Skadade och duplicerade symboler i Animate

Problem

När du öppnar en FLA-/XFL-fil (skapad med Animate) i Animate CS6 är symboler skadade och duplicerade. Symbolnamnet innehåller något av följande specialtecken:

 • ,:;*&?"|=[]<>
 • Ledande och efterföljande mellanrum och avslutande punkter (....)

Även när du inte kan kopiera dessa symboler från Flash till Flash CS6.

Obs!

Om du arbetar med endast en version av Animate (endast Flash eller Flash CS6) uppstår inte det här problemet.

Lösning

Ändra namn manuellt på samtliga symboler som innehåller förbjudna specialtecken eller följ stegen nedan för att åtgärda problemet via JSFL-skriptet:

 1. Hämta och extrahera innehållet i den här zip-filen.
 2. Kör skriptet Verify_Library_CS6_Compatibility.jsfl med någon av följande metoder:    
  • Öppna JSFL-skriptet i Flash Pro och kör skriptet via JSFL-redigeraren.
  • Kopiera JSFL-skriptet från följande plats och kör det via Flash genom att välja Kommandon > Verifiera ditt bibliotek för CS6-kompatibilitet.
   • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\Flash\en_US\Configuration\Commands
   • MAC: /Users/<användarnamn>/Library/Application Support/Adobe/Flash/en_US/Configuration/Commands
 3. Skriptet har följande funktioner:
  • Anger antalet symboler som har ett förbjudet antal tecken. Du kan sedan välja att byta namn på alla liknande symboler automatiskt.
  • Trunkerar inledande och efterföljande mellanrum och punkter i namn.
  • Ersätter alla förbjudna specialtecken med understreck (_).
  • Visar alla ändringar i panelen Utdata.

Hämta JSFL-skript

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto