Ändra ditt lösenord eller din kontaktinformation enkelt, uppdatera ditt kreditkort, ändra din e-postadress för ditt Adobe ID, redigera dina kontoinställningar och mycket mer.

Komma igång

Välkommen till Adobe!

Ett Adobe ID möjliggör en skyddad och anpassad upplevelse med Adobes program och tjänster. Dina köp, medlemskap, uppdateringar och testversioner av Adobe-program och -tjänster hanteras alla via ditt Adobe ID. Du kan även använda ditt Adobe ID för att registrera dina produkter, spåra order, kontakta Adobe-supporten och delta i Adobe-forum och -evenemang.

Det är enkelt att komma ihåg ditt Adobe ID. Det är den unika e-postadress som du använde när du först startade ditt medlemskap eller köpt ett Adobe-program eller en tjänst. Om du har använt ditt sociala konto (Facebook eller Google) för att skapa ditt Adobe ID-konto, är ditt Adobe ID samma som e-postadressen som är kopplad till ditt sociala konto.

Obs!

Har du problem med att logga in eller glömt ditt Adobe ID eller lösenord? Gå till Felsökning av Adobe ID-konto och inloggning.

Skapa ett Adobe ID

Om du inte redan har ett Adobe ID kan du börja med att skapa ett. Lär dig att skapa ditt Adobe ID gratis genom att gå till Skapa eller uppdatera ditt Adobe ID.

Gå till ditt Adobe ID-konto

Du får åtkomst till ditt Adobe ID-konto på två sätt: online via Adobe.com eller genom din skrivbordsapp för Creative Cloud. Mer information finns i Gå till ditt Adobe ID-konto.

Har du glömt ditt Adobe ID?

Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen

Mer information om hur du uppdaterar ditt kreditkort och faktureringsinformationen finns i Uppdatera kreditkorts- och faktureringsinformationen.

Felsök problem med kreditkort eller betalningar

Problem Lösning
Kan du inte ändra kreditkortsinformation

Följande problem kan uppstå när du försöker ändra din betalningsinformation:

 • Länken Redigera betalning är inte synlig.
 • Ett tomt formulär dyker upp när du klickar på länken Redigera betalning.
 • Du kan inte spara den uppdaterade kreditkortsinformationen. 

Prova följande lösningar:

 • Kontrollera att du är inloggad med ditt Adobe ID (e-postadress) som är kopplat till ditt Creative Cloud-abbonemang.
 • Kontrollera att cookies är aktiverat i din webbläsare.
 • Om du fortfarande inte kan ändra din kortinformation, försök att logga in med en annan webbläsare.

Om ditt problem kvarstår, kontakta oss.

Betalning misslyckades/nekades Gå till Korrigera misslyckad eller missad betalning
Missad betalning Gå till Korrigera misslyckad eller missad betalning

Ändra betalningsmetod mellan kreditkort och PayPal

För att lära dig hur du växlar mellan ett kreditkort och PayPal kan du gå till Uppdatera kreditkorts- eller betalningsuppgifter.

Hantera ditt Adobe ID-konto

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Använd flikarna överst på sidan för att förhandsgranska dina avtal och produkter, ändra kontaktinformation och e-post, ändra lösenord, uppdatera ditt namn och annan profilinformation eller dina kommunikationsinställningar.

  Välj bland alternativen nedan för stegvisa instruktioner.

Ändra eller återställa ditt lösenord

Mer information om hur du ändrar, återställer eller uppdaterar ditt Adobe ID-lösenord finns i Ändra eller återställa ditt lösenord.

Ändra e-postadress för ditt Adobe ID

Du kan ändra e-postadressen du använder för ditt Adobe ID. GÅ till Skapa eller uppdatera ditt Adobe ID.

Lägg till ett telefonnummer för kontoåterställning

Du kan använda telefonen för att återställa lösenordet för ditt konto. Se Använd ditt telefonnummer för att återställa kontot.

Ändra adress eller telefonnummer

Du kan ändra postadressen eller ett telefonnummer som är kopplat till ditt Adobe ID-konto. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikation i navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Ändra din kontoinformation efter behov.

 4. Gör dina ändringar och klicka sedan på Spara.

  Obs!

  För att ändra landet som är kopplat till ditt Adobe ID kan du gå till Ändra land som är kopplat till ditt Adobe ID.

Använd tvåstegsverifiering för att förstärka kontots säkerhet

Tvåstegsverifiering (också kallat tvåfaktorsautentisering eller 2FA) lägger till ett extra säkerhetslager för ditt konto. Med tvåstegsverifiering krävs en bekräftelsekod under inloggningen som tillägg till ditt Adobe ID-kontolösenord. Du kan välja att ta emot den här koden på ditt mobiltelefonnummer eller på den e-postadress som är kopplad till ditt konto. 

Du kan också konfigurera ett autentiseringsprogram, till exempel Adobe Authenticator eller Google Authenticator, för att skapa en verifieringskod. Adobe Authenticator har också stöd för pushmeddelanden så att du helt enkelt kan klicka på din iOS- eller Android-telefon eller din anslutna smartwatch för att logga in.

Tvåstegsverifiering är valfri, men rekommenderas för att förstärka säkerheten på ditt Adobe ID-konto. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering när som helst när du har aktiverat den. 

Obs!

Om du vill aktivera tvåstegsverifiering måste du ange ett mobiltelefonnummer. 

Aktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att aktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. I navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto, klickar du på antingen Skydd och integritet eller Profil, beroende på alternativet du ser.

 3. Gör något av följande, beroende på vilket alternativ du ser:

  • I avsnittet för 2-stegsverifiering klicka på Hantera.
  • Klicka på Lösenord och säkerhet i den vänstra rutan. Därefter i avsnittet för Tvåstegsverifiering klickar du på Aktivera.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera 2-stegs verifiering.

 5. Ett meddelande visas som bekräftar att du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto.

  När du loggar in uppmanas du att ange en verifieringskod som skickas till din mobiltelefon som tillägg till ditt Adobe ID-lösenord.

Autentisera via algoritmen för tidsbaserat engångslösenord (TOTP – Time-based One-Time Password)

I det här autentiseringssystemet används utöver dina Adobe-kontouppgifter även ett engångslösenord som genereras av ett program på enheten för att logga in. Sådana program kallas autentiseringsprogram – exempel är Adobe Authentictor, Google Authenticator och andra liknande program som genererar ett TOTP. Mer information om TOTP finns i den här Wikipedia-artikeln.

Om Adobe Authenticator

Förutom att generera en verifieringskod skickar Adobe Authenticator också ett meddelande till din Android- eller iOS-telefon eller på anslutna smartwatches. Du kan acceptera uppmaningsmeddelandet att logga in på ditt konto utan att behöva skriva in en verifieringskod.

Se mer information i Använd Adobe Authenticator för tvåstegsverifiering.

adobe_authenticatorapp

Ställ in TOTP-baserad autentisering

 1. Installera ett autentiseringsprogram (till exempel Adobe Authenticator eller Google Authenticator) på din enhet.

 2. Om du inte redan har aktiverat tvåstegsverifiering, aktivera den enligt beskrivningen i Aktivera tvåstegsverifiering.

 3. Om du inte redan är inloggad, gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google).

 4. I navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto, klickar du på antingen Skydd och integritet eller Profil, beroende på alternativet du ser.

 5. Gör något av följande, beroende på vilket alternativ du ser:

  • I avsnittet för 2-stegsverifiering klickar du på Hantera.
  • Klicka på Lösenord och säkerhet i den vänstra rutan. Därefter i avsnittet för Tvåstegsverifiering klickar du på Hantera.

  Obs!

  Om du inte ser Hantera-knappen, börja med att först aktivera tvåstegsverifieringen enligt beskrivningen i Aktivera tvåstegsverifiering

 6. Gör något av följande, beroende på vilket alternativ du ser:

  • Klicka på Konfigurera ett kodgenerator-program.
  • Klicka på knappen Konfigurering bredvid Autentiserings-appen.
 7. Använd din enhet för att skanna QR-koden som visas på nästa skärm. Alternativt kan du ange nyckeln som visas på skärmen.

  Skanna QR-koden
  Skanna QR-koden

  Autentiseringsappen genererar en kod för parkoppling med ditt Adobe-konto.

 8. Öppna ditt autentiseringsprogram.

  • Om du använder Adobe Authenticator, klicka på Skanna kod. Efter att streckkoden skannats anger du koden så att ditt Adobe-ID parkopplas med din enhet.
  Parkopplingskod för program
  Parkopplingskod för program
  • Om du använder en annan app, lägg till ett nytt konto/profil. Hur du gör detta beror på vilket autentiseringsprogram du använder. I programmet Google Authenticator klickar du t.ex. på knappen +.
  Lägg till profil i autentiseringsprogrammet
  Lägg till profil i autentiseringsprogrammet
 9. Ange koden från programmet och klicka på knappen Verifiera på den följande skärmen.

  Kod från autentiseringsprogrammet
  Kod från autentiseringsprogrammet
 10. När koden verifierats visas en bekräftelse. 

  Bekräftelsemeddelande
  Bekräftelsemeddelande

Använd tvåstegsverifiering för att logga in

För mer information om hur man skriver in koden vid inloggning och felsökning av olika problem, se tvåstegsverifiering: Skydda ditt konto.

Använd tvåstegsverifiering för äldre produkter

Vissa äldre produkter stöder inte tvåstegsverifieringen genom en verifieringskod som skickas till din mobiltelefon eller e-postadress. För att använda tvåstegsverifiering för dessa produkter måste du använda ett autentiseringsprogram som Adobe Authenticator eller Google Authenticator. Läs mer här Använd tvåstegsverifiering för äldre produkter.

Inaktivera tvåstegsverifiering

Följ dessa anvisningar för att inaktivera tvåstegsverifiering:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. I navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto, klickar du på antingen Säkerhet och integritet eller Profil, beroende på alternativet du ser.

 3. Gör något av följande, beroende på vilket alternativ du ser:

  • I avsnittet för 2-stegsverifiering klickar du på Avaktivera.
  • Klicka på Lösenord och säkerhet i den vänstra rutan. Därefter i avsnittet för Tvåstegsverifiering klickar du på Inaktivera.
 4. Du uppmanas att bekräfta om du vill inaktivera tvåstegsverifiering.

  Klicka på Inaktivera

Tvåstegsverifiering inaktiveras för ditt konto. Du uppmanas inte att ange någon verifieringskod när du loggar in. 

Du kan aktivera tvåstegsverifiering när som helst som det beskrivs i Aktivera tvåstegsverifiering.

Redigera din personliga profil

 1. Gå till ditt Adobe ID konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Profili navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Ändra ditt profilnamn, profilfoto, ditt namn för Adobes användarforum eller ditt företagsnamn och klicka på Spara.

Uppdatera kommunikationsinställningar

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och signera in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på Kommunikation i navigeringsfältet längst upp på sidan Hantera konto.

 3. Välj lämpliga alternativ och klicka på Spara.

Uppdatera meddelandeinställningar

Du kan ändra inställningarna för de e-postmeddelanden som du får för kommentarer eller anteckningar som läggs till på:

 • Delade XD-prototyper
 • Delade dokument i Document Cloud

Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. I avsnittet Kommunikation hittar du Meddelandeinställningar eller Meddelanden, beroende på alternativet du ser.

 3. För XD-meddelanden kan du välja att:

  • Få e-postmeddelanden för varje kommentar
  • Få ett dagligt e-postmeddelande med sammanslagna kommentarer
  • Inaktivera meddelanden

  För Document Cloud-meddelanden kan du välja att:

  • Få e-postmeddelanden för varje kommentar eller anteckning
  • Få ett dagligt e-postmeddelande med sammanslagna kommentarer
  • Inaktivera meddelanden

Återkalla åtkomst till program från tredjepart

Om du har tillåtit tredjepartsprogram åtkomst till kontoinformation för ditt Adobe ID, som e-post eller Creative Cloud-filer, kan du upphäva åtkomsten. Följ dessa anvisningar:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google). 

 2. Gör något av följande, beroende på vilket alternativ du ser:

  • I navigeringsfältet längst upp klickar du på Säkerhet och integritet. I sektionen Anslutna program klickar du på Hantera.
  • I sektionen Profil klickar du Anslutna konton.
  revoke_access
 3. Använd alternativen i avsnittet Anslutna program för att återkalla behörighet för program som du inte längre vill ska ha tillgång till din Adobe-kontoinformation.

Så här kontaktar du oss för kontorelaterade frågor

Kontakta oss om du fortfarande behöver hjälp med ditt Adobe ID:

 1. Se till att du är inloggad på ditt Adobe ID-konto online och att cookies har aktiverats i webbläsaren. 

 2. Navigera till sidan kontakta oss.

 3. Välj bland de tillgängliga kontaktalternativen.

VANLIGA FRÅGOR

Jag har inte längre åtkomst till e-postadressen som jag registrerade mig med

Jag har glömt mitt Adobe ID

Jag har flera Adobe ID:n

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy