Skärpa - översikt

Med skärpeinställningen förstärks kanter i en bild. Oberoende av om bilden kommer från en digitalkamera eller en skanner tjänar de flesta bilder på att göras något skarpare. När du ändrar skärpan i en bild ska du tänka på följande:

 • Skärpeinställningen kan inte korrigera en mycket oskarp bild.

 • Gör skärpeinställningen i ett separat lager så att du kan ändra den senare om det skulle behövas. Ställ in blandningsläget för lagret på Luminans för att undvika färgskiftningar längs kanterna. Om du märker att högdagrarna eller skuggorna minskar när du ändrar skärpan kan du använda lagerblandningskontrollerna för att förhindra att partier med högdagrar och skuggor görs skarpare.

 • Om du vill minska bruset i bilden ska du göra det innan du gör den skarpare så att inte bruset förstärks.

 • Gör bilden skarpare flera gånger i små steg. Börja med att ställa in skärpan för att korrigera för oskärpa som härstammar från skannern eller digitalkameran. Sedan du korrigerat och ändrat storlek på bilden gör du den skarpare på nytt.

 • Om det är möjligt kan du bedöma skärpan genom att skriva ut bilden. Hur mycket du måste korrigera skärpan varierar beroende på om bilden ska skrivas ut eller visas på en webbsida.

Öka skärpan i en bild

Med kommandot Automatisk skärpa kan du öka klarhet och fokus utan att riskera att du använder för mycket skärpa.

Verktyget Skärpa används för att fokusera på mjuka kanter i ett foto och för att öka klarheten och ge fokus. Om du använder för mycket skärpa blir fotot kornigt. Du kan undvika alltför mycket skärpa genom att ställa in ett lägre värde för Styrka i alternativfältet. Det bästa är att göra små förändringar och öka successivt genom att dra över området flera gånger för att bygga upp skärpan varje gång.

I dialogrutan Justera skärpan finns skärpekontroller som inte finns i verktyget Skärpa eller i Automatisk skärpa. Du kan ställa in skärpealgoritmen eller kontrollera skärpan i skuggade och alltför ljusa områden.

Öka skärpan i en bild automatiskt

 1. Välj Förbättra > Automatisk skärpa.

Öka skärpan i områden av en bild

Öka skärpan i områden av en bild
Originalbild (överst), två ansikten med rätt skärpeinställning (nere till vänster) och två ansikten med för hög skärpa (nere till höger)

 1. Välj verktyget Skärpa .
 2. Ange alternativ i alternativfältet:

  Läge

  Bestämmer hur den färg som du använder blandas med befintliga pixlar i bilden.

  Pensel

  Ställer in penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori på menyn Penslar och därefter en miniatyrpensel.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra popup-reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Styrka

  Anger hur mycket skärpa som ska visas för varje drag.

  Prova alla lager

  Ställer in skärpan för alla synliga lager. Om alternativet inte är markerat görs endast det aktuella lagret oskarpt.

  Skydda detalj

  Välj Skydda detalj om du vill förbättra detaljer och minimera pixelerade felaktigheter. Avmarkera alternativet om du vill skapa mer drastiska skärpeeffekter

 3. Dra över den del av bilden som du vill öka skärpan i.

Precisera ökning av skärpan i en bild

 1. Välj Förbättra > Justera skärpan.

 2. Markera kryssrutan Förhandsvisa.
 3. Ställ in något av följande alternativ för att korrigera skärpan korrekt och klicka sedan på OK:

  Mängd

  Ange hur mycket skärpa som ska visas. Skriv en siffra i rutan eller dra reglaget för att öka eller minska kontrasten mellan kantpixlarna för att ge ett intryck av bättre skärpa.

  Radie

  Bestämmer hur många pixlar runt kantpixlarna som ska påverkas av skärpeinställningen. Skriv en siffra i rutan eller dra reglaget för att ändra radien. När du ökar radien blir skärpeinställningen mer uppenbar.

  Ta bort

  Anger skärpealgoritmen som används för att ställa in bildens skärpa. Gaussisk oskärpa är en metod som används för filtret Oskarp mask. Linsoskärpa korrigerar kanterna och detaljerna i bilden, och ger skapare detaljer samt reducerar haloeffekterna. Rörelseoskärpa minskar effekterna av oskärpa orsakade av en kamerarörelse eller av att föremålet rört sig. Välj ett skärpealternativ på popup-menyn.

  Vinkel

  Ställer in rörelseriktningen för alternativet Rörelseoskärpa i kontrollen Ta bort. Skriv en siffra eller dra vinkelreglaget för att ändra vinkeln åt vänster (moturs) eller åt höger (medurs).

  Mer förfinat

  Bearbetar filen långsammare för en mer exakt borttagning av oskärpan.

Använda filtret Oskarp mask

Med filtret Oskarp mask efterliknas en traditionell filmteknik som används för att öka kantskärpan hos en bild. Med filtret Oskarp mask korrigeras oskärpa som uppstår vid fotografering, skanning, omsampling och utskrift. Det är användbart för bilder som är avsedda för både utskrift och visning online.  

Med Oskarp mask lokaliseras pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar, baserat på det tröskelvärde som du anger, och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger. För närliggande pixlar inom den angivna radien blir ljusa pixlar ljusare och mörka pixlar mörkare.

Effekten av filtret Oskarp mask är mer uttalad på en bildskärm än i högupplöst tryck/utskrift. Om destinationen är utskrift/tryck kan du experimentera för att fastställa vilka inställningar som fungerar bäst för bilden.

Filtret Oskarp mask
Med filtret Oskarp mask ökas kontrasten för att minska oskärpan.

 1. Markera en bild, ett lager eller ett område i Editor.
 2. Välj Förbättra > Oskarp mask.
 3. Välj alternativet Förhandsvisa.
 4. Välj något av följande alternativ och klicka på OK:

  Mängd

  Fastställ hur mycket du ska öka kontrasten mellan pixlarna. För högupplösta utskrivna/tryckta bilder är ett värde mellan 150 % och 200 % i allmänhet bäst.

  Radie

  Ange antalet pixlar för kantskärpa. För högupplösta utskrivna/tryckta bilder är en radie mellan 1 och 2 i allmänhet att rekommendera. Med ett lägre värde ökas skärpan endast för kantpixlar medan ett högre värde innebär att skärpan ökas för ett större antal pixlar. Effekten är väsentligt mindre påtaglig vid utskrift/tryck eftersom en radie på 2 pixlar motsvarar ett mindre område på en högupplöst bild.

  Tröskelvärde

  Fastställ på hur långt avstånd olika pixlar måste vara från det omgivande området innan de betraktas som kantpixlar som skärpan ökas för. För att undvika att introducera brus (i bilder med hudtoner till exempel), kan du experimentera med tröskelvärden mellan 2 och 20. Med det förvalda tröskelvärdet (0) ökas skärpan för alla pixlar i bilden.

Skakreducering

Introducerat i Photoshop Elements 14

Om kameran eller fotografen skakar när en bild tas blir bilden suddig. Ibland går det inte att behålla höga slutarhastigheter för att undvika kameraskakningar. När du tar bilder i miljöer med svagt ljus kan slutaren vara öppen för länge – vilket leder till oskärpa på grund av skakningar. Om bilden tas från ett rörligt fordon kan bilden bli suddig på grund av skakningar på en ojämn väg.

Du kan minska oskärpa som orsakas av skakningar i ett foto med två metoder: automatisk och manuell.

Automatisk skakreducering

 1. Öppna ett foto i fotobehållaren.

 2. Välj Förbättra > Automatisk skakreducering.

 3. (Valfritt) om du inte är nöjd med resultatet klickar du förbättra > automatisk skakreducering, för att köra processen igen.

 4. Om du inte kan få skakreducering med automatiska läget försöker du reducera kamerarörelserna med det manuella alternativet.

Manuell skakreducering

 1. Öppna ett foto i fotobehållaren.

 2. Klicka på Förbättra > Skakreducering.

 3. När dialogrutan Skakreducering visas placerar Photoshop Elements ett skakområde på bilden och börjar analysera den delen. När analys är klar tillämpas skakakorrigeringen över fotot.

  Dialogrutan Skakreducering
  Dialogrutan Skakreducering

 4. Använd känslighetsreglaget om du vill variera skaktröskelvärdet. Om du ökar känsligheten kan förbättra den resulterande bilden.

 5. Använd stiftet () i mitten av ett skakområde för att flytta det. När du flyttar ett skakområde analyseras området för skakkorrigeringar och bilden optimeras igen.

 6. Om du vill analysera fotot och minska oskärpan ytterligare lägger du till fler skakområden.

  1. Gör något av följande:
   • Använd musen till att rita en rektangulär form på en del av fotot.
   • Klicka på skakområdesikonen () i dialogrutan Skakreducering.
  2. Använd skjutreglaget Sänslighet om du vill variera skakatröskelvärdet.

  Det nya skakområdet analyseras, och korrigeringar används.

  Obs!

  Rita skakreduceringsområden över området i bilden som har synliga och framträdande nivåer av oskärpa.

  Skakreducering
  Dialogrutan Skakreducering. Skakområdet i det nedre högra hörnet bearbetas, och förloppsindikatorn visas.

  Obs!

  Om det skapade skakområdet inte har tillräckligt med utrymme eller information för att testa mängden skakningar visas en varning () i skakområdet. Använd handtagen för skakområdet för att öka storleken på skakområdet.

 7. (Valfritt) Om du inte vill använda ett skakområde:

  • Om du tillfälligt vill exkludera skakområdet från att användas för att analysera fotot klickar du på punkten för att ange att den ska exkluderas ().
  • Markera punkten i området och klicka på ta bort () i det övre högra hörnet av skakområdet om du vill ta bort ett skakområde.
 8. Använd knappen för att växla före/efter så att du snabbt kan visa den ursprungliga bilden och den aktuella skakreducerade bilden.

 9. Fortsätt genom att klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy