Průvodce vlastními nastaveními dostupnými v balíčku Adobe Sign for Salesforce

Přehled

Aplikace Adobe Sign for Salesforce obsahuje celou řadu přizpůsobitelných funkcí sloužících k pozměnění procesu podepisování dokumentů tak, aby plynule navazoval na obecné pracovní postupy.

Tento dokument doplňuje Instalační příručku pro službu Salesforce a popisuje všechny dostupné vlastní funkce a procesy typu back-end dostupné správcům. Vývojáři, kteří chtějí připojit svoji aplikaci k aplikaci Adobe Sign, naleznou potřebné informace v dokumentaci pro vývojáře.

Většina nastavení popisovaná v tomto dokumentu vyžaduje ke svému fungování pouze konfiguraci služby Salesforce. Několik nastavení, která vyžadují konfiguraci na straně služby Adobe Sign, je odpovídajícím způsobem označeno.

Karty služby Adobe Sign

Karty

Služba Adobe Sign instaluje deset vlastních karet, které jsou ve výchozím nastavení zapnuté (za předpokladu, že jste instalovali přístup pro všechny uživatele). Doporučujeme si tyto karty a jejich funkce prohlédnout a určit, jestli jsou všechny potřebné pro všechny uživatele, a případně z důvodu zvýšení přehlednosti uživatelského prostředí deaktivovat karty, které uživatelé nepotřebují.

Karty služby Adobe Sign

Smlouvy

Mapování dat

Mapování skupin

Šablony smluv

Správce Adobe Sign

Správa smluv

Dávkové zpracování smluv

Správce Adobe Sign

Mapování sloučení

Typy smluv    


Karty podle funkce

Uživatel:

 • Smlouvy – Jeden z primárních objektů umožňující uživatelům vytvářet a prohlížet smlouvy.  Měl by být aktivován pro všechny uživatele používající tuto aplikaci.
 • Správce Adobe Sign – Používá se hlavně v případě nasazení komponenty Adobe Sign on Salesforce1. Pokud nepoužíváte službu Salesforce1, můžete tuto kartu potlačit.               
 • Správa smluv– Tato stránka otevře portál na stránce Správa Adobe Sign. Tato stránka obsahuje nástroje umožňující uživateli kompletně manipulovat se smlouvou přímo ve webovém prostoru služby Adobe Sign.  Obecně platí, že zákazníci služby Salesforce chtějí řídit manipulaci se smlouvami a dokumenty výhradně v prostředí služby Salesforce tak, aby byly všechny události kompletně protokolovány v systému CRM a proto lze tuto kartu skrýt pro všechny uživatele s výjimkou správců.

 

Náročný uživatel

 • Dávkové zpracování smluv – Tuto funkci používají lidé, kteří potřebují generovat velké množství smluv založených na šabloně služby Adobe Sign a na dotazu služby Salesforce (k určení příjemců). Tuto kartu zobrazte pouze těm uživatelům a profilům, které budou odesílat velké počty stejných dokumentů. (např. výroční zprávy; dokumentace související s obnovením smluv)

 

Správce

 • Správce Adobe Sign – Tuto kartu zobrazte pouze pro profil správce služby Salesforce. Ostatní uživatelé přístup k tomuto obsahu nepotřebují.          
 • Mapování skupin – Tato nastavení umožňují správci služby Salesforce pomocí služby Adobe Sign automaticky přesouvat uživatele do skupin založených na profilech SFDC.  Tato funkce má význam pouze pro správce.
 • Typy smluv – Pomáhá identifikovat a vyhledat všechny smlouvy určité kategorie.
 • Šablony smluv – Pro změnu vzhledu šablon smluv.  Tu by měl ve většině případů provádět pouze správce.
 • Mapování dat – Slouží výhradně k definování mapování dat pro odesílání obsahu dokumentů zpět do služby Salesforce.  U většiny zákazníků provádí tento úkon pouze správce.
 • Mapování sloučení – Protějšek karty Mapování dat – definuje, který obsah služby Salesforce lze sloučit do dokumentu před jeho odesláním k podpisu.  Opět pravděpodobně pouze pro správce

Přizpůsobení pro službu Salesforce

Tato nastavení umožňují změnit chování aplikace Adobe Sign for Salesforce a přizpůsobit ji potřebám vaší firmy. Výchozí hodnoty odrážejí nejčastější konfigurace upřednostňované zákazníky a budou platit, dokud je výslovně nezměníte. 

Aplikace Adobe Sign for Salesforce podporuje různá vlastní nastavení:

 • Nastavení služby Adobe Sign určují, které funkce budou mít uživatelé služby Adobe Sign k dispozici a určují chování aplikace. Jedná se o hlavní sadu ústředních nastavení této aplikace.
 • Nastavení aktualizace smluv ve službě Adobe Sign ovládá funkce, které určují způsob aktualizace smlouvy ve službě Salesforce
 • Nastavení prostředí služby Adobe Sign určují výchozí adresy URL a nastavení prostředí.
 • Nastavení panelu nástrojů služby Adobe Sign určují, která tlačítka se zobrazí na panelu nástrojů služby Adobe Sign.
 • Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign určují zpracování příloh při použití mapování sloučení.
 • Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign určují způsob vytvoření nebo aktualizace záznamů příjemce, když dojde k odeslání smluv vytvořených mimo službu Salesforce do služby Salesforce.
 • Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign určují, které události smlouvy vyvolají vznik příspěvků v platformě Chatter a kde se tyto příspěvky objeví. Tato nastavení se zobrazí pouze v případě, že máte v organizaci nainstalovanou aplikaci Adobe Sign for Chatter.
 • Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign určují dispozice smluv přidružených k zájemci při jeho převodu na účet, kontakt nebo příležitost.

Tato nastavení lze provést pro celou organizaci používající službu Salesforce nebo pro jednotlivé uživatele či profily:

Výchozí nastavení úrovně organizace

Tato nastavení ovlivňují všechny uživatele a profily v organizaci, pokud jejich nastavení nepřepisují výchozí nastavení úrovně organizace (viz níže)

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.

Zobrazí se stránka Vlastní nastavení.

Stránka Vlastní nastavení

2. Klikněte na některý z níže uvedených odkazů:

o Nastavení aktualizace smluv ve službě Adobe Sign

o Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign

o Nastavení prostředí služby Adobe Sign

o Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign

o Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign

o Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign

o Nastavení služby Adobe Sign

o Panel nástrojů služby Adobe Sign

(V níže uvedených ukázkách je zobrazena část Nastavení služby Adobe Sign.)

 

3. Klikněte na tlačítko Správa

Klikněte na tlačítko Správa

4. Klikněte na tlačítko Nový (nebo Upravit, pokud byly provedeny nějaké předchozí úpravy) nacházející se nad řádkem Výchozí hodnota úrovně organizace

Tlačítko Nový úrovně organizace

5. Aktualizujte příslušná nastavení

6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Úpravy nastavení

Nastavení pro určité uživatele a profily

Tato nastavení ovlivňují pouze vámi definované uživatele a profily. Chcete-li přizpůsobit více profilů, musíte je přizpůsobit jednotlivě.

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

Zobrazí se stránka Vlastní nastavení.

Stránka Vlastní nastavení

2. Klikněte na některý z níže uvedených odkazů:

o Nastavení aktualizace smluv ve službě Adobe Sign

o Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign

o Nastavení prostředí služby Adobe Sign

o Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign

o Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign

o Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign

o Nastavení služby Adobe Sign

o Panel nástrojů služby Adobe Sign

(V níže uvedených ukázkách je zobrazena část Nastavení služby Adobe Sign.)

 

3. Klikněte na tlačítko Správa

Klikněte na tlačítko Správa

4. Kliknutím na tlačítko Nový (nebo Upravit) nad tabulkou Nastavení vlastníka vytvořte vlastní nastavení pro určité uživatele nebo profily, která přepíší výchozí úroveň organizace (je-li definována).

                ○ Tabulka Nastavení vlastníka se nachází ve spodní části stránky, pod seznamem nastavení.

Poznámka:

Část Výchozí hodnota úrovně organizace můžete sbalit pomocí přepínače Zobrazit/Skrýt (►).

V části Nastavení vlastníka klikněte na tlačítko Nový

5. V rozevírací nabídce Umístění vyberte uživatele nebo profil, poté pomocí ikony hledání vyhledejte profil, jehož nastavení chcete změnit, a nastavte hodnoty příslušných nastavení.

6. Podle potřeby upravte nastavení profilu

Úpravy nastavení profilu

7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přizpůsobitelná nastavení

Přizpůsobitelná nastavení jsou ve službě Salesforce rozdělena do funkčních částí a tuto strukturu naleznete i níže. Jednotlivá nezávislá nastavení jsou uvedena v rámci svého funkčního nastavení.

o Nastavení aktualizace smluv ve službě Adobe Sign

o Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign

o Nastavení prostředí služby Adobe Sign

o Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign

o Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign

o Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign

o Nastavení služby Adobe Sign

o Panel nástrojů služby Adobe Sign

 

Z důvodu vysokého počtu položek v části Nastavení služby Adobe Sign je obsah uveden dvakrát:

 • Podle funkce – Pro usnadnění dosažení funkčního cíle a zajištění, že budou zvážena všechna relevantní nastavení
 • Podle abecedy – Pro rychlé vyhledání určitého nastavení

Vlastní nastavení služby Adobe Sign

Nastavení služby Adobe Sign (podle funkce)

Správce služby Salesforce

Potřebujete, aby byli uživatelé přiřazeni do určitých skupin služby Adobe Sign na základě svých profilů ve službě Salesforce, aby bylo zajištěno správné nastavení odesílání a propagace?

 • Mapování skupin automatické synchronizace – Povolením tohoto nastavení provedete automatické přesunutí správných skupin služby Adobe Sign, když dojde k aktualizaci jejich uživatelských profilů ve službě Salesforce.

 

Potřebujete odesílat smlouvy, jejichž celková velikost souboru je větší než 2 MB? (Pokud ano, viz část: Konfigurace služby Salesforce pro zasílání velkých dokumentů)

 • Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce – Při odesílání transakcí s velkými dokumenty (většími než 2 MB) je vyžadováno zadání adresy URL pro zpětné volání.  Toto nastavení je adresa bezpečného webu, kterou jste zkopírovali z webu pro zpětné volání služby Adobe Sign nastaveného pro odesílání velkých souborů.

 

Má služba Adobe Sign automaticky vytvářet nové uživatele, když použijí aplikaci ve službě Salesforce?

 • Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují smlouvy. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat smlouvu v seznamu Smlouva.


Služba Chatter

Chcete zakázat kanál služby Chatter na objektu smlouvy?

 • Zakázat kanál služby Chatter ve smlouvě – Povolením tohoto nastavení vypnete kanál služby Chatter v objektu smlouvy.


Mapování dat/sloučení

Chcete v případě selhání mapování dat nebo sloučení obdržet e-mail?

 • Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno) – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění týkajících se mapování dat nebo vlastníka mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.

Chcete mít názvy rozhraní API zobrazené při výběru polí v mapování dat/sloučení?

 • Zobrazit názvy polí rozhraní API (ve výchozím nastavení vypnuto) – Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení.


Uživatelské rozhraní

Potřebujete vynutit určitý typ uživatelského rozhraní (okna nebo rámečky)?

 • Typ okna akce – Určuje, jak se v prohlížečích uživatelů otevírají okna služby Adobe Sign. Pomocí možnosti Okno zajistíte otevírání nových oken, pomocí možnosti Rámeček zajistíte otevírání ve formě vrstvy umístěné přes stránku smlouvy; pokud toto pole ponecháte prázdné, použije se výchozí chování založené na automatické detekci schopností prohlížeče uživatele.

Poznámka:

Toto nastavení se nevztahuje na zákazníky používající rozvržení stránky Lightning a je dostupné pouze v konfiguracích používajících rozšířené rozvržení stránky smlouvy


Volby pracovního postupu

Chcete odesílatelům povolit generování smluv, které budou podepisovat pouze oni sami?

 • Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání smlouvy. Když je použita volba Podepisuje pouze odesílatel, smlouva či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce Podepisuji pouze já ve službách Adobe. Tuto volbu lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.

 

Očekáváte, že odesílatel dokumentu bude muset dokument podepsat?

 • Skrýt funkci Podepisuje odesílatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podepsání odesílatelem v předběžných verzích smluv.

 

Chcete povolit uživatelům vybírat mezi sériovým a paralelním podepisováním?

 • Zobrazit volby pořadí podpisu příjemců – Povolením tohoto nastavení zobrazíte tyto dvě volby pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).


Volby příjemce

Jakým typům objektů příjemců (kontakt, zájemce, atd.) budete smlouvy odesílat?

 • Zakázat typ příjemce Kontakt – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost pro výběr kontaktu jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce E-mail – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zadání e-mailové adresu jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce Skupina – Toto nastavení řídí, jestli uživatel může používat záznamy skupiny jako příjemce ve smlouvách.
 • Zakázat typ příjemce Zájemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr zájemce jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce Uživatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr uživatele jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Povolit roli schvalovatele – Příjemci označení jako schvalovatelé přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí.
 • Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují smlouvu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí.
 • Povolit delegování role schvalovatele – Umožňuje roli určit delegátora pro schvalovatele
 • Povolit delegování role ověřeného příjemce – Umožňuje roli určit delegátora pro ověřeného příjemce
 • Povolit delegování role osoby vyplňující formulář – Umožňuje roli určit delegátora pro osobu vyplňující formulář
 • Povolit roli osoby vyplňující formulář – Osoby vyplňující formulář mají umožněno vyplnit data na úrovni pole.
 • Povolit roli schvalovatele příjemce (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení povolíte volbu pro označení libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
 • Povolit delegování role schvalovatele příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci.
 • Povolit delegování role autora podpisu příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci

 

Smějí odesilatelé definovat příjemce kopií smlouvy?

 • Skrýt odesílání e-mailových kopií – Povolením tohoto nastavení skryjete pole „Odeslat e-mailové kopie pro:“ v předběžných verzích smluv.

 

Používáte k definování příjemců vlastní pole?

 • Přepsat seznam polí příjemce – Toto pole umožňuje změnit výchozí sadu polí smlouvy určující, která pole smlouvy se při odesílání k podpisu použijí při výběru příjemce smlouvy. Je-li toto nastavení použité, musí obsahovat seznam názvů polí API ze záznamu smlouvy oddělených čárkami. Tato pole by měla být seřazená a měla by představovat pole, ze kterých budou načítáni příjemci. (např. Autor_podpisu_A_Email__c,Autor_podpisu_B_Email__c)


Volby ověřování příjemce

Jaké typy ověření příjemce povolíte?

 • Zakázat ověření na základě znalostí (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení skryjete volby pro ověřování identity na základě znalostí (KBA) pro smlouvy. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povoleno ověřování KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Zakázat ověřování sociální identity (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro ověřování sociální identity pro smlouvy. Ověřování webové identity vyžaduje, aby autoři podpisu ověřili svou identitu přihlášením se k některé z následujících služeb: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo nebo Microsoft Live. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povolenu webovou identitu, abyste ji mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Povolit telefonické ověřování – Povolením této možnosti zobrazíte volby telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.
 • Skrýt heslo pro podpis – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podpisové heslo.
 • Mají se pro autory podpisů používat různé způsoby ověřování?
 • Povolit ověření identity pro jednotlivé autory podpisů – Povolením tohoto nastavení umožníte, aby měl každý autor podpisu jiný způsob ověření identity (např. heslem, telefonicky, pomocí sociální identity, KBA).
 • Povolit samostatné metody identity autora podpisu – Povolením tohoto nastavení umožníte výběr různých metod ověřování identity pro příjemce z vašeho účtu Adobe Sign oproti příjemcům mimo váš účet Adobe Sign. To platí pro ověření na základě znalostí (KBA), ověřování sociální identity a heslo pro podepsání. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.


Připojování dokumentů

Odkud mohou odesílatelé připojovat dokumenty?

 • Skrýt obsah/soubory příloh služby Salesforce. – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání obsahu souborů služby Salesforce do předběžných verzí smluv.
 • Skrýt přílohy dokumentů služby Salesforce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání dokumentů služby Salesforce do předběžných verzí smluv.
 • Skrýt odeslání příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odesílání místních souborů do předběžných verzí smluv.
 • Zobrazit přílohy z knihovny služby Adobe Sign – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu pro přidávání šablon dokumentů služby Adobe Sign.
 • Zobrazit šablony polí Adobe Sign – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu pro výběr a použití šablon vrstev polí formuláře Adobe Sign na dokumenty.

 

Chcete, aby uživatelé mohli používat šablony polí?

 • Skrýt možnost přidávání šablon polí – Povolením tohoto nastavení skryjete odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.

 

Chcete, aby se název smlouvy automaticky změnil na název prvního připojeného souboru?

 • Přejmenovat smlouvu podle názvu přílohy – Povolením tohoto nastavení přejmenujete smlouvu pomocí názvu připojeného dokumentu.


Volby odeslání

Chcete povolit uživatelům služby Salesforce odesílat jménem jiných uživatelů?

 • Povolit odesílání jménem jiných uživatelů – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání smluv jménem jiných uživatelů.

 

Provedete automatické ukončení platnosti smluv po určité době?

 • Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných smluv. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti smlouvy se má zobrazit výstraha pomocí nastavení Událost připomínající dny do termínu podpisu.
 • Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti smlouvy“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti smlouvy.
 • Skrýt vypršení platnosti podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro termín podepsání v předběžných verzích smluv.

 

Chcete mít možnost rozšířit vztah smlouvy na jiné objekty služby Salesforce?

 • Skrýt vyhledání účtu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání účtu (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt vyhledání smlouvy – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání smlouvy (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt vyhledání příležitosti – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání příležitosti (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.

 

Chcete uživatelům povolit změny umístění polí před odesláním smlouvy?

 • Skrýt náhled nebo pozici – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro náhled nebo pozici v předběžných verzích smluv.

 

Chcete uživatelům povolit změnu pořadí příjemců nebo příloh?

 • Skrýt změnu pořadí příloh – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příloh v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt změnu pořadí příjemců – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příjemců v předběžných verzích smluv.

 

Povolíte kromě elektronických podpisů i napsané podpisy?

 • Skrýt typ podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu typu podpisu (elektronického podpisu nebo napsaného podpisu) v předběžných verzích smluv.

 

Chcete uživatelům při vytváření smlouvy povolit definovat připomenutí pro autory podpisů?

 • Skrýt připomenutí podepsání – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro připomenutí podepsání v předběžných verzích smluv.

 

Budete někdy potřebovat hostovat podpis v systému odesílatele (osobní podepsání)?

 • Zobrazit volbu hostovaného podepsání (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení zobrazíte na stránce smlouvy pole Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího, určené k získání osobních podpisů.


Volby odesílání pro uživatele šablon

Používáte šablony? Pokud ano, chcete některá z předem vyplněných polí skrýt nebo nastavit jako pouze ke čtení, aby s nimi uživatelé nemohli manipulovat?

 • Skrýt přidání příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání příjemců v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt odstranění příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění příjemců v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt úpravy příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro úpravy příloh přidružených k předběžným verzím smluv.
 • Skrýt odstranění příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění smluv (v části Přílohy) z předběžných verzí smluv.
 • Skrýt zobrazení příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zobrazení příloh přidružených k předběžným verzím smluv.
 • Účet pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Účet stane pole smlouvy pouze ke čtení. To se hodí, pokud chcete pole předvyplnit a zabránit odesílateli v jeho úpravách.
 • Název smlouvy pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole názvu smlouvy stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Smlouva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole vyhledání smlouvy stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • E-mailové kopie pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Sada polí pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Další pole bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Hostované podepisování pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Jazyk pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Jazyk stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Zpráva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Zpráva stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Příležitost pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Příležitost stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Příjemce pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Příjemci bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Pořadí podpisu příjemců pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že volby pořadí podpisu příjemců u smlouvy budou pouze ke čtení.
 • Volby zabezpečení pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Volby zabezpečení bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte v části Příjemci stránky odeslání smluv volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.
 • Typ podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Typ podpisu stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se z pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Připomínka podepsání pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se ze zaškrtávacího políčka „Připomenout příjemci podpis“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.


Volby změn po odeslání

Mohou odesílatelé průběžně měnit e-mailové adresy příjemců smluv?

 • Skrýt nahrazení autora podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost nahradit aktuálního autora podpisu nebo schvalovatele po odeslání smlouvy.


Přesměrování po podpisu

Chcete po podepsání dokumentu řídit, kam bude autor podpisu přesměrován (jinam než na výchozí stránku služby Adobe Sign)?

 • Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. V tomto případě budou na stránce odeslání smlouvy k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Autoři podpisu smlouvy jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí volby Možnosti po podpisu – pouze ke čtení.
 • Možnosti po podpisu – pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslání smlouvy. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.  


Zabezpečení podepsaných PDF

Chcete zabezpečit konečné PDF heslem pro řízení přístupu k zobrazení?

 • Skrýt heslo u podepsaných PDF – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro nastavení hesla pro otevření PDF podepsaných smluv.
 • Vymazat heslo smlouvy (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení povolte v případě, že nechcete po odeslání smlouvy ve službě Salesforce uchovávat pole šifrovaného hesla této smlouvy. Týká se to hesla nastaveného pro podepsání nebo zobrazení smlouvy. 

Nastavení služby Adobe Sign (abecedně)

Každé z těchto nastavení obsahuje ve službě Salesforce ikonu otazníku; kliknutím na tuto ikonu si můžete zobrazit popis příslušného nastavení.

 • Typ okna akce – Určuje, jak se v prohlížečích uživatelů otevírají okna služby Adobe Sign. Pomocí možnosti Okno zajistíte otevírání nových oken, pomocí možnosti Rámeček zajistíte otevírání ve formě vrstvy umístěné přes stránku smlouvy; pokud toto pole ponecháte prázdné, použije se výchozí chování založené na automatické detekci schopností prohlížeče uživatele.

Poznámka:

Toto nastavení se nevztahuje na zákazníky používající rozvržení stránky Lightning a je dostupné pouze v konfiguracích používajících rozšířené rozvržení stránky smlouvy

 • Povolit odesílání jménem jiných uživatelů – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání smluv jménem jiných uživatelů.
 • Mapování skupin automatické synchronizace – Povolením tohoto nastavení provedete automatické přesunutí správných skupin služby Adobe Sign, když dojde k aktualizaci jejich uživatelských profilů ve službě Salesforce.
 • Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce – Při odesílání transakcí s velkými dokumenty (většími než 2 MB) je vyžadováno zadání adresy URL pro zpětné volání. Toto nastavení je adresa bezpečného webu, kterou jste zkopírovali z webu pro zpětné volání služby Adobe Sign nastaveného pro odesílání velkých souborů. Další pokyny naleznete v kapitole Konfigurace služby Salesforce pro zasílání velkých dokumentů.
 • Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných smluv. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti smlouvy se má zobrazit výstraha pomocí nastavení Událost připomínající dny do termínu podpisu.
 • Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti smlouvy“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti smlouvy.
 • Zakázat kanál služby Chatter ve smlouvě – Povolením tohoto nastavení vypnete kanál služby Chatter v objektu smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce Kontakt – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost pro výběr kontaktu jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce E-mail – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zadání e-mailové adresu jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat typ příjemce Skupina – Toto nastavení řídí, jestli uživatel může používat záznamy skupiny jako příjemce ve smlouvách.
 • Zakázat ověření na základě znalostí (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení skryjete volby pro ověřování identity na základě znalostí (KBA) pro smlouvy. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povoleno ověřování KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Zakázat typ příjemce Zájemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr zájemce jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Zakázat ověřování sociální identity (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro ověřování sociální identity pro smlouvy. Ověřování webové identity vyžaduje, aby autoři podpisu ověřili svou identitu přihlášením se k některé z následujících služeb: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo nebo Microsoft Live. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povolenu webovou identitu, abyste ji mohli požívat ve službě Salesforce.
 • Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují smlouvy. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat smlouvu v seznamu Smlouva.
 • Zakázat typ příjemce Uživatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro výběr uživatele jako příjemce na stránce odeslání smlouvy.
 • Povolit roli schvalovatele – Příjemci označení jako schvalovatelé přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí.
 • Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují smlouvu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí.
 • Povolit delegování role schvalovatele – Umožní roli určit delegátora pro schvalovatele
 • Povolit delegování role ověřeného příjemce – Umožňuje roli určit delegátora pro ověřeného příjemce
 • Povolit delegování role osoby vyplňující formulář – Umožňuje roli určit delegátora pro osobu vyplňující formulář
 • Povolit roli osoby vyplňující formulář – Osoby vyplňující formulář mají umožněno vyplnit data na úrovni pole.
 • Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno) – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění týkajících se mapování dat nebo vlastníka mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.
 • Povolit ověření identity pro jednotlivé autory podpisů – Povolením tohoto nastavení umožníte, aby měl každý autor podpisu jiný způsob ověření identity (např. heslem, telefonicky, pomocí sociální identity, KBA).
 • Povolit telefonické ověřování – Povolením této možnosti zobrazíte volby telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.
 • Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. V tomto případě budou na stránce odeslání smlouvy k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Autoři podpisu smlouvy jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí volby Možnosti po podpisu – pouze ke čtení.
 • Povolit roli schvalovatele příjemce (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení povolíte volbu pro označení libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
 • Povolit delegování role schvalovatele příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci.
 • Povolit delegování role autora podpisu příjemce – Příjemci označení jako delegující mohou zkontrolovat dokument, ale nemohou jej podepsat, schválit, přijmout ani potvrdit. Musí předat dokument dál jinému uživateli, který smí provést potřebnou akci
 • Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání smlouvy. Když je použita volba Podepisuje pouze odesílatel, smlouva či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce Podepisuji pouze já ve službách Adobe. Tuto volbu lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.
 • Povolit samostatné metody identity autora podpisu – Povolením tohoto nastavení umožníte výběr různých metod ověřování identity pro příjemce z vašeho účtu Adobe Sign oproti příjemcům mimo váš účet Adobe Sign. To platí pro ověření na základě znalostí (KBA), ověřování sociální identity a heslo pro podepsání. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.
 • Skrýt možnost přidávání šablon polí – Povolením tohoto nastavení skryjete odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.
 • Skrýt vyhledání účtu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání účtu (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt přidání příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání příjemců v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt vyhledání smlouvy – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání smlouvy (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt odstranění příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění smluv (v části Přílohy) z předběžných verzí smluv.
 • Skrýt odstranění příjemce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odstranění příjemců v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt úpravy příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro úpravy příloh přidružených k předběžným verzím smluv.
 • Skrýt vyhledání příležitosti – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro vyhledání příležitosti (v části Podrobnosti o smlouvě) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt heslo u podepsaných PDF – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro nastavení hesla pro otevření PDF podepsaných smluv.
 • Skrýt náhled nebo pozici – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro náhled nebo pozici v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt změnu pořadí příloh – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příloh v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt změnu pořadí příjemců – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro řazení příjemců v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt nahrazení autora podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete možnost nahradit aktuálního autora podpisu nebo schvalovatele po odeslání smlouvy.
 • Skrýt obsah/soubory příloh služby Salesforce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání obsahu souborů služby Salesforce do předběžných verzí smluv.
 • Skrýt přílohy dokumentů služby Salesforce – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro přidávání dokumentů služby Salesforce do předběžných verzí smluv.
 • Skrýt odesílání e-mailových kopií – Povolením tohoto nastavení skryjete pole „Odeslat e-mailové kopie pro:“ v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt funkci Podepisuje odesílatel – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podepsání odesílatelem v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt postranní panel pro stránku Editor smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete postranní panel na stránce Editor smluv. Na stránku Editor smluv se dostanete kliknutím na název smlouvy zobrazený na postranním panelu na stránce Domovská stránka smluv nebo v seznamu smluv pro související objekt.

Poznámka: Nedávná omezení služby Salesforce týkající se způsobu přidávání vlastního kódu javascript do komponent postranního panelu vyřešila problémy na stránce VF, k jejichž překonání bylo toto nastavení určeno. Platí pouze pro stránky VF, není podporováno, pokud používáte nové rozvržení stránky Lightning

 • Skrýt vypršení platnosti podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro termín podepsání v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt připomenutí podepsání – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro připomenutí podepsání v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt typ podpisu – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu typu podpisu (elektronického podpisu nebo napsaného podpisu) v předběžných verzích smluv.
 • Skrýt heslo pro podpis – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro podpisové heslo.
 • Skrýt odeslání příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro odesílání místních souborů do předběžných verzí smluv.
 • Skrýt zobrazení příloh smluv – Povolením tohoto nastavení skryjete volbu pro zobrazení příloh přidružených k předběžným verzím smluv.
 • Přepsat seznam polí příjemce – Toto pole umožňuje změnit výchozí sadu polí smlouvy určující, která pole smlouvy se při odesílání k podpisu použijí při výběru příjemce smlouvy. Je-li toto nastavení použité, musí obsahovat seznam názvů polí API ze záznamu smlouvy oddělených čárkami. Tato pole by měla být seřazená a měla by představovat pole, ze kterých budou načítáni příjemci. (např. Autor_podpisu_A_Email__c,Autor_podpisu_B_Email__c)
 • Účet pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Účet stane pole smlouvy pouze ke čtení. To se hodí, pokud chcete pole předvyplnit a zabránit odesílateli v jeho úpravách.
 • Název smlouvy pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole názvu smlouvy stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Smlouva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole vyhledání smlouvy stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • E-mailové kopie pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Sada polí pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Další pole bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Hostované podepisování pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Jazyk pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Jazyk stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Zpráva pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Zpráva stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Příležitost pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Příležitost stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Možnosti po podpisu – pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslání smlouvy. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.
 • Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Příjemce pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Příjemci bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Pořadí podpisu příjemců pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že volby pořadí podpisu příjemců u smlouvy budou pouze ke čtení.
 • Volby zabezpečení pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že část Volby zabezpečení bude ve smlouvě pouze ke čtení.
 • Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem smlouvy pouze ke čtení.
 • Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte v části Příjemci stránky odeslání smluv volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.
 • Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se z pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Připomínka podepsání pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení zajistíte, že se ze zaškrtávacího políčka „Připomenout příjemci podpis“ stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Typ podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení se z pole Typ podpisu stane pole smlouvy pouze ke čtení.
 • Přejmenovat smlouvu podle názvu přílohy – Povolením tohoto nastavení přejmenujete smlouvu pomocí názvu připojeného dokumentu.
 • Zobrazit šablony polí Adobe Sign – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu pro výběr a použití šablon vrstev polí formuláře Adobe Sign na dokumenty.
 • Zobrazit přílohy z knihovny služby Adobe Sign – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu pro přidávání šablon dokumentů služby Adobe Sign.
 • Zobrazit názvy polí rozhraní API – Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení
 • Zobrazit volbu hostovaného podepsání (Povoleno ve výchozím nastavení) – Povolením tohoto nastavení zobrazíte na stránce smlouvy pole Hostovat podepisování pro prvního podepisujícího, určené k získání osobních podpisů.
 • Zobrazit volby pořadí podpisu příjemců – Povolením tohoto nastavení zobrazíte tyto dvě volby pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).
 • Vymazat heslo smlouvy (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení povolte v případě, že nechcete po odeslání smlouvy ve službě Salesforce uchovávat pole šifrovaného hesla této smlouvy. Týká se to hesla nastaveného pro podepsání nebo zobrazení smlouvy. 

Nastavení aktualizace smluv ve službě Adobe Sign

 • Přidat zprávu o auditu – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání smlouvy dokument PDF protokolu auditu k záznamu smlouvy
 • Přidat podepsané PDF – Toto nastavení se vztahuje na smlouvy odesílané ze zdrojů mimo službu Salesforce a do služby Salesforce. Povolením tohoto nastavení připojíte podepsané PDF do záznamu smlouvy
 • Přidávat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy – Povolením tohoto nastavení připojíte PDF podepsaných smluv jako nezávislé dokumenty v případě, že bylo v rámci jedné transakce odesláno více dokumentů. Chcete-li zastavit zasílání podepsané smlouvy jako sloučeného dokumentu PDF, obraťte na oddělení podpory společnosti Adobe
 • Přidat odkaz na podepsané PDF – Toto nastavení platí pouze pro nabízené smlouvy odesílané ze zdrojů mimo službu Salesforce. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu smlouvy
 • Přidat podpůrné soubory – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání smlouvy soubory PDF podpůrných dokumentů k záznamu smlouvy. Pomocí polí pro podpůrné dokumenty ve smlouvě mohou autoři podpisu odeslat a připojit podpůrné dokumenty k transakci smlouvy
 • Zobrazit obrázky – Povolením tohoto nastavení se budou zobrazovat nejnovější obrázky všech stránek dokumentů souvisejících se smlouvou
 • Aktualizovat události smlouvy – Povolením tohoto nastavení se budou aktualizovat události smlouvy
 • Aktualizovat stav smlouvy – Povolením tohoto nastavení se bude aktualizovat stav smlouvy

Nastavení prostředí služby Adobe Sign

Pomocí nastavení prostředí můžete řídit prostředí, do kterého se služba Salesforce připojuje na straně služby Adobe Sign.

Poznámka:

Tato nastavení by se neměla měnit bez výslovných pokynů podpory aplikace Adobe Sign.

 • Konfigurace adresy URL rozhraní API – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL rozhraní Adobe API pro konkrétní prostředí.
 • Konfigurace adresy URL rozhraní OAuth API – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL rozhraní Adobe OAuth API           
 • Konfigurace adresy URL – Zadejte adresu URL pro přepsání výchozí adresy URL starší integrace Adobe pro konkrétní prostředí.
 • Název prostředí – Stanovte název prostředí (produkční, fáze, náhled, ukázka), který bude ukazovat na jedno z těchto prostředí služby Adobe Sign.

Nastavení panelu nástrojů služby Adobe Sign

Pomocí nastavení panelu nástrojů můžete řídit, které akce panelu nástrojů služby Adobe Sign budou ve vašem účtu dostupné. Pro jednotlivé profily nebo uživatele můžete vytvářet různá nastavení panelu nástrojů.

 • Zrušit (předběžnou verzi) – Dostupné, pokud smlouva ještě nebyla odeslána. Kliknutím na toto tlačítko odstraníte smlouvu ze služby Salesforce. Toto tlačítko je ve výchozím nastavení skryté.
 • Zrušit smlouvu – Zruší smlouvu po jejím odeslání k podpisu, ale zachová její záznam ve službě Salesforce.
 • Odstranit smlouvu – Zruší smlouvu po jejím odeslání k podpisu a odstraní záznam ze služby Salesforce.
 • Zakázat logo kontroly smlouvy – Skryje logo a text na stránce Smlouva vyzývající uživatele ke kontrole aplikace Adobe Sign for Salesforce ve službě AppExchange.
 • Zakázat hromadné rušení smluv – Zakáže možnost hromadného zrušení dokumentů. Další informace naleznete na stránce Dávkové odeslání a správa smluv.
 • Zakázat hromadné odstranění smluv – Zakáže možnost hromadně odstranit dokumenty.
 • Zakázat hromadné odeslání smluv – Zakáže možnost hromadně odeslat dokumenty.
 • Zakázat hromadné odeslání připomenutí – Zakáže možnost hromadného odesílání připomenutí.
 • Zakázat hromadnou aktualizaci smluv – Zakáže možnost hromadně aktualizovat dokumenty.
 • Povolit akci při načtení – Umožňuje uživatelům předat akci na stránku Smlouva formou parametru HTTP a stránka takovou akci poté ihned vykoná.
 • Hostovat odeslanou smlouvu
 • Uložit smlouvu – Uloží smlouvu.
 • Odeslat smlouvu – Odešle smlouvu k podpisu.
 • Odeslat připomenutí – Odešle připomenutí aktuální podepisující osobě.
 • Aktualizovat stav – Odešle dotaz do služby Adobe Sign ohledně aktualizace stavu smlouvy ve službě Salesforce.
 • Zobrazit smlouvu – Otevře stránku Zobrazit smlouvu služby Adobe Sign umožňující uživateli smlouvu zobrazit a provádět další úlohy.

Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign

Nastavení mapování sloučení umožňují řídit, jak budou spravovány přílohy při používání mapování sloučení k odesílání smluv. Další informace naleznete v dokumentaci k mapování sloučení.

 • Připojit sloučený dokument – Pokud je pro smlouvu použito mapování sloučení, způsobí výběr této volby připojení dokumentu společně se sloučenými daty do záznamu smlouvy po jejím odeslání.
 • Odebrat původní dokument – Pokud je pro smlouvu použito mapování sloučení, způsobí výběr této volby odebrání původního dokumentu šablony ze záznamu smlouvy po jejím odeslání.

Nastavení mapování odesílání služby Adobe Sign

Nastavení mapování odesílání umožňují vytvoření nebo aktualizaci záznamů příjemce, když dojde k odeslání smluv vytvořených mimo službu Salesforce do služby Salesforce. Další informace o nastavení služby Salesforce tak, aby bylo možné ve službě Salesforce rovněž automaticky vytvářet dokumenty vytvořené někde jinde, naleznete v dokumentaci k mapování odesílání smluv.

 • Automatické vytvoření objektu příjemce – Toto pole slouží k určení, jaký typ příjemce (kontakt nebo zájemce) se má vytvořit, pokud se ve službě Salesforce nenacházejí žádné existující kontakty odpovídající původnímu příjemci smlouvy. Podle potřeby zadejte do tohoto pole text Kontakt nebo Zájemce. Na obsahu pole Pořadí vyhledání příjemců je rovněž založeno vyhledávání příjemců.
 • Kopírovat účet kontaktu – Výběrem této volby zkopírujete vyhledaný účet prvního kontaktu příjemce do vyhledaného účtu smlouvy.
 • Kopírovat příležitost kontaktu – Výběrem této volby zkopírujete vyhledanou příležitost prvního kontaktu příjemce do vyhledané příležitosti smlouvy.
 • Seznam ignorovaných domén pro vyhledání příjemce – Pokud e-mailová adresa příjemce patří do některé z domén uvedených v tomto poli, neproběhne porovnání příjemce a příjemce se ve službě Salesforce uloží jako e-mailová adresa.
 • Pořadí vyhledání příjemce – Toto pole určuje pořadí, ve kterém budou ve službě Salesforce vyhledáváni příjemci ze smlouvy. Pokud do tohoto pole zadáte „Kontakt, Zájemce, Uživatel“, budou příjemci vyhledáváni v tomto pořadí.

Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign

Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign se zobrazí pouze v případě, že máte v organizaci nainstalovanou aplikaci Adobe Sign for Chatter. Tato nastavení určují, kam se budou odesílat příspěvky s aktualizacemi ve službě Chatter a také které události vyvolají odeslání příspěvku do služby Chatter. Pro svoji organizaci byste měli nadefinovat pouze jednu sadu nastavení služby Chatter a tato nastavení můžete pojmenovat. Další informace o službě Adobe Sign for Chatter naleznete zde, včetně pokynů k instalaci a nastavení.

 • Název – Toto pole představuje název datové sady, pokud data vlastního nastavení používá třída Apex.
 • Povolit aktualizace Služby Adobe Sign Chatter – Povolením tohoto nastavení zapnete aktualizace služby Chatter pro smlouvy Adobe Sign.
 • Odesílat do záznamu účtu – Odesílat aktualizace týkající se smluv Adobe Sign do souvisejícího záznamu účtu ve službě Chatter.
 • Odesílat do záznamu smlouvy – Odesílat aktualizace týkající se smluv Adobe Sign do záznamu smlouvy ve službě Chatter.
 • Odesílat do záznamu smlouvy – Odesílat aktualizace týkající se smluv Adobe Sign do souvisejícího záznamu smlouvy ve službě Chatter.
 • Odesílat do záznamu příležitosti – Odesílat aktualizace týkající se smluv Adobe Sign do souvisejícího záznamu příležitosti ve službě Chatter.
 • Odeslat při zrušení smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě zrušení smlouvy.
 • Odeslat při odmítnutí smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odmítnutí smlouvy.
 • Odeslat při vypršení platnosti smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě vypršení platnosti smlouvy.
 • Odeslat při odeslání smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odeslání smlouvy.
 • Odeslat při dokončení transakce smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě podepsání nebo schválení smlouvy.
 • Odeslat při zobrazení smlouvy – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě zobrazení smlouvy.
 • Odeslat v případě nedoručení e-mailu příjemci – Odeslat aktualizaci do služby Chatter, pokud nedojde k doručení e-mailu příjemci.
 • Odeslat při odeslání připomenutí – Odeslat aktualizaci do služby Chatter v případě odeslání připomenutí.
 • Odeslat upozornění na podepsání smlouvy – Odešle soukromou zprávu ve službě Chatter autorovi podpisu, když smlouva vyžaduje jeho podpis.

Poznámka:

V hlavních nastaveních služby Adobe Sign existuje ještě další nastavení služby Chatter. Ve výchozím nastavení je pro kanály služby Chatter aktivován záznam smlouvy, ale můžete jej vypnout pomocí nastavení Zakázat kanál služby Chatter ve smlouvě.

Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign

Nastavení převodu zájemců služby Adobe Sign umožňují zachovat vztahy smlouvy po převodu zájemce na účet, kontakt nebo příležitost.

 • Účet zachová smlouvu – Výběrem této volby zachováte smlouvy zájemce po jeho převodu na účet.
 • Kontakt zachová smlouvu – Výběrem této volby zachováte smlouvy zájemce po jeho převodu na kontakt.
 • Příležitost zachová smlouvu – Výběrem této volby zachováte smlouvy zájemce po jeho převodu na příležitost.

Automatizace a akce na pozadí

Aplikace Adobe Sign for Salesforce dokáže zapnout akce na pozadí, které automatizují pracovní postupy související se smlouvami. Patří sem: odesílání smluv, odesílání připomenutí, aktualizace stavu smluv, odstranění smluv nebo zrušení smluv.

Akce na pozadí

 • Prostřednictvím automatických pracovních postupů nebo spouštěčů dokáže služba Salesforce automaticky a bez dalšího zásahu uživatele odeslat dokument k podpisu. Můžete rovněž nastavit spouštěče, nebo pracovní postupy, které automaticky odešlou připomenutí nebo odstraní, zruší, či aktualizují smlouvy. K dosažení tohoto cíle může být nutné povolit uživatelům nebo pracovním postupům odesílat jménem jiného uživatele.
 • Akce na pozadí se povolují pomocí pole seznamu pro výběr smlouvy nazvaného Akce na pozadí. Akce se spustí po přepnutí tohoto pole z jedné hodnoty do druhé. Dávejte pozor, abyste spouštěli pouze takové akce, které jsou povolené pro příslušný stav smlouvy. (Nemůžete například odeslat připomenutí týkající se smlouvy, která je již ve zrušeném stavu.) 
 • Můžete rovněž povolit tlačítko Odeslat k podpisu a automaticky odesílat smlouvy pomocí předem definované šablony smlouvy, aniž by si uživatelé museli nejprve zobrazit stránku smlouvy. Dosáhnete toho zapnutím možnosti Automatické odeslání v šabloně smlouvy. Další informace naleznete v části Šablony smluv.

onLoadactions

Služba Salesforce dokáže automaticky spouštět akce pomocí parametru URL onLoadAction podporovaného službou Adobe Sign pro následující akce tlačítka Smlouva: Odeslat, Připomenout, Odstranit, Zrušit, Aktualizovat a Zobrazit. Parametr URL respektuje nastavení panelu nástrojů provedená správcem, takže jsou dostupná pouze ta, která jsou povolená.

Ukázky adres URL s parametrem onLoadAction:

Odeslat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Předběžná verze.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Připomenout: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Odstranit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Zrušit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Aktualizovat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Zobrazit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu smlouvu se stavem Odesláno k podpisu, Podepsáno nebo Zrušeno.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Integrace aplikace Adobe Sign s dalšími aplikacemi služby Salesforce

Aplikace Adobe Sign je integrovaná s několika dalšími aplikacemi služby Salesforce a umožňuje tak další rozšíření pracovních postupů služby Salesforce. Získejte další informace o jednotlivých těchto aplikacích a získejte je v obchodu AppExchange.

Generování rozšířených dokumentů

Předplatné a fakturace

Správa smluv, návrhů a nabídek

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online