Sprejpenselfunktionen har tagits bort i Animate CC.

Med sprejpenseln kan du enkelt spreja ett mönster med former på scenen. Som standard sprejar sprejpenseln med små prickar eller partiklar i den aktiva fyllningsfärgen. Du kan dessutom använda sprejpenseln för att tillämpa ett filmklipp eller en grafisk symbol som ett mönster.

  1. Välj sprejpenseln.
  2. Välj en fyllningsfärg för standardsprejprickarna i egenskapsinspektören för sprejpenseln. Du kan också klicka på Redigera och välja en anpassad symbol i biblioteket.

    Du kan använda alla filmklipp och grafiska symboler i biblioteket som en ”partikel”. Dessa symbolbaserade partiklar ger dig stor kreativ kontroll över grafiken som du skapar i Animate.

  3. Klicka eller dra på scenen där du vill att mönstret ska visas.

Alternativ för sprejpenseln

Alternativen för sprejpenseln visas i egenskapsinspektören när du väljer sprejpenseln på verktygspanelen.

Redigera

Öppnar dialogrutan Välj symbol, där du kan välja ett filmklipp eller en grafisk symbol som ska användas som sprejpartikel med sprejpenseln. När en symbol i biblioteket används visas symbolens namn bredvid redigeringsknappen.

Färgväljare

Välj en fyllningsfärg för standardpartikelsprejen. Färgväljaren är inaktiverad om du använder en symbol i biblioteket som sprejpartikel.

Skala

Den här egenskapen visas bara om ingen symbol från biblioteket används som partikel. Skala symbolen som används som sprejpartikel. Ett värde på 10 % gör till exempel symbolen 10 % mindre. Ett värde på 200 % gör symbolen 200 % större.

Skalbredd

Den här egenskapen visas bara om en symbol används som partikel. Skala bredden på en symbol som används som sprejpartikel. Ett värde på 10 % gör till exempel symbolen 10 % smalare. Ett värde på 200 % gör symbolen 200 % bredare.

Skalhöjd

Den här egenskapen visas bara om en symbol används som partikel. Skalar höjden på en symbol som används som sprejpartikel. Ett värde på 10 % gör till exempel symbolen 10 % lägre. Ett värde på 200 % gör symbolen 200 % högre.

Slumpmässig skalning

Anger att varje symbolbaserad sprejpartikel placeras på scenen med slumpmässig skalning så att storleken på varje enskild partikel varierar. Det här alternativet är inaktiverat när du använder standardsprejprickarna.

Rotera symbol

Den här egenskapen visas bara om en symbol används som partikel. Roterar den symbolbaserade sprejpartikeln runt en mittpunkt.

Slumpmässig rotation

Den här egenskapen visas bara om en symbol används som partikel. Anger att varje symbolbaserad sprejpartikel placeras på scenen med slumpmässig rotation. Det här alternativet är inaktiverat när du använder standardsprejprickarna.

Bredd

Bredden på sprejpartikeln när ingen symbol från biblioteket används.

Höjd

Höjden på sprejpartikeln när ingen symbol från biblioteket används.

Penselvinkel

Den mängd medurs rotation som ska användas på sprejpartikeln när ingen symbol från biblioteket används.