXG, men de kanske inte kan importeras av det program som FXG-filen öppnas i.

När du exporterar en fil som innehåller vektor- och bitmappsbilder med FXG-export skapas en separat mapp vid sidan om FXG-filen. Den här mappen har namnet <filename.assets> och innehåller bitmappsbilderna som är kopplade till FXG-filen.

Mer information om FXG-filformatet finns i specifikationen för FXG 2.0.

Begräsningar för FXG-export

Med Animate kan du markera ett eller flera objekt på scenen och exportera dem till FXG. Objekt- och lagernamn bevaras när du exporterar till FXG-format.

Följande objekt är begränsade när du sparar i FXG-format:

 • Rutnät med skalning i nio segment (Scale-9): exporteras, men kan bara läsas av Adobe Illustrator.

 • Ljud och video: exporteras inte.

 • Komponenter: exporteras inte.

 • Interpoleringar och animeringar med flera bildrutor: exporteras inte, men en markerad bildruta exporteras som ett statiskt objekt.

 • Inbäddade teckensnitt: exporteras inte.

 • Knappsymboler: Endast knappens upp-läge exporteras i Animate.

 • 3D-egenskaper: exporteras inte.

 • Egenskaper för omvänd kinematik (IK): exporteras inte.

 • Textattribut: vissa attribut kanske inte exporteras.

Exportera Animate-innehåll i FXG-format

I Animate kan du exportera innehåll i FXG-format på två sätt:

 • Om du vill exportera objekt på scenen som FXG-filer markerar du objekten och väljer Exportera > Exportera markering. Välj sedan FXG-format på menyn Filtyp.

 • Om du vill spara hela scenen som en FXG-fil väljer du Exportera > Exportera bild och sedan Adobe FXG på menyn Filtyp.

JPEG-sekvens och JPEG-bild

Dessa alternativ matchar JPEG-alternativen i Publiceringsinställningar. Matcha skärmen matchar emellertid den exporterade bilden enligt storleken för Animate-innehållet så som det visas på skärmen. Matcha filmen matchar JPEG-bilden med Animate-innehållet och bibehåller bildformatet för den ursprungliga bilden.

PNG-sekvens och PNG-bild

Alternativen för PNG-exportinställningar liknar alternativen för PNG-publiceringsinställningar (som du också kan använda), med följande undantag:

Dimensioner

Ställer in storleken på den exporterade bitmappsbilden till antalet pixlar som du anger i fälten Bredd och Höjd.

Upplösning

Ange en upplösning i dpi. Välj Matcha skärmen om du vill använda skärmupplösningen och bibehålla den ursprungliga bildens proportioner.

Färger

Samma som alternativet för bitdjup på fliken med PNG-publiceringsinställningar. Antalet bitar per pixel som ska användas när bilden skapas ställs in. För en bild med 256 färger väljer du 8 bitar, för tusentals färger väljer du 24 bpc, för tusentals färger med genomskinlighet (32 bpc) väljer du 24 bpc med alfa. Ju större bitdjup, desto större fil.

Inkludera

Används till att exportera minimal bildyta eller ange full dokumentstorlek.

Obs!

Storleken på den exporterade GIF-filen är begränsad till ett värde på högst 4 000 pixlar. Den här storleksbegränsningen gäller för versioner senare än CS6.

Obs!

Alternativet Rastrera färger fungerar inte om du har valt 256 färger. Det betyder att GIF-bilden inte rastreras om det valda färgschemat för GIF-filen är 256 färger.

(Borttaget i Animate CC) Bitmappsbild (BMP)

Skapa bitmappsbilder som ska användas i andra program. Dialogrutan Exportera bitmapp innehåller följande alternativ:

Dimensioner

Ställer in storleken för den exporterade bitmappsbilden i pixlar. Storleken som du anger har alltid samma proportioner som din ursprungliga bild.

Upplösning

Ställer in upplösningen för den exporterade bitmappsbilden i dpi (punkter per tum) och räknar automatiskt ut bredden och höjden baserat på storleken på din teckning. Välj Matcha skärmen för att ställa in upplösningen så den överensstämmer med din skärm.

Färgdjup

Anger bildens bitdjup. En del Windows-program har inte stöd för det nya 32 bitar per kanal-djupet för bitmappsbilder. Om du har problem med att använda ett 32 bitar per kanal-format, kan du använda 24 bitar per kanal-formatet i stället.

Utjämna

Använder kantutjämning på den exporterade bitmappen. Kantutjämning ger en bitmappsbild med högre kvalitet men den kan skapa en haloeffekt med gråa pixlar runt en bild som placerats på en färgad bakgrund. Avmarkera detta alternativ om en haloeffekt uppstår.

Animate-dokument (SWF)

Om du vill placera Animate-innehållet i ett annat program, som till exempel Dreamweaver, exporterar du hela dokumentet som en SWF-fil. Animate exporterar SWF-filen med de aktuella inställningarna i Publiceringsinställningar för FLA-filen.

Exportera HD-videofilmer med Adobe Media Encoder

Med Animate CC kan du exportera interpoleringar, symboler och bilder till olika HD-videoformat. De HD-videofiler som exporteras med Animate kan användas med kommunikationsaktiverade program, för videokonferenser, direktuppspelning och delning.

Som standard kan du bara exportera till QuickTime-filmer (.MOV) i Animate. Exportfunktionen kräver att du installerar den senaste versionen av QuickTime Player, eftersom Animate utnyttjar QuickTime-bibliotek vid export av MOV-filer.

Arbetsflödet för videoexport har ändrats, eftersom Animate nu är integrerat med Adobe Media Encoder. Du kan nu konvertera MOV-filer till flera andra format. Adobe Media Encoder har även optimerats så att bara de exportformat som är aktuella för Animate-innehåll visas. Mer information om att koda och exportera video med Adobe Media Encoder finns i Koda och exportera video och ljud.

Obs!

Adobe Media Encoder installeras automatiskt när du installerar Animate CC från datorprogrammet Creative Cloud.

Skillnaderna mellan de föregående och de senaste arbetsflödena för export

Det nya arbetsflödet skiljer sig från arbetsflödet för videoexport i CS6 och tidigare versioner.

De största skillnaderna är:

 • Integrering med Adobe Media Encoder: Animate CC har integrerats med Adobe Media Encoder 7.0 och de tidigare versionerna var inte beroende av AME.
 • Exportformat: Du kan bara exportera QuickTime-filmer i Animate CC.
 • HD-videofilmer: I Animate CC kan du exportera HD-videofilmer.

Arbetsflödet i CS6 hade även följande problem:

 • Arbetsflödet för MOV-export med QuickTime råkade ofta ut för fel och krävde mycket minne.
 • AVI-exporter saknade stöd för filmklipp.

I Animate CC har ovannämnda problem korrigerats, även problemet med förlorade bildrutor. I Adobe Media Encoder-arbetsflödet kan du exportera sömlöst till MOV-filer i Animate CC. Med det nya AME-baserade arbetsflödet kan du exportera Animate-innehåll till MOV-filer och sedan använda AME för att konvertera MOV-filerna till önskat utdataformat.

Exporten startar vid bildruta 2

Beroende på hur tidslinjen är strukturerad kan den exporterade videon vara ett resultat av något av följande scenarier:

 1. Om det finns fler än en bildruta på rottidslinjen startar exporten från bildruta 2.
 2. Om det bara finns en bildruta på rottidslinjen inkluderar exporten bildruta 1.
 3. Om det finns fler än en bildruta på rottidslinjen, och ActionScript-kod eller ljud läggs till i bildruta 1, anropas den inte.

Exportera HD-video

Innan du påbörjar en export gör du följande:

 • Installera QuickTime
 • Ange en bildrutefrekvens på 60 bildrutor/s (fps) eller mindre. Mer information finns i Grundläggande om animering.
 1. Skapa eller öppna en FLA-fil.

 2. Gå till Arkiv > Exportera > Exportera video.

  export-video
  Dialogrutan Exportera video

 3. I dialogrutan Exportera video får Återgivningsbredd och Återgivningshöjd de värden för bredd och höjd som angetts för scenens storlek.

 4. Ange önskade alternativ i dialogrutan Exportera video:

  • Återgivningsstorlek H och B: Konfigurera återgivningsstorlek beroende på vilken upplösning du vill använda för exporten och om du vill exportera HD-video eller vanlig video. Ange de värden som motsvarar bredden och höjdenscenen. Om du vill ändra värdena för Återgivningsbredd och Återgivningshöjd ändrar du storlek på scenen. Animate bevarar proportionerna för scenstorleken.
  • Ignorera scenens färg (generera alfakanal): Skapar en alfakanal med scenens färg. Alfakanalen är kodad som ett genomskinligt spår. Du kan lägga den exporterade QuickTime-filmen över ett annat innehåll för att ändra bakgrundsfärgen eller scenen.
  • Konvertera video i Adobe Media Encoder: Markera det här alternativet om du vill konvertera den exporterade MOV-filen till ett annat format med AME. Om du markerar detta startas AME när videoexporten i Animate är klar.
  • Sökväg för exporterad video: Ange eller bläddra till den plats dit du vill exportera videon.
  • Avbryt export: Ange när Animate ska avsluta exporten.
   • Vid den sista bildrutan: Markera det här alternativet om du vill avsluta vid den sista bildrutan.
  Stoppa exporten när den sista bildrutan nås
  Stoppa exporten när den sista bildrutan nås
  • Avbryt export: Ange när Animate ska avsluta exporten.
   • Efter förfluten tid: Markera det här alternativet och ange efter hur lång tid du vill avsluta exporten. Med det här alternativet kan du exportera olika avsnitt i videon separat.
  Stoppa exporten efter 1 minut och 15 sekunder
  Stoppa exporten efter 1 minut och 15 sekunder
  Stoppa exporten efter 3 sekunder
  Stoppa exporten efter 3 sekunder

 5. Klicka på Exportera. Om du markerar alternativet Konvertera video i Adobe Media Encoder startas AME och den exporterade MOV-filen blir tillgänglig i en ny kö. Mer information om att koda och konvertera video med AME finns i Koda och exportera video och ljud.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy