Ändra ditt lösenord eller din kontaktinformation enkelt, uppdatera ditt kreditkort, ändra din e-postadress för ditt Adobe ID, redigera dina kontoinställningar och mycket mer.

Komma igång

Välkommen till Adobe!

Ett Adobe ID möjliggör en skyddad och anpassad upplevelse med Adobes program och tjänster. Dina köp, medlemskap, uppdateringar och testversioner av Adobe-program och -tjänster hanteras alla via ditt Adobe ID. Du kan även använda ditt Adobe ID för att registrera dina produkter, spåra order, kontakta Adobe-supporten och delta i Adobe-forum och -evenemang.

Det är enkelt att komma ihåg ditt Adobe ID. Det är den unika e-postadress som du använde när du först startade ditt medlemskap eller köpt ett Adobe-program eller en tjänst. Om du har använt ditt sociala konto (Facebook eller Google) för att skapa ditt Adobe ID-konto, är ditt Adobe ID samma som e-postadressen som är kopplad till ditt sociala konto.

Obs!

Har du problem med att logga in eller glömt ditt Adobe ID eller lösenord? Gå till Felsökning av Adobe ID-konto och inloggning.

Skapa ett Adobe ID

Om du inte redan har ett Adobe ID kan du börja med att skapa ett. Gör så här:

 1. Gå till Adobe-konton, och klicka på Hämta ett Adobe ID

  Inloggningsskärm
 2. Följ anvisningarna online. E-postadressen som du anger på din inloggningssida blir ditt Adobe ID så använd en adress som du kommer ihåg. Klicka påSkapa konto.

  sign-up

  Du är nu redo för att hantera ditt Adobe ID-konto.

 3. Från och med nu kan du logga in på ditt konto när som helst via navigeringsfältet på Adobe.com-sidorna. Gör detta genom att gå till  www.adobe.com och klicka på Logga in. Inloggningslänken finns i det övre navigeringsfältet på de flesta sidorna.

  Obs!

  Kan du inte ta bort texten som visas i inloggningsfältet? Klicka helt enkelt i fälten och börja skriva.

Obs!

Du kan också använda ditt sociala (Facebook eller Google) konto för att skapa och logga in på ditt Adobe ID-konto. För mer information, se Logga in med ditt sociala konto.

Gå till ditt Adobe ID-konto

Du får åtkomst till ditt Adobe ID-konto på något av följande sätt:

 • I Creative Cloud-datorprogrammet ska du klicka på Hantera konto i Profil-menyn.
manage-account

Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen

Mer information om hur du uppdaterar ditt kreditkort och faktureringsinformationen finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen.

Hantera ditt Adobe ID-konto

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Använd flikarna överst på sidan för att förhandsgranska dina avtal och produkter, ändra kontaktinformation och e-post, ändra lösenord, uppdatera ditt namn och annan profilinformation eller dina kommunikationsinställningar.

  Sidan Hantera konto

  Välj bland alternativen nedan för stegvisa instruktioner.

Ändra eller återställa ditt lösenord

Mer information om hur du ändrar, återställer eller uppdaterar ditt Adobe ID-lösenord finns i Ändra eller återställa ditt lösenord.

Ändra e-postadress för ditt Adobe ID

Du kan ändra e-postadressen du använder för ditt Adobe ID. Följ dessa steg för att ändra e-postadressen i kontot:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Klicka påKonto i navigeringsfältet längst upp på sidan för Hantera konto.

  E-postadressida
 3. I Adobe ID-delen anger du en ny e-postadress som du vill koppla till ditt Adobe ID. Du kan också ange en alternativ e-postadress. I det e-postfältet Alternativ klickar du på Spara.

  Adobe skickar ett e-postmeddelande för att bekräfta ändringen. (Om du inte får meddelandet, se Har inte fått den väntade e-posten från Adobe.)

Visas meddelandet "Dina kontoändringar kunde inte sparas."?

När du försöker ändra e-postadressen för Adobe ID till en e-postadress som du redan har använt visas följande felmeddelande:

Dina kontoändringar kunde inte sparas.

Se Åtgärda felet ”Dina kontoändringar kunde inte sparas” när e-postadressen för Adobe ID ändras för mer information om hur du åtgärdar det här felet.

Lägg till ett telefonnummer för kontoåterställning

Du kan använda telefonen för att återställa lösenordet för ditt konto. Följ de här stegen för att lägga till ditt telefonnummer för kontoåterställning:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

 3. Gå till avsnittet för återställning av kontot och klicka på Hantera.

  Kontoåterställning
 4. I avsnittet för telefonåterställning klickar du på Lägg till.

  Telefonåterställning
 5. Ange ditt telefonnummer och klicka sedan på Messa mig.

  Lägg till telefonnummer
 6. Öppna din mobiltelefon och ange den sexsiffriga SMS-koden. Klicka på Verifiera.

  Verifiering av telefonnummer

Ändra adress eller telefonnummer

Du kan ändra postadressen eller ett telefonnummer som är kopplat till ditt Adobe ID-konto. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikationi navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Om du vill ändra ditt telefonnummer eller adress klickar du påRedigera.

  Kommunikationssida
 4. Gör dina ändringar i popupfönstret och klicka påSpara.

  Obs!

  Om du behöver ändra landet som är kopplat till ditt Adobe ID, se Ändra land som är kopplat till ditt Adobe ID.

Använd tvåstegsverifiering för att förstärka kontots säkerhet

Tvåstegsverifiering lägger till ett extra säkerhetslager till ditt konto. Med tvåstegsverifiering krävs en bekräftelsekod under inloggningen som tillägg till ditt Adobe ID-kontolösenord. Du kan välja att ta emot den här koden på ditt mobiltelefonnummer eller på den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Obs!

Om du vill aktivera tvåstegsverifiering måste du ange ett mobiltelefonnummer. 

Tvåstegsverifiering är valfri, men rekommenderas för att förstärka säkerheten på ditt Adobe ID-konto. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering när som helst när du har aktiverat den. 

Aktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att aktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

  Sidan Säkerhet och integritet
 3. I avsnittet för tvåstegsverifiering klicka på Hantera.

  Klicka på Hantera
 4. I avsnittet för tvåstegsverifiering klicka på Aktivera nu.

  Klicka på Aktivera nu

  Du uppmanas att lägga till ett nytt mobiltelefonnummer eller bekräfta ditt befintliga nummer.

  Om ett mobiltelefonnummer inte är redan associeras med ditt konto

  Om ett mobiltelefonnummer inte är redan associeras med ditt konto uppmanas du att lägga till ett mobiltelefonnummer.

  Ange ditt telefonnummer
  1. Välj ditt land från rullgardinslistan. 
  Välj land

  Din landskod visas automatiskt när du väljer landet.

  Country code

  2. Ange ditt mobiltelefonnummer och klicka sedan på Nästa.

  Ange ditt telefonnummer

  Obs!

  Du behöver inte ange bindestreck eller blanksteg medan du skriver in ditt mobiltelefonnummer. Systemet lägger till bindestreck eller blanksteg efter behov, beroende på land.

  Om ett mobiltelefonnummer redan associeras med ditt konto

  Om ett telefonnummer redan associeras med ditt konto visas det numret. Du kan ändra det om det behövs. 

  Kontrollera att det är korrekt och klicka sedan på Nästa.  

  Verifiera telefonnummer

  Obs!

  Om du ändrar numret associeras det nya numret med ditt konto och det tidigare numret tas bort.

 5. Du uppmanas att ange en verifieringskod som skickas till mobiltelefonen. Öppna din mobiltelefon och ange verifieringskoden. Välj sedan Verifiera.

  Ange koden

  Obs!

  Fick du ingen kod? Vänta några minuter, det kan ta lite tid för textmeddelandet att komma fram. Om du fortfarande inte fått någon kod ska du klicka på Börja om för att generera koden på nytt.

 6. Ett meddelande visas som bekräftar att du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto.

  När du loggar in uppmanas du att ange en verifieringskod som skickas till din mobiltelefon som tillägg till ditt Adobe ID-lösenord.

Använd tvåstegsverifiering för att logga in

För mer information om hur man skriver in koden vid inloggning och felsökning av olika problem, se tvåstegsverifiering: Skydda ditt konto.

Inaktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att inaktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Säkerhet och integritet längst upp på sidan för Hantera Kontot.

  Sidan Säkerhet och integritet
 3. På skärmen för tvåstegsverifiering ska du klicka på Inaktivera.

  Inaktivera tvåstegsverifiering
 4. Du uppmanas att bekräfta om du vill inaktivera tvåstegsverifiering.

  Klicka på Inaktivera

  Bekräfta inaktivering

Tvåstegsverifiering inaktiveras för ditt konto. Du uppmanas inte att ange någon verifieringskod när du loggar in. 

Du kan aktivera tvåstegsverifiering när som helst som det beskrivs iAktivera tvåstegsverifiering.

Redigera din personliga profil

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Profili navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Ändra ditt profilnamn, ditt namn för Adobes användarforum eller företagsnamn och klicka på Spara.

 4. För att ladda upp en ny profilbild ska du klicka på Överför bild och sedan bläddra fram och markera en ny bild.

  Profilsida

Uppdatera kommunikationsinställningar

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikation i navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Välj lämpliga kryssrutorna och klicka på Spara.

  Kommunikationssida

Återkalla åtkomst till program från tredjepart

Om du har tillåtit tredjepartsprogram åtkomst till kontoinformation för ditt Adobe ID, som e-post eller Creative Cloud-filer, kan du upphäva åtkomsten. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. I avsnittet Säkerhet och sekretess går du till Anslutna program och klickar på Hantera.

  Anslutna program

  En lista över anslutna program visas.

 3. Hitta ett program som du vill återkalla åtkomst till och klicka påHantera.

  Lista över anslutna program
 4. Klicka påÅterkalla auktorisering.

  Återkalla auktorisering
 5. Ett popup-fönster visas där du uppmanas att bekräfta ditt val att återkalla auktorisering. Klicka påÅterkalla auktorisering igen för att bekräfta.

 6. Upprepa steg 3 till 5 för varje program som du inte längre vill ska ha åtkomst till information om ditt Adobe-konto.

Så här kontaktar du oss för kontorelaterade frågor

Kontakta oss om du fortfarande behöver hjälp med ditt Adobe ID:

 1. Se till att du är inloggad på ditt Adobe ID-konto online och att cookies har aktiverats i webbläsaren. 

 2. Navigera till sidan kontakta oss.

 3. Välj bland de tillgängliga kontaktalternativen.

VANLIGA FRÅGOR

Jag har inte längre åtkomst till e-postadressen som jag registrerade mig med

Jag har glömt mitt Adobe ID

Jag har flera Adobe ID:n

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy