Chcete-li určit umístění čísla stránky na stránce a jeho vzhled, můžete přidat značku čísla aktuální stránky. Protože se značka čísla stránky aktualizuje automaticky, zobrazuje vždy správně číslo stránky, i když stránky v dokumentu přidáte, odstraníte nebo změníte jejich uspořádání. Značky čísel stránky můžete formátovat a přiřazovat jim styly stejně jako jinému textu.

Přidání značky čísla stránky na vzorovou stránku

Značky čísel stránky se běžně přidávají do vzorových stránek. Při aplikaci vzorových stránek na stránky dokumentu se automaticky aktualizuje číslování stránek, podobně jako v případě záhlaví a zápatí.

Číslo stránky na vzorové stránce
Číslo stránky na vzorové stránce A (vlevo) a stránka 5 vytvořená z této vzorové stránky (vpravo)

Když je automatické číslo stránky na vzorové stránce, zobrazí se v něm prefix vzorové stránky. Na stránce dokumentu automatické číslo stránky zobrazí číslo stránky. Na pracovní ploše se zobrazí PB.

Pusťte si video s výukovou lekcí Přidání číslování stránek.

  1. V panelu Stránky dvojitě klikněte na vzorovou stránku, do které chcete přidat číslo stránky. Postup vytvoření vzorových stránek naleznete na stránce Vytváření vzorů.

  2. Vytvořte textový rámeček, který bude dostatečně velký, aby se do něj vešlo nejdelší číslo stránky včetně textu, který se u čísla bude zobrazovat. Umístěte textový rámeček tam, kde chcete zobrazit číslo stránky.

    Obsahuje-li dokument protilehlé stránky, vytvořte zvláštní textové rámečky pro levé a pravé vzorové stránky.

  3. Do textového rámečku s číslem stránky přidejte libovolný text, který se objeví před číslem stránky nebo za ním (například „Strana“).

  4. Umístěte textový kurzor do místa, kde chcete zobrazit číslo stránky, a pak zvolte Text > Vložit speciální znak > Značky > Číslo aktuální stránky.

  5. Aplikujte vzorovou stránku na stránky dokumentu, na nichž chcete zobrazit číslování stránek. Postup použití vzorových stránek naleznete na stránce Použití vzorových stránek.

Poznámka:

Chcete-li odstranit číslo stránky z první stránky dokumentu, máte dvě možnosti. Buď můžete použít jinou vzorovou stránku nebo nepoužít žádnou, nebo můžete přepsat a odstranit základní textový rámeček na stránce dokumentu. Základní textový rámeček můžete přepsat stisknutím kombinace Ctrl/Cmd+Shift-klik.

Změna stylu číslování stránek

Standardně jsou stránky číslovány arabskými číslicemi (1, 2, 3...), ale můžete použít i velké nebo malé římské číslice (i, ii, iii...) nebo alfanumerické číslování (a, b, c...). Stránky lze číslovat i s použitím počátečních nul. Každá část dokumentu s vlastním stylem číslování se nazývá oddíl.

V japonské, čínské a korejské verzi jsou implicitně pro čísla stránek použity arabské číslice. Pokud ale použijete příkaz Volby číslování a oddílu, můžete určit styl číslování, například římské číslice, arabské číslice, Kanji, atd. Volba Styl umožňuje vybrat počet číslic v číslu stránky, například 001 nebo 0001. Každá část dokumentu s vlastním stylem číslování se nazývá oddíl. Podrobnější informace o oddílech naleznete na stránce Definice číslování oddílu.

Pomocí dialogu Volby číslování a oddílů můžete změnit formát použitý ve stylu číslování stránek. Tento dialog můžete také použít pro nový začátek číslování stran nebo pro číslování stránek od určitého čísla.

  1. V panelu Stránky vyberte stránku, na které bude začínat oddíl s novým stylem číslování.

  2. Zvolte Formát > Volby číslování a oddílu.

  3. Určete volby a potom klikněte na OK. Viz Volby číslování dokumentu.

Ikona indikátoru oddílu se zobrazuje nad ikonou stránky v panelu Stránky a označuje začátek nového oddílu.

Poznámka:

Jestliže je před vloženým číslem aktuální stránky uvedeno písmeno nebo číslice, znamená to, že je do číslování zahrnut i prefix oddílu. Pokud tento prefix nechcete, vypněte v dialogovém okně Volby číslování a oddílu dokumentu volbu Vložit prefix při číslování stránek.

Běžné úlohy číslování stránek

InDesign nabízí různé funkce usnadňující tvorbu efektů číslování stránek.

Chcete-li udělat toto:

Postupujte takto:

Přidat číslování stránek do dokumentu v knize.

Viz Číslování stránek, kapitol a odstavců v knize.

Přidat čísla oddílů a čísla stránek.

Viz Přidání číslování stránek, oddílů a kapitol.

Vytvořit průběžná záhlaví nebo průběžná zápatí, která používají textové proměnné jako například datum vytvoření, název souboru nebo aktuální záhlaví nebo titul.

Viz Vytváření záhlaví a zápatí a Textové proměnné.

Vytvořit efekt „Strana x z y“, kde x je aktuální stránka a y je celkový počet stran.

Vložte značku aktuálního čísla stránky pro x a vložte textovou proměnnou posledního čísla stránky pro y (zvolte Text > Textové proměnné > Vložit proměnnou > Číslo poslední stránky).

Vytvořit odkaz na článek „Pokračování na straně x“.

Viz Přidání automatických čísel stránek pro pokračování článku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online