Användarhandbok Avbryt

Läget Guidad: Photomerge-redigeringar

 1. Användarhandbok för Photoshop Elements
 2. Introduktion till Photoshop Elements
  1. Nyheter i Photoshop Elements
  2. Systemkrav | Photoshop Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Läget Guidad
  5. Skapa fotoprojekt
 3. Arbetsytan och miljön
  1. Kom igång med startskärmen
  2. Grundläggande om arbetsytan
  3. Inställningar
  4. Verktyg
  5. Paneler och behållare
  6. Öppna filer
  7. Linjaler, stödraster och stödlinjer
  8. Läget Snabb har förbättrats
  9. Filinformation
  10. Förinställningar och bibliotek
  11. Pekstöd
  12. Virtuella minnen, plugin-program och programuppdateringar
  13. Ångra, göra om och avbryta åtgärder
  14. Visa bilder
 4. Korrigera och förbättra foton
  1. Ändra storlek på bilder
  2. Beskära
  3. Bearbeta foton med Camera Raw-format
  4. Lägga till oskärpa, ersätta färger och klona fotoområden
  5. Justera skuggor och ljus
  6. Retuschera och korrigera foton
  7. Skärpa foton
  8. Omforma
  9. Automatisk smart ton
  10. Omkomponering
  11. Använda funktionsmakron för att bearbeta foton
  12. Photomerge Komponera
  13. Skapa ett panorama
  14. Rörliga övertäckningar
  15. Flytta element
 5. Lägga till former och text
  1. Lägga till text
  2. Redigera text
  3. Skapa former
  4. Redigera former
  5. Översikt över målning
  6. Målningsverktyg
  7. Konfigurera penslar
  8. Mönster
  9. Fyllningar och linjer
  10. Övertoningar
  11. Arbeta med asiatisk text
 6. Snabbåtgärder
 7. Guidade redigeringar, effekter och filter
  1. Läget Guidad
  2. Filter
  3. Läget Guidad: Photomerge-redigeringar
  4. Läget Guidad: Grundläggande redigeringar
  5. Justeringsfilter
  6. Effekter
  7. Läget Guidad: Roliga redigeringar
  8. Läget Guidad: Specialredigeringar
  9. Konstnärliga filter
  10. Läget Guidad: Färgredigeringar
  11. Läget Guidad: Svartvita redigeringar
  12. Oskärpefilter
  13. Penseldragsfilter
  14. Förvrängningsfilter
  15. Andra filter
  16. Brusfilter
  17. Återgivningsfilter
  18. Skissfilter
  19. Stiliseringsfilter
  20. Strukturfilter
  21. Pixelförvandlingsfilter
 8. Arbeta med färg
  1. Färg
  2. Konfigurera färghantering
  3. Grunderna i färg- och tonkorrigering
  4. Välja färger
  5. Justera färg, mättnad och nyans
  6. Korrigera färgskiftningar
  7. Använda bildlägen och färgtabeller
  8. Färg och Camera Raw
 9. Arbeta med markeringar
  1. Göra markeringar i Photoshop Elements
  2. Spara markeringar
  3. Ändra markeringar
  4. Flytta och kopiera markeringar
  5. Redigera och förfina markeringar
  6. Utjämna markeringskanter med hjälp av kantutjämning och ludd
 10. Arbeta med lager
  1. Skapa lager
  2. Redigera lager
  3. Kopiera och ordna lager
  4. Justerings- och fyllningslager
  5. Urklippsmasker
  6. Lagermasker
  7. Lagerformat
  8. Opacitets- och blandningslägen
 11. Skapa fotoprojekt
  1. Grundläggande om projekt
  2. Skapa fotoprojekt
  3. Redigera fotoprojekt
  4. Skapa filmrullebildspel
 12. Spara, skriva ut och dela foton
  1. Spara bilder
  2. Skriva ut foton
  3. Dela foton online
  4. Optimera bilder
  5. Optimera bilder för formatet JPEG
  6. Gitter i webbilder
  7. Guidade redigeringar – panelen Dela
  8. Förhandsvisa webbilder
  9. Använda genomskinlighet och maskfärg
  10. Optimera bilder för formaten GIF och PNG-8
  11. Optimera bilder för formatet PNG-24
 13. Kortkommandon
  1. Kortkommandon för att välja verktyg
  2. Kortkommandon för att markera och flytta objekt
  3. Tangenter för panelen Lager
  4. Kortkommandon för att visa eller dölja paneler (läget Expert)
  5. Kortkommandon för målning och penslar
  6. Tangenter för att använda text
  7. Tangenter för filtret Gör flytande
  8. Kortkommandon för att omforma markeringar
  9. Tangenter för panelen Färgrutor
  10. Kortkommandon för dialogrutan Camera Raw
  11. Kortkommandon för Filtergalleriet
  12. Tangenter för blandningslägen
  13. Kommandon för att visa bilder (läget Expert)

I läget Guidad får du tillgång till guidade redigeringar. Det är ett guideliknande gränssnitt som du kan använda till att uppnå olika fördefinierade effekter. För varje guidad redigering finns det en associerad bild. När du för pekaren horisontellt över bilden visas fotot innan du har använt effekten till vänster om skjutreglaget. Till höger om skjutreglaget visas bilden efter att du har använt effekten.

Använda Photomerge-gruppbild

Använd Photomerge-gruppbild för att skapa det perfekta gruppfotot från flera foton.

Obs!

Du får bäst resultat om du väljer foton från samma fotosession.

 1. Gör något av följande för att markera den grupp foton du vill använda som källbilder för Photomerge-gruppbilden:

  • Markera fotona i Elements Organiseraren.  
  • Öppna fotona i Photoshop Elements.
 2. Välj Photomerge > Photomerge-gruppbild i delen för guidade redigeringar.

 3. Markera det bästa gruppfotot och dra det från fotobehållaren till fönstret Slutlig.

 4. Klicka på övriga foton i fotobehållaren (färgkodade så att du kan hålla reda på dem). Använd pennverktyget till att markera områden som du vill ska läggas samman i det slutliga fotot. Finjustera den slutliga bilden genom att lägga till ytterligare innehåll med pennverktyget eller ta bort innehåll med verktyget Suddgummi.

 5. Du kan ange följande:

  Visa linjer

  Klicka på det här alternativet om du vill visa linjerna som du markerade i källbilden med pennan.

  Visa områden

  Klicka här för att visa de valda områdena i den slutliga bilden.

  Avancerade alternativ

  Visa eller dölj denna pil för Avancerade alternativ.

  Justeringsverktyget

  Rätta till justeringen i flera foton genom att klicka på justeringsverktyget, placera tre punkter i källbilden och tre punkter i den slutliga bilden. Klicka sedan på Justera foton.

  Obs!Photomerge-gruppbild använder automatisk justering. Använd endast justeringsverktyget om den automatiska justeringen inte gav förväntat resultat.

  Pixelblandning

  Klicka på det här alternativet för att blanda pixlar.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Fönstret Photomerge-gruppbild

Använda Photomerge-scenrengöring

Använd Photomerge-scenrengöring när du vill skapa ett perfekt, naturskönt foto från flera foton. Du kan till exempel ta bort oönskade element, till exempel turister som råkar befinna sig i landskapet.

Obs!

För att få bästa resultat använder du bilder från samma scen tagna ur samma vinkel.

 1. Gör något av följande för att välja de 2-10 foton du vill använda för Photomerge-scenrengöringen
  • Markera fotona i Elements Organiseraren.
  • Öppna fotona i Photoshop Elements.
 2. Välj Photomerge > Photomerge-scenrengöring i delen för guidade redigeringar.

 3. Markera det bästa fotot och dra det från fotobehållaren till fönstret Slutlig.

  Det här fotot blir basbilden för det slutliga fotot.

 4. Klicka på ett foto i fotobehållaren (färgkodad för att du lättare ska kunna hålla ordning).

  Det visas i fönstret Slutlig.

 5. Gör något av följande om du vill lägga till eller ta bort områden från fönstret Slutlig:

  • Om du vill ta bort ett område använder du pennverktyget och markerar området i fönstret Slutlig.
  • Om du vill lägga till ett område i fönstret Slutlig använder du pennverktyget och markerar området i fönstret Källa.
  • Finjustera den slutliga bilden genom att lägga till ytterligare innehåll med verktyget Penna eller ta bort innehåll med verktyget Suddgummi.
 6. (Valfritt) Gör något av följande:

  Visa linjer

  Visar pennstrecken i källbilden.

  Visa områden

  Visar de valda områdena i den slutliga bilden.

 7. (Valfritt) Om det inte går att justera fotona korrekt klickar du på pilen Avancerade alternativ. Du får du tillgång till följande:

  Justeringsverktyget 

  Korrigerar justeringen på flera foton. Klicka på verktyget Justering om du vill placera tre markörer i källbilden och tre markörer i den slutliga bilden. Dra markörerna till liknande områden i varje foto och klicka på Justera foton.

  Obs!: Photomerge-scenrengöring använder automatisk justering. Du bör endast använda justeringsverktyget om du inte är nöjd med resultatet som automatisk justering ger.

  Pixelblandning

  Blandar bildpunkter med hjälp av olika alternativ. Experimentera för att se om det här alternativet förbättrar fotot eller inte.

 8. (Valfritt) Markera andra foton i fotobehållaren som du vill använda i fönstret Källa och upprepa steg 5.

 9. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Photomerge-scenrengöring

A. Dra ett foto till slutfönstret B. Använd verktyget Penna för att markera området som ska ersättas i slutfönstret C. Resultat i slutfönstret 

Photomerge Compose

Med funktionen Photomerge Compose kan du ersätta delar av en bild. Du kan till exempel markera en person i ett foto och lägga till markeringen i ett annat foto. Du behöver två bilder - en källa och ett mål. Du kan markera ett område, beskära det i källfotot, klistra in det i målfotot och sedan justera proportionalitet och färg för det för att uppnå ett så naturligt resultat som möjligt.

 1. Markera två foton i fotobehållaren och välj sedan Photomerge > Photomerge Compose.

  Photomerge Compose-arbetsytan

 2. Dra det foto du vill flytta ett objekt eller en person från till fotoredigeringsområdet. Klicka på något av markeringsverktygen, markera något och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Du kan använda markeringslägena till att förfina de markerade områdena.

  Markera det objekt eller den person du vill extrahera från fotot

 3. Den del du markerar i det föregående steget klistras in i det foto du vill flytta markeringen till. Använd musen till att flytta markeringen och ändra storlek på markeringen för att se till att det inklistrade området har rätt proportioner i förhållande till resten av fotot genom att dra i markörerna.

  Klicka på Nästa.

  Obs! Du kan använda penslarna till att dölja/visa delar av markeringen.

  Ändra storlek på det inklistrade innehållet för att se till att det har rätt proportioner i förhållande till resten av fotot.

 4. Justera värdena för ton och färg för det inklistrade innehållet för att se till att det matchar resten av fotot. Försök få ett så naturligt resultat som möjligt. Om du vill utföra det här steget automatiskt klickar du på Automatisk matchning av färgton.

  Använd färgkorrigering för att matcha ton- och färgegenskaperna för båda fotona

 5. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Photomerge-ansikten

Använd Photomerge-ansikten för att kombinera flera ansiktsuttryck till ett sammansatt ansikte.

 1. Gör något av följande för att välja de ansiktsbilder du vill ha som källbilder för Photomerge-ansikten:
  • Markera ansiktsbilderna i Elements Organiseraren.
  • Öppna ansiktsfotot.
 2. Välj Photomerge > Photomerge-ansikten i delen för guidade redigeringar.

 3. Välj ett ansiktsfoto som grundbild och dra det från fotobehållaren till slutfönstret.

 4. Klicka på en annan bild i fotobehållaren och klicka på justeringsverktyget. Placera de tre justeringspunkterna på ögonen och munnen i källbilden och slutbilden. Klicka sedan på Justera foton.

 5. Klicka på övriga foton i fotobehållaren (färgkodade så att du kan hålla reda på dem). Använd pennverktyget för att markera områden som ska läggas samman i det slutliga fotot. Finjustera den slutliga bilden genom att lägga till ytterligare innehåll med verktyget Penna eller ta bort innehåll med verktyget Suddgummi.

 6. Ställ in följande:

  Visa linjer

  Klicka på det här alternativet om du vill visa linjerna som du markerade i källbilden med pennan.

  Visa områden

  Klicka här för att visa de valda områdena i den slutliga bilden.

 7. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.
Fönstret Photomerge-ansikten

Photomerge-exponering

Med Photomerge-exponering kan du effektivt hantera motiv i foton med exponeringsproblem. Du kan blanda två foton och få ett perfekt exponerat foto. Ett exempel: du har ett foto med ett fönster i bakgrunden och du vill få ett perfekt foto med följande egenskaper:

 • En god exponering av motivet utanför fönstret.

 • En god exponering av de mörkare föremålen i rummet.

I sådana här situationer slutar det oftast med ett antingen överexponerat motiv utanför fönstret eller underexponerade föremål i rummet.

Om du vill få ett perfekt foto gör du på följande sätt:

 • Ta två eller flera foton av samma motiv med olika exponeringar. För bästa resultat tar du fotona med olika exponeringsvärden med minimala kamerarörelser. Till exempel:

  • Du kan ta två eller fler foton med blixten påslagen för att exponera motivet på rätt sätt (föremålen i rummet).

  • Du kan sedan ta ett foto med blixten avslagen för att exponera bakgrunden (motivet utanför fönstret) på rätt sätt.

   Tips! Du kan använda funktionen för exponeringsgaffling i kameran för att ta flera bilder av motivet med olika exponeringsinställningar.

 • Blanda fotona för att skapa ett perfekt exponerat foto.

  Med Photomerge-exponering blir det enkelt att blanda de två fotona för att erhålla ett perfekt exponerat foto.

Du kan använda Photomerge-exponering i följande lägen:

Obs!

För bästa resultat i det automatiska läget använder du foton som tagits med olika exponering med exponeringsgaffling. För att erhålla bästa resultat i det manuella läget använder du foton som tagits med blixten påslagen och avslagen.

Photomerge-exponering

Automatisk Photomerge-exponering

Du kan markera önskade foton i Elements Organiseraren och markera och avmarkera fotona i fotobehållaren.

 1. Välj Photomerge > Photomerge-exponering i delen för guidade redigeringar och gör sedan något av följande:

  • I Elements Organizer väljer du minst två och högst tio foton, och i delen för guidade redigeringar väljer du sedan Photomerge Photomerge-exponering.
  • Öppna filerna med Arkiv > Öppna.
    1. Välj Visa öppna filer i fotobehållaren om du vill visa alla öppnade filer.

    2. Välj minst två och högst tio foton i fotobehållaren.

    3. Välj Photomerge > Photomerge-exponering i delen för guidade redigeringar.

  De valda fotona visas i Photoshop Elements.

 2. Välj Automatiskt i Photomerge-exponering.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  Enkel blandning

  Med det här alternativet kan du inte ändra exponeringsinställningarna för Photomerge. Om du väljer det här alternativet visas det sammanfogade fotot.

  Smart blandning

  Om du väljer det här alternativet kan du justera inställningarna med hjälp av skjutreglagen. Du kan visa det slutliga foton baserat på de inställningar du anger. Du kan justera följande inställningar:

  Högdager

  Öka eller minska detaljerna som finns i högdagrar.

  Skuggor

  Lätta upp eller gör skuggorna mörkare.

  Mättnad

  Ändra färgens intensitet.

 4. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Manuell Photomerge-exponering

Obs!

Om du i Photomerge-exponering använder foton som har tagits med blixt är manuell Photomerge-exponering standardläge.

 1. Välj Photomerge > Photomerge-exponering i delen för guidade redigeringar och gör sedan något av följande:

  • I Elements Organizer väljer du minst två och högst tio foton och väljer sedan Photomerge > Photomerge-exponering.
  • Öppna filerna med Arkiv > Öppna.
    1. Välj Visa öppna filer i fotobehållaren om du vill visa alla öppnade filer.

    2. Välj minst två och högst tio foton i fotobehållaren.

    3. Välj Photomerge Photomerge-exponering i delen för guidade redigeringar.

  De valda fotona visas i Photoshop Elements.

 2. Välj Manuell i panelen Photomerge.

  Den första bilden i fotobehållaren visas som källfoto. Du kan välja en bild i fotobehållaren som slutligt foto.

 3. Välj visade områden i källfotot:

  • Klicka på pennan och använd musen till att måla visade områden i källfotot. Ändra källfotot och välj områden i fotot om det behövs.
  • Klicka på suddgummit och använd musen till att måla över områden som du har valt att visa. Den här åtgärden medför att områden som du valde med hjälp av pennverktyget avmarkeras.

  Du kan nu visa en slutlig bild med olika områden kopierade från de olika källfotona ovanför det slutliga foto du valde först.

 4. Ställ in följande:

  Visa linjer

  Klicka här för att visa dina pennlinjer i källbilden.

  Visa områden

  Klicka här för att visa de valda områdena i den slutliga bilden.

 5. Dessutom:

  • Ändra genomskinligheten för de valda områdena så att de framträder på rätt sätt mot bakgrunden med hjälp av skjutreglaget Opacitet.
  • Välj Kantblandning för att mjuka upp de sammanslagna kanterna.
  Obs!

  Skjutreglaget Opacitet påverkar bara de områden som du har valt i den aktuella källbilden. Byt till en annan källbild om du vill ändra genomskinligheten för de områden som markerats i andra bilder. Det värde som du har använt för ett visst foto sparas.

 6. Om du vill korrigera justeringen för flera foton klickar du på Avancerat och väljer justeringsverktyget. Placera tre markörer i källbilden och tre markörer i den slutliga bilden och klicka sedan på Justera foton. Klicka på Stäng.

 7. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

Photomerge-panorama

Du kan använda den guidade effekten Photomerge-panorama till att sätta ihop flera foton. Fotona måste ha överlappande områden från det fotograferade motivet för att ihopsättningsprocessen ska fungera så bra som möjligt.

Photomerge-panorama

Obs!

Se Skapa Photomerge-panoraman för mer tips om hur du skapar fantastiska panoraman.

 1. Välj flera foton med överlappande innehåll i fotobehållaren och välj sedan Guidad redigering > Photomerge > Photomerge-panorama.

 2. I området Panoramainställningar i panelen Photomerge-panorama väljer du inställningar för panoreringsrörelse/layout för dina foton. Om du vill visa de tillgängliga alternativen klickar du på triangeln.

  Automatiskt panorama

  Källbilderna analyseras och layouten Perspektiv eller Cylindrisk används, beroende på vilken som ger bäst resultat.

  Perspektiv

  Skapar en konsekvent komposition genom att definiera någon av källfilerna (bilden i mitten som standard) som referensbild. De övriga bilderna omformas sedan (flyttas, sträcks ut eller skevas efter behov) så att överlappande innehåll i olika lager överensstämmer med varandra.

  Cylindrisk

  Minskar "rosettförvrängningen" som kan uppstå med layouten Perspektiv genom att visa enskilda bilder som på en utdragen cylinder. Det överlappande innehållet stämmer fortfarande överens. Referensbilden placeras i mitten. Det här passar bäst när du skapar breda panoramavyer.

  Sfärisk

  Justerar och omvandlar bilderna som vid avbildning inuti en sfär. Om du har tagit en uppsättning bilder som täcker 360 grader, använder du detta för 360-graderspanoraman. Du kan också använda Sfärisk om du vill skapa snygga panoramaresultat med andra filuppsättningar.

  Kollage

  Justerar lagren och matchar överlappande material och transformerar (roterar eller skalar) alla källager.

  Flytta

  Lagren justeras och överlappande innehåll matchas, men ingen av källbilderna omformas (sträcks ut eller skevas)

 3. Finjustera utseendet på det panorama som kommer att skapas med hjälp av inställningskryssrutorna.

  Mixa bilder

  Hittar de optimala gränserna mellan bilderna och skapar sömmar baserat på dessa gränser och för att färgmatcha bilderna. Om Blanda bilder är avaktiverat utförs en vanlig rektangulär blandning. Detta kan vara bäst om du vill retuschera blandningsmaskerna för hand.

  Vinjetteringsborttagning

  Tar bort och utför exponeringskompensation i bilder som har mörka kanter som orsakas av objektivfel eller felaktig objektivskuggning.

  Korrigering av geometrisk förvrängning

  Kompenserar för tunn-, nåldyne- eller fiskögeförvrängning.

  Genomskinliga områden för innehållsanpassad fyllning Fyll sömlöst de genomskinliga områdena med närliggande liknande innehåll.

 4. Klicka på Skapa panorama. De valda fotona analyseras och processen med att skapa ett panorama påbörjas.

 5. När ett panorama skapas visas det nya fotot i vyn Expert.

  Obs!

  Ett meddelande visas med en fråga om du vill fylla i de panoramakanter som är genomskinliga. Om du klickar på Ja fylls kanterna med innehållsmedvetna färger.

 6. När du har uppnått det önskade resultatet klickar du på Nästa och väljer hur du vill fortsätta:

  • Spara - Spara/Spara som: spara det nya fotot med något av de tillgängliga formaten.
  • Fortsätt redigera - I läget Snabb/Expert: välj var du vill fortsätta arbeta med fotot: i läget Snabb eller Expert.
  • Dela - Flickr/Twitter: publicera bilden online med någon av de tjänster för sociala nätverk och delning som finns i Photoshop Elements.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?