Användarhandbok Avbryt

Korrigera färgskiftningar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Verktyg
  4. Paneler och behållare
  5. Öppna filer
  6. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  7. Läget Snabb har förbättrats
  8. Filinformation
  9. Förinställningar och bibliotek
  10. Pekstöd
  11. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  12. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  13. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
 7. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 8. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 9. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 10. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
 11. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar - panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 12. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Ta bort en färgskiftning automatiskt

En färgskiftning är en ful skiftning i färgen på ett foto. Ett foto som tas inomhus utan blixt kan exempelvis innehålla för mycket gult. Med kommandot Ta bort färgskiftning ändrar du den övergripande blandningen av färger så att färgskiftningar i bilden försvinner.

Originalbild (vänster) och samma bild efter att den gröna färgskiftningen tagits bort (höger)

 1. Välj Förbättra > Justera färg > Ta bort färgskiftning.

 2. Klicka på ett område som ska vara vitt, svart eller neutralt grått i bilden. Bilden ändras då med utgångspunkt i den färg du har valt.
 3. Om du vill börja om och ångra ändringarna i bilden klickar du på Återställ.

 4. Bekräfta färgändringen genom att klicka på OK.

Ta bort en färgskiftning med Nivåer

För den här tekniken behöver du ha erfarenhet av färgkorrigering och en viss kunskap om RGB-färghjulet.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Förbättra > Justera ljussättning > Nivåer.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nivåer eller öppna ett befintligt nivåjusteringslager.
 2. Välj en färgkanal som du vill justera på popup-menyn Kanal:
  • Röd om du vill lägga till rött eller cyan i bilden.
  • Grön om du vill lägga till grönt eller magenta i bilden.
  • Blå om du vill lägga till blått eller gult i bilden.
 3. Dra det mittersta ingångsreglaget åt vänster eller höger för att lägga till eller ta bort färg.
 4. Klicka på OK när du är nöjd med färgen.
Obs!

Du kan använda den grå färgväljaren i dialogrutan Nivåer om du snabbt vill ta bort en färgskiftning. Dubbelklicka på färgväljaren och kontrollera att RGB-värdena är lika. Stäng färgväljaren och klicka på ett område i bilden som ska vara neutralt grått.

Justera färgkurvor

Kommandot Justera färgkurvor förbättrar färgtoner i ett foto genom att justera högdagrar, mellantoner och skuggor för varje färgkanal. Detta kommando kan t.ex. korrigera foton där det förekommer silhuetter på grund av starkt motljus, eller lätt blekta föremål som var för nära en kamerablixt.

I dialogrutan Justera färgkurvor kan du jämföra och välja olika tonförinställningar. Välj i stillistan i rutan Välj en stil. För att finjustera justerar du högdagrar, skuggor, och mellantonernas ljusstyrka och kontrast.

Justering av färgkurvor i en bild

A. Välj en stil (välj en förinställning) B. Justera skjutreglagen (egna alternativ) 

 1. Öppna en bild i Photoshop Elements.

 2. Om du bara vill justera ett visst område eller lager i bilden markerar du det med något av markeringsverktygen. (Om du inte markerar ett område justeras hela bilden.)
  Obs!

  För att bevara originalfotot medan du experimenterar med tonjusteringar justerar du färgkurvorna i ett duplicerat lager.

 3. Välj Förbättra > Justera färg > Justera färgkurvor.
 4. Välj en stil (t.ex. Bakgrundsbelysning eller Solarisera).
 5. Justera skjutreglagen för Högdagrar, Ljusstyrka för mellantoner, Kontrast för mellantoner och Skuggor.
 6. Klicka på OK för att använda justeringen i bilden. Klicka på Återställ för att avbryta justeringen och börja om. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Justera färgkurvor.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto