Hvis du vil have fuld kontrol over, hvilken del af et foto der tiltrækker publikums opmærksomhed, skal du fremhæve motivet på billedet. Nogle filtre, som skaber en vignetteringseffekt, kan tjene dette formål. Disse filtre kræver dog, at hovedmotivet er i centrum af fotoet.

Radialfiltre i Adobe Camera Raw 8.0 skaber opmærksomhed omkring bestemte dele af billedet. Du kan f.eks. bruge radialfilterværktøjet til at tegne en ellipseform omkring motivet og øge eksponeringen og gøre området inden for formen mere tydelig for at skabe mere opmærksomhed omkring motivet. Motivet kan være dårligt centreret eller hvor som helst på fotografiet.

Dette er det grundlæggende arbejdsforløb for ændring af et foto med radialfiltre:

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.
 2. Identificer et eller flere områder, som du gerne vil have skal tiltrække publikums opmærksomhed.
 3. Indstil:
  • (Valgfrit) Et radialfilter til at svække fokus på baggrunden
  • Et radialfilter til at fremhæve motivet
  • Flere radialfiltre, hvis du skal fremhæve mere end ét motiv
Brug et radialfilter til at fremhæve fotoets motiv
Det oprindelige foto (til venstre), og motivet tydeligt fremhævet med et radialfilter (til højre)

Anvend et radialfilter til at forbedre et foto

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn en Camera Raw-fil.
  • Med et åbent billede i Photoshop skal du vælge Filter > Camera Raw-filter.
 2. Vælg værktøjet Radialfilter på værktøjslinjen.

  Bemærk:

  Tryk på J for at slå værktøjet Radialfilter til og fra.

 3. Brug alternativknapperne Nyt og Rediger til at vælge, om du vil oprette et filter eller redigere et eksisterende filter.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et Radialfilter, skal du klikke og trække hen over området og tegne en cirkel- eller ellipseform. Denne form definerer det område, som påvirkes af eller udelades i de ændringer, du skal til at foretage.
  • Hvis du vil redigere et Radialfilter, skal du klikke på et gråt håndtag på fotoet. Håndtaget bliver rødt, når det er markeret.
 5. Angiv det område af fotoet, der skal ændres, ved at vælge en effektindstilling (under skydeknapperne).

  • UdvendigAlle ændringer foretages uden for det markerede område.
  • IndvendigAlle ændringer foretages i det markerede område.
 6. Tilpas størrelsen (bredde og højde) og retningen af det Radialfilter, der tilføjes. Vælg et filter, og:

  • Klik og træk centrum af filteret for at flytte det.
  • Lad markøren hvile over et af de fire filterhåndtag, så markørikonet skifter, og klik og træk for at tilpasse størrelsen af filteret.
  • Lad markøren hvile tæt på kanten af filteret, så markørikonet skifter, og klik og træk i kanten af filteret for at ændre retningen.
  Radialfiltret repræsenteret ved en elliptisk markeringsramme
  Radialfiltret er repræsenteret ved en elliptisk markeringsramme

 7. Brug skydeknapperne til at ændre det valgte Radialfilter-område. Skydeknappen Udtynd justerer aftagningen for den anvendte effekt.

  Brug radialfilterværktøjet til at anvende effekter på en ellipseformet maske
  Med radialfilterværktøjet kan du anvende effekter på en ellipseformet maske.

 8. Gentag trin 3 til 6 for at fortsætte med at tilføje eller redigere radialfiltre.

 9. Ryd afkrydsningsfeltet Maske for at få vist, hvordan det færdige foto ser ud. Hvis du vil slette alle Radialfiltre og starte fra bunden, skal du klikke på Slet alle (denne handling kan ikke fortrydes).

 10. Brug indstillingen Maske for at aktivere maskevisualisering. Alternativt kan du trykke på Y for at skifte indstillingen Maske.

  Du kan finde flere oplysninger under Radialfilter i Camera Raw i Photoshop CC.

Modificer radialfilterforekomst med penselkontrolenhederne

Du kan modificere radialfiltermasker med penselkontrolelementerne. For at få adgang til penselkontrolelementerne, når du har tilføjet en maske, skal du vælge indstillingen Pensel ved siden af Nyt/Rediger. Alternativt kan du trykke på Skift + K.

Hvis du vil, kan du bruge penslerne + og –.

Bemærk:

For en videobeskrivelse af penselkontrolelementerne, se Filterpensel i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontrolelementer for radialfiltermasker
Penselkontrolelementer for radialfiltermasker

Tastaturgenveje og ændringstaster for værktøjet Radialfilter

Nye justeringer

 • Hold Skift nede, mens du trækker, for at oprette en justering, der er begrænset til en cirkel.
 • Mens du trækker, skal du holde mellemrumstasten nede for at flytte ellipsen. Slip mellemrumstasten for at definere formen af den nye justering.

Redigering af justeringer

 • Mens du trækker inde i en justering for at flytte den, skal du holde Skift nede for at begrænse bevægelsen til vandret eller lodret retning.
 • Mens du trækker i et af de fire håndtag for at tilpasse størrelsen af en justering, skal du holde Skift nede for at bevare størrelsesforholdet af justeringsformen.
 • Mens du trækker i kanten af en justering for at rotere den, skal du holde Skift nede for at fastgøre rotationen til 15 graders intervaller.
 • Mens en justering er valgt, skal du trykke på X for at vende effektretningen (f.eks. fra udvendig til indvendig).

Sletning af justeringer

 • Mens en justering er valgt, skal du trykke på Delete for at slette justeringen.
 • Tryk på Alternativ/Alt, mens du klikker på en eksisterende justering for at slette den.

Justeringer med maksimal dækning

 • Tryk på Kommando/Ctrl, mens du dobbeltklikker på et tomt område, for at oprette en justering, der er centreret og dækker det beskårne billedområde.
 • Tryk på Kommando/Ctrl, mens du dobbeltklikker i en eksisterende justering, for at udvide justeringen til at dække det beskårne billedområde.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online