В днешната среда с множество заплахи за сигурността е критично важно да актуализирате редовно с последните добавки за сигурност. Единственото най-важно нещо, което можете да направите, за да запазите сигурността на вашия софтуер и компютър, е да работите с най-новата версия на продуктите Adobe.

Вижте Бюлетини и информационни съобщения за сигурност за важна информация относно уязвимостта на защитата, която може да засегне определени версии на продуктите Adobe. Използвайте препратките по-долу, за да актуализирате своя софтуер Adobe.

  • Самостоятелна услуга: Получете помощ при изтегляне, инсталиране и активиране на Shockwave Player във вашия браузър. Можете също да получите помощ при отстраняване на неизправности във вашата инсталация в Windows и Mac OS.
  • Управляемо: Получете информация за вашия лиценз и пакетите за инсталиране на Shockwave Player, които могат да се използват за разпространение на Shockwave Player до вашите крайни потребители.