Användarhandbok Avbryt

Redigera och publicera VR

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

I Animate introduceras dokumenttyperna VR 360 och VR-panorama som hjälper dig att enkelt skapa spännande innehåll. Du kan också använda den nya VR-dokumenttypen när du vill importera 3D-modeller (som .glb-filer) i projekt och skapa animeringar med 3D-innehåll i Animate. 

Du kan använda den nya VR-panelen när du vill granska innehåll som skapas i VR-dokumenttyperna. Du kan klicka och flytta filmklippsinstanser på VR-panelen. Objekten identifieras automatiskt i Animate när du klickar på och flyttar dem. VR-vyn låter dig placera objekten i 3D-rymden. Ändringarna av placering av objekten (filmklipp) i VR-vyn speglas automatiskt tillbaka till 2D-scenen. Du kan också markera lager som texturlager på tidslinjepanelen så att de lindas runt en cylinder respektive sfär för de två dokumenttyperna.

Med Animate kan du också hantera VR-animeringar vid körningen med hjälp av en uppsättning API:er. Du kan till exempel visa objekt i VR-miljö när en användare klickar på en knapp. 

 Virtuell verklighet (360) och virtuell verklighet (panorama) i Animate är betaversioner inför oktoberversionen 2018.

VR-dokumenttyper

Det finns två dokumenttyper för virtuell verklighet (VR):

VR-panorama

 • Använd den här dokumenttypen när du vill skapa panoramainnehåll för VR-program. 
 • I den här dokumenttypen lindas innehåll som ritas direkt på texturlager runt en cylinder.
 • Du kan välja att ha en panoramabild på texturlager eller rita en bakgrund. 
 • Animate omvandlar 2D-animeringar som du skapar till interaktivt panoramainnehåll. 

VR 360

 • Använd den här dokumenttypen när du vill skapa 360-gradersinnehåll för VR-program.  
 • I den här dokumenttypen lindas innehåll som ritas direkt på texturlager runt en sfär.
 • Du kan välja att använda en 360-gradersliksidig rektangel-bild eller rita innehållet. 
 • Animate omvandlar 2D-animeringar som du skapar till 360-gradersinnehåll tillsammans med interaktivitet.
VR 360 och panorama på startskärmen
VR 360 och panorama på startskärmen

Skapa och publicera VR-innehåll

Utför följande steg när du vill skapa VR-innehåll i Animate:

 1. Importera en 360- eller panoramabild till scenen som bakgrund.

  Om bildformatet är stort, kan du justera storleken på scenvyn.

  • Ställ in storleken genom att välja Ändra > Dokument
  •  Klicka på Matcha innehåll

  Välj ikonen Centrera scenen överst till höger i fönstret när du vill ställa in bilden på skärmens mitt.

 2. Klicka på ikonen Skapa texturfigursättning för alla lager på tidslinjepanelen när du vill skapa ett texturlager. Se skärmbilden nedan:

  Skapa texturfigursättning för lager
  Skapa texturfigursättning för lager

  Texturlagret lindas runt cylindern eller sfären beroende på den valda dokumenttypen.

 3. Lägg till objekt på scenen, lägg till klassiska interpoleringar eller rörelseinterpoleringar för objekten beroende på materialet och skapa din animering. 

  VR 360-scen
  VR 360-scen

  Skärmbilden ovan visar stagingvyn i Animate med liksidig rektangel-bilden i VR 360-dokumenttyp, en fågel med en stödd rörelsebana och klassisk interpolering i tidslinjen. 

 4. Förhandsvisa innehåll med Fönster > VR-vy.

  Förhandsvisa VR-innehåll med VR-vyn
  Förhandsvisa VR-innehåll med VR-vyn

  Klicka på Starta VR-vy i panelen VR-vy.

  Panelen VR-vy
  Panelen VR-vy

  I VR-vyns förhandsgranskningsläge kan du använda Återställa om du vill återställa innehållet. VR-vyn återspeglar inte automatiskt ändringar som görs på redigeringsscenen. Klicka på Uppdatera om du vill se ändringarna i materialet i mellanlagringsmiljön.

  Alternativen Uppdatera och Återställ i VR-vyn
  Alternativen Uppdatera och Återställ i VR-vyn

  Du kan flytta filmklippsinstanser till förhandsgranskningsläget. Animate upptäcker objekten automatiskt när du hovrar med musen på dem. Markörens form ändras till en hantelikon när du hovrar med musen på objekt så som visas i skärmbilden nedan. Du kan flytta objekt längs en cylindrisk eller en sfärisk rörelsebana beroende på vald dokumenttyp.

  Klicka på förhandsgranskningsskärmen och dra om du vill panorera i VR-vyn. 

  Hantelikon för att flytta objekt
  Hantelikon för att flytta objekt

 5. Använd Arkiv > Publicera eller Ctrl + Enter när du vill publicera innehållet. När du publicerar lindas bilden runt ett cylindriskt eller sfäriskt rutnät i Animate. Du kan lägga till fler lager och animeringsinnehåll på lagren.

  Publicerade utdata för VR 360-exemplet visas i den animerade GIF-filen nedan. 

  Prov på utdata med VR 360
  Prov på utdata med VR 360

  Prov på utdata med VR-panorama
  Prov på utdata med VR-panorama

  När du publicerar VR-innehåll kan du välja att använda JavaScript-värdbibliotek som körtidsmiljö. Som standard använder Animate körtidsmiljön för publicerat innehåll från värdbiblioteken. Du kan avmarkera alternativet i publiceringsinställningarna om du vill paketera körtidsmiljön med publicerade utdata. 

  Inställningar för publicering
  Publiceringsinställningar för bibliotek

Modernisera animeringar med virtuell verklighet

Virtuell verklighet är en trend som dominerar på marknaden. Vill du använda virtuell verklighet i ditt innehåll? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ stegen.

 1. Klicka på Avancerat på fliken Start.

 2. Välj VR-panorama och klicka på Skapa.

Så här skapar du panoramainnehåll med Animate

Titta på videon för att lära dig hur du lägger till fler effekter i panoramavyn för att förbättra en virtuell upplevelse.

Självstudiekurs om WebGL-glTF-export (standard och utökad)

Video som visar hur man använder WebGL-glTF-export (standard och utökad)

Använda 3D-innehåll

Du kan använda VR-dokumenttypen när du vill importera 3D-modeller (.glb-filer) i Animate-projekt och skapa 3D-innehåll.

 1. Skapa ett dokument med typen VR (360) eller VR (panorama).

 2. Välj Arkiv > Importera och bläddra till .glb-filen för att importera till scen eller arkiv.

  Importera 3D-innehåll till mellanlagring
  importera 3D-innehåll till scenen

 3. Lägg till animeringar och interaktivitet på samma sätt som objekt i filmklipp och publicera.

  Du kan också granska 3D-modellen i VR-vyn.

Använda VR vid körningar

Med Animate kan du också hantera VR-animeringar vid körningen med API:er. Du kan till exempel introducera vissa objekt i en 360 VR-miljö när en användare klickar på en knapp. 

Följande VR API:er finns:

Paket: anWebgl

Egenskaper

Namn

Typ/klass

Åtkomst

Beskrivning

Exempel

scen

scen

RW

Hämta/ange scenegenskaper

anWebgl.stage

virtualCamera

VirtualCamera

RW

Åtkomst till standardkamera

anWebgl.virtualCamera

Rot

MovieClip

RO

Översta visningsobjekt (tidslinje för aktuell scen).

anWebgl.root

Metoder

Namn

Prototyp

Beskrivning

Exempel

addGLBFile

addGLBFile(filePath: string, successCallback : function, errorCallback : function):void

Läs in 3D-modellen från angiven GLB-fil

anWebgl.addGLBFile("model.glb" , successCallbackFunction, errorCallbackFunction).

playAll

playAll() : void

Spela animering för alla filmklipp inklusive rot

anWebgl.playAll();

stopAll

stopAll():void

Stoppa animering för alla filmklipp inklusive rot

anWebgl.stopAll();

Klass: MovieClip

Ärver: DisplayObjectContainer

Egenskaper

Metoder

Namn

Prototyp

Beskrivning

Exempel

Uppspelning

play(): void

Spelar animering för filmklipp.

anWebgl.root.getChildByName("name").play();
(or)

this.play();

Stopp

stop(): void

Stoppar animering för filmklipp

anWebgl.root.getChildByName("name").stop();

 

playAll

playAll() : void

Spelar upp animering för alla filmklipp, inklusive rot.

anWebgl.root.getChildAt(0).playAll();

 

stopAll

stopAll():void

Stoppar animering för alla filmklipp, inklusive rot.

anWebgl.root.getChildAt(0)).stopAll();

 

Klass: DisplayObject

Ärver: IEventDispatcher

Namn

Prototyp

Beskrivning

Exempel

hitTestPoint

hitTestPoint(x, y, booelsk).

returnerar DisplayObject/DisplayObjectContainer/MovieClip baserat på typen av träffobjekt.

x och y är punktkoordinater på skärmen.

anWebgl.root.hitTestPoint(300, 200, sant, falskt);

Namn

Typ/klass

Åtkomst

Beskrivning

Exempel

X

Number

RW

Översättning på X-axel

var name =anWebgl.root.getChildByName("name");
name.x+=10;

 

J

Number

RW

Översättning på Y-axel

var name = anWebgl.root.getChildByName("name");
name.y+=10;

 

Z

Number

RW

Översättning på Z-axel

var name = anWebgl.root.getChildByName("name");
name.z+=10;

 

scaleX

Number

RW

Skala längs X-axel

var root = anWebgl.root;
var child = root.getChildAt(0);
child.scaleX=2;

 

scaleY

Number

RW

Skala längs Y-axel

var root = anWebgl.root;
var child = root.getChildAt(0);
child.scaleY=10;

 

scaleZ

Number

RW

Skala längs Z-axel

var root = anWebgl.root;
var child = root.getChildAt(0);
child.scaleZ=10;

 

rotationX

Number

RW

Rotation längs X-axel

anWebgl.root.getChildByName("name").rotationX+=30;

(oeller)

anWebgl.root.movieClip_name.rotationX+=30;

rotationY

Number

RW

Rotation längs Y-axel

anWebgl.root.getChildByName("name").rotationY+=30;

 

rotationZ

Number

RW

Rotation längs Z-axel

anWebgl.root.getChildByName("name").rotationZ+=30;

 

Överordnad

DisplayObjectContainer

RO

Överordnad behållare

var root = anWebgl.root;
var child = root.getChildAt(0);
console.log(child.parent)

 

Synlig

Boolean

RW

Objektssynlighet

var root = anWebgl.root;
var child = root.getChildAt(0);
console.log(child.visible);

Klass: DisplayObjectContainer

Ärver: DisplayObject

Namn

Prototyp

Beskrivning

Exempel

numChildren

numChildren:num

returnerar antalet underordnade till ett objekt

anWebgl.root.movieClipInstanceName.numChildren;

removeChild

removeChild(obj:DisplayObject):void

tar bort argumentobjekt, om närvarande

anWebgl.root.movieClipInstanceName.removeChild(childObj);

Innehåller

contains(obj:DisplayObject):boolean

returnerar sant om argumentobjektet är underordnat, annars falskt

anWebgl.root.movieClipInstanceName.contains(childObj);

getChildAt

getChildAt(index:Number): DisplayObject

returnerar underordnad vid argumentindex

anWebgl.root.movieClipInstanceName.getChildAt(2);

getChildByName

getChildByName(name:String):DisplayObject

returnerar underordnad med argumentnamn om det finns

anWebgl.root.movieClipInstanceName.getChildByName(childName);

Klass: Stage

Egenskaper

Namn

Åtkomst

Beskrivning

Exempel

stageWidth

RO

Scenens bredd

anWebgl.stage.stageWidth

stageHeight

RO

Scenens höjd

anWebgl.stage.stageHeight

Färg

RW

Scenens bakgrundsfärg

anWebgl.stage.color

Klass: VirtualCamera

Metoder

Namn

Prototyp

Beskrivning

Exempel

getCamera

getCamera()

Hämta kameraobjektet. Hämtar eller ställer in kameraegenskaper vid körning.

let cam = anWebgl.virtualCamera.getCamera();
let pos = cam.getPosition();
console.log("camera position x: " +pos.x + " y: "+ pos.y+" z: "+pos.z);

 

getPosition

getPosition()

Returnera objekt med x-, y- och z-egenskaper som anger kamerans aktuella plats.

let cam = anWebgl.virtualCamera.getCamera();
let pos = cam.getPosition();
console.log("camera position x: " +pos.x + " y: "+ pos.y+" z: "+pos.z);

 

setPosition

setPosition()

Flytta kameran till den absoluta position som anges av indataparametrarna. Standardvärde = 0.

let cameraPos = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().setPosition(cameraPos);

 

moveBy

moveBy()

Flyttar kameran i förhållande till aktuell position.

let moveByPos = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().moveBy(moveByPos);

 

resetPosition

resetPosition()

Återställ kamerapositionen till ursprunglig position, dvs. (0,0,0).


anWebgl.virtualCamera.getCamera().resetPosition();

 

SetRotation

SetRotation()

Rotera kameran efter den absoluta vinkel som anges i indataparametrarna.

let __rotation__ = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().setRotation(__rotation__);

 

resetRotation

resetRotation()

Återställ kameravinkeln till noll.

anWebgl.virtualCamera.getCamera().resetRotation();

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto