Användarhandbok Avbryt

Omforma

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

Rotera eller vända ett objekt

Du kan rotera eller vända en markering, ett lager eller en hel bild. Välj korrigeringskommando efter vilket objekt du vill rotera eller vända.

 1. Gå till Redigeraren och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill rotera eller vända.
 2. Välj Bild > Rotera, välj ett av följande kommandon på undermenyn och klicka sedan på OK:

  90° vänster, Lager 90° vänster och Markering 90° vänster

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett kvarts varv motsols. (Rotera markering är bara tillgängligt när du har en aktiv markering i en bild.)

  90° höger, Lager 90° höger och Markering 90° höger

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett kvarts varv medsols.

  180°, Lager 180° eller Markering 180°

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett halvt varv.

  Egen

  Roterar objektet ett angivet antal grader. Om du väljer det här alternativet anger du hur många grader och i vilken riktning som objektet ska rotera.

  Obs! Med ett positivt värde roterar du objektet medsols, med ett negativt värde roterar du det motsols.

  Vänd vågrätt, Vänd lager vågrätt och Vänd markering vågrätt Vänder fotot, lagret eller markeringen vågrätt.

  Rotera ett foto

Rotera ett objekt fritt

Med kommandona Rotera lager fritt och Rotera markering fritt kan du rotera ett objekt som du vill.

Använd kommandot Rotera lager fritt till att räta upp bilden och tillämpa sedan rotationen genom att klicka på Genomför.

 1. Gå till Redigeraren och välj det lager eller den markering som du vill rotera.
 2. Välj Bild > Rotera > Rotera lager fritt eller Rotera markering fritt. En markeringsram visas i bilden.
  Obs!

  Om du väljer en bild som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. (Valfritt) Om du vill ändra den punkt som objektet roterar runt klickar du på en fyrkant på referenspunktplaceraren  i alternativfältet.
 4. Ange sedan rotationsgraden på något av följande sätt:
  • Klicka och dra roteringshandtaget längst ned i markeringsramen. Markören ändras till koncentriska pilar när den förs över handtaget. Håll ned Skift medan du drar om du vill begränsa rotationen till steg om 15 grader.
  • Ange en rotationsvinkel mellan –180 (maximal rotation motsols) och 180 (maximal rotation medsols) i textrutan Rotera () i alternativfältet.
 5. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Skalförändra ett objekt

 1. Gå till Editor och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill skalförändra.
 2. Välj Bild > Ändra storlek > Skala.
  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. Ange skalningsgraden på något av följande sätt:
  • Om du vill behålla de relativa proportionerna när du ändrar skalan (för att undvika att bilden förvrängs), väljer du Bibehåll proportioner och drar sedan i ett hörnhandtag. Du kan också trycka på Alt medan du drar i ett hörnhandtag.
  • Om du endast vill ändra höjd eller bredd drar du ett sidhandtag.
  • Ange ett värde i procent för bredd, höjd eller både och i alternativfältet.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på Genomför  eller trycka på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Skeva eller förvränga ett objekt

Vid skevning lutas ett objekt lodrätt eller vågrätt. Vid förvrängning töjs objektet ut eller deformeras.

 1. Gå till Redigeraren och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Skeva eller Bild > Omforma > Förvräng. Om du omformar en form med formverktyget markerat väljer du Bild > Omforma form > Skeva eller Bild > Omforma form > Förvräng.
  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. Skeva eller förvräng markeringsramen genom att dra ett handtag.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Använda perspektiv i ett objekt

När du använder perspektiv får objekten ett tredimensionellt utseende.

Originalbild (vänster), och bilden när ett perspektiv har använts (höger).

 1. Gå till arbetsytan för redigering och välj det objekt som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Perspektiv. Om du omvandlar en form med formverktyget väljer du Bild > Omforma form > Perspektiv.
  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller bildläsare), kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager så att du kan omforma det.

 3. Använd perspektiv genom att dra ett hörnhandtag på markeringsramen.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Omforma ett objekt fritt

Med kommandot Omforma fritt kan du använda omformningar (rotera, skala, skeva, förvränga och använda perspektiv) i en och samma åtgärd. I stället för att välja olika kommandon håller du bara ned en tangent på tangentbordet och växlar mellan olika typer av omformningar.

 1. Gå till Redigeraren och välj det objekt som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Omforma fritt. Om du omformar en form väljer du Bild > Omforma form > Omforma form fritt.
  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. (Valfritt) Om du vill ändra den punkt som objektet roterar runt klickar du på en fyrkant på referenspunktplaceraren  i alternativfältet.
 4. Omforma objektet genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:
  • Om du vill ändra skala drar du i ett handtag på markeringsramen. Om du vill ändra skala på höjd och bredd proportionerligt håller du ned Skift och drar i ett hörnhandtag, eller väljer Bibehåll proportioner i alternativfältet och drar sedan i ett hörnhandtag.
  • Om du vill rotera flyttar du pekaren utanför markeringsramen och drar. Utanför markeringsramen förvandlas pekaren till en böjd dubbelpil . Tryck på Skift om du vill begränsa rotationen till steg om 15 grader.
  • Om du vill förvränga trycker du på Ctrl (Cmd i Mac OS) och drar i valfritt handtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud  när den placeras över ett handtag.
  • Om du vill skeva trycker du på Ctrl+Skift (Cmd+Skift i Mac OS) och drar i ett handtag mitt på en sida av markeringsramen. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud med en liten dubbelpil  när den placeras över ett sidohandtag.
  • Om du vill använda perspektiv trycker du på Ctrl+Alt+Skift (Cmd i Mac OS) och drar ett hörnhandtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud  när den placeras över ett hörnhandtag.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill tillämpa omvandlingen dubbelklickar du i markeringsramen, klickar på knappen Genomför  eller trycker på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Tillämpa en omformning på bakgrundslagret

Innan du kan tillämpa omformningar på bakgrundslagret måste du konvertera det till ett vanligt lager.

 1. Markera bakgrundslagret på panelen Lager i Redigeraren.
 2. Konvertera bakgrunden.
 3. Tillämpa omvandlingen.

Tänja ett objekt

Med kommandot Tänj kan du omforma olika komponenter som bilder, former och text genom att dra kontrollpunkter. 

Verktyget Tänj Adobe Elements
Originalbilden (vänster) har tänjts för att passa in i den nya bilden (höger).

 1. Välj Bild > Omforma > Tänj.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan tänja objekten med förinställda tänjfunktioner genom att välja en tänjningsstil på snabbmenyn Tänj i fältet Verktygsalternativ.
  • Ändra formen på objektet manuellt genom att dra i kontrollpunkterna, ett segment i markeringsramen eller nätet, eller ett område i nätet.
 3. Du kan göra följande i fältet Verktygsalternativ:

  • Om du vill ändra orientering för en tänjningsstil som du väljer från menyn Tänj klickar du på knappen Ändra tänjriktningen () i fältet Verktygsalternativ.
  • Ange hur stor tänjningen ska vara med hjälp av numeriska värden genom att ange värdena i textrutorna Böj (ange böjning), Horisontell (ange vågrät förvrängning) och Vertikal (ange lodrät förvrängning) i fältet Verktygsalternativ. Det går inte att ange numeriska värden om du har valt Ingen eller Egen på snabbmenyn Tänj.
  Verktyget Tänj PSE

  A. Knappen Ändra tänjriktningen B. Snabbmenyn Tänj 

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara omformningen klickar du på knappen Genomför () eller trycker på Retur.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt () eller trycker på Esc.
Obs!

Om du klickar på ikonen växlar du från verktyget Tänj till Omformningsverktyg. Om du klickar på ikonen växlar du från Omformningsverktyg till verktyget Tänj.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online