Obnovení dokumentů aplikace InDesign

Přečtěte si, jak můžete obnovit dokumenty, pokud se aplikace InDesign neočekávaně ukončí.

Pokud se aplikace InDesign neočekávaně ukončí kvůli systémovým chybám, výpadku elektřiny nebo jiným problémům, můžete přijít o neuložené změny provedené v dokumentech aplikace InDesign. Díky funkci automatického obnovení aplikace InDesign můžete tyto dokumenty obnovit.  

Když upravujete dokument aplikace InDesign, aplikace dílčí provedené změny každou minutu ukládá do dočasných souborů ve složce InDesign Recovery. Poté provede změny v dokumentu a odstraní dočasné soubory vždy, když vyberete možnostSoubor > Uložit. Pokud dojde k neočekávanému ukončení aplikace InDesign, pokusí se aplikace načíst neuložené změny z těchto dočasných souborů.

Obsah složky InDesign Recovery

Každý uživatelský účet má vlastní složku InDesign Recovery. Pokud aplikace InDesign nemůže složku InDesign Recovery při spuštění najít, vytvoří ji.

 •  dbt [náhodný alfanumerický znak]: Dočasný soubor s uloženými dílčími informacemi pro každý otevřený dokument aplikace InDesign. Názvy těchto dočasných souborů vždy začínají řetězcem „dbt“ a v systému Windows končí řetězcem „tmp“.
 •  Default settings: V tomto dočasném souboru jsou uložena výchozí nastavení. Pokud zobrazíte obsah složky InDesign Recovery seřazený podle názvu, jedná se o první dočasný soubor.
 • RecoveryData: Jedná se o index všech otevřených dokumentů aplikace InDesign a dokumentů, u nichž došlo k chybě, včetně úplné cesty. Seznam otevřených dokumentů obsahuje cesty, nikoli zástupce, takže aplikace InDesign nemůže obnovit soubory, které po selhání přesunete nebo přejmenujete.
 • ProtectiveShutdownLog: Tento protokol se vygeneruje, pokud v aplikaci InDesign dojde k chybě kvůli porušení přístupu. Je užitečný, pokud potřebujete zjistit, zda mohla být chyba způsobena určitým zásuvným modulem.

 Pokud přesunete dokument, který chcete obnovit, do jiného počítače a otevřete jej, nebude aplikace InDesign moci vyhledat soubor RecoveryData, takže nebudete mít možnost obnovit případná data, která byla uložena před selháním. Zkuste proto dokumenty obnovit ihned po selhání, a to tak, že spustíte aplikaci InDesign a uložíte obnovené dokumenty.

Umístění složky InDesign Recovery

 • Systém macOS: Users/[Uživatelské jméno]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Systém Windows: C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

 Informace ve výše uvedených složkách jsou v šifrovaném formátu. Nelze pomocí nich obnovit dokument v nástroji třetí strany ani vynutit obnovení dat v aplikaci InDesign.

Obnovení dokumentu aplikace InDesign

 1. Chcete-li zahájit automatické obnovení dokumentů, znovu spusťte aplikaci InDesign.

  Aplikace InDesign vyhledá ve složce InDesign Recovery informace o dokumentech, které byly při ukončení otevřené, a následně se pokusí tyto dokumenty otevřít a provést v nich dílčí změny uložené v dočasných souborech.

 2. Uložte obnovený dokument nebo se vraťte k poslední uložené verzi dokumentu.

  Pokud se aplikaci InDesign podaří dokument otevřít a provést v něm dílčí změny uložené v dočasném souboru, bude název nového souboru vypadat následovně: „[Původní název souboru] (obnovený)“.

  • Chcete-li obnovený dokument uložit, vyberte možnost Soubor > Uložit nebo Soubor > Uložit jako. Pokud chcete přepsat původní soubor a provést neuložené změny, které se podařilo načíst, po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano.
  • Chcete-li se vrátit k poslední uložené verzi dokumentu, vyberte možnost Soubor > Obnovit, čímž obnovíte poslední uloženou verzi dokumentu. Tato verze nebude obsahovat neuložené změny, které byly v dokumentu provedeny před neočekávaným ukončením aplikace InDesign.

  Pokud je poškození dokumentu příliš závažné a nelze jej otevřít, může se aplikace InDesign opět ukončit nebo se může zobrazit chybová zpráva.

 3. (Volitelně) Pomocí souboru ProtectiveShutdownLog zjistěte, zda selhání aplikace InDesign nezpůsobil zásuvný modul třetí strany.

  Když soubor otevřete v textovém editoru, zobrazí se čas, datum, chyba a přehled zásuvných modulů, které byly v aplikaci načteny InDesign v době selhání. Viz Řešení potíží se zásuvnými moduly třetích stran pro aplikaci InDesign.

Zprávy při automatickém obnovení

Při obnovování dokumentu v aplikaci InDesign se může zobrazit některá ze zpráv uvedených v tabulce níže.

Některé zprávy vás mohou vyzvat k výběru další akce. V určitých případech můžete kliknout na následující tlačítka:

 • Kliknutím na tlačítko Ano lze pokračovat v obnovení zbývajících dokumentů a ponechat dokument uvedený v upozornění na seznamu dokumentů v souboru RecoveryData. Při příštím spuštění se aplikace InDesign znovu pokusí o obnovení daného dokumentu.
 • Kliknutím na tlačítko Ne lze pokračovat v obnovení zbývajících dokumentů a odebrat dokument uvedený ve výstraze ze seznamu dokumentů v souboru RecoveryData. Aplikace InDesign nebude opakovat pokus o obnovení souboru.
 • Kliknutím na tlačítko Zrušit ukončíte proces obnovení všech dokumentů. Při příštím spuštění se aplikace InDesign znovu pokusí o obnovení všech dokumentů.
 • Kliknutím na tlačítko Uložit jako uložíte opravený dokument jako nový dokument.
 • Kliknutím na tlačítko Pokračovat můžete pracovat s novým opraveným dokumentem bez názvu.

Zpráva

Význam

Chcete spustit automatické obnovení?

Minimálně jeden z dokumentů vyžadujících obnovení je poškozen (přestože zpráva neuvádí informaci o poškození). Viz Řešení problémů se soubory.

Soubor [název souboru] nelze najít. Chcete odložit jeho obnovení?

Aplikace InDesign nemohla dokument najít, protože byl odstraněn,
přesunut nebo přejmenován. Případně není momentálně dostupný svazek (server), na kterém je dokument uložen.

Soubor [název souboru] nelze obnovit, protože byl změněn.

Dokument již byl obnoven a uložen v síti, takže jeho obsah už neodpovídá dílčím informacím uloženým v místním souboru. Chcete-li soubor vyhledat, vyberte možnost Soubor > Otevřít.  

Nelze otevřít soubor „neznámý dokument“. Informace o chybě databáze nejsou k dispozici.

Dočasný soubor dokumentu je poškozený nebo jej nelze najít. Můžete však otevřít poslední uloženou verzi dokumentu.

Soubor [název souboru] je závažně poškozen a nelze jej obnovit.

Dokument nelze obnovit, protože je poškozen. Viz Řešení problémů se soubory.

Soubor [název souboru] je asi poškozen. Chcete ho přesto otevřít?

Dokument obsahuje nekonzistence, které by mohly způsobit selhání aplikace InDesign. Pokud dokument otevřete, zkopírujte jeho obsah a vložte jej do nového dokumentu. Viz Řešení problémů se soubory.

Aplikace InDesign zjistila, že soubor [Název souboru] je poškozený. Soubor jsme opravili, ale část obsahu může chybět.

(Doporučeno) Kliknutím na tlačítko Uložit jako uložte opravený dokument pod novým názvem.

Původní soubor byl poškozen a byl vytvořen nový soubor s obnoveným obsahem. Soubor můžete uložit nebo můžete pokračovat v práci s novým dokumentem bez názvu.

Aplikace InDesign zjistila, že soubor [Název souboru] je poškozený.

Soubor jsme opravili, ale část obsahu může chybět. Původní soubor je neporušený a opravený soubor je duplicitní

Původní soubor byl poškozen a byl vytvořen nový soubor s obnoveným obsahem.  


Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.