Невъзможно е да изберете опции за инсталиране под Windows Server

Проблем

Докато инсталирате продукт на Adobe под Windows Server, не можете да изберете никоя от опциите в екрана Опции за инсталирането.

Опциите за Език и Местоположения не могат да бъдат избрани

Решение

За да разрешите този проблем, деактивирайте IE Enhanced Security Configuration.

  1. Отидете на Старт > Диспечър на сървъри.

  2. В диалоговия прозорец Диспечър на сървъри изберете Локален сървър.

  3. Кликнете върху IE Enhanced Configuration Security в Свойства.

  4. Изключете го за Администратори или Потребители в зависимост от вашия потребителски акаунт.

  5. Инсталирайте продукта.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?