Läs om hur du importerar foton direkt till Lightroom från kamerarullen eller anslutna fotolagringsenheter på din iPhone eller iPad.

Importera foton från kamerarullen

Du kan få tillgång till och redigera ett foto direkt från kamerarullen på enheten innan du importerar det till Lightroom.

  • I vyn Album: tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn (när du visar foton i ett album): tryck på ikonen för att lägga till foton längst ned till höger på skärmen och välj sedan Lägg till från kamerarulle på den meny som visas.
 1. Tryck på ett foto i kamerarullen. Fotot öppnas i redigeringsvyn för kamerarullen.

  Obs!

  Lightroom-ikonen över foton i kamerarullen anger att fotot redan har lagts till i Lightroom.

 2. I den här vyn kan du använda justeringar och förinställningar, och du kan även använda beskärningsverktyget på fotot. Mer information finns i Redigera foton.

 3. Om du vill lägga till det redigerade foton från kamerarullen i Lightroom trycker du på ikonen för att bekräfta () längst upp till höger på skärmen.

  Om du vill inte vill lägga till fotot i Lightroom trycker du på ikonen för att avbryta () längst upp till vänster på skärmen.

Importera foton från ett anslutet kameraminneskort eller en kamera

Få direkt åtkomst till och importera foton (inklusive foton med Raw-format) från kameran, kameraminneskortet eller kompatibla USB-medier till Lightroom för mobila enheter (iOS). Mer information finns i Lagringsenheter som stöds.

Du importerar foton direkt till Lightroom genom att utföra följande steg:

 1. Starta Lightroom-appen och navigera till Alla foton eller markera ett album. Knappen Importera visas längst ned till höger på skärmen.

 2. Anslut den mobila enheten till kameraminneskortet, kameran eller USB-lagringsenheten. I dialogrutan Enheten är ansluten trycker du på Fortsätt.

  Klicka på Fortsätt om du vill få åtkomst till foton och videor i den inkopplade medieenheten.
  Klicka på Fortsätt om du vill få åtkomst till foton i den inkopplade medieenheten.
 3. Tryck på Importera i panelen längst ned.

 4. Tryck på Från kameraenheten.

 5. På skärmen Direkt import kan du visa filerna på den inkopplade medieenheten. Tryck på listrutan Lägg till i för alternativ – Alla foton, Aktuellt album eller Skapa ett nytt album att importera fotona till. Standardplatsen för import är det aktuella album som du är i.

 6. Markera de foton som du vill importera. Du kan också göra följande:

  • Tryck på <korttitel eller lagringsenhet> för att importera alla foton från kortet. Om kortet inte har någon tilldelad titel trycker du på Namnlös.
  • Tryck på ett visat datum för att importera alla foton som togs det datumet.
  Importera valfria foton direkt till Lightroom.
  Importera valfria foton direkt till Lightroom.
 7. Tryck på ikonen  för att se tillgängliga importalternativ:

  Markera alla

  Markera alla foton som visas i importgränssnittet. Det här alternativet aktiveras när alla miniatyrbilder av fotona på den anslutna enheten har lästs in. 

  Avmarkera alla

  Avmarkera alla markerade foton som visas i importgränssnittet.

   

  Foton

  Visar endast JPG- och PNG-bilder från den anslutna enheten.

   

  Foton med Raw-format

  Visar endast bilder med Raw-format från den anslutna enheten.

   

  Välj miniatyrbildstorlek från Mycket liten, Liten, Normal eller Stor.

  Importalternativ
 8. Tryck på Import längst ned på skärmen. De markerade fotona kopieras sedan från den anslutna kameran eller minneskortet till Lightroom.

 9. I dialogrutan Kopieringen är slutförd kan du välja att behålla de kopierade fotona i den inkopplade enheten eller ta bort dem. Om du vill behålla de kopierade fotona i den anslutna kameran eller SD-kortet trycker du på Behåll. Om du vill ta bort dem trycker du på Ta bort.

  Koppla från den inkopplade medieenheten på ett säkert sätt när du får meddelandet längst ned på skärmen.

  De importerade fotona och videorna kan visas i det tilldelade albumet Alla foton eller i Nyligen tillagda.

  Obs!

  • Om du inte kan ansluta kameran till den mobila enheten kan du försöka importera foton direkt från kamerans minneskort.
  • Den mobila enheten måste köras på iOS 13.3 och senare för att ta bort de kopierade fotona från den anslutna kameran eller SD-kortet. 

Lagringsenheter som stöds

Om det bifogade bildlagringsmediet är kompatibelt med iOS-enheten bör det fungera med Lightroom. Följande typer av lagringsenheter kan användas med Lightroom:

 • SD-kamerans minneskort: Använd USB-C till SD-kortläsare eller Lightning till SD-kortläsare, beroende på iOS-enhet.
 • Andra typer av kameraminneskort, t.ex. XQD eller Compact Flash, som kan läsas av kompatibla kortläsare från tredje part.
 • Kamera via Apples USB-kameraadapter.

Obs!

De flesta kameror måste anslutas till Apples USB-kameraadapter och slås på. Vissa kameror kan dock behöva anslutas i PTP-läge (Picture Transfer Protocol) i kamerainställningarna.  Läs i kamerans användarhandbok om du vill veta mer om USB-anslutning.

 • USB-lagring, t.ex. USB-minnen eller externa USB-hårddiskar.

Obs!

Foton måste placeras i DCIM-mappen och det rekommenderas att lagringsmediet använder ett ExFAT- eller FAT32-filsystem.

Lägga till foton från tredjepartsfotoappar

Du kan lägga till foton direkt i Lightroom från andra appar, till exempel Apple Photos eller Google Photos. Om du vill göra det gör du så här:

 1. I en iOS-fotoapp väljer du ett foto som du vill öppna i Lightroom för mobila enheter (iOS).

 2. Tryck på Dela och välj Lightroom bland delningsalternativen.

 3. Gör något av följande i dialogrutan som visas:

  • Klicka på Jag förstår för att importera fotot nästa gång du startar Lightroom för mobila enheter (iOS).
  • Klicka på Starta Lightroom nu för att öppna fotot i Lightroom-appen.
 4. Tryck på ikonen () i Lightroom-appen för att gå till Nyligen tillagda där du kan hitta det valda fotot.

Obs!

Läs om hur du importerar foton till Lightroom på din Android-enhet eller dator i Importera foton till Lightroom för mobila enheter (Android) och Lägg till foton i Lightroom (dator).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy