Rotera eller vända ett objekt

Du kan rotera eller vända en markering, ett lager eller en hel bild. Välj korrigeringskommando efter vilket objekt du vill rotera eller vända.

 1. Gå till Redigeraren och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill rotera eller vända.
 2. Välj Bild > Rotera, välj ett av följande kommandon på undermenyn och klicka sedan på OK:

  90° vänster, Lager 90° vänster och Markering 90° vänster

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett kvarts varv motsols. (Rotera markering är bara tillgängligt när du har en aktiv markering i en bild.)

  90° höger, Lager 90° höger och Markering 90° höger

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett kvarts varv medsols.

  180°, Lager 180° eller Markering 180°

  Roterar fotot, lagret eller markeringen ett halvt varv.

  Egen

  Roterar objektet ett angivet antal grader. Om du väljer det här alternativet anger du hur många grader och i vilken riktning som objektet ska rotera.

  Obs! Med ett positivt värde roterar du objektet medsols, med ett negativt värde roterar du det motsols.

  Vänd vågrätt, Vänd lager vågrätt och Vänd markering vågrätt Vänder fotot, lagret eller markeringen vågrätt.

  Rotera ett foto
  Rotera ett foto

Rotera ett objekt fritt

Med kommandona Rotera lager fritt och Rotera markering fritt kan du rotera ett objekt som du vill.

Rotera ett objekt fritt
Använd kommandot Rotera lager fritt till att räta upp bilden och tillämpa sedan rotationen genom att klicka på Genomför.

 1. Gå till Redigeraren och välj det lager eller den markering som du vill rotera.
 2. Välj Bild > Rotera > Rotera lager fritt eller Rotera markering fritt. En markeringsram visas i bilden.

  Obs!

  Om du väljer en bild som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. (Valfritt) Om du vill ändra den punkt som objektet roterar runt klickar du på en fyrkant på referenspunktplaceraren  i alternativfältet.
 4. Ange sedan rotationsgraden på något av följande sätt:
  • Klicka och dra roteringshandtaget längst ned i markeringsramen. Markören ändras till koncentriska pilar när den förs över handtaget. Håll ned Skift medan du drar om du vill begränsa rotationen till steg om 15 grader.
  • Ange en rotationsvinkel mellan –180 (maximal rotation motsols) och 180 (maximal rotation medsols) i textrutan Rotera () i alternativfältet.
 5. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Enter.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Skala ett objekt

 1. Gå till Editor och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill skalförändra.
 2. Välj Bild > Ändra storlek > Skala.

  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. Ange skalningsgraden på något av följande sätt:
  • Om du vill behålla de relativa proportionerna när du ändrar skalan (för att undvika att bilden förvrängs), väljer du Bibehåll proportioner och drar sedan i ett hörnhandtag. Du kan också trycka på Alt medan du drar i ett hörnhandtag.
  • Om du endast vill ändra höjd eller bredd drar du ett sidhandtag.
  • Ange ett värde i procent för bredd, höjd eller både och i alternativfältet.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på Genomför  eller trycka på Enter.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Skeva eller förvränga ett objekt

Vid skevning lutas ett objekt lodrätt eller vågrätt. Vid förvrängning töjs objektet ut eller deformeras.

 1. Gå till Redigeraren och välj det fotografi, det lager, den markering eller den form som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Skeva eller Bild > Omforma > Förvräng. Om du omformar en form med formverktyget markerat väljer du Bild > Omforma form > Skeva eller Bild > Omforma form > Förvräng.

  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. Skeva eller förvräng markeringsramen genom att dra ett handtag.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Enter.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Använda perspektiv i ett objekt

När du använder perspektiv får objekten ett tredimensionellt utseende.

Använda perspektiv i ett objekt
Originalbild (vänster), och bilden när ett perspektiv har använts (höger).

 1. Gå till arbetsytan för redigering och välj det objekt som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Perspektiv. Om du omvandlar en form med formverktyget väljer du Bild > Omforma form > Perspektiv.

  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller bildläsare), kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager så att du kan omforma det.

 3. Använd perspektiv genom att dra ett hörnhandtag på markeringsramen.
 4. Gör något av följande:
  • Tillämpa omvandlingen genom att dubbelklicka i markeringsramen, klicka på knappen Genomför  eller trycka på Enter.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Omforma ett objekt fritt

Med kommandot Omforma fritt kan du använda omformningar (rotera, skala, skeva, förvränga och använda perspektiv) i en och samma åtgärd. I stället för att välja olika kommandon håller du bara ned en tangent på tangentbordet och växlar mellan olika typer av omformningar.

 1. Gå till Redigeraren och välj det objekt som du vill omforma.
 2. Välj Bild > Omforma > Omforma fritt. Om du omformar en form väljer du Bild > Omforma form > Omforma form fritt.

  Obs!

  Om du väljer ett foto som används som bakgrundslager (t.ex. ett foto som importerats från en kamera eller skanner) kan du välja att konvertera lagret till ett vanligt lager, så att du kan omforma det.

 3. (Valfritt) Om du vill ändra den punkt som objektet roterar runt klickar du på en fyrkant på referenspunktplaceraren  i alternativfältet.
 4. Omforma objektet genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:
  • Om du vill ändra skala drar du i ett handtag på markeringsramen. Om du vill ändra skala på höjd och bredd proportionerligt håller du ned Skift och drar i ett hörnhandtag, eller väljer Bibehåll proportioner i alternativfältet och drar sedan i ett hörnhandtag.
  • Om du vill rotera flyttar du pekaren utanför markeringsramen och drar. Utanför markeringsramen förvandlas pekaren till en böjd dubbelpil . Tryck på Skift om du vill begränsa rotationen till steg om 15 grader.
  • Om du vill förvränga trycker du på Ctrl (Kommando i OS X) och drar i valfritt handtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud  när den placeras över ett handtag.
  • Om du vill skeva trycker du på Ctrl+Skift (Kommando+Skift i OS X) och drar i ett handtag mitt på en av markeringsramens sidor. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud med en liten dubbelpil när den placeras över ett sidohandtag.
  • Om du vill använda perspektiv trycker du på Ctrl+Alt+Skift (Kommando i OS X) och drar ett hörnhandtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud när den placeras över ett hörnhandtag .
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill tillämpa omvandlingen dubbelklickar du i markeringsramen, klickar på knappen Genomför  eller trycker på Enter.
  • Om du vill avbryta omformningen klickar du på knappen Avbryt  eller trycker på Esc.

Tillämpa en omformning på bakgrundslagret

Innan du kan tillämpa omformningar på bakgrundslagret måste du konvertera det till ett vanligt lager.

 1. Markera bakgrundslagret på panelen Lager i Redigeraren.
 2. Konvertera bakgrunden.
 3. Tillämpa omvandlingen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy