Získejte informace o tom, jak lze vyřešit problémy s poškozenými soubory aplikace InDesign.

Dokument aplikace InDesign se může poškodit, pokud v době, kdy s ním pracujete, dojde k nějaké chybě nebo neočekávanému chování. Součástí aplikace InDesign je funkce automatického obnovení dokumentu, která umí zabránit poškození způsobenému selháním systému nebo výpadky napájení. Neumí však zabránit poškození způsobenému jinými problémy na úrovni systému, například konflikty softwaru, nedostatkem místa na disku nebo viry. Tento poradce při potížích vám může pomoci najít a opravit poškození v dokumentech aplikace InDesign. Může vám také pomoci najít a vyřešit problémy na úrovni systému, které se zdánlivě projevují jako poškození dokumentu, ale souvisí s jinými příčinami.

Kontrola problémů na úrovni systému

Příčinou chyb a jinak neočekávaného chování mohou být problémy na úrovni systému. Než začnete dokument považovat za poškozený, zkontroluje, zda nedochází k nějakým systémovým problémům. Než začnete provádět níže uvedené úlohy poradce při potížích s poškozením dokumentu, zkuste například spustit nástroj pro opravu disku a potom dokument otevřete znovu a podívejte se, jestli se tím problém nevyřešil.

Windows: Viz Kontrola chyb na pevném disku.

Mac OS: Viz Řešení problémů se spouštěním a provedení údržby disku.

Poradce při potížích s poškozením dokumentu

Proveďte následující úlohy (v uvedeném pořadí). Jakmile problém vyřešíte, nemusíte již další úlohy provádět. 

Poznámka:

Po provedení každé úlohy tohoto poradce při potížích znovu spusťte aplikaci InDesign a otevřete dokument, abyste zjistili, zda byl problém odstraněn. Dokument otevřete tímto způsobem:

Zvolte možnost Soubor > Otevřít, vyberte dokument a potom zvolte možnost Kopie. Znovu uložte dokument pod novým názvem a podívejte se, zda je opraven.

1. Vytvořte zálohu dokumentu.

Než začnete odstraňovat problémy, vytvořte záložní kopii poškozeného dokumentu. V některých z následujících úloh je nutné měnit nebo odstraňovat informace obsažené v dokumentu. Díky záložní kopii dokumentu budete moci tyto informace snadno obnovit. Pokud je dokument uložen na síťové jednotce nebo vyměnitelném médiu (například na disku CD nebo flash disku), přesuňte zálohu na místní disk.

2. Nainstalujte nejnovější aktualizaci aplikace InDesign.

 • V aplikaci InDesign vyberte možnost Nápověda > Aktualizace.

-nebo-

-nebo-

3. Vytvořte znovu soubory předvoleb.

Aplikace InDesign ukládá informace o zásuvných modulech, funkcích a samotné aplikaci v těchto souborech předvoleb: InDesign SavedData a InDesign Defaults. Poškozený soubor předvoleb aplikace InDesign může způsobit neočekávané chování dokumentu aplikace InDesign. To, zda problém souvisí se soubory předvoleb, můžete snadno zjistit tak, že je vytvoříte znovu.

Poznámka:

Při opětovném vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign jsou obnoveny výchozí hodnoty nastavení, takže přijdete o vlastní nastavení přidružená k původním souborům předvoleb. Chcete-li tato vlastní nastavení zachovat, přejmenujte původní soubory předvoleb.

Opětovné vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign:

 1. Ukončete aplikaci InDesign.

 2. Spusťte aplikaci InDesign znovu a v závislosti na používaném operačním systému držte příslušné klávesy:

  • Mac OS X: Ctrl + Alt + Cmd + Shift
  • Windows: Ctrl + Alt + Shift
 3. Po zobrazení dotazu, zda chcete soubory předvoleb aplikace InDesign odstranit, klikněte na tlačítko Ano. Aplikace InDesign se spustí s použitím výchozího nastavení a se znovu vytvořenými soubory předvoleb.

  Poznámka:

  Pokud se výzva k odstranění souborů předvoleb nezobrazí, můžete odstranit své předvolby ručně.

 4. Otevřete dokument a podívejte se, zda je opraven. Pokud k problému dochází i nadále, přejděte k úloze 4 popsané níže.

  Ruční odstranění nebo přejmenování souborů předvoleb

  Můžete také provést následující akce:

  • Ručně odstraňte soubory předvoleb (například pokud se během spouštění aplikace InDesign automaticky nezobrazí výzva k odstranění předvoleb, jak je popsáno v předchozím postupu).

  -nebo-

  • Ručně přejmenujte soubory předvoleb (například pokud nechcete přijít o vlastní nastavení přidružená k původním souborům předvoleb).

  V následující tabulce najděte svůj operační systém a podívejte se, kde jsou tyto soubory umístěny.

  OS Umístění souborů předvoleb
  Mac OS X

  InDesign Defaults

  Users/[uživatel]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [verze]/[jazyk]/InDesign Defaults

  InDesign SavedData

  Users/[uživatel]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [verze]/InDesign SavedData

  Windows XP

  InDesign Defaults

  C:\Documents and Settings\[uživatel]\Data aplikací\Adobe\InDesign\Version [verze]\InDesign Defaults

  Ve výchozím nastavení je skrytý. Přečtěte si informace o zobrazení skrytých souborů.

  InDesign SavedData

  C:\Documents and Settings\[uživatel]\Local Settings\Data aplikací\Adobe\InDesign\Version[verze]\Caches\InDesign SavedData

  Windows 7/8

  InDesign Defaults

  C:\Users\[uživatel]\AppData\Adobe\InDesign\Version[verze]\[jazyk]\InDesign Defaults

  Ve výchozím nastavení je skrytý. Přečtěte si informace o zobrazení skrytých souborů.

  InDesign SavedData

  C:\Users\[uživatel]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version[verze]\[jazyk]\Caches\InDesign SavedData

  Po odstranění nebo přejmenování těchto souborů znovu spusťte aplikaci InDesign, aby se soubory předvoleb vytvořily znovu. Potom dokument otevřete a podívejte se, zda je opraven.

  Pokud k problému dochází i nadále, můžete obnovit původní předvolby: odstraňte nové soubory a přejmenujte původní soubory předvoleb zpět na původní názvy.

4. Uložte dokument ve formátu IDML (aplikace InDesign CS4 a novější) nebo INX (aplikace InDesign CS3 a starší).

 1. Otevřete soubor v aplikaci InDesign.

 2. Zvolte možnost Soubor > Export.

 3. V nabídce Uložit jako typ vyberte položku InDesign Markup (verze CS4 a novější) nebo InDesign Interchange (verze CS3 a starší).

 4. Zadejte název a umístění souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Otevřete exportovaný soubor IDML nebo INX v aplikaci InDesign.

  Pokud byl problém odstraněn, používejte místo původního dokumentu nadále soubor IDML nebo INX. Jestliže k problému dochází i nadále, přejděte k dalšímu kroku.

5. Pokuste se odstranit potíže s převedeným dokumentem v jeho zdrojové aplikaci.

Pokud byl dokument převeden z aplikace Adobe PageMaker či QuarkXPress nebo z předchozí verze aplikace InDesign, pokuste se dokument převést znovu. Jestliže se problém objeví znovu, pokuste se před opětovným převodem původního dokumentu vyřešit problém s jeho poškozením v jeho zdrojové aplikaci. Poškozený dokument aplikace PageMaker nebo QuarkXPress zůstane pravděpodobně poškozený i po převodu.

6. Odstraňte znakové a odstavcové styly.

Mohlo dojít k poškození stylů vytvořených v aplikaci InDesign nebo importovaných se soubory vytvořenými v jiných aplikacích. Chcete-li zjistit, zda nejde o tento případ, odstraňte styly a uložte dokument znovu.

Odstranění znakových stylů:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Typ > Znakové styly.

 2. Na panelu Znakové styly vyberte všechny styly (kromě položky [Bez znakového stylu]). Chcete-li vybrat více stylů, podržte při výběru stylů stisknutou klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS).

 3. V nabídce Znakové styly zvolte příkaz Odstranit styly.

 4. Uložte dokument a podívejte se, zda je opraven. Pokud k problému dochází i nadále, zkuste odstranit odstavcové styly.

Odstranění odstavcových stylů:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Typ > Odstavcové styly.

 2. Na panelu Odstavcové styly vyberte všechny styly (kromě položky [Bez odstavcového stylu]). Chcete-li vybrat více stylů, podržte při výběru stylů stisknutou klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS).

 3. V nabídce Odstavcové styly zvolte příkaz Odstranit styly.

 4. Uložte dokument a podívejte se, zda je opraven. Pokud k problému dochází i nadále, přejděte k úloze 7 popsané níže.

7. Zkontrolujte, zda není poškozeno písmo.

Chcete-li zjistit, zda problém nesouvisí s poškozeným písmem, nahraďte všechna písma použitá v dokumentu standardním písmem, například písmem Arial nebo Times New Roman.

Pokud se problém objeví i po změně písem, s písmy nesouvisí. Jestliže se problém neobjeví, je možné, že jsou původní písma poškozená nebo zastaralá. Pokuste se přeinstalovat původní písma nebo získat od příslušných výrobců jejich aktualizované verze.

8. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny grafické a jiné objekty.

Pokuste se zjistit, zda problém nezpůsobuje určitý prvek na stránce předlohy nebo stránce dokumentu. Chcete-li příslušný prvek najít, odstraňte nejdříve prázdné stránky a nepotřebné prvky, například prvky na pracovní ploše nebo ve skryté vrstvě.

Odstranění stránek:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Okna > Stránky.

 2. Na panelu Stránky vyberte pomocí nástroje pro výběr stránky, které chcete odstranit. Chcete-li vybrat více stránek, stiskněte klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS). Pokud chcete vybrat souvislý rozsah stránek, stiskněte klávesu Shift.

  Odstranění stránek
  Na panelu Stránky vyberte stránky, které chcete odstranit.

 3. Na panelu Stránky klikněte na ikonu Odstranit.

 4. Kliknutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Pokud k problému dochází i po odstranění určitých stránek, odstraňte polovinu zbývajících stránek a příslušný dokument uložte pod novým názvem. Potom vyzkoušejte, zda k problému dochází i nadále.

 • Jestliže k problému dochází i nadále, může poškozený prvek obsahovat některá ze zbývajících stránek. Pokračujte v odstraňování stránek, dokud nenajdete stránku, která problém způsobuje.
 • Jestliže k problému nedochází, může poškozený prvek obsahovat některá z odstraněných stránek. Vracejte odstraněné stránky zpět, dokud nenajdete stránku, která problém způsobuje.

Po nalezení stránky způsobující problém ze stránky obdobným způsobem postupně odebírejte prvky (například importované grafické objekty, objekty nakreslené v aplikaci InDesign a textové rámečky) a zase je tam vracejte.

9. Zkopírujte prvky stránky do nového dokumentu.

Zkopírováním prvků stránky do nového dokumentu poznáte, zda nejde o strukturální (interní) poškození. Pokud se problém objevuje i po zkopírování prvků stránky do nového dokumentu, zjistěte postupným odstraňováním jednotlivých prvků, zda problém nezpůsobuje některý z nich.

Zkopírování prvků stránky do nového dokumentu:

 1. V aplikaci InDesign otevřete původní dokument.

 2. Zvolte možnost Soubor > Nový a v dialogovém okně Nový dokument klikněte na tlačítko OK.

 3. Zvolte možnost Okna > Dlaždicově. Zobrazí se oba dokumenty.

 4. Kliknutím aktivujte původní dokument.

 5. Výběrem možnosti Okna > Stránky aktivujte panel Stránky.

 6. Přetáhněte stránku nebo dvojstránku do okna nového dokumentu. Aplikace InDesign zkopíruje stránku nebo dvojstránku do nového dokumentu a přidá potřebné stránky.

 7. Uložte nový dokument pod novým názvem (odlišným od názvu původního dokumentu) a vyzkoušejte, zda k problému dochází i nadále.

  • Jestliže k problému dochází i nadále, není poškození strukturální (například na stránkách předlohy nebo stránkách dokumentu). Postupným odstraňováním jednotlivých prvků zjistěte, zda problém nezpůsobuje některý z nich.
  • Jestliže k problému nedochází, je poškození pravděpodobně strukturální. Opakujte kroky 4 až 7 pro každou zbývající stránku nebo dvojstránku.

10. Získejte jinou kopii dokumentu.

Pokud jste dokument obdrželi e-mailem, prostřednictvím serveru FTP nebo na vyměnitelném médiu (například na disku CD), získejte kopii jiným způsobem. Nebo si nechejte dokument poslat znovu. Dokument může být poškozen v důsledku poškození média nebo chybného přenosu e-mailu. V případě odesílání dokumentu e-mailem požádejte odesílatele, aby jej za účelem ochrany dat nejdříve zkomprimoval (například pomocí programu WinZip nebo Smith Micro's StuffIt).

Další doporučení

Potíže stále přetrvávají? Vyzkoušejte toto.

Odeberte zásuvné moduly jiných výrobců.

Zkuste z aplikace InDesign odinstalovat zásuvné moduly jiných výrobců. Někdy mohou být příčinou poškození souborů tyto zásuvné moduly. Viz článek Řešení problémů se zásuvnými moduly jiných výrobců v aplikaci InDesign.

Otevřete dokument v jiném počítači.

Přechodem do jiného systémové prostředí můžete odebrat proměnné, které problém způsobují.

Nejste na to sami. Ostatní uživatelé se možná setkali s podobnými problémy s dokumentem a publikovali řešení. Podívejte se na fóra věnovaná aplikaci InDesign.

Vytvořte dokument znovu.

Pokud vše ostatní selže, vytvořte dokument znovu. Vytvářejte často záložní kopie a dokument pravidelně kontrolujte, abyste měli jistotu, že problém nezpůsobují importované prvky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online