Příručka uživatele Zrušit

Přidání základního číslování stran

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Naučte se přidávat základní číslování stran do stránek v aplikaci Adobe InDesign.

Chcete-li určit umístění čísla stránky na stránce a jeho vzhled, můžete přidat značku čísla aktuální stránky. Protože se značka čísla stránky aktualizuje automaticky, zobrazuje vždy správně číslo stránky, i když stránky v dokumentu přidáte, odstraníte nebo změníte jejich uspořádání. Značky čísel stránky můžete formátovat a přiřazovat jim styly stejně jako jinému textu.

Přidání značky čísla stránky na vzorovou stránku

Značky čísel stránky se běžně přidávají do vzorových stránek. Při aplikaci vzorových stránek na stránky dokumentu se automaticky aktualizuje číslování stránek, podobně jako v případě záhlaví a zápatí.

Když je automatické číslo stránky na vzorové stránce, zobrazí se v něm prefix vzorové stránky. Na stránce dokumentu automatické číslo stránky zobrazí číslo stránky. Na pracovní ploše se zobrazí PB.

 1. V panelu Stránky dvakrát klikněte na vzorovou stránku, do které chcete přidat číslo stránky. Informace o vytváření vzorových stránek viz Vytváření vzorů.

 2. Vytvořte textový rámeček, který bude dostatečně velký, aby se do něj vešlo nejdelší číslo stránky včetně textu, který se u čísla bude zobrazovat. Umístěte textový rámeček tam, kde chcete zobrazit číslo stránky.

  Obsahuje-li dokument protilehlé stránky, vytvořte zvláštní textové rámečky pro levé a pravé vzorové stránky.

 3. Do textového rámečku s číslem stránky přidejte libovolný text, který se objeví před číslem stránky nebo za ním (například „Strana“).

 4. Umístěte textový kurzor do místa, kde chcete zobrazit číslo stránky, a pak zvolte Text > Vložit speciální znak > Značky > Číslo aktuální stránky.

 5. Aplikujte vzorovou stránku na stránky dokumentu, na nichž chcete zobrazit číslování stránek. Postup používání vzorových stránek viz Použití vzorových stránek.

Poznámka:

Chcete-li odstranit číslo stránky z první stránky dokumentu, máte dvě možnosti. Buď můžete použít jinou vzorovou stránku nebo nepoužít žádnou, nebo můžete přepsat a odstranit primární textový rámeček na stránce dokumentu. Primární textový rámeček můžete přepsat stisknutím kombinace Ctrl/Cmd+Shift-klik.

Změna stylu číslování stránek

Standardně jsou stránky číslovány arabskými číslicemi (1, 2, 3...), ale můžete použít i velké nebo malé římské číslice (i, ii, iii...) nebo alfanumerické číslování (a, b, c...). Stránky lze číslovat i s použitím počátečních nul. Každá část dokumentu s vlastním stylem číslování se nazývá oddíl.

V japonské, čínské a korejské verzi jsou implicitně pro čísla stránek použity arabské číslice. Pokud ale použijete příkaz Volby číslování a oddílu, můžete určit styl číslování, například římské číslice, arabské číslice, Kanji, atd. Volba Styl umožňuje vybrat počet číslic v číslu stránky, například 001 nebo 0001. Každá část dokumentu s vlastním stylem číslování se nazývá oddíl. Více informací o oddílech najdete v části Definování číslování oddílu.

Pomocí dialogu Volby číslování a oddílů můžete změnit formát použitý ve stylu číslování stránek. Tento dialog můžete také použít pro nový začátek číslování stran nebo pro číslování stránek od určitého čísla.

 1. V panelu Stránky vyberte stránku, na které bude začínat oddíl s novým stylem číslování.

 2. Zvolte Rozvržení > Volby číslování a oddílu.

 3. Určete volby a pak klikněte na tlačítko OK. Viz Volby číslování stránek dokumentu.

Ikona indikátoru oddílu  se zobrazuje nad ikonou stránky v panelu Stránky a označuje začátek nového oddílu.

Poznámka:

Jestliže je před vloženým číslem aktuální stránky uvedeno písmeno nebo číslice, znamená to, že je do číslování zahrnut i prefix oddílu. Pokud tento prefix nechcete, vypněte v dialogovém okně Volby číslování a oddílu dokumentu volbu Vložit prefix při číslování stránek.

Běžné úlohy číslování stránek

InDesign nabízí různé funkce usnadňující tvorbu efektů číslování stránek.

Chcete-li udělat toto:

Postupujte takto:

Přidat číslování stránek do dokumentu v knize.

Přidat čísla oddílů a čísla stránek.

Vytvořit průběžná záhlaví nebo průběžná zápatí, která používají textové proměnné jako například datum vytvoření, název souboru nebo aktuální záhlaví nebo titul.

Vytvořit efekt „Strana xy“, kde x je aktuální stránka a y je celkový počet stran.

Vložit značku aktuálního čísla stránky pro x a vzložit textovou proměnnou posledního čísla stránky pro y (zvolte Text > Textové proměnné > Vložit proměnnou > Číslo poslední stránky).

Vytvořit odkaz na článek „Pokračování na straně x“.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.