Проблем

Ако влезете в приложение на Adobe като потребителски профил, или влизането се разпада, или не е завършено.

Този проблем възниква, ако вашите потребителски данни се съхраняват в MacOS Keychain за друг сървър (като сървър за мрежово споделяне) на вашия компютър.

Решение

Изтрийте елементите от keychain за други сървъри на същия домейн (като например сървър за споделяне в мрежа) и рестартирайте компютъра си.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност