Obs! (Endast Animate CC) Funktionen Videoreferenspunkter är föråldrad och har tagits bort från Animate CC.

Använd videoreferenspunkter för att låta händelser utlösas vid särskilda tidpunkter i videon. Det finns två sorters referenspunkter som du kan använda i Flash:

 

  • Kodade referenspunkter. Detta är referenspunkter som du lägger till när du kodar video med Adobe Media Encoder. Mer information om hur du lägger till referenspunkter i Adobe Media Encoder finns i Använda Adobe Media Encoder. Inte bara Animate, utan även andra program, kan komma åt kodade referenspunkter.

  • ActionScript-referenspunkter. Detta är referenspunkter som du lägger till i en video med egenskapsinspektören i Animate. ActionScript-referenspunkter är bara tillgängliga för Animate och Flash Player. Mer information om referenspunkter i ActionScript finns i Förstå referenspunkter i Utvecklarhandbok för ActionScript 3.0.

När en FLVPlayback-komponentinstans markeras på scenen visas listan med videoreferenspunkter i egenskapsinspektören. Du kan också förhandsgranska hela videon på scenen och samtidigt lägga till ActionScript-referenspunkter med egenskapsinspektören. Detta gäller även videoklipp från Adobe Media Server.

Så här arbetar du med referenspunkter i egenskapsinspektören:

  1. Importera videon som en progressiv hämtning eller placera FLVPlayback-komponenten på scenen och ange en källvideo. Du kan nu ange källvideon i egenskapsinspektören.

  2. Klicka på Referenspunkter i egenskapsinspektören för att utöka avsnittet, om det inte redan är öppet.

  3. Klicka på knappen Lägg till (+) för att lägga till en ActionScript-referenspunkt eller på knappen Ta bort (-) för att ta bort en referenspunkt. Du kan ange tiden genom att dra musen åt höger eller vänster för att öka eller minska värdet eller genom att skriva ett värde.

  4. Om du vill lägga till en parameter för en referenspunkt markerar du ActionScript-referenspunkten och klickar sedan på knappen Lägg till (+) längst ned i avsnittet Parametrar.

  5. Du kan ändra namn på ActionScript-referenspunkter och parametrar genom att klicka i namnfältet och redigera namnet.

Du kan dessutom importera och exportera listor med referenspunkter via egenskapsinspektören. Du kan bara importera ActionScript-referenspunkter. Detta är för att undvika konflikter med de referenspunkter som redan bäddats in i videon under kodningen.

Med referenspunktsknapparna Importera och Exportera längst upp i avsnittet Referenspunkter kan du importera eller exportera listor med referenspunkter i XML-format. Vid export innehåller listan alla referenspunkter för Navigering och Händelse, som finns inbäddade i videon, samt alla ActionScript-referenspunkter som du lagt till. Vid import öppnas en dialogruta som visar hur många ActionScript-referenspunkter som importerats.