Ändra ditt lösenord eller din kontaktinformation enkelt, uppdatera ditt kreditkort, ändra din e-postadress för ditt Adobe ID, redigera dina kontoinställningar och mycket mer.

Komma igång

Välkommen till Adobe!

Ett Adobe ID möjliggör en skyddad och anpassad upplevelse med Adobes program och tjänster. Dina köp, medlemskap, uppdateringar och testversioner av Adobe-program och -tjänster hanteras alla via ditt Adobe ID. Du kan även använda ditt Adobe ID för att registrera dina produkter, spåra order, kontakta Adobe-supporten och delta i Adobe-forum och -evenemang.

Det är enkelt att komma ihåg ditt Adobe ID. Det är den unika e-postadress som du använde när du först startade ditt medlemskap eller köpt ett Adobe-program eller en tjänst. Om du har använt ditt sociala konto (Facebook eller Google) för att skapa ditt Adobe ID-konto, är ditt Adobe ID samma som e-postadressen som är kopplad till ditt sociala konto.

Obs!

Har du problem med att logga in eller glömt ditt Adobe ID eller lösenord? Gå till Felsökning av Adobe ID-konto och inloggning.

Skapa ett Adobe ID

Om du inte redan har ett Adobe ID kan du börja med att skapa ett. Lär dig att skapa ditt Adobe ID gratis genom att gå till Skapa eller uppdatera ditt Adobe ID.

Gå till ditt Adobe ID-konto

Du får åtkomst till ditt Adobe ID-konto på något av följande sätt:

 • I Creative Cloud-datorprogrammet ska du klicka på Hantera konto i Profil-menyn.
manage_account

Har du glömt ditt Adobe ID?

Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen

Mer information om hur du uppdaterar ditt kreditkort och faktureringsinformationen finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen.

Felsök problem med kreditkort eller betalningar

Problem Lösning
Kan du inte ändra kreditkortsinformation

Följande problem kan uppstå när du försöker ändra din betalningsinformation:

 • Länken Redigera betalning är inte synlig.
 • Ett tomt formulär dyker upp när du klickar på länken Redigera betalning.
 • Du kan inte spara den uppdaterade kreditkortsinformationen. 

Prova följande lösningar:

 • Kontrollera att du är inloggad med ditt Adobe ID (e-postadress) som är kopplat till ditt Creative Cloud-abbonemang.
 • Kontrollera att cookies är aktiverat i din webbläsare.
 • Om du fortfarande inte kan ändra din kortinformation, försök att logga in med en annan webbläsare.

Om ditt problem kvarstår, kontakta oss.

Betalning misslyckades/nekades Gå till Korrigera misslyckad eller missad betalning
Missad betalning Gå till Korrigera misslyckad eller missad betalning

Ändra betalningsmetod mellan kreditkort och PayPal

För att ändra din betalningsmetod från kreditkort till PayPal eller vice versa ska du kontakta oss.

Hantera ditt Adobe ID-konto

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Använd flikarna överst på sidan för att förhandsgranska dina avtal och produkter, ändra kontaktinformation och e-post, ändra lösenord, uppdatera ditt namn och annan profilinformation eller dina kommunikationsinställningar.

  manage_account_page

  Välj bland alternativen nedan för stegvisa instruktioner.

Ändra eller återställa ditt lösenord

Mer information om hur du ändrar, återställer eller uppdaterar ditt Adobe ID-lösenord finns i Ändra eller återställa ditt lösenord.

Ändra e-postadress för ditt Adobe ID

Du kan ändra e-postadressen du använder för ditt Adobe ID. GÅ till Skapa eller uppdatera ditt Adobe ID.

Lägg till ett telefonnummer för kontoåterställning

Du kan använda telefonen för att återställa lösenordet för ditt konto. Följ de här stegen för att lägga till ditt telefonnummer för kontoåterställning:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

 3. Gå till avsnittet för återställning av kontot och klicka på Hantera.

  Kontoåterställning
 4. I avsnittet för telefonåterställning klickar du på Lägg till.

  phone_recovery_step4
 5. Ange ditt telefonnummer och klicka sedan på Messa mig.

  Lägg till telefonnummer
 6. Öppna din mobiltelefon och ange den sexsiffriga SMS-koden. Klicka på Verifiera.

  Verifiering av telefonnummer

Ändra adress eller telefonnummer

Du kan ändra postadressen eller ett telefonnummer som är kopplat till ditt Adobe ID-konto. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikationi navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Om du vill ändra ditt telefonnummer eller adress klickar du påRedigera.

  Kommunikationssida
 4. Gör dina ändringar i popupfönstret och klicka på Spara.

  Obs!

  För att ändra landet som är kopplat till ditt Adobe ID kan du gå till Ändra land som är kopplat till ditt Adobe ID.

Använd tvåstegsverifiering för att förstärka kontots säkerhet

Tvåstegsverifiering (också kallat tvåfaktorsautentisering eller 2FA) lägger till ett extra säkerhetslager för ditt konto. Med tvåstegsverifiering krävs en bekräftelsekod under inloggningen som tillägg till ditt Adobe ID-kontolösenord. Du kan välja att ta emot den här koden på ditt mobiltelefonnummer eller på den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kan också konfigurera ett autentiseringsprogram, till exempel Google Authenticator, för att skapa en verifieringskod.

Obs!

Om du vill aktivera tvåstegsverifiering måste du ange ett mobiltelefonnummer. 

Tvåstegsverifiering är valfri, men rekommenderas för att förstärka säkerheten på ditt Adobe ID-konto. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering när som helst när du har aktiverat den. 

Aktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att aktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

 3. I avsnittet för tvåstegsverifiering klicka på Hantera.

  manage_2_step_verification
 4. I avsnittet för tvåstegsverifiering klicka på Aktivera nu.

  activate_2_step_verification

  Du uppmanas att lägga till ett nytt mobiltelefonnummer eller bekräfta ditt befintliga nummer.

  Om ett mobiltelefonnummer inte är redan associeras med ditt konto

  Om ett mobiltelefonnummer inte är redan associeras med ditt konto uppmanas du att lägga till ett mobiltelefonnummer.

  Ange ditt mobilnummer och klicka sedan på Nästa.

  enter_phone_number

  Obs!

  Du behöver inte ange bindestreck eller blanksteg medan du skriver in ditt mobiltelefonnummer. Systemet lägger till bindestreck eller blanksteg efter behov, beroende på land.

  Om ett mobiltelefonnummer redan associeras med ditt konto

  Om ett telefonnummer redan associeras med ditt konto visas det numret. Du kan ändra det om det behövs. 

  Kontrollera att det är korrekt och klicka sedan på Nästa.  

  Verifiera telefonnummer

  Obs!

  Om du ändrar numret associeras det nya numret med ditt konto och det tidigare numret tas bort.

 5. Du uppmanas att ange en verifieringskod som skickas till mobiltelefonen. Öppna din mobiltelefon och ange verifieringskoden. Välj sedan Verifiera.

  Ange koden

  Obs!

  Fick du ingen kod? Vänta några minuter, det kan ta lite tid för textmeddelandet att komma fram. Om du fortfarande inte fått någon kod ska du klicka på Börja om för att generera koden på nytt.

 6. Ett meddelande visas som bekräftar att du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto.

  När du loggar in uppmanas du att ange en verifieringskod som skickas till din mobiltelefon som tillägg till ditt Adobe ID-lösenord.

Autentisera via algoritmen för tidsbaserat engångslösenord (TOTP – Time-based One-Time Password)

I det här autentiseringssystemet används utöver dina Adobe-kontouppgifter även ett engångslösenord som genereras av ett program på enheten för att logga in. Sådana program kallas autentiseringsprogram – ett exempel är Google Authenticator och andra liknande program som genererar ett TOTP. 

Mer information om TOTP finns i den här Wikipedia-artikeln.

Följ de här stegen för att aktivera TOTP-baserad autentisering:

 1. Ladda ned ett autentiseringsprogram (till exempel Google Authenticator) till din enhet. För mer information om hur du installerar Google Authenticator på dina iOS- eller Android-enheter, se Installera Google Authenticator.

 2. Om du inte redan har aktiverat tvåstegsverifiering, aktivera den enligt beskrivningen i Aktivera tvåstegsverifiering.

 3. Om du inte redan är inloggad, gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google).

 4. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

 5. I avsnittet för tvåstegsverifiering klicka på Hantera.

  Hantera tvåstegsverifiering
  Hantera tvåstegsverifiering

  Obs!

  Om du inte ser Hantera-knappen, börja med att först aktivera tvåstegsverifieringen enligt beskrivningen i Aktivera tvåstegsverifiering

 6. Klicka på Konfigurera ett kodgenerator-program.

  Konfigurera kodgenerator-program
  Konfigurera kodgenerator-program
 7. Öppna ditt autentiseringsprogram och lägg till en ny inloggning. Hur du gör detta beror på vilket autentiseringsprogram du använder. I till exempel Google Authenticator trycker du på +-knappen.

  Lägg till profil i autentiseringsprogrammet
  Lägg till profil i autentiseringsprogrammet
 8. Använd din enhet för att skanna QR-koden som visas på nästa skärm. Alternativt kan du ange nyckeln som visas på skärmen.

  Skanna QR-koden
  Skanna QR-koden

  Autentiseringsprogrammet genererar en kod för Adobe ID.

 9. Ange koden från programmet och klicka på knappen Verifiera på den följande skärmen.

  Kod från autentiseringsprogrammet
  Kod från autentiseringsprogrammet
 10. När koden verifierats visas en bekräftelse. 

  Bekräftelsemeddelande
  Bekräftelsemeddelande

Använd tvåstegsverifiering för att logga in

För mer information om hur man skriver in koden vid inloggning och felsökning av olika problem, se tvåstegsverifiering: Skydda ditt konto.

Inaktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att inaktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

 3. På skärmen för tvåstegsverifiering ska du klicka på Inaktivera.

  Inaktivera tvåstegsverifiering
 4. Du uppmanas att bekräfta om du vill inaktivera tvåstegsverifiering.

  Klicka på Inaktivera

  Bekräfta inaktivering

Tvåstegsverifiering inaktiveras för ditt konto. Du uppmanas inte att ange någon verifieringskod när du loggar in. 

Du kan aktivera tvåstegsverifiering när som helst som det beskrivs i Aktivera tvåstegsverifiering.

Redigera din personliga profil

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Profili navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Ändra ditt profilnamn, ditt namn för Adobes användarforum eller företagsnamn och klicka på Spara.

 4. För att ladda upp en ny profilbild ska du klicka på Överför bild och sedan bläddra fram och markera en ny bild.

  Profilsida

Uppdatera kommunikationsinställningar

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikation i navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Välj lämpliga kryssrutorna och klicka på Spara.

  Kommunikationssida

Återkalla åtkomst till program från tredjepart

Om du har tillåtit tredjepartsprogram åtkomst till kontoinformation för ditt Adobe ID, som e-post eller Creative Cloud-filer, kan du upphäva åtkomsten. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. I avsnittet Säkerhet och sekretess går du till Anslutna program och klickar på Hantera.

  revoke_access

  En lista över anslutna program visas.

 3. Hitta ett program som du vill återkalla åtkomst till och klicka påHantera.

  revoke_applicationaccess
 4. Klicka på Återkalla auktorisering.

 5. Ett popup-fönster visas där du uppmanas att bekräfta ditt val att återkalla auktorisering. Klicka påÅterkalla auktorisering igen för att bekräfta.

 6. Upprepa steg 3 till 5 för varje program som du inte längre vill ska ha åtkomst till information om ditt Adobe-konto.

Så här kontaktar du oss för kontorelaterade frågor

Kontakta oss om du fortfarande behöver hjälp med ditt Adobe ID:

 1. Se till att du är inloggad på ditt Adobe ID-konto online och att cookies har aktiverats i webbläsaren. 

 2. Navigera till sidan kontakta oss.

 3. Välj bland de tillgängliga kontaktalternativen.

VANLIGA FRÅGOR

Jag har inte längre åtkomst till e-postadressen som jag registrerade mig med

Jag har glömt mitt Adobe ID

Jag har flera Adobe ID:n

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy