Příručka uživatele Zrušit

Sdílení dokumentů aplikace InDesign k recenzi

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Přečtěte si, jak v aplikaci InDesign zahájit recenzování.

Jako návrhář můžete sdílet dokumenty se zúčastněnými stranami kvůli hodnocení. Přitom máte plnou kontrolu nad tím, kdo má ke sdíleným dokumentům přístup.

Na této ilustraci můžete vidět, jak se dokumenty aplikace InDesign sdílejí kvůli hodnocení.

sdílet kvůli hodnocení

Sdílení dokumentů se zúčastněnými stranami

 1. Chcete‑li iniciovat kontrolu dokumentu, vyberte některou z následujících možností:

  • Vyberte možnost Sdílet > Sdílet kvůli hodnocení.
  • Klikněte na možnosti Soubor > Sdílet kvůli hodnocení.
  • Po výběru možností Okno > Komentáře > panel Recenze klikněte na tlačítko Vytvořit recenzi.
  sdílet kvůli hodnocení
  Tato grafika slouží pouze k umísťování

 2. Zadejte Název návrhu a klikněte na možnost Vytvořit.

   

  sdílet kvůli hodnocení
  Zahájení nové recenze

 3. Než návrhy nasdílíte, určete jejich úroveň přístupu:

  1. Pomocí některé z následujících možností přidělte oprávnění k přístupu:
   • Pokud chcete návrh sdílet jen s některými zúčastněnými stranami, vyberte možnost Pouze na pozvánku.
   • Pokud chcete návrh sdílet s širším okruhem uživatelů, vyberte možnost Veřejné. V případě potřeby můžete dokument zaheslovat.
  Pracovní postup sdílení kvůli hodnocení
  Veřejný odkaz

  sdílet kvůli hodnocení
  Zabezpečení sdílení s veřejností pomocí hesla.

  b. Pokud u veřejného odkazu chcete zakázat přidávání komentářů a nastavit, aby bylo možné dokument pouze zobrazit, klikněte na tlačítko Další (...), vyberte možnost Veřejná nastavení a zrušte možnost Povolit komentování pro veřejnost.

  sdílet kvůli hodnocení
  Změna nastavení veřejných recenzí

  C. Kliknutím na Přidat osoby přizvete jednotlivé zúčastněné strany k recenzování. 

  d. Zadejte e-mailovou adresu zúčastněné strany. Pokud máte Adobe ID, InDesign ji detekuje automaticky.

  e. Klikněte na možnost Pozvat.

  Pracovní postup sdílení kvůli hodnocení
  Sdílení kvůli hodnocení pomocí možnosti „Pouze na pozvánku“

 4. Seznam pozvaných zúčastněných stran můžete spravovat pomocí následujících úkonů:

  • Pokud chcete přidat zúčastněné strany, vyberte možnost Přidat osoby.
  • Pokud chcete zrušit stávající nastavení recenze a vytvořit novou recenzi, klikněte na tlačítko Další možnosti (...) a vyberte možnost Vytvořit novou recenzi.
  • Pokud chcete odebrat všechny zúčastněné strany, klikněte na tlačítko Odebrat vše.
  • Pokud chcete odebrat jednotlivé zúčastněné strany, vyberte možnost Odstranit vedle názvu zúčastněné strany.
  sdílet kvůli hodnocení
  Odstranění všech zúčastněných stran / Odstranění jednotlivých zúčastněných stran

 Sdílený dokument můžete po obdržení komentářů od zúčastněných stran uložit pomocí příkazu Soubor > Uložit. Pokud však použijete příkaz Soubor > Uložit jako, komentáře po kontrole se z dokumentu vymažou.

Aktualizování sdílených odkazů

Dokument můžete upravovat i po jeho nasdílení. Po provedení změn klikněte na tlačítko Aktualizovat odkaz. Zúčastněným stranám se změny v dokumentu zobrazí, jakmile jej aktualizují. Zpětná vazba poskytnutá prostřednictvím odkazu nebude ovlivněna.

Odkaz na recenzi můžete aktualizovat, aby zahrnoval změny v dokumentu, aniž byste museli vytvářet nový odkaz. U aktualizovaného odkazu zůstanou komentáře zúčastněných stran zachovány. Můžete své recenze spravovat online, vytvářet nové recenze a mazat recenze svých návrhů. 

Prohlížení zpětné vazby od zúčastněných stran

Zpětnou vazbu od zúčastněných stran si v aplikaci InDesign můžete zobrazit pomocí panelu Recenze.  Zpětná vazba od zúčastněné strany se v aplikaci zobrazí prakticky okamžitě.

Lze také kliknout na Další možnosti a vybrat možnost Spravovat recenze na webu. Po otevření sdíleného návrhu z assets.adobe.com si můžete prohlížet zpětnou vazbu. Na předchozí recenze můžete kdykoli přejít kliknutím na Spravovat recenze na webu.

sdílet kvůli hodnocení
Správa návrhů sdílených k recenzi na webu

Odstranění recenze

Po dokončení sdílené recenze ji můžete odstranit. V pravém dolním rohu dialogového okna SDÍLET KVŮLI HODNOCENÍ klikněte na ikonu Další možnosti (…) a vyberte možnost Odstranit recenzi

Můžete také kopírovat nebo odstraňovat návrhy, které jste dříve sdíleli prostřednictvím webu Creative Cloud.

Odstranit recenzi
Odstranit recenzi

Známý problém

Pokud nemáte a chcete získat přístup k existujícím informacím o hodnocení, například komentářům a e‑mailům spolupracovníků, upgradujte na nejnovější verzi aplikace InDesign 16.3 (vydání z června 2021) a zkuste dokument otevřít.

Další postup?

Začali jsme se sdílením návrhů z aplikace InDesign se zúčastněnými stranami. Dále se naučte komentovat sdílené návrhy společně s více zúčastněnými stranami.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe InDesign. Rádi bychom znali váš názor a dále se zlepšovali.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.