Installera återtagning och Delad tekniker | Windows

När du installerar Photoshop eller Premiere Elements ändras statusen till "Återtar åtgärd" och programmet avinstalleras.

Problem vid installation av Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements kan bero på en av följande orsaker:

"Guiden avbröts innan Adobe Photoshop Elements kunde installeras. Nedan nämnda program gick inte att installera: Delade tekniker."

"Installationsguiden för Adobe Premiere Elements avbröts under installationen av delade tekniker."

"Installationsprocessen har stött på ett fel under installationen av delade tekniker."

Inaktivera konflikterande programvara

Avsluta Adobe Bridge

Beroende på om du har andra Adobe-program installerade, är det möjligt att Adobe Bridge körs som bakgrundsprocess.

 1. Kontrollera om du ser en Adobe Bridge-ikon i meddelandefältet (nedre högra hörnet av skärmen intill klockan).

  Bridge

 2. Om den finns där högerklickar du på ikonen och väljer Avsluta Adobe Bridge.
 3. Öppna Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Delete) för att verifiera att Adobe Bridge.exe inte finns med i listan över processer.

Inaktivera Auto-Analyzer 

Om du har en tidigare version av Elements installerad kan Auto-Analyzer från Elements Organizer köras i bakgrunden.

 1. Öppna aktivitetshanteraren (Windows) eller aktivitetskontrollen (Mac OS)

 2. Hitta ElementsAutoAnalyzer.exe (Windows) på fliken Processer eller ElementsAutoAnalyzer (Mac) och avsluta det.

Du kan inaktivera Auto Analyzer genom att följa stegen under Inaktivera Auto Analyzer för smarta taggar i Tagga foton och videos

Inaktivera antivirus och brandväggar

Om du använder Norton antivirus ska du kontrollera att skanningen är inaktiverad när installationen av Elements körs.

Om du använder McAfee (VirusScan Enterprise 8.7.0.i eller 8,8) ska du göra följande:

 1. Öppna den huvudsakliga egenskapskärmen och under fliken Åtkomstskydd ska du välja alternativet Antivirusprogram med maximalt skydd under Kategorier. Avmarkera alternativet Förhindra ändring av all registrering av tillägg.
 2. Välj Vanligt standardskydd under Kategorier och avmarkera alternativet Skydda Mozilla Firefox filer och inställningar.
 3. Installera McAfee antivirus i Vanligt standardskydd och inte i Maximalt skyddsläge.

Inaktivera programvara för säkerhetskopiering

Om du har Crashplan/Programvara för säkerhetskopiering installerad på ditt system ska du inaktivera eller avinstallera den och sedan installera Elements. Du kan aktivera eller installera Crashplan/programvaran för säkerhetskopiering på nytt efter att Elements har installerats utan fel.

Avinstallera och installera Adobe AIR på nytt

Se till att alla installationskomponenter finns tillgängliga

Installera från den stationära datorn

Obs! Hoppa över åtgärden om du har köpt den nedladdningsbara programvaran.

 1. Om du installerar från DVD eller någon extern enhet, prova med datorinstallationen.
 2. Stäng alla program.
 3. Skapa en mapp, till exempel C:/PSEInstaller/. Skapa inte mappen på datorn.
 4. Sätt i installations-DVD-ROM:en för Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements i datorns DVD-enhet eller den externa enheten.
 5. Välj Start > Den här datorn (Windows XP) eller Start > Dator (Windows Vista/Windows 7).
 6. Högerklicka på DVD-enheten eller den externa enheten och välj Utforska.
 7. Välj Redigera > Markera allt.
 8. Dra de markerade filerna till mappen som du skapade i steg 2. Vänta tills alla filer har kopierats till mappen. Om du får ett felmeddelande under kopieringsprocessen ska du kontakta Adobes kundtjänst och be om en ersättningsskiva. Du hittar kontaktinformation till Adobes kundtjänst i din region på Adobes webbplats www.adobe.com. Välj region i menyn längst upp och klicka på Kontakt.
 9. När alla filer har kopierats matar du ut DVD-skivan.
 10. Öppna mappen som innehåller installationsfilerna (se steg 7) och dubbelklicka på Setup.exe för att starta installationsprogrammet.
 11. Om installationsprogrammet slutförs utan fel tar du bort mappen som du skapade i steg 2.

Kontrollera Elements STI-installationsprogrammets mappinnehåll

Om du har laddat ned installationsfilerna ska du öppna den Elements-mappen och kontrollera att en mapp med namnet "ElementsSTIInstaller" finns.

Om mappen finns i datorn ska du öppna den och se till att den har följande komponenter:

 • Mappen Deploy
 • Mappen Paket
 • Mappen Payloads
 • Mappen Resurser
 • Filen set-up.exe

Om någon av komponenterna saknas ska du hämta den på nytt och extrahera igen.

Återskapa skadade filer

Arkivera OOBE-mappen

 1. Navigera till OOBE-mappen

  • Windows: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  • Mac OS: /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/OOBE folder
  OBS! Filer i ovanstående sökvägar är dolda. Använd följande om du vill visa dem: 
 2. Byt namn på OOBE-mappen till OOBE.bak

  • Windows: Högerklicka på OOBE-mappen och välj Byt namn
  • Mac OS: Markera mappen och tryck på Retur-tangenten för att byta namn på mappen.
 3. Installera Elements-produkten på nytt.

Byt namn på filen Cache.db

Ibland kan information i den här filen hamna i konflikt med en installation av Photoshop Elements. Installationsloggen kan nämna problem med AFL.dll.

 1. Navigera till följande mapp:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache
 2. Byt namn på cache.db till cache.old.

OBS! När du byter namn på filen tas licensinformationen bort från alla Adobe-produkter som har installerats på datorn. När du nästa gång startar Adobe-program kommer du att ombes ange serienumret på nytt.

Genomför allmän installationsfelsökning

Många olika faktorer kan bidra till att en installation återtas. Se Felsökning av installationsproblem | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows för mer information.

Kontrollera om installationsloggen rapporterar några fel

Om inga fel returneras när en installation återtas så kan du studera installationsloggen för att få en mer detaljerad förklaring på varför installationen misslyckades. Använd Adobe Support Advisor (ASA) för att analysera installationsloggfilen. För anvisningar, se Adobe Support Advisor | Installera felsökningsapp. Om inte ASA-verktyget hittar någon lösning kan du läsa avsnittet "Analysera huvudinstallationsloggen manuellt" som finns i Felsökning av installation med hjälp av loggar | Premiere Elements, Photoshop Elements för att få mer information.

Kontrollera din installationssökväg

Om du använder ett inläst installationsprogram eller kör installationen från hårddisken, så kan Delade tekniker misslyckas på grund av installationssökvägen. Du kan se följande i loggen:

[FATAL] Installation - Startsökvägen är för lång. Kör installationsprogrammet från en annan plats. 

Kopiera installationsfilerna till en mapp vid roten på enheten, exempelvis C:\PSEInstaller\, och kör installationen på nytt. En programinstallationssökväg får vara högst 260 tecken. Granska: Namngivning av filer, sökvägar och namnutrymmen

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto