Използване на офлайн Помощ в продуктите на Adobe

Когато сте свързани с интернет и изберете Помощ във вашия продукт на Adobe, вашият уеб браузър отваря страницата за помощ на продукта от уеб сайта на Adobe.

За да видите помощта за вашия продукт когато не сте свързани с интернет, изтеглете PDF помощта за вашия продукт на вашия компютър.

Бележка:

Също така можете да конфигурирате продукта си да отваря PDF файла на вашия компютър, когато изберете Помощ от менюто или натиснете F1.

Важно: PDF помощта е версията на продукта Помощ, която се предлага с продукта ви. Възможно е това да не е най-новата версия. Помощта за продукта, която е на разположение на уеб сайта на Adobe, е най-актуалната и периодично се актуализира, за да включва информация дори след излизането на продукта на пазара.

Изтеглете и използвайте PDF помощта за вашия продукт на Adobe

 1. Преди да започнете с изтеглянето на PDF помощта, уверете се, че имате връзка с интернет.

 2. Намерете PDF помощта (Английски) за вашия продукт чрез следващата таблица.

  За да изтеглите PDF помощта на език, различен от английски, вижте PDF помощ на локализираните езици.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката (или щракнете с натиснат клавиш Control за macOS) върху връзката за PDF помощта.

  Бележка:

  За да изтеглите PDF помощта за CS6 или по-стари версии на Вашия продукт, вижте раздел Предишни версии.

 4. Изберете опцията за записване на свързания файл.

  Бележка:

  В зависимост от това кой уеб браузър използвате, тази опция би могла да се нарича Save Link As (Запиши връзката като), Download Linked File As (Изтегли свързания файла като), Save Target As (Запиши изходния файл като) или нещо подобно.

 5. Изпълнете инструкциите на уеб браузъра, за да изтеглите PDF файла на място по ваш избор на вашия компютър.

 6. Прегледайте PDF файла, като използвате Adobe® Reader®.

  Изтеглете Adobe Reader, ако вече не е инсталиран на вашия компютър.

Изтеглете и използвайте PDF помощта, като я викате от вашия продукт на Adobe

Можете да конфигурирате продукта си да отворя изтеглената PDF помощ, когато изберете Помощ от менюто или натиснете F1.

Копирайте изтеглената PDF помощ на подходящо място на вашия компютър, както е указано според вашата операционна система и език.

Важно: Внимавайте да не промените името по подразбиране на изтегления PDF файл.

Бележка:

Ако папковата структура Adobe\PDF\pdf не съществува в папки „Documents“ или „Public Documents“, създайте необходимите папки, преди да копирате PDF файла.

Продукти на Creative Cloud, Acrobat и Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/

Пример: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/photoshop_reference.pdf

Продукти на Creative Suite CS6:

Важно: Копирайте PDF помощта за CS6 в папка Adobe\PDF\pdf\cs6\, за да я накарате да работи с версия CS6 на продуктите на Adobe.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/

Пример: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Бележка:

Ако папковата структура Adobe\PDF\<locale>pdf не съществува в папки "Documents" или "Public Documents", създайте необходимите папки, преди да копирате PDF файла.

Например, за да изтеглите файла на Помощта на френски език, създайте папковата структура Adobe\PDF\fr\pdf. За да изтеглите файла на Помощта на немски език, създайте папковата структура Adobe\PDF\de\pdf.

Продукти на Creative Cloud, Acrobat и Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<locale>/pdf/

Пример: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/photoshop_reference.pdf

Продукти на Creative Suite CS6:

Важно: Копирайте PDF помощта за CS6 в папка Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\, за да я накарате да работи с версия CS6 на продуктите на Adobe.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<locale>/pdf/cs6/

Пример: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

След инсталиране на PDF файла:

 1. Прекъснете връзката с интернет.
 2. Излезте от продукта и го рестартирайте.
 3. Изберете Помощ > Помощ за [product name] или натиснете F1 (Windows), за да отворите PDF помощта, която се съхранява на вашия компютър.
Бележка:

Ако вашият компютър има връзка с интернет, избирането на „Помощ“ или натискането на F1 ще отвори онлайн помощта, дори ако инсталирате PDF файла. Прекъснете връзката на компютъра с интернет, за да си гарантирате, че ще се стартира PDF файлът, когато сте офлайн.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт