Arbeta med Fireworks-filer

Importerade Fireworks PNG-filer

Du kan importera Adobe® Fireworks PNG-filer till Animate som förenklade bilder eller som redigerbara objekt. Om du importerar en PNG-fil som en förenklad bild rastreras hela filen (inklusive all vektorgrafik) eller så konverteras den till en bitmappsbild. Om du importerar en PNG-fil som redigerbara objekt bevaras all vektorgrafik i filen i vektorformat. Välj om du vill bevara placerade bitmappar, text, filter (kallas effekter i FireWorks) och stödlinjer i PNG-filen när du importerar den som redigerbara objekt.

Importerade filter och blandningar från Fireworks PNG-filer

När du importerar Fireworks® PNG-filer kan du spara många av de filter och blandningslägen som använts på objekt i Fireworks och fortsätta att ändra dessa filter och blandningar med Animate.

Animate kan endast hantera ändringsbara filter och blandningar för objekt som importerats som text och filmklipp. Om en effekt eller ett blandningsläge inte stöds, rastreras eller ignoreras det i Animate när det importeras. Om du vill importera en Fireworks PNG-fil som innehåller filter eller blandningar som Animate inte stöder måste du rastrera filen under importprocessen. När du gjort det går det inte att redigera filen.

Fireworks-effekter som kan användas i Animate

Animate importerar följande Fireworks-effekter som ändringsbara filter:

Fireworks-effekt

Animate-filter

Skugga

Skugga

Heltäckande skugga

Skugga

Innerskugga

Skugga (med innerskugga automatiskt markerad)

Oskärpa

Oskärpa (där blurX = blurY=1)

Mera oskärpa

Oskärpa (där blurX = blurY=1)

Gaussisk oskärpa

Oskärpa

Justera färgintensitet

Justera färg

Justera färgkontrast

Justera färg

Fireworks-blandningslägen som stöds i Animate

Animate importerar följande Fireworks-blandningslägen som ändringsbara blandningar:

Fireworks blandningsläge

Animate-blandningsläge

Normal

Normal

Mörkare

Mörkare

Multiplicera

Multiplicera

Ljusare

Ljusare

Raster

Raster

Övertäckning

Övertäckning

Skarpt ljus

Skarpt ljus

Adderande

Lägg till

Differens

Differens

Invertera

Invertera

Alfa

Alfa

Sudda

Sudda

Animate ignorerar alla andra blandningslägen som importeras från Fireworks. De blandningslägen som inte kan hanteras i Animate är Average, Negation, Exclusion, Soft Light, Subtractive, Fuzzy Light, Color Dodge och Color Burn.

Importera text från Fireworks till Animate

När du importerar text från Fireworks till Flash Professional 8 eller senare importeras texten med standardinställningen för kantutjämning i det aktuella dokumentet.

Om du importerar PNG-filen som en förenklad bild kan du starta Fireworks från Animate och redigera den ursprungliga PNG-filen (med vektordata).

Om du importerar flera PNG-filer i en grupp väljer du importinställningar en gång. I Animate används samma inställningar för alla filer i gruppen.

Obs!

Om du vill redigera bitmappsbilder i Animate konverteras bitmappsbilderna till vektorgrafik eller så delas bitmappsbilderna upp.

 1. Välj Arkiv > Importera > Importera till scen eller Importera till bibliotek.
 2. Välj PNG-format på snabbmenyn Filformat (Windows) eller Visa (Macintosh).
 3. Navigera till en Fireworks PNG-bild och markera den.
 4. Klicka på Öppna.
 5. Välj något av följande alternativ för plats:

  Importera alla sidor som ny scen

  Importerar alla sidor i PNG-filen som scener i ett filmklipp, med alla bildrutor och lager inuti filmklippssymbolen. Ett nytt lager skapas som använder Fireworks PNG-filens namn. Den första bildrutan (sidan) av PNG-dokumentet placeras i en bildruta som påbörjas vid den sista bildrutan. Alla andra bildrutor (sidor) följer efter.

  Importera en sida till det aktuella lagret

  Importerar den markerade sidan (identifieras på popup-menyn Sidnamn) för PNG-filen till det aktuella Animate-dokumentet i ett enskilt nytt lager som ett filmklipp. Innehållet i den markerade sidan importeras som ett filmklipp, med den ursprungliga lager- och bildrutestrukturen oförändrad. Om sidfilmklippet innehåller bildrutor är varje bildruta ett filmklipp i sig.

  Sidnamn

  Anger den Fireworks-sida som du vill importera till den aktuella scenen.

 6. Markera ett av följande för filstruktur:

  Importera som filmklipp och behåll lager

  Importerar PNG-filen som ett filmklipp, med alla bildrutor och lager inuti filmklippssymbolen.

  Importera sida (sidor) som nytt lager (nya lager)

  Importerar PNG-filen till det aktuella Animate-dokumentet i ett enskilt nytt lager överst i staplingsordningen. Fireworks-lagren förenklas till det enskilda lagret. Fireworks-bildrutorna finns i det nya lagret.

 7. Markera ett av följande för objekt:

  Om det behövs rastrera för att bevara utseendet

  Bevarar fyllningar, linjer och effekter för Fireworks i Animate.

  Behåll alla banor redigerbara

  Behåller alla objekt som redigera vektorbanor. Vissa fyllningar, linjer och effekter för Fireworks förloras vid import.

 8. Markera ett av följande för text:

  Om det behövs rastrera för att bevara utseendet

  Bevarar fyllningar, linjer och effekter för Fireworks i text som importerats till Animate.

  Behåll alla banor redigerbara

  Behåller all text redigerbar. Vissa fyllningar, linjer och effekter för Fireworks förloras vid import.

 9. Om du vill förenkla PNG-filen till en enda bitmappsbild markerar du Importera som en förenklad bitmapp. Om det här alternativet är markerat är alla andra alternativ nedtonade.
 10. Klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto