Проблем

Докато инсталирате продукт на Adobe под Windows Server, не можете да изберете никоя от опциите в екрана Опции за инсталирането.

Невъзможно е да изберете опции
Опциите за Език и Местоположения не могат да бъдат избрани

Решение

За да разрешите този проблем, деактивирайте IE Enhanced Security Configuration.

  1. Отидете на Старт > Диспечър на сървъри.

  2. В диалоговия прозорец Диспечър на сървъри изберете Локален сървър.

  3. Кликнете върху IE Enhanced Configuration Security в Свойства.

  4. Изключете го за Администратори или Потребители в зависимост от вашия потребителски акаунт.

  5. Инсталирайте продукта.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност