Lär dig hur du löser heltalsfelet i Photoshop Elements. Det här felet hittas när du försöker komma åt Prestandainställningarna.

Problem

När du öppnar Prestanda-inställningarna (Redigera > Inställningar > Prestanda), visas följande felmeddelande:

Ett heltal mellan 50 och 8 krävs. Närmaste värde insatt.

Fel: Ett heltal mellan 50 och 8 krävs. Närmaste värde insatt.

I normala fallkan du när du stöter på någon av följande fel, ändra inställningarna i dialogrutan Prestanda:

 • ”Det gick inte att slutföra din begäran på grund av ett problem att parsa JPEG-data"
 • "Kunde inte slutföra din förfrågan eftersom det inte finns tillräckligt med minne (RAM)"
 • "Det gick inte att öppna skrivaren. Utskriftsfunktionerna kommer inte att vara tillgängliga förrän du har valt en skrivare och igen öppnat ett dokument"

Operativsystem

Dessa fel har hittats i Windows 10 med uppdateringen april 2018 (version 1803).

Lösning

Obs!

 1. Tryck på Windowstangenten och på R -tangenten för att öppna dialogrutan Kör .

 2. Skriv regedit och tryck Enter.

 3. I fönstret Registereditorn , navigera till mappen HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop Elements\16.0.

  Obs!

  Om du har installerat Photoshop Elements från Windows App Store har du inte den ovan nämnda mappstrukturen. Du måste skapa den angivna mappstrukturen i mappen HKEY_CURRENT_USER\Software\ i ditt register. Versionsnumret för Photoshop Elements beror på produktens version installerad på ditt system. Till exempel ska mappnamnet för 2018 vara 16.0, för version 15 ska mappnamnet vara 15.0 och för version 14 ska mappnamnet vara 14.0.

 4. Högerklicka på mappen 16.0 and och skapa en ny registernyckel för typen 32-bitarsvärde (DWORD).

  pse
 5. I den högra rutan, namnge den nya nyckeln som OverridePhysicalMemoryMB och tryck på Enter

 6. Högerklicka på den nyskapade nyckeln och välj Ändra.

 7. Välj alternativet Decimal i fältet Bas .

 8. Ändra Värdedata från 0 till ett numeriskt värde i megabyte som återspeglar ditt systems fysiska minne. Ange till exempel 8196 för 8 GB, 16384 för 16 GB eller 24576 för 24 GB.

  image002
 9. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy