Med Animate CC kan du skapa QuickTime®-filmer (MOV-filer) som kan spelas upp av användare som har QuickTime-pluginprogrammet installerat på datorn. Detta sker ofta när Animate används för att skapa titelsekvenser eller animering som ska användas som videoinnehåll. Den publicerade QuickTime-filen kan distribueras som dvd eller införlivas i andra program, till exempel Adobe® Director® eller Adobe® Premiere® Pro.

Om du skapar en QuickTime-video med Animate, ställer du in publiceringsinställningen på Flash Professional 3, 4 eller 5.

Obs!

QuickTime Player har inte stöd för senare Flash Player-filer än version 5.