Handboek Annuleren

InDesign-documenten ter beoordeling delen

 1. InDesign Handboek
 2. Kennismaken met InDesign
  1. Inleiding tot InDesign
   1. Nieuwe functies in InDesign
   2. Systeemvereisten
   3. Algemene vragen
   4. Creative Cloud Libraries gebruiken
  2. Werkruimte
   1. Basisbeginselen van de werkruimte
   2. Gereedschapsset
   3. Voorkeuren instellen
   4. Werkruimte voor aanraken
   5. Standaardsneltoetsen
   6. Document herstellen en ongedaan maken
   7. Capture-extensie
 3. Documenten maken en indelen
  1. Documenten en pagina's
   1. Documenten maken
   2. Werken met stramienpagina's
   3. Werken met documentpagina's
   4. Paginagrootte, marges en afloopgebied instellen
   5. Werken met bestanden en sjablonen
   6. Boekbestanden maken
   7. Standaardpaginanummering toevoegen
   8. Pagina's, hoofdstukken en secties nummeren
   9. QuarkXPress- en PageMaker-documenten omzetten
   10. Inhoud delen
   11. Een standaardworkflow met bestandsbeheer
   12. Documenten opslaan
  2. Rasters
   1. Rasters
   2. Rasters opmaken
  3. Hulpmiddelen voor de lay-out
   1. Linialen
 4. Inhoud toevoegen
  1. Tekst
   1. Tekst toevoegen aan kaders
   2. Tekst met verbindingen
   3. Functies voor Arabisch en Hebreeuws in InDesign
   4. Tekst op een pad maken
   5. Opsommingstekens en nummering
   6. Glyphs en speciale tekens
   7. Tekstcompositie
   8. Tekstvariabelen
   9. QR-codes genereren
   10. Tekst bewerken
   11. Tekst uitlijnen
   12. Tekst rond objecten laten lopen
   13. Verankerde objecten
   14. Gekoppelde inhoud
   15. Alinea's opmaken
   16. Tekens opmaken
   17. Zoeken/Wijzigen
   18. Spellingcontrole en taalwoordenboeken
  2. Typografie
   1. Lettertypen gebruiken in InDesign
   2. Tekst- en letterspatiëring
  3. Tekst opmaken
   1. Tekst opmaken
   2. Tabs en inspringingen
  4. Tekst controleren
   1. Wijzigingen bijhouden en beoordelen
   2. Redactionele notities toevoegen in InDesign
   3. PDF-opmerkingen importeren
  5. Referenties toevoegen
   1. Een inhoudsopgave maken
   2. Voetnoten
   3. Een index maken
   4. Eindnoten
   5. Bijschriften
  6. Stijlen
   1. Alinea- en tekenstijlen
   2. Objectstijlen
   3. Initialen en geneste stijlen
   4. Werken met stijlen
   5. Regelafstand
  7. Tabellen
   1. Tabellen opmaken
   2. Tabellen maken
   3. Tabel- en celstijlen
   4. Tabellen selecteren en bewerken
   5. Lijnen en vullingen van tabellen
  8. Interactiviteit
   1. Hyperlinks
   2. Dynamische PDF-documenten
   3. Bladwijzers
   4. Knoppen
   5. Formulieren
   6. Animatie
   7. Kruisverwijzingen
   8. Structuur geven aan PDF-bestanden
   9. Paginaovergangen
   10. Films en geluiden
   11. Formulieren
  9. Afbeeldingen
   1. Paden en vormen
   2. Tekenen met het potlood
   3. Tekenen met de pen
   4. Lijninstellingen toepassen 
   5. Samengestelde paden en vormen
   6. Paden bewerken
   7. Uitknippaden
   8. De vormgeving van hoeken wijzigen
   9. Objecten uitlijnen en verdelen
   10. Gekoppelde en ingesloten afbeeldingen
   11. AEM Assets integreren
  10. Kleur en transparantie
   1. Kleur toepassen
   2. Kleuren uit geïmporteerde afbeeldingen gebruiken
   3. Werken met stalen
   4. Inkt mengen
   5. Tinten
   6. Steun- en proceskleuren
   7. Kleuren laten overvloeien
   8. Verlopen
   9. Transparante illustraties afvlakken
   10. Transparantie-effecten toevoegen
 5. Delen
  1. Delen en samenwerken        
  2. Ter beoordeling delen
  3. Een gedeeld InDesign-document beoordelen
  4. Feedback beheren 
 6. Publiceren
  1. Exporteren en publiceren
   1. Publish Online
   2. Inhoud exporteren voor EPUB
   3. Adobe PDF-opties
   4. Inhoud exporteren naar HTML
   5. Exporteren naar Adobe PDF
   6. Exporteren naar JPEG-indeling
   7. Exporteren naar HTML
   8. Overzicht van DPS en AEM Mobile
  2. Afdrukken
   1. Boekjes afdrukken
   2. Drukkersmarkeringen en afloopgebieden
   3. Documenten afdrukken
   4. Inkten, scheiding en rasterfrequentie
   5. Overdrukken
   6. PostScript- en EPS-bestanden maken
   7. Preflight van bestanden uitvoeren voordat ze worden verzonden
   8. Miniaturen en grote documenten afdrukken
   9. PDF-bestanden voorbereiden voor serviceproviders
   10. Afdrukken van scheidingen voorbereiden
 7. InDesign uitbreiden
  1. Automatisering
   1. Gegevenssamenvoeging
   2. Plug-ins
   3. Capture-extensie in Adobe InDesign
   4. Scripting
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Crashes bij starten
  3. Probleem met alleen-lezen van map Voorkeuren
  4. Problemen met bestanden oplossen
  5. Kan niet exporteren naar PDF
  6. InDesign-documenten herstellen

Lees hoe u een beoordeling start vanuit InDesign

Als ontwerper kunt u uw documenten ter beoordeling delen met belanghebbenden terwijl u zelf de toegang tot de gedeelde documenten beheert.

Hier ziet u een handig visueel overzicht van hoe u InDesign-documenten ter beoordeling deelt.

Ter beoordeling delen

Documenten delen met belanghebbenden

 1. Selecteer een van de volgende opties om de beoordeling van het document te starten:

  • Selecteer Delen > Ter beoordeling delen.
  • Klik op Bestand > Ter beoordeling delen.
  • Klik op Venster > Opmerkingen > deelvenster Beoordelen en klik vervolgens op de knop Beoordeling maken.
  Ter beoordeling delen
  Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld voor plaatsingsdoeleinden

 2. Voeg een titel voor uw ontwerp toe en klik op Maken.

   

  Ter beoordeling delen
  Een nieuwe beoordeling starten

 3. Geef het toegangsniveau voor uw ontwerpen op voordat u ze deelt:

  1. Kies een van de volgende opties om toegangsmachtigingen in te stellen:
   • Selecteer Alleen op uitnodiging om het ontwerp te delen met bepaalde belanghebbenden.
   • Selecteer Openbaar om het ontwerp te delen met een breder publiek. U kunt zo nodig een wachtwoord instellen.
  De workflow van Ter beoordeling delen
  Openbare koppeling

  Ter beoordeling delen
  Veilig openbaar delen door een wachtwoord in te stellen

  b. Als u opmerkingen wilt uitschakelen voor een openbare koppeling, zodat het document alleen kan worden weergegeven, klikt u op Meer opties (...), selecteert u Openbare instellingen en schakelt u Opmerkingen toestaan voor openbare gebruikers uit.

  Ter beoordeling delen
  Instellingen wijzigen voor openbare beoordelingen

  c. Klik op Personen toevoegen om individuele belanghebbenden uit te nodigen voor de beoordeling.

  d. Geef het e-mailadres van de belanghebbende op. Als u een Adobe ID hebt, detecteert InDesign deze automatisch.

  e. Klik op Uitnodigen.

  De workflow van Ter beoordeling delen
  Ter beoordeling delen met de optie Alleen op uitnodiging

 4. U kunt de lijst met uitgenodigde belanghebbenden als volgt beheren:

  • Als u belanghebbenden wilt toevoegen, selecteert u Personen toevoegen.
  • Als u de instellingen voor een bestaande beoordeling wilt verwijderen en een nieuwe beoordeling wilt maken, klikt u op (...) voor meer opties en selecteert u Nieuwe beoordeling maken.
  • Als u alle belanghebbenden wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.
  • Als u afzonderlijke belanghebbenden wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen naast de naam van de belanghebbende.
  Ter beoordeling delen
  Alle belanghebbenden verwijderen/afzonderlijke belanghebbenden verwijderen

U kunt het gedeelde document opslaan nadat u opmerkingen van belanghebbenden hebt ontvangen door Bestand > Opslaan te kiezen. Als u echter Bestand > Opslaan als gebruikt, worden de opmerkingen in het document verwijderd.

Gedeelde koppelingen bijwerken

U kunt wijzigingen in een document blijven aanbrengen nadat u dit hebt gedeeld. Nadat u uw wijzigingen hebt gemaakt, klikt u op Koppeling bijwerken. Belanghebbenden kunnen de wijzigingen in het document bekijken wanneer ze het document vernieuwen. Dit is niet van invloed op feedback die via de koppeling is gegeven.

U kunt een beoordelingskoppeling bijwerken om wijzigingen in het document door te voeren zonder dat u een nieuwe koppeling hoeft te maken. Als een koppeling wordt bijgewerkt, blijven de opmerkingen van belanghebbenden behouden. U kunt uw beoordelingen online beheren, een nieuwe beoordeling maken of een beoordeling voor uw ontwerp verwijderen. 

Feedback van belanghebbenden bekijken

U kunt feedback van belanghebbenden in InDesign bekijken in het deelvenster Beoordelen. Feedback van belanghebbenden is bijna in realtime beschikbaar via de applicatie.

U kunt ook klikken op Meer opties en Beoordelingen beheren op internet selecteren. Open uw gedeelde ontwerpen via assets.adobe.com om feedback te bekijken. U kunt altijd naar eerdere beoordelingen gaan door Beoordelingen beheren op internet te selecteren.

Ter beoordeling delen
Uw ter beoordeling gedeelde ontwerpen beheren op internet

Een beoordeling verwijderen

U kunt een gedeelde beoordeling verwijderen als deze is voltooid. Klik in het dialoogvenster TER BEOORDELING DELEN op het pictogram Meer opties (...) rechtsonder en selecteer Beoordeling verwijderen.

U kunt ontwerpen die u eerder hebt gedeeld, ook kopiëren of verwijderen via de Creative Cloud-website.

Beoordeling verwijderen
Beoordeling verwijderen

Bekend probleem

Als u geen toegang hebt tot bestaande informatie over beoordelingen, zoals opmerkingen en de e-mailadressen van bijdragers, voer dan een upgrade uit naar de nieuwste versie van InDesign 16.3 uit juni 2021 en probeer het document te openen om toegang te krijgen tot die informatie.

Volgende stappen

We hebben u op weg geholpen met het delen van uw InDesign-ontwerpen met uw belanghebbenden. Ga een stapje verder en ontdek hoe u samen met meerdere belanghebbenden opmerkingen toevoegt aan uw gedeelde ontwerpen.

Hebt u een vraag of idee?

ask the community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe InDesign-gemeenschap. We horen graag van u en blijven verbeteringen aanbrengen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account