Filter

Du kan använda filter för att rensa eller retuschera dina foton. Du kan även använda filter för att tillämpa specialgrafikeffekter eller skapa unika omvandlingar genom att använda förvrängningseffekter. Förutom de filter som medföljer Adobe finns filter från andra företag tillgängliga som plugin-program. När du har installerat dessa filter visas de längst ned i filterlistorna.

Exempel på filter
Du kan använda filter till att ändra känslan i ett foto på ett dramatiskt sätt.

Du kan använda filter på följande tre sätt:

Menyn Filter

Innehåller alla tillgängliga filter och du väljer ett filter i taget.

Filtergalleri

Visar miniatyrer av effekterna av varje filter, precis som panelen. I filtergalleriet kan du välja att använda flera filter efter varandra och att använda ett filter mer än en gång. Du kan också ordna om filtren och ändra filterinställningar för varje filter som du har använt för att få den effekt som du vill ha. Eftersom detta alternativ är mer flexibelt är det oftast bäst att välja filtergalleriet när du vill använda filter. Tänk emellertid på att alla filter som finns på menyn Filter inte finns i filtergalleriet.

Panelen Filter

Visar miniatyrer av effekterna av varje filter på menyn Filter. I panelen Filter kan du använda ett filter i taget på ett foto i vyn Expert.

Tips för hur du använder filter

Följande information kan hjälpa dig att förstå processen för hur filter kan användas på dina bilder.

 • Förhandsvisa filterresultatet. Att använda filter på stora bilder kan vara mycket tidskrävande. Det går snabbare att förhandsvisa filtereffekterna i filtergalleriet. De flesta filter går även att förhandsvisa i dialogrutan Filteralternativ och i dokumentfönstret. Du kan sedan välja att använda filtret eller avbryta operationen utan att förlora tid.

 • Filter används endast på den aktiva delen av bilden. Filter påverkar endast aktiva, synliga lager eller markerade områden i lagret.

 • Det går inte att använda filter på alla bilder. Du kan inte använda vissa filter på bilder i gråskaleläge eller över huvud taget använda filter på bilder i bitmapps- eller indexfärgläge. Många filter fungerar inte på 16-bitars bilder.

 • Du kan använda tidigare filter flera gånger. Det senaste filtret du använde visas högst upp på menyn Filter. Du kan använda samma filterinställningar på nytt för att ytterligare förstärka effekten på bilden.

Tips för hur du skapar visuella effekter med filter

Använd följande tekniker för att skapa visuella resultat med filter:

 • Arbeta med filterkanterna. Om du vill använda ett filter på ett markerat område kan du mjuka upp kanterna av filtereffekten genom att ludda upp markeringen innan du använder filtret.

 • Använd filter successivt för att bygga upp effekterna. Du kan använda filter på enskilda lager eller på flera lager efter varandra för att bygga upp en effekt. Välj olika blandningslägen i panelen Lager för att blanda effekterna. Om du vill att ett filter endast ska påverka ett lager måste lagret vara synligt och innehålla pixlar.

 • Skapa strukturer och bakgrunder. Genom att använda filter på enfärgade bilder eller gråskalebilder, kan du skapa ett antal olika bakgrunder och strukturer. Därefter kan du göra dessa strukturer oskarpa. Även om vissa filter (t.ex. glasfilter) har liten eller ingen synlig effekt när de används på en färg, kan andra filter framkalla intressanta effekter. För dessa färger kan du använda Lägga till brus, Krita & träkol, Moln, Conté-färgkrita, Differensmoln, Glas, Strukturpenna, Raster, Mezzotint, Brevpapper, Skapa fläckar, Nätform, Pastellkrita, Svamp eller Undermålning. Du kan även använda filtren i undermenyn Struktur.

 • Förbättra bildkvaliteten och enhetligheten. Du kan dölja fel, ändra eller förbättra bilderna. Genom att använda samma filter på varje bild kan du även skapa en bildserie med bilder som liknar varandra.

Använda ett filter

 1. Välj området som du vill använda filtret på:
  • Om du vill använda ett filter på ett helt lager avmarkerar du det markerade områden och väljer därefter lagret i panelen Lager.

  • Om du vill använda ett filter på en del av ett lager, använder du ett markeringsverktyg för att markera ett område.

 2. Så här använder du filtren:
  • Om du vill använda filtergalleriet väljer du Filter > Filtergalleri. Välj därefter en kategori och klicka på filtret som du vill använda.

  • Om du vill använda panelen Filter väljer du Fönster > Filter, väljer en kategori och dubbelklickar sedan på det filter som du vill använda.

  • Om du vill använda menyn Filter väljer du Filter och därefter en undermeny följt av filtret som du vill använda. Om ett filternamn följs av punkter (…) kommer en dialogruta med filteralternativ att öppnas.

 3. I dialogrutan anger du värden och väljer alternativ.
 4. I vissa dialogrutor kan du välja att förhandsvisa filtret i dokumentfönstret. Du kan, beroende på vilket filter det är och hur du använder det, använda en av följande metoder för att förhandsvisa filtret:
  • Använd plus- eller minusknappen under förhandsvisningsfönstret för att zooma in eller zooma ut.

  • Klicka på zoomningsfältet (där zoomningsprocenten visas) för att välja en zoomningsprocent.

  • Klicka och dra i förhandsvisningsfönstret för att centrera ett visst område av bilden i fönstret.

  • Klicka på knappen Visa/Göm  högst upp i dialogrutan för att dölja filterminiatyrerna. När du döljer miniatyrerna blir förhandsvisningsområdet större.

  • Klicka på ögonikonen  intill ett filter för att dölja effekten i förhandsvisningsfönstret.

 5. Om dialogrutan innehåller reglage ska du hålla ned Alt medan du drar reglaget om du vill se förhandsvisningen i realtid (realtidsåtergivning).
 6. Klicka och dra i bildfönstret för att centrera ett speciellt område av bilden i fönstret. (Detta kanske inte fungerar med alla förhandsvisningsfönster.)

  Obs!

  En blinkande linje under förhandsvisningsstorleken visar att förhandsvisningen håller på att återges.

 7. Gör något av följande om du använder filtergalleriet eller filteralternativen i filtergalleriet:
  • Klicka på knappen Nytt effektlager  längst ner i dialogrutan om du vill välja ytterligare ett filter. Du kan lägga till fler effektlager om du vill använda fler filter.

  • Ordna om använda filter genom att dra ett filternamn till en annan position i filterlistan längst ned i dialogrutan. Om du ändrar i vilken ordning filtren ligger kan du drastiskt ändra bildens utseende.

  • Ta bort använda filter genom att markera filtret och sedan klicka på knappen Ta bort effektlager .

 8. Om du använder panelen Filter gör du något av följande och klickar sedan på OK:

  • Klicka på det filter du vill använda på ditt foto.
  • Om du har möjlighet kan du göra något av följande:
   • Justera skjutreglaget för att ändra intensiteten för det filter som används.
   • Klicka på knappen Använd mer för att lägga till mer effekt, tillgänglig för några få enklicksfilter (till exempel oskärpa).
   • Vissa filter möjliggör ytterligare justeringar. Klicka på knappen avancerade alternativ. I dialogrutan justerar du skjutreglagen och väljer alternativ för att göra ändringar i filter som används på fotot.

   

Filterkategorier

Du kan använda följande kategorier av filter:

Korrigera kameraförvrängning

Justerar vanliga linsfel, till exempel konvex eller konkav förvrängning och vinjettering. Filtret roterar också en bild och justerar bildperspektivet som orsakas av att kameran lutas lodrätt eller vågrätt.

Justeringsfilter

Ändra ljusstyrkevärden, färger, gråskaleintervall och tonnivåer för pixlarna i en bild. Konvertera färgpixlar till svartvita pixlar.

Konstnärliga filter

Simulera ett utseende som liknar målning på traditionella material och skapa ett unikt utseende.

Oskärpefilter

Gör en del av en bild eller hela bilden mjukare. Användbart vid retuschering.

Penseldragsfilter

Ger ett utseende som liknar målning med hjälp av olika bläck- och penseldragseffekter.

Förvrängningsfilter

Förvräng en bild geometriskt och skapa tredimensionella eller andra omformningseffekter.

Brusfilter

Blanda en markering med omgivande pixlar och ta bort problemområden som damm och skrapmärken.

Pixelförvandlingsfilter

Framhäv en bild eller ett urval kraftigt genom att klumpa ihop pixlar med liknande färgvärden.

Återgivningsfilter

Skapa molnformationer, linsöverstrålning, fibrer och ljuseffekter i en bild.

Skissfilter

Lägger till struktur för att tillföra djup eller ge ett handritat utseende.

Stiliseringsfilter

Skapar en målad eller impressionistisk effekt genom att placera några pixlar slumpvis och öka kontrasten.

Strukturfilter

Ger intryck av djup eller substans, eller skapar ett organiskt utseende.

Andra filter

Skapa dina egna filtereffekter, ändra masker, förflytta ett markerat område i en bild, och gör snabba färgjusteringar.

Digimarc-filter

Gör att du kan läsa ett Digimarc-vattenmärke.

I filtergalleriet (Filter > Filtergalleri) kan du välja att använda flera filter efter varandra, eller att använda ett filter mer än en gång. Du kan också ordna om filtren och ändra filterinställningar för varje filter som du har använt för att få den effekt som du vill ha. Eftersom du kan använda fler än ett filter för en bild när du använder dialogrutan Filtergalleri, har du stor kontroll över hur din bild påverkas av varje filter. Filtergalleriet är oftast det bästa valet när du ska använda filter, eftersom det är flexibelt och lätt att använda.

Filtergalleri
Använd filter med Filtergalleriet

A. Ursprungligt foto B. Foton där ett enstaka filter använts för varje bild C. Tre filter använda efter varandra 
Dialogrutan Filtergalleriet
Dialogrutan Filtergalleriet

A. Filterkategori B. Miniatyr av markerat filter C. Visa/dölj filterminiatyrer D. Menyn Filter E. Alternativ för markerade filter F. Lista med filtereffekter som ska användas eller arrangeras G. Dolt filter H. Filter som lagts på efter varandra men inte markerats I. Filter som är markerat men inte använt 

Alla filter är dock inte tillgängliga i filtergalleriet. Vissa är endast tillgängliga som kommandon på menyn Filter. Du kan dessutom inte använda effekter eller stilar från Filtergalleriet såsom du kan från panelen Effekter.

Struktur- och glasytealternativ

Filtren Conté-färgkrita, Glas, Pastellkrita, Struktur och Undermålning har texturalternativ. Dessa alternativ gör att bilderna visas som om de är målade på struktur, som målarduk eller tegelsten, eller betraktas genom glasblock.

Struktur

Specificerar vilken typ av textur som ska användas. Du kan även klicka på Läs in textur  för att specificera en Photoshop-fil.

Skalning

Ökar eller minskar effekten på bildytan.

Relief (om den är tillgänglig)

Justerar djupet i texturens yta.

Ljus (om den är tillgänglig)

Ställer in ljuskällans riktning mot bilden.

Invertera

Kastar om ytans ljusa och mörka färger.

Förbättra prestanda med filter och effekter

Vissa filter och effekter är minnesintensiva, speciellt när de används i högupplösta bilder. Du kan använda de här teknikerna för att förbättra prestanda:

 • Testa filter och inställningar i ett litet markerat område i bilden.
 • Testa filter och inställningar på en förminskad kopia av bilden. När du är nöjd med resultaten använder du filtret med samma inställningar på originalbilden.
 • Frigör minne innan du använder filtret eller effekten genom att rensa urklipp, historik, eller båda. Välj Redigera > Rensa > [kommando].
 • Avsluta andra program för att göra mer minne tillgängligt.
 • Justera filterinställningarna för att göra minnesintensiva filter mindre komplexa. Minnesintensiva filter inkluderar Stansa ut, Färgat glas, Krom, Krusningar, Stänk, Sprejade penseldrag, och Glas. (För att t.ex. minska komplexiteten i filtret Färgat glas ökar du cellstorleken. För att minska komplexiteten i filtret Stansa ut ökar du värdet för kantens tydlighet, minskar värdet för kantens följsamhet, eller bådadera.)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy