Obtékání textu kolem objektů

Text může obtékat kolem libovolného objektu, včetně textových rámečků, importovaných obrazů a objektů nakreslených v aplikaci InDesign. Když aplikujete obtékání textu na objekt, InDesign vytvoří okolo objektu hranici, která zadržuje text. Objekt, kolem kterého text obtéká, se nazývá obtékaný objekt. Obtékání textu znamená, že text obtéká daný objekt.

Uvědomte si, že volby obtékání textu se aplikují na obtékaný objekt, ne na samotný text. Jakákoliv změna hranice obtékání zůstane, pokud obtékaný objekt přemístíte k jinému textovému rámečku.

Obtékání textu kolem jednoduchých objektů

 1. Abyste zobrazili panel Obtékání textu, zvolte Okna > Obtékání textu.
 2. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje pro přímý výběr vyberte objekt, kolem něhož má obtékat text.
 3. V panelu Obtékání textu klikněte na požadovaný tvar obtékání:

  Obtékat kolem ohraničovacího rámečku

  Vytváří obdélníkové obtékání, jehož šířka a výška jsou určeny ohraničením pole vybraného objektu s možností úprav vzdáleností, které určíte.

  Obtékat kolem tvaru objektu

  Nazývané také obtékání kolem obrysu, vytvoří hranici obtékání textu, která má stejný tvar jako vybraný rámeček (plus nebo mínus zadaná vzdálenost odsazení).

  Obtékat kolem ohraničovacího rámečku
  Nastavení Obtékat kolem ohraničovacího rámečku (vlevo) a nastavení Obtékat kolem tvaru objektu (vpravo)

  Přeskočit objekt

  Zabrání zobrazení textu v dostupném prostoru vpravo nebo vlevo od rámečku.

  Přeskočit do následujícího sloupce

  Vynutí zalomení obtékajícího odstavce na začátek dalšího sloupce nebo textového rámečku.

 4. Z nabídky Obtékat určete, zda se obtékání aplikuje na určitou stranu (například na pravou stranu nebo na největší plochu) nebo ke hřbetu nebo od hřbetu. (Pokud nevidíte nabídku Obtékat, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Obtékání textu.)

  Tato volba je dostupná pouze v případě, že jste vybrali Obtékat kolem ohraničovacího rámečku nebo Obtékat kolem tvaru objektu.

  Volby obtékání
  Volby obtékání

  A. Levá i pravá strana B. Stranou ke hřbetu C. Stranou od hřbetu 
 5. Určete hodnoty posunu. Kladné hodnoty posunou obtékání ven od rámečku; záporné hodnoty posunou obtékání dovnitř rámečku.

Pokud text nechce obtékat kolem obrazu, zkontrolujte, zda pro rámeček, který není obtékán, není vybraná volba Ignorovat obtékání textu. Také v případě, že je v předvolbách Sazba vybraná volba Obtékání textu ovlivní pouze text pod, zkontrolujte, že textový rámeček je pod obtékaným objektem.

Textové rámečky uvnitř skupiny nejsou ovlivněny obtékáním textu, které aplikujete na skupinu.

Poznámka:

Chcete-li nastavit výchozí volby obtékání textu pro všechny nové objekty, odznačte všechny objekty a pak určete nastavení obtékání textu.

Obtékání textu kolem importovaných obrazů

Chcete-li obtékat text kolem importovaného obrazu, uložte ořezovou cestu v aplikaci, ve které jste obraz vytvořili, pokud je to možné. Když umísťujete obraz do aplikace InDesign, vyberte volbu Použít ořezovou cestu aplikace Photoshop v dialogovém okně Volby importu obrazu.

 1. Abyste zobrazili panel Obtékání textu, zvolte Okna > Obtékání textu.
 2. Vyberte importovaný obraz a v panelu Obtékání textu klikněte na volbu Obtékat kolem tvaru objektu .
 3. Určete hodnoty posunu. Kladné hodnoty posunou obtékání ven od rámečku; záporné hodnoty posunou obtékání dovnitř rámečku.
 4. Zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Obtékání textu, abyste zobrazili další volby.
 5. Z nabídky Typ zvolte volbu obrysu:

  Ohraničovací rámeček

  Obtéká text kolem obdélníku tvořeného výškou a šířkou obrazu.

  Detekovat okraje

  Vytvoří hranice pomocí automatické detekce okraje. (Chcete-li nastavit detekci okrajů, vyberte objekt a zvolte Objekt > Ořezová cesta > Volby.)

  Alfa kanál

  Vytvoří hranice z alfa kanálu uloženého s obrazem. Pokud tato volba není dostupná, nebyly s obrazem uloženy žádné alfa kanály. InDesign rozpozná výchozí průhlednost v aplikaci Photoshop (šachovnicový vzor) jako alfa kanál; jinak musíte použít Photoshop, chcete-li odstranit pozadí nebo vytvořit a uložit jeden nebo více alfa kanálů s obrazem.

  Cesta z Photoshopu

  Vytvoří hranice z cesty uložené s obrazem. Zvolte Cesta aplikace Photoshop a pak z nabídky Cesta zvolte cestu. Pokud volba Cesta aplikace Photoshop není dostupná, nebyly s obrazem uloženy žádné pojmenované cesty.

  Grafický rámeček

  Vytvoří hranice z kontejnerového rámečku.

  Stejný jako ořezový

  Vytvoří hranice z ořezové cesty importovaného obrazu.

 6. Chcete-li povolit, aby se text zobrazoval uvnitř „děr“ obrazu, například uvnitř obrazu pneumatiky, vyberte Včetně vnitřních okrajů.
Volba Včetně vnitřních okrajů vypnutá (vlevo) a zapnutá (vpravo)
Volba Včetně vnitřních okrajů vypnutá (vlevo) a zapnutá (vpravo)

Vytvoření invertovaného obtékání textu

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje pro přímý výběr vyberte objekt, například uzavřenou cestu, jež umožní vnitřní obtékání textu.
 2. Abyste zobrazili panel Obtékání textu, zvolte Okna > Obtékání textu.
 3. Aplikujte obtékání textu na objekt a vyberte volbu Invertovat. Invertování se obvykle používá s obtékáním textu typu Tvar objektu.
Obtékání textu Tvar objektu (vlevo) a s vybranou volbou Invertovat (vpravo)
Obtékání textu Tvar objektu (vlevo) a s vybranou volbou Invertovat (vpravo)

Změna tvaru obtékání textu

 1. Pomocí nástroje pro přímý výběr vyberte objekt s použitým obtékáním textu. Pokud má hranice obtékání textu stejný tvar jako objekt, bude hranice překrývat objekt.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Abyste stejnoměrně změnili vzdálenost mezi textem a obtékaným objektem, určete hodnoty posunu v panelu Obtékání textu.
  • Chcete-li upravit hranici obtékání textu, použijte nástroj pero a nástroj pro přímý výběr.
Úpravy hranice obtékání textu
Úpravy hranice obtékání textu

Pokud ručně změníte tvar cesty obtékání textu, je v nabídce Typ vybraná volba Uživatelem upravená cesta a zůstane v nabídce ztlumená. To označuje, že cesta tvaru se změnila.

Poznámka:

Pokud chcete použít původní ořezovou cestu místo upravených hranic obtékání textu, zvolte Stejná jako ořezová z nabídky Typ v panelu Obtékání textu.

Aplikování obtékání textu na položky vzorových stránek

Pokud je vybraná volba Aplikovat pouze na vzorovou stránku, musíte lokálně změnit položku vzorové stránky na stránce dokumentu, aby text obtékal kolem ní. Pokud tato volba není vybraná, může text na vzorových stránkách i na stránkách dokumentu obtékat kolem položek vzorových stránek bez lokálních změn položek vzorových stránek.

 1. Vyberte objekt na vzorové stránce.
 2. Z nabídky panelu Obtékání textu vyberte nebo zrušte výběr volby Aplikovat pouze na vzorovou stránku.

Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraný objekt na vzorové stránce a je na něj aplikované obtékání.

Obtékání textu kolem ukotvených objektů

Pokud použijete obtékání textu na ukotvený objekt, ohraničení ovlivní řádky textu článku, které následují po značce ukotvení. Obtékání však neovlivňuje řádek textu, který obsahuje značku ukotvení nebo libovolné řádky před ním.

Když vložíte objekt jako včleněný objekt, jeho hranice obtékání textu se zachovají.

Zakázání obtékání textu na skrytých vrstvách

Když skryjete vrstvu, která obsahuje obtékaný objekt, textové rámečky na ostatních vrstvách dále obtékají kolem tohoto objektu, pokud nevyberete volbu Zastavit obtékání textu, když je vrstva skrytá v dialogovém okně Volby vrstvy. Pokud je tato volba vybraná, může skrytí vrstvy způsobit změnu zalomení textu na ostatních vrstvách.

 1. V panelu Vrstvy dvojitě klikněte na název vrstvy, která obsahuje obtékaný objekt.
 2. Vyberte volbu Zastavit obtékání textu, když je vrstva skrytá.

Zarovnání textu vedle obtékaných objektů

Když určíte, jak se zarovná text vedle obtékaných objektů, aplikuje se tato změna na celý dokument.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS).
 2. Vyberte jednu z následujících voleb a klikněte na OK:

  Zarovnat text vedle objektu

  Zarovná text vedle obtékaných objektů, které oddělují sloupec textu. Nastavení se uplatní jen v případě, kdy obtékání textu úplně přeruší řádky textu, takže je každý řádek rozdělen do dvou nebo více částí.

  Poznámka:

  Text u objektu je zarovnán k levé nebo horní části objektu při nastavení Zarovnat vlevo, k pravé nebo dolní části objektu při nastavení Zarovnat vpravo nebo rovnoměrně k oběma okrajům při nastavení Úplné zarovnání.

  Zarovnat text vedle objektu
  Zarovnat text vedle objektu

  Přeskočit podle prokladu

  Posune obtékající text na nejbližší dostupný násobek prokladu pod obtékaným objektem. Pokud tato volba není vybraná, mohou se řádky textu pod objektem umístit takovým způsobem, který zabrání zarovnání řádků textu s textem v sousedních sloupcích nebo textových rámečcích. Zaškrtnutí této možnosti je velice užitečné, pokud chcete zajistit, aby byl text zarovnaný na mřížce účaří.

  Obtékání textu ovlivní pouze text pod

  Text navrstvený nad obtékaným objektem není ovlivněn obtékáním textu. Pořadí překrývání je určené polohou vrstvy v panelu Vrstvy a pořadím překrývání objektů ve vrstvě.

Ignorování obtékání textu v textovém rámečku

V některých případech můžete chtít vypnout obtékání textu pro textový rámeček. Můžete například chtít, aby text v jednom textovém rámečku obtékal kolem obrazu, ale přitom můžete chtít, aby se text z jiného textového rámečku objevil uvnitř obrazu.

 1. Vyberte textový rámeček a zvolte Objekt > Volby textového rámečku.
 2. Vyberte Ignorovat obtékání textu a klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online