Podpora vysokých hodnot DPI

Aplikace InDesign podporuje rozlišení HiDPI. Podporuje různá nastavení Dots per inch (DPI) a dynamické změny DPI na různých monitorech. Uživatelské rozhraní vypadá dobře při širokém rozsahu nastavení DPI používaného zobrazení. Díky podpoře různých nastavení DPI je uživatelské rozhraní aplikace InDesign předvídatelné na displejích HiDPI, prvky uživatelského rozhraní jsou ostré, jasné a vizuálně přitažlivé, a to i při různých faktorech velikosti zobrazení.

Funkce HiDPI v systému Windows

Seznam funkcí týkajících se HiDPI podporovaných platformou systému Windows.

Funkce

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Nastavení DPI na ovládacím panelu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Virtualizace DPI aplikací nepodporujících DPI

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Virtualizace DPI aplikací systémově podporujících DPI

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Podporu DPI určuje API

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

API načítají metriky systému a DPI

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Okno se zprávou pro změnu DPI

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

API načítají DPI monitoru

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Pro změnu DPI monitoru je vyžadováno restartování nebo odhlášení

Není

Není

Není

Není

Ne

Pro změnu DPI systému je vyžadováno restartování nebo odhlášení

Znovu začít

Znovu začít

Odhlásit se

Odhlásit se

Odhlásit se

Nastavení DPI pro jednotlivého uživatele

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Automatická konfigurace DPI při prvním přihlášení

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Automatická konfigurace DPI při každém přihlášení

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

DPI podle monitoru

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Vzdálenost zobrazení je součástí výchozího výpočtu DPI

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ovládací prvky pro DPI systému a jednotlivých monitorů

Systém Windows při prvním přihlášení vypočte systémovou hodnotu DPI a zvolí hodnotu DPI zajišťující nejlepší možný výkon na daném hardwaru. Výchozí hodnotu systémového DPI můžete změnit pomocí ovládacího panelu a můžete tak uživatelské rozhraní zvětšit nebo zmenšit oproti výchozímu nastavení.

Chcete-li změnit nastavení DPI v systému Windows 7 nebo Windows 8, postupujte následovně:

Změna nastavení DPI v systému Win 7 a Win 8

 1. Otevřete ovládací panel, klikněte na položku Vzhled a přizpůsobení a poté klikněte na možnost Displej.

 2. Na obrazovce Displej proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zvětšit velikost textu a dalších položek na obrazovce, klikněte na možnost Střední - 125% nebo Větší - 150% a poté klikněte na OK.
  • Chcete-li zmenšit velikost textu a dalších položek na obrazovce, klikněte na možnost Menší - 100% (výchozí) a poté klikněte na OK.
 3. Změny se projeví až po uzavření všech programů a odhlášení.

Chcete-li nastavit vlastní hodnotu DPI v systému Windows 7 nebo Windows 8, postupujte následovně:

 1. Otevřete ovládací panel, klikněte na položku Vzhled a přizpůsobení a poté klikněte na možnost Displej.

 2. Na obrazovce Displej klikněte na možnost Nastavit vlastní velikost textu (DPI).

 3. V dialogu Vlastní nastavení dpi zadejte v seznamu Poměr v procentech k normální velikosti požadovanou hodnotu v procentech a klikněte na OK. V tomto případě procentuální hodnota 150% z výchozí hodnoty 96 DPI odpovídá hodnotě 144 DPI. Všimněte si zaškrtávacího políčka Použít měřítko rozlišení (DPI) stylu Windows XP. Zaškrtnutím tohoto políčka můžete virtualizaci DPI vypnout.

 4. Změny se projeví až po uzavření všech programů, odhlášení a následném přihlášení.

Změna nastavení DPI v systému Win 8.1

Zaškrtávací políčko Zvolím jednu úroveň velikosti pro všechny obrazovky určuje, jestli se bude používat způsob úpravy velikosti systému Windows 8 (nezaškrtnuté) nebo Windows 8.1 (zaškrtnuté):

 • Chování systému Windows 8: Velikost aplikací pro stolní počítače nepodporujících DPI bude nastavena podle DPI primárního monitoru. Uživatelé mohou změnit tento systémový faktor velikosti kliknutím na tlačítko jiného poměru nebo zadáním vlastní hodnoty.
 • Chování systému Windows 8.1: Velikost aplikací pro stolní počítače nepodporujících DPI bude nastavena podle DPI každého jednotlivého monitoru. Uživatelé mohou toto nastavení dále upravovat pomocí přepsání způsobu nastavení velikosti plochy.

Pokud nezaškrtnete políčko Nechat systém Windows spravovat moje nastavení zobrazení, bude aktivní způsob používaný systémem Windows 8. Na ovládacím panelu se zobrazí přepínače systému Windows 8 pro aplikování faktoru velikosti na celý systém. Jinými slovy, je vypnutá úprava velikosti podle monitoru.

Pokud zaškrtnete políčko Nechat systém Windows spravovat moje nastavení zobrazení, bude funkce úpravy velikosti podle monitoru systému Windows 8.1 aktivní a přepínače na ovládacím panelu nahradí ovládací prvek posuvníku Menší/větší. Tento ovládací prvek určuje způsob přepsání nastavení velikosti plochy. Tento posuvník může nabízet několik nastavení, záleží na rozsahu DPI nabízeného aktuální konfigurací počítače.

Použijete-li novou hodnotu přepsání velikosti plochy, provede se odpovídající změna velikosti pro každý jednotlivý monitor, pokud je to možné. Pokud je pro daný monitor již nastavená minimální (96 DPI = 100% velikost) nebo maximální (192 DPI = 200% velikost) velikost, přepsání se pro daný monitor nijak neprojeví. Pokud by výsledkem změny velikosti pro daný monitor byla virtuální velikost menší než minimální rozlišení 1024x720, přepsání se nijak neprojeví.

Provedete-li změnu pomocí posuvníku Menší/větší (a kliknete na tlačítko Použít), provede se změna velikosti okamžitě. Tato změna velikosti bitové mapy se projeví ve všech aplikacích. U některých aplikací podporujících DPI se může až do dalšího přihlášení vyskytnout určité rozmazání obsahu; poté dojde k opětovnému načtení DPI a odpovídajícímu vykreslení.

Chcete-li nastavit vlastní hodnotu DPI v systému Windows 8.1 s úpravou velikosti podle jednotlivých monitorů, postupujte následovně:

 1. Otevřete ovládací panel, klikněte na položku Vzhled a přizpůsobení a poté klikněte na možnost Displej.

 2. Na obrazovce Displej proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zvětšit velikost textu a dalších položek na obrazovce, posuňte posuvník směrem k označení Větší a klikněte na tlačítko Použít.
  • Chcete-li zmenšit velikost textu a dalších položek na obrazovce, posuňte posuvník směrem k označení Menší a klikněte na tlačítko Použít.
 3. Tyto změny se projeví okamžitě. Velikost aplikací se změní a bude virtualizována až do odhlášení/přihlášení.

Chcete-li nastavit vlastní hodnotu DPI v systému Windows 8.1 bez úpravy velikosti podle jednotlivých monitorů, postupujte následovně:

 1. V nabídce Start klikněte na položku Ovládací panely, klikněte na položku Vzhled a přizpůsobení a poté klikněte na možnost Displej.
 2. Zaškrtněte políčko Zvolím jednu úroveň velikosti pro všechny obrazovky. Zobrazí se obrazovka systému Windows 7 a Windows 8. Hodnotu DPI můžete změnit pomocí známých přepínačů.