Läs om hur du skapar HDR, panorama och HDR-panoramor med funktionen Fotosammanfogning

Med Lightroom för datorer kan du enkelt sammanfoga foton med flera exponeringar till enskilda HDR- foton och foton med standardexponering till ett panorama. Dessutom kan du även sammanfoga foton med flera exponeringar (med konsekventa exponeringsförskjutningar) för att skapa HDR-panoramor i ett enda steg. 

Du kan visa en förhandsvisning av HDR, panoramat och HDR-panoramat och justera det ytterligare innan du genererar det slutliga sammanfogade fotot.

Skapa HDR

Hur många foton krävs för en förstklassig HDR-sammanfogning?

Läs de här anvisningarna och tipsen från Rikk Flohr (Software Quality Engineer för Lightrooms ekosystem av appar, Adobe).

HDR-foton används för att fånga motiv med stort dynamiskt omfång. Om du använder många foton kan det dock leda till oönskade artefakter på grund av dålig justering eller fantomskuggor. För optimal HDR-sammanfogning är målet att ta foton på ett sätt som gör att varje del av motivet är välexponerat, alltså varken över- eller underexponerat i minst ett av fotona.

Använd följande riktlinjer för att avgöra hur många foton som passar bäst i ditt fall:

 • Om din HDR-sammanfogning är mindre än 3,0 steg i total separation (-1,5, 0, +1,5) använder du endast de mörkaste och ljusaste exponeringarna för att generera en HDR. Det är inte nödvändigt med mellanexponering eller nollexponering för att generera en bra exponeringsblandning i sådana fall. Om du överskrider en separation på 3 steg mellan de mörkaste och de ljusaste exponeringarna behövs ytterligare en exponeringsförskjutning för att bearbeta ett HDR-foto av god kvalitet.
I tabellen nedan kan du snabbt se hur många foton som krävs för att bearbeta en HDR-sammanfogning av hög kvalitet
Inställningar för kameraexponering Optimalt antal exponeringar för att sammanfoga foton till HDR
-1,5 till +1,5 2
-3,0 till +3,0 3
-4,5 till +4,5 4
-6,0 till +6,0 5
 • Om du är fotograf och använder exponeringen ±1,5 kan du ignorera noll- eller mellanexponeringen. Det ger snabbare återgivning och förbättrar justeringsoddsen för resulterande HDR genom att minska risken för att kameran rör sig mellan exponeringarna. Nollexponeringen kan dock vara användbar i situationer där motivet är inom det acceptabla intervallet för en enda exponering och kan framkallas separat.
 • Om du tar vanliga HDR-foton med exponering i ±2,0 steg behöver du bara tre foton för att sammanfoga till en HDR-bild.
 • Om du brukar ta 5 foton i ±4,0 steg kan du nu gå ned från 5 till 4 foton för sammanfogning och bearbetning av HDR. Om du däremot brukar ta7 foton i ±6,0 steg kan du nu få den optimala HDR-blandningen med endast 5 foton (-6,0, -3,0, 0, 3,0, 6,0), förutsatt att kameran har funktioner för exponering i tre steg.

Ta foton för HDR-sammanfogningar

Tänk på följande när du tar foton som ska kombineras till ett HDR-foto:

 • Ställ in kameran på automatisk exponering. 
 • Använd ett stativ när du tar foton för att minska risken för rörelse. Försök att röra dig så lite som möjligt om du inte använder ett stativ.

Obs!

Läs i kamerans instruktionsbok för att ta reda på hur du använder automatisk exponering med din kameramodell.

Skapa HDR genom att sammanfoga foton

 1. Kommando-klicka (macOS) eller Ctrl-klicka (Windows) för att välja källfoton med flera exponeringar i vyn Fotostödraster () eller i vyn Kvadratiskt stödraster (), eller från bildbandet som visas längst ned i vyn Detalj ().

  Flera exponeringsnivåer (foton med "-1" och "+1")
  Foton av samma föremål med olika exponeringar (foton med "-1" och "+1")
 2. Gör något av följande för att sammanfoga dina valda foton till ett enda HDR-foto:

  • Gå till Foto > Fotosammanfogning > HDR.
  • Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) på fotona du valt och välj sedan Fotosammanfogning > HDR bland alternativen som visas.
  HDR-sammanfogning av foton med flera exponeringar
  Välj de foton med flera exponeringar som ska sammanfogas till en HDR.
 3. I förhandsvisningsdialogrutan HDR-sammanfogning kan du välja att aktivera/avaktivera alternativen Justera automatiskt och Automatiska inställningar och justera Mängd borttagning av fantomskuggor om det behövs.

  • Justera automatiskt: Användbart om fotona som sammanfogas har en viss rörelse från foto till foto. Aktivera det här alternativet om bilderna togs med en handhållen kamera. Det är inte säkert att det är nödvändigt att aktivera det här alternativet om bilderna togs med stativ.
  • Automatiska inställningar: Ger en bra utgångspunkt för ett sammanfogat foto med jämna toner. Du kan förhandsvisa effekterna av de här inställningarna i förhandsvisningsdialogrutan. Du kan också fortsätta redigera fotot med Redigera.
  • Mängd borttagning av fantomskuggor: Vissa delar av det sammanfogade HDR-fotot kan verka onaturligt halvgenomskinliga. Det beror ofta på rörelse från bild till bild i HDR-källfotona. Justera skjutreglaget för Mängd borttagning av fantomskuggor till Ingen, Låg, Medel eller Hög för att korrigera felaktigheterna. Börja med att testa Lågborttagning av fantomskuggor för att få ett rent sammanfogat foto och testa högre inställningar baserat på den genererade förhandsvisningen. Undvik att använda det här om förhandsvisningen är fri från fantomskuggor.

      Låg: justerar mindre rörelser mellan bilderna
      Medel: justerar större rörelser mellan bilderna
      Hög: justerar stora rörelser mellan bilderna

  Välj Visa övertäckning för borttagning av fantomskuggor eller tryck på tangenten O på tangentbordet för att se var korrigeringarna avborttagning av fantomskuggorär på HDR-fotot.

  Förhandsvisningsdialogruta för HDR-sammanfogning
  Välj om du vill använda Automatisk justering och Automatiska inställningar och justera Mängd borttagning av fantomskuggor i förhandsvisningsdialogrutan för HDR-sammanfogning.
 4. När du har valt alternativ klickar du på Sammanfoga för att skapa HDR-fotot. Som standard skapas en hög med dina källfiler och det sammanslagna fotot, med det sammanfogade HDR-fotot synligt överst i högen. Suffixet HDR.dng läggs till i filnamnet på det sammanfogade fotot.

  Sammanfogat HDR-foto
  Det slutliga sammanfogade HDR-fotot. Det sammanfogade fotot staplas med källfilerna.

Du kan använda alla inställningar i panelen Redigera på det sammanfogade HDR-fotot på samma sätt som för separata foton.

Skapa panoramor

Ta foton för panoramasammanfogningar

Tänk på följande när du tar foton som ska kombineras till ett panorama:

 • Använd inte läget Automatiskt panorama.
 • Använd ett stativ när du tar foton för att minska risken för rörelse. Försök att röra dig så lite som möjligt om du inte använder ett stativ.
 • Försök hålla exponeringen konsekvent för varje foto i scenen. Konsekvent exponering hjälper till att skapa ett sömlöst panorama i slutändan.

Skapa panoramor genom att sammanfoga foton

 1. Kommando-klicka (macOS) eller Ctrl-klicka (Windows) för att välja en serie källfoton med standardexponering i vyn Fotostödraster () eller i vyn Kvadratiskt stödraster (), eller från bildbandet som visas längst ned i vyn Detalj ().

 2. Gör något av följande för att sammanfoga dina valda foton till ett enda HDR-foto:
  • Gå till Foto > Fotosammanfogning > Panorama.
  • Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) på fotona du valt och välj sedan Fotosammanfogning > Panorama bland alternativen som visas.
  Välj foton att sammanfoga till ett panorama
  Välj en serie foton med standardexponering att sammanfoga till ett panorama.
 3. Välj en layoutprojektion i dialogrutan Panoramasammanfogning:

  Sfärisk

  Justerar och omvandlar bilderna som om de var avbildade på insidan av en sfär, vilket ser ut som om du hade tittat på ett 360-graderspanorama. Använd det här alternativet om du har tagit en uppsättning bilder som täcker 360 grader. Den här projektionen passar för mycket breda panoramor och panoramor med flera rader.

  Från och med Adobe Camera Raw version 11.4 kan du få smidigare resultat runt de sammanfogade kanterna.

  Sfärisk layoutprojektion
  Sfärisk layoutprojektion i panoramasammanfogning

  Cylindrisk

  Projicerar panoramat som om det hade visats på insidan av en cylinder. Det här projektionsläget fungerar väldigt bra för breda panoramor, med det håller även vertikala linjer raka.

  Cylindrisk layoutprojektion
  Cylindrisk layoutprojektion i panoramasammanfogning

  Perspektiv

  Projicerar panoramat som om det hade avbildats på en plan yta. Eftersom det här läget ser till att raka linjer förblir raka passar det bra för foton av arkitektur. Mycket breda panoramor kan eventuellt fungera mindre bra med det här läget eftersom det skapar mycket förvrängning nära panoramats kanter.

  Perspektivlayoutprojektion
  Perspektivlayoutprojektion i panoramasammanfogning
 4. Du kan använda skjutreglaget Gränsförvrängning till att förvränga panoramor så att de fyller arbetsytan. Du kan använda den här inställningen till att bevara detaljerna nära gränserna för det sammanfogade fotot som du annars skulle kunna förlora på grund av beskärning. Du använder skjutreglaget till att ange hur mycket gränsförvrängning du vill använda.

  Ett högre värde på skjutreglaget medför att gränserna för panoramat hamnar närmare den omgivande rektangulära ramen.

 5. Om du vill ta bort oönskade områden med genomskinlighet runt det sammanfogade fotot väljer du Beskär automatiskt.

 6. När du har valt alternativ klickar du på Sammanfoga för att skapa panoramafotot. Som standard skapas en hög med dina källfiler och det sammanslagna fotot, med det sammanfogade panoramat synligt överst i högen. Suffixet Pano.dng läggs till i filnamnet på det sammanfogade fotot.

  Sammanfogat panoramafoto
  Det slutliga sammanfogade panoramafotot. Det sammanfogade panoramafotot staplas med källfilerna.

Du kan använda alla inställningar i panelen Redigera på det sammanfogade panoramafotot på samma sätt som för separata foton.

Skapa HDR-panoramor

 1. Kommando-klicka (macOS) eller Ctrl-klicka (Windows) för att välja en serie källfoton med flera exponeringar i vyn Fotostödraster () eller i vyn Kvadratiskt stödraster (), eller från bildbandet som visas längst ned i vyn Detalj ().

  Granska kraven för att sammanfoga till HDR-panoramor.

 2. Gör något av följande för att sammanfoga dina valda foton till ett enda HDR-foto:

  • Gå till Foto > Fotosammanfogning > HDR-panorama.
  • Ctrl-klicka (macOS) eller högerklicka (Windows) på fotona du valt och välj sedan Fotosammanfogning > HDR-panorama bland alternativen som visas.
 3. Välj en layoutprojektion i dialogrutan Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning:

  • Sfärisk: Justerar och omvandlar bilderna som om de var avbildade på insidan av en sfär, vilket ser ut som om du hade tittat på ett 360-graderspanorama. Använd det här alternativet om du har tagit en uppsättning bilder som täcker 360 grader. Den här projektionen passar för mycket breda panoramor och panoramor med flera rader. Från och med Adobe Camera Raw version 11.4 kan du få smidigare resultat runt de sammanfogade kanterna.
  • Perspektiv: Projicerar HDR-panoramat som om det hade avbildats på en plan yta. Eftersom det här läget ser till att raka linjer förblir raka passar det bra för foton av arkitektur. Mycket breda HDR-panoramor kan eventuellt fungera mindre bra med det här läget eftersom det skapar mycket förvrängning nära panoramats kanter.
  • Cylindrisk: Projicerar HDR-panoramat som om det hade visats på insidan av en cylinder. Det här projektionsläget passar bäst för breda HDR-panoramor, men du ser även till att vertikala linjer förblir raka.
 4. Du kan använda skjutreglaget Gränsförvrängning till att förvränga HDR-panoramor så att de fyller arbetsytan. Du kan använda den här inställningen till att bevara detaljerna nära gränserna för det sammanfogade fotot som du annars skulle kunna förlora på grund av beskärning. Du använder skjutreglaget till att ange hur mycket gränsförvrängning du vill använda.

  Om du anger ett högt värde på skjutreglaget medför det att gränsen på HDR-panoramat hamnar närmare den omgivande rektangulära ramen.

 5. Om du vill ta bort oönskade områden med genomskinlighet runt det sammanfogade fotot väljer du Beskär automatiskt.

 6. När du har valt alternativ klickar du på Sammanfoga för att skapa HDR-panoramafotot i ett enda steg. Som standard skapas en hög med dina källfiler och det sammanslagna fotot, med det sammanfogade HDR-panoramat synligt överst i högen. Suffixet HDRPano.dng läggs till i filnamnet på det sammanfogade fotot.

Du kan använda alla inställningar i panelen Redigera på det sammanfogade panoramafotot på samma sätt som för separata foton.

Krav för att sammanfoga till HDR-panoramor

Om du vill kunna sammanfoga foton till HDR-panoramor måste du se till att alla kraven i listan nedan är uppfyllda. Om något av kraven inte uppfylls visas dialogrutan Det gick inte att skapa HDR-panorama med meddelandet "Det gick inte att skapa ett HDR-panorama med ditt val. Vill du försöka skapa ett normalt panorama istället?" när du försöker sammanfoga fotona.  

 • Alla foton i urvalet måste ha exponeringsmetadata för slutartid, bländare och ISO-värde.
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma antal foton. Om du till exempel väljer att exponera med tre foton måste alla uppsättningar i urvalet också innehålla tre foton. 
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma exponeringsförskjutning. Om den första uppsättningen till exempel har exponeringsförskjutningar på 0, -1 och +1 måste alla andra uppsättningar i urvalet ha samma exponeringsförskjutningsmönster. Fotouppsättningarna kan ha olika exponeringsvärden, det är endast exponeringsförskjutningsmönstret som måste vara konsekvent för alla uppsättningar.
 • Du måste ta varje uppsättning av foton med flera exponeringari följd. Om du till exempel vill använda exponeringsstorleken tre när du tar fotona blir de första tre fotona i sekvensen del av en exponeringsuppsättning, nästa tre foton i sekvensen blir del av en annan exponeringsuppsättning osv.
 • Inom en uppsättning med foton med flera exponeringar får fotona inte ha samma exponeringsvärde.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy