Du kan importera InDesign-grafik med XFL-filformatet som exporteras från InDesign CS4 eller FLA-filformatet som exporteras från CS5. Mer information om XFL-filer finns i Öppna XFL-filer.