Du kan få vist forhåndsvisninger af de fleste typer video- og lydfiler i Adobe Bridge. Du kan få vist forhåndsvisninger af SWF-, FLV- og F4V-filer. Det samme gælder for de fleste filer, der understøttes af den installerede version af QuickTime på computeren. Brug indstillinger for Afspilning til at styre, hvordan mediefiler afspilles.

Bemærk:

Afspilning af forhåndsvisning af videoer er ikke understøttet på Windows 32-bit. Det er kun understøttet på Windows 64-bit.

Vis mediefiler på panelet Forhåndsvisning

 1. Marker den fil, du vil have vist, på panelet Indhold.
 2. Klik på knappen Afspil i panelet Skærmversion for at starte videoen, klik på knappen Pause for at standse afspilning midlertidigt, klik på knappen Gentag for at slå uafbrudt gentagelse til eller fra, eller klik på knappen Lydstyrke for at justere lydstyrken.

  Bemærk:

  Du kan gøre Adobe Bridge-grænsefladen lysere eller mørkere for at få en bedre visning af dynamiske mediefiler. Se Justering af lysstyrke og farver.

Afspil forhåndsvisninger af dynamiske mediefiler i fuld skærm

 1. Marker den fil, du vil have vist, på panelet Indhold.
 2. Vælg Vis > Forhåndsvisning i fuld skærm.
 3. Klik på knappen Pause  for at standse afspilning midlertidigt, klik på knappen Afspil for at genoptage afspilning, klik på knappen Loop for at slå uafbrudt loop til eller fra, eller klik på knappen Lydstyrke for at justere lydstyrken.
 4. Tryk på Esc for at vende tilbage til Adobe Bridge.

Angiv afspilningsindstillinger

 1. I Adobe Bridge skal du vælge Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge CS5.1 > Indstillinger (Mac OS).
 2. Klik på Afspil.
 3. Rediger en af følgende indstillinger, og klik på OK.

  Billedhastighed for stakafspilning

  I stakke, der indeholder 10 eller flere billeder, kan du få vist billederne (ved at flytte skydeknappen). Med denne indstilling kan du angive en billedhastighed for forhåndsvisning af billedstakke. (Se Stacking af filer i Adobe.)

  Afspil lydfiler automatisk under forhåndsvisning

  Når du klikker på en lydfil for at få den vist på panelet Forhåndsvisning, afspilles lyden automatisk. Slå denne indstilling fra for at afspille lydfiler manuelt.

  Gentag lydfiler under forhåndsvisning

  Gentager lydfilen kontinuerligt. Fravælg denne indstilling, hvis lydfilen kun skal afspilles en gang.

  Afspil videofiler automatisk under forhåndsvisning

  Afspil automatisk en videofil i panelet Skærmversion, når du vælger den i panelet Indhold.

  Gentag videofiler under forhåndsvisning

  Gentager videofilen kontinuerligt. Fravælg denne indstilling, hvis videofilen kun skal afspilles en gang.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online