Příručka uživatele Zrušit

Sdílení dokumentů aplikace InDesign k recenzi

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Panel Vrácení úprav zpět a správa historie
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Generativní rozšíření
   3. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
   3. Změna velikosti a zkosení textu
   4. Použití barevných efektů na text
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Export obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Přečtěte si, jak v aplikaci InDesign zahájit recenzování

Sdílet kvůli recenzi je funkce, která umožňuje snadné sdílení dokumentů aplikace InDesign se spolupracovníky za účelem získání zpětné vazby a hodnocení. Tím, že poskytuje centralizovanou platformu pro poznámky a anotace, zefektivňuje proces hodnocení a podporuje efektivní spolupráci mezi členy týmu.

Sdílejte své dokumenty jako veřejný odkaz nebo s konkrétními zúčastněnými stranami
Sdílejte své dokumenty jako veřejný odkaz nebo s konkrétními zúčastněnými stranami

Funkce Sdílet kvůli recenzi umožňuje vytvořit odkaz na dokument ke sdílení, aby mohly zúčastněné strany poskytovat zpětnou vazbu. Jakmile zúčastněné strany vloží poznámky, automaticky je uvidíte v aplikaci. Na poznámky můžete OdpovědětVyřešit je, můžete zasílat aktualizace do stejného odkazu a pokračovat v procesu recenze.

Vytvoření odkazu na hodnocení, který lze sdílet

 1. Vytvořte dokument aplikace InDesign nebo otevřete stávající dokument.

 2. Vyberte možnost Soubor > Sdílet kvůli recenzi.

 3. Zvolte možnost Vytvořit odkaz v dialogovém okně Sdílet kvůli recenzi.

 4. Nastavte oprávnění umožňující přístup a v případě potřeby odkaz přejmenujte.

  Oprávnění

  Úroveň přístupu

  Ikona    Kdokoli s odkazem může přidat poznámky

  Vytvoří veřejný odkaz, ke kterému bude mít přístup kdokoli. E-mailová pozvánka je volitelná.

  Ikona    Pouze pozvané osoby mohou přidat poznámky

  Vytvoří soukromý odkaz, ke kterému nelze získat přístup bez e-mailové pozvánky.

 5. Kliknutím na možnost Kopírovat zkopírujete odkaz na recenzi a nasdílíte ji se zúčastněnými stranami.

  Ikonu Další možnosti   vyberte v následujících situacích:

  • Tvorba nového odkazu na recenzi: Umožňuje vytvořit další odkazy na hodnocení. Celé nastavení se změní a poznámky v aplikaci se přidají pouze k nejnovějšímu odkazu na hodnocení.
  • Nastavení odkazu: Umožňuje povolit nebo zakázat komentování v rámci veřejných odkazů a nastavování hesel pro tyto odkazy.
  • Smazání odkazu na hodnocení: Umožňuje smazat nejnovější odkaz na hodnocení.
  • Správa odkazů na recenzi: Umožňuje zobrazit všechny odkazy na hodnocení na kartě Zveřejněno na webových stránkách Creative Cloud.
  Snímek obrazovky zobrazující možnosti dostupné v dialogovém okně Sdílet kvůli recenzi
  Dialogové okno Sdílet kvůli recenzi s možnostmi tvorby, správy a odstranění odkazů na hodnocení

Poznámka:

Sdílený dokument můžete po obdržení komentářů od zúčastněných stran uložit pomocí příkazu Soubor > Uložit. Pokud však použijete příkaz Soubor > Uložit jako, komentáře k hodnocení se z dokumentu vymažou.

Aktualizování sdílených odkazů

Dokument můžete upravovat i po jeho sdílení. Po provedení změn vyberte tlačítko Aktualizovat obsah v dialogovém okně Sdílet kvůli recenzi.

Zúčastněným stranám se změny v dokumentu zobrazí, jakmile jej aktualizují. Zpětná vazba poskytnutá prostřednictvím odkazu nebude ovlivněna. Odkaz na hodnocení můžete aktualizovat, aby zahrnoval změny v dokumentu, aniž byste museli vytvářet nový odkaz. U aktualizovaného odkazu zůstanou komentáře zúčastněných stran zachovány. Můžete své recenze spravovat online, vytvářet nové recenze a mazat recenze svých návrhů. 

Známý problém

Pokud nemáte přístup k existujícím informacím o hodnocení, například komentářům a e‑mailům spolupracovníků, a chcete jej získat, upgradujte na nejnovější verzi aplikace a zkuste dokument otevřít.

Další podobné

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online