Animate CC kan nu utnyttja de avancerade telemetrifunktionerna i Adobe Scout. Med den här funktionen kan du hämta och använda insamlade profileringsdata från Scout.

Scout är ett analys- och profileringsverktyg för Flash-miljön som gör att du kan analysera prestandan i program avsedda för mobiler, datorer eller webben. Scout är utformat för att samla in korrekta data från flera olika systemresurser. De data som tillhandahålls är tillräckligt intuitiva för att du enkelt ska kunna mäta, profilera och analysera prestanda hos program.

Scout förser dig med grundläggande telemetridata för alla SWF-filer som körs på datorer. Om du vill aktivera och visa avancerade data, finns det fler alternativ i dialogrutan Publiceringsinställningar i Animate.

Om du vill integrera Animate CC med Scout laddar du ned och installerar Scout på samma dator där du har installerat Animate CC. Du kan även installera Adobe Scout på ett annat system och använda funktionen för fjärrinloggning för att hämta telemetridata för SWF-filer som körs på fjärranslutna enheter.

Obs! Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen mellan systemet och den enhet på vilken programmet körs är felfri och stabil.

Klicka här om du vill ladda ned och installera Adobe Scout.

Aktivera detaljerade telemetridata

Gör så här om du vill visa och analysera prestandan för program med detaljerade telemetridata:

 1. Starta Animate CC och välj Arkiv > Publiceringsinställningar när du vill öppna dialogrutan Publiceringsinställningar.
 2. I dialogrutan Publiceringsinställningar letar du upp och markerar alternativet Aktivera detaljerad telemetri i de Avancerade alternativen.
 3. Du kan välja att ange ett lösenord för att skydda programmets detaljerade telemetridata. Om du väljer att aktivera lösenordsskydd kan du bara komma åt detaljerade telemetridata för programmet genom att ange lösenordet i Scout.
 4. Klicka på OK.

Aktivera detaljerade telemetridata för Adobe AIR-publicering för iOS-enheter

Gör så här om du vill aktivera detaljerade telemetridata för Adobe AIR-program skrivna för iOS-enheter:

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet Aktivera detaljerad telemetri i dialogrutan Publiceringsinställningar. Mer information finns i Aktivera detaljerade telemetridata.
 2. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 3. I dialogrutan AIR for iOS-inställningar växlar du till fliken Distribution och markerar alternativet Aktivera färgprov i delen Alternativ för telemetri.
 4. Klicka på OK.

Aktivera detaljerade telemetridata för Adobe AIR-publicering för Android-enheter

Gör så här om du vill aktivera detaljerade telemetridata för Adobe AIR-program skrivna för Android-enheter:

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet Aktivera detaljerad telemetri i dialogrutan Publiceringsinställningar. 
 2. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for Android-inställningar.
 3. I dialogrutan AIR for iOS-inställningar växlar du till fliken Distribution och markerar alternativet Aktivera färgprov i delen Alternativ för telemetri.
 4. Markera alternativet Internet på fliken Behörigheter.
 5. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy