Skapa och dela loggar | Lightroom för mobila enheter

Lär dig hur du skapar och delar diagnostikloggar när Lightroom för mobila enheter kraschar.

När Lightroom för mobila enheter oväntat avslutas kan du skapa diagnostikloggar och dela dem med Adobes kundtjänstteam.

 

Lightroom för mobila enheter (iOS)

Följ stegen nedan om du vill skapa diagnostikloggar i Lightroom för mobila enheter (iOS):

 1. Starta Lightroom-appen och tryck på ikonen för inställningar  i det övre högra hörnet.

  skapa-dela-loggar-lightroom-för mobila enheter
  Tryck på ikonen för inställningar

 2. I Lightrooms inställningar markerar du Hjälp och support.

  Hjälp och support
  Markera Hjälp och support

 3. Tryck och håll ned Gå till vårt supportforum.

  Gå till Adobes supportforum
  Tryck och håll ned Gå till vårt supportforum

 4. Tryck på Skapa i rutanAppdiagnostik.

  Appdiagnostik
  Tryck på Skapa

  Lightroom börjar skapa loggarna.

  Skapar loggar
  Skapar loggar

 5. När de skapats bifogas diagnostikloggarna till e-postmeddelandet. Sedan kan du dela loggarna.

  Dela loggar
  Dela loggar

Lightroom för mobila enheter (Android)

Följ stegen nedan om du vill skapa diagnostikloggar i Lightroom för mobila enheter (Android):

 1. Starta Lightroom-appen och tryck på sidmenyikonen  i det övre vänstra hörnet.

  Tryck på hamburgarikonen
  Tryck på sidmenyikonen

 2. Tryck och håll ned Lightroom-ikonen tills ett medelande om att diagnostikläge startat visas där du uppmanas att använda knappen Skicka feedback när diagnostik slutförts.

  Diagnostikläge har startats
  Tryck och håll ned Lightroom-ikonen för att starta diagnostikläge

 3. Tryck på Skicka feedback.

  Skicka feedback
  Tryck på Skicka feedback

  Lightroom börjar skapa loggarna.

  Skapar loggar
  Skapar loggar

 4. När loggarna har skapats visas en lista med appar som du kan använda för att dela loggarna.

  Dela loggar
  Dela loggar

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto