Включването на потребителски профил към приложенията на Adobe не става в MacOS версия 10.12 или късна

Проблем

Ако влезете в приложение на Adobe като потребителски профил, или влизането се разпада, или не е завършено.

Този проблем възниква, ако вашите потребителски данни се съхраняват в MacOS Keychain за друг сървър (като сървър за мрежово споделяне) на вашия компютър.

Решение

Изтрийте елементите от keychain за други сървъри на същия домейн (като например сървър за споделяне в мрежа) и рестартирайте компютъра си.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?