Udfør lokale justeringer i Camera Raw

Om lokale justeringer

Kontrolelementerne under billedjusteringsfanerne i Camera Raw påvirker farven og tonen i et helt foto. Hvis du vil justere et bestemt område af et foto (eller foretage lokale justeringer, som f.eks. udtværing eller brænding), kan du bruge værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter i Camera Raw.

Med værktøjet Justeringspensel kan du vælge, om du vil anvende Eksponering, Tekstur, Klarhed og andre justeringer ved at "male" dem på fotoet.

Med værktøjet Gradueret filter kan du anvende de samme typer justeringer gradvist over et område af et foto. Du kan gøre området så bredt eller så smalt, som du vil.

Med værktøjet Radialfilter kan du tegne et elliptisk område rundt om motivet og selektivt anvende justeringer enten udenfor eller indenfor det markerede område. Få flere oplysninger i Radialfilter i Camera Raw.

Du kan anvende begge typer af lokale justeringer på et vilkårligt fotografi. Du kan synkronisere lokale justeringsindstillinger på tværs af flere markerede billeder. Du kan også oprette lokale justeringsforudindstillinger, så du hurtigt kan genanvende en effekt, som du bruger ofte.

Man er nødt til at eksperimentere for at opnå de ønskede lokale justeringer i Camera Raw. Det anbefales at vælge et værktøj og angive de ønskede indstillinger og derefter anvende justeringen på fotoet. Derefter kan du gå tilbage og redigere din justering eller anvende en ny.

Der er ingen af de justeringer, der anvendes i Camera Raw, heller ikke lokale farvejusteringer, som er ødelæggende. De anvendes aldrig permanent på fotoet. Lokale justeringer gemmes med et billede i en XMP-sidecar-fil eller i Camera Raw-databasen, afhængigt af de angivne Camera Raw-indstillinger.

Anvend lokale justeringer med værktøjet Justeringspensel i Camera Raw

 1. Vælg værktøjet Justeringspensel  på værktøjslinjen (eller tryk på K).

  Camera Raw åbner indstillingerne for værktøjet Justeringspensel under Histogram og indstiller maskeringstilstanden til Ny.

 2. Vælg den type justering, du vil udføre, i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel, ved at trække en effektskydeknap.

  Bemærk:

  De tilgængelige effekter afhænger af, om du arbejder i Processversion 2012, 2010 eller 2003, som angivet. For at opdatere et foto til PV2012 skal du klikke på udråbstegn-ikonet i nederste højre hjørne af billedeksemplet.

  Temperatur

  Justerer farvetemperaturen for et område af billedet, hvilket gør det varmere eller koldere. Et gradueret filter med temperatureffekt kan forbedre billeder, der er taget i blandede lysforhold.

  Farvetone

  Kompenserer for en grøn eller magenta farvetone.

   

  Belysning

  Indstiller billedets overordnede lysstyrke. Hvis en lokal belysningskorrektion anvendes, kan man opnå resultater svarende til traditionelt arbejde med kontrast- og lysstyrkeforskel.

  Kontrast

  Justerer billedets kontrast med større effekt i mellemtonerne. 

  Højlys

  Gendanner detaljer i overbelyste fremhævede områder i et billede.

   

  Skygger

  Gendanner detaljer i underbelyste skyggeområder i et billede.

  Hvide

  Justerer hvide punkter i et foto

  Sorte

  Justerer sorte punkter i et foto

  Tekstur

  Skab smukkere teksturer eller fjern teksturer på dit foto. Flyt skydeknappen til venstre for at udjævne detaljer. Flyt den til højre for at fremhæve detaljer. Når du justerer skydeknappen Tekstur, ændres farve eller tone ikke.

  Klarhed

  Føjer dybde til et billede ved at øge lokale kontraster.

  Fjern tåge

  Reducerer eller øger eksisterende tåge i et foto

  Farvemætning

  Ændrer farvens livlighed eller renhed.

  Skarphed

  Forstærker kantdefinitionen for at fremhæve detaljer i et foto. En negativ værdi slørrer detaljer.

  Støjreduktion

  Reducerer luminansstøj, som kan blive tydelig, når skyggeområder åbnes.

  Moiréreduktion

  Fjerner moiréartifakter eller farveudjævning.

  Rens kant

  Fjerner kantfarver langs kanter. Se Fjern lokale farvekanter

  Farve

  Anvender en tone på det markerede område. Vælg farvetone ved at klikke på farveeksempelboksen til højre for navnet på effekten.

  Bemærk:

  Klik på plusikonerne (+) eller minusikonerne (-) for at øge eller mindske effekten med en forudindstillet mængde. Klik flere gange for at vælge en stærkere justering. Dobbeltklik på skydeknappen for at nulstille effekten til nul.

 3. Angiv penselindstillinger:

  Størrelse

  Angiver diameteren på penselspidsen i pixel.

  Udtynd

  Styrer hårdheden på penselstrøget.

  Forløb

  Styrer anvendelsesmængden af justeringen.

  Tæthed

  Styrer mængden af gennemsigtighed i penselstrøget.

  Automaskering

  Begrænser penselstrøg til områder med lignende farve.

  Vis maske

  Viser/skjuler maskelag i billedeksemplet.

 4. Flyt værktøjet Justeringspensel over billedet.

  Trådkorsikonet viser anvendelsespunktet. Den udfyldte cirkel angiver penselstørrelsen. Den sort-hvide stiplede cirkel indikerer udtyndingsmængden.

  Bemærk:

  Hvis Fjer er angivet til 0, indikerer den sort-hvide cirkel penselstørrelsen. I forbindelse med meget små udtyndingsmængder er den udfyldte cirkel måske ikke synlig.

 5. Mal med værktøjet Justeringspensel i den del af billedet, som du vil justere.

  Når du slipper museknappen, vises en tegnestift  på anvendelsespunktet. I indstillingerne for værktøjet Justeringspensel ændres masketilstanden til Tilføj.

 6. (Valgfrit) Finjuster justeringen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i en af effektskydeknapperne i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel for at tilpasse effekten i billedet.
  • Tryk på V for at skjule eller vise tegnestiftikonet.
  • Hvis du vil vise/skjule maskelaget, skal du bruge indstillingen Vis maske, trykke på Y eller placere markøren over tegnestiftikonet.
  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse farven på maskelaget, skal du klikke på farveprøven ved siden af indstillingen Vis maske. Vælg derefter en ny farve i farvevælgeren.

  • Hvis du vil fortryde en del af justeringen, skal du klikke på Slet i indstillingerne for værktøjet Justeringspensel og male over justeringen.
  Bemærk:

  Hvis du vil oprette en slettepensel med andre egenskaber ud fra den aktuelle justeringspensel, skal du klikke på menuknappen for lokale justeringsindstillinger  og vælge en separat slettestørrelse. Angiv derefter størrelsen, udtyndingen, forløbet og tætheden til viskelæderet.

  • Fjern justeringen helt ved at markere tegnestiften og trykke på Delete.
  • Tryk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at annullere den sidste justering.
  • Klik på Slet alle nederst i indstillingerne for værktøjet for at fjerne alle justeringer med værktøjet Justeringspensel og angive masketilstanden til Ny.
 7. (Valgfrit) Klik på Ny for at anvende endnu en justering med værktøjet Justeringspensel og finjustere den efter behov ved hjælp af teknikkerne i trin 6.
  Bemærk:

  Når du arbejder med flere justeringer med Justeringspensel, skal du sørge for at aktivere tilføjelsestilstanden, så du kan skifte mellem dem. Klik på et tegnestiftikon for at vælge en justering og finjustere den.

Anvend lokale justeringer med værktøjet Gradueret filter i Camera Raw

 1. Vælg værktøjet Gradueret filter  på værktøjslinjen (eller tryk på G).

  Camera Raw åbner indstillingerne for værktøjet Gradueret filter under Histogram og indstiller maskeringstilstanden til Ny.

 2. Vælg den type justering, du vil udføre, i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter, ved at trække skydeknappen for en af følgende effekter:

  Bemærk:

  De tilgængelige effekter afhænger af, om du arbejder i Processversion 2012, 2010 eller 2003, som angivet. For at opdatere et foto til PV2012 skal du klikke på udråbstegn-ikonet i nederste højre hjørne af billedeksemplet.

  Temperatur

  Justerer farvetemperaturen for et område af billedet, hvilket gør det varmere eller koldere. Et gradueret filter med temperatureffekt kan forbedre billeder, der er taget i blandede lysforhold.

  Farvetone

  Kompenserer for en grøn eller magenta farvetone.

  Belysning

  Indstiller billedets overordnede lysstyrke. Hvis et gradueret filter til belysning anvendes, kan man opnå resultater svarende til traditionelt arbejde med kontrast- og lysstyrkeforskel.

  Kontrast

  Justerer billedets kontrast med større effekt i mellemtonerne.

  Højlys

  Gendanner detaljer i overbelyste fremhævede områder i et billede.

  Skygger

  Gendanner detaljer i underbelyste skyggeområder i et billede.

  Hvide

  Justerer hvide punkter i et foto

  Sorte

  Justerer sorte punkter i et foto

  Tekstur

  Skab smukkere teksturer eller fjern teksturer på dit foto. Flyt skydeknappen til venstre for at udjævne detaljer. Flyt den til højre for at fremhæve detaljer. Når du justerer skydeknappen Tekstur, ændres farve eller tone ikke.

  Klarhed

  Føjer dybde til et billede ved at øge lokale kontraster.

  Fjern tåge

  Reducerer eller øger eksisterende tåge i et foto

  Farvemætning

  Ændrer farvens livlighed eller renhed.

  Skarphed

  Forstærker kantdefinitionen for at fremhæve detaljer i fotoet. En negativ værdi slørrer detaljer.

  Støjreduktion

  Reducerer luminansstøj, som kan blive tydelig, når skyggeområder åbnes.

  Moiréreduktion

  Fjerner moiréartifakter eller farveudjævning.

  Rens kant

  Fjerner kantfarve langs kanter. Se Fjern lokale farvekanter

  Farve

  Anvender en tone på det markerede område. Vælg farvetone ved at klikke på farveeksempelboksen til højre for navnet på effekten.

  Bemærk:

  Klik på plusikonet (+) eller minusikonet (-) for at øge eller mindske effekten med en forudindstillet mængde. Dobbeltklik på skydeknappen for at nulstille effekten til nul.

 3. Træk i fotoet for at anvende et gradueret filter hen over et område af fotoet.

  Filteret starter ved det røde punkt og den røde stiplede linje og fortsætter forbi det grønne punkt og den grønne stiplede linje.

  Masketilstanden skifter til Rediger i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter.

 4. (Valgfrit) Finjuster filteret ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en af effektskydeknapperne i indstillingerne for værktøjet Gradueret filter for at tilpasse filteret.
  • Vis/skjul hjælpelinjemaskerne ved at vælge indstillingen Maske (eller trykke på V).
  • Træk det grønne eller røde punkt for at udvide, sammentrække og rotere effekten frit.
  • Træk den sort-hvide stiplede linje for at forskyde effekten.
  • Placer markøren på den grøn-hvide eller rød-hvide stiplede linje, nær det grønne eller røde punkt, indtil der vises en dobbelt pil. Træk derefter for at udvide eller sammentrække effekten i den ende af området.
  • Placer markøren på den grøn-hvide eller rød-hvide stiplede linje, væk fra det grønne eller røde punkt, indtil der vises en buet, dobbelt pil. Træk derefter for at rotere effekten.
  • Fjern filteret ved at trykke på Delete.
  • Tryk på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at annullere den sidste justering.
  • Brug indstillingen Maske for at aktivere maskevisualisering. Alternativt kan du trykke på Y for at skifte indstillingen Maske.
  • Klik på Slet alle nederst i indstillingerne for værktøjet for at fjerne alle effekter af værktøjet Gradueret filter og indstille masketilstanden til Ny.
 5. (Valgfrit) Klik på Ny for at anvende endnu en effekt med værktøjet Gradueret filter og finjustere den efter behov ved hjælp af teknikkerne i trin 4.
  Bemærk:

  Når du arbejder med flere Gradueret filter-effekter, kan du klikke på en maske for at vælge den pågældende effekt og finjustere den.

Rediger en forekomst af Gradueret filter med penselkontrolelementerne

Du kan redigere graduerede filtermasker med penselkontrolelementerne. Når du har tilføjet en maske, kan du få adgang til penselkontrolelementerne ved at vælge indstillingen Pensel ud for Nyt/Rediger. Alternativt kan du trykke på Skift + K med en forekomst af Gradueret filter valgt.

Hvis du vil, kan du bruge penslerne + og –.

For en videobeskrivelse af penselkontrolelementerne, se Filterpensel i Adobe Camera Raw.

Bemærk:

Tilføj/fjern-funktionen er kun tilgængelig for Photoshop CC-kunder med Camera Raw 8.5 eller nyere.

Anvend lokale justeringer med Farveområde-, Luminansområde- eller Dybdeintervalmaske

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Camera Raw CC

Med funktionerne FarveområdemaskeLuminansområdemaske og Dybdeintervalmaske kan du hurtigt oprette et præcist maskeområde på dit foto, hvorpå du kan foretage lokale justeringer.

Du begynder ved først at oprette en hurtig maskemarkering med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter. Derefter kan du tilpasse din markering ved hjælp af farveområdevælgeren for at tage farveprøver inden for maskeområdet, luminansområdevælgeren eller skydeknappen for at angive endepunkter for luminansområdet i markeringsmasken eller dybdeintervalvælgeren eller skydeknappen for at angive endepunkter for dybdeintervallet i markeringsmasken.

Finjuster markeringen med dybdeintervalmasken

Bemærk:

Dybdeintervalmasken er kun tilgængelig for billeder, der har integrerede oplysninger om dybdekort. På nuværende tidspunkt er dette begrænset til HEIC-fotos, der er taget på Apple iPhone 7+, 8+ og X, XS, XS MAX og XR (se listen over understøttedeApple iPhones) vha. funktionen Portræt i den indbyggede iOS-kameraapp. Hvis der ikke er dybdeoplysninger for et foto, deaktiveres maskeringsindstillingen Dybde på rullelisten Områdemaske.

Når du har lavet den første markeringsmaske med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter kan du finindstille maskeområdet baseret på dybdeintervallet i markeringen. Hvis du vil bruge Dybdeintervalmaskering, skal du følge disse trin:

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

 2. På værktøjslinjen i Camera Raw-dialogboksen skal du vælge værktøjet Justeringspensel, Gradueret filter eller Radialfilter. Opret først en markeringsmaske over et bestemt område på dit foto, som du vil korrigere.

  Den første maske
  Det første maskeområde oprettet ved hjælp af Gradueret filter, der dækker hele fotoet.

 3. I værktøjsindstillinger i panelet Justering i højre side skal du vælge typen af Områdemaske som Dybde på rullelisten. Som standard er Områdemaske sat til Ingen (deaktiveret som standard).

  Funktioner i Dybdeintervalmaske

 4. Du skal gøre følgende for at vælge et dybdeinterval inden for maskeområde:

  • Juster skydeknappen Dybdeinterval for at indstille endepunkterne på det valgte dybdeinterval. Alternativt kan du vælge pipetteværktøjet (over skydeknappen Dybdeinterval). Klik + træk et område på billedet for at angive dybdeintervallet. Det anbefales at vælge et mindre område, når du bruger dette værktøj for at indsnævre på et specifikt dybdeinterval. 
  • Brug skydeknappen Udjævning til at justere, hvor jævn aftagningen er i hver ende af det valgte dybdeinterval.
  Bemærk:

  Du kan få en mere præcis visning af maskeområdet ved at trykke på Alt (Win)/Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Dybdeinterval eller Udjævning for at få en sort og hvid visualisering over dit foto.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Visualiser dybdekort for at få vist dybdeoplysninger på billedet i sort/hvid gengivelse. Delen af fotoet i hvid repræsenterer forgrunden, mens delen af fotoet i sort repræsenterer baggrunden. Den røde farve viser det faktiske maskerede område, der et skæringspunkt mellem den anvendte dybde og lokale justering.

  Visualiser dybdekort
  Vælg Visualiser dybdekort for at få vist dybdeoplysninger om fotoet.

  Når du har finindstillet maskeområdet, kan du nu foretage selektive justeringer i panelet Justeringer for at oprette præcise fotografiske redigeringer.

Arbejd med farveområdemaske

Når du har lave den første markeringsmaske på dit foto med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter kan du finindstille markeringsmasken baseret på de farver, du indsamler i maskeområdet.

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

  Foto, der skal redigeres i Camera Raw
  Foto, der skal redigeres i Camera Raw

 2. I dialogboksen Camera Raw skal du vælge værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter på værktøjslinjen. Opret først en markeringsmaske over et bestemt område på dit foto, som du vil korrigere.

  Det første maskeområde oprettet ved hjælp af et Gradueret filter, der dækker hele fotoet
  Det første maskeområde oprettet ved hjælp af et Gradueret filter, der dækker hele fotoet

 3. I værktøjsindstillinger i panelet Justering i højre side skal du vælge Områdemaske som Farve på rullelisten. Som standard er Områdemaske sat til Ingen (deaktiveret som standard).

 4. Brug pipetten (nær indstillingen Områdemaske) for at indsamle farve inden for maskeområdet. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsamle en enkelt farve i maskeområdet, skal du klikke på pipetten på den ønskede placering på dit foto. 
  • Du kan få et mere nøjagtigt farvevalg ved at klikke+trække et område omkring farverne i det foto, du vil justere.
  • Ved farveprøver fra flere markeringer skal du holde tasten Skift nede, mens du vælger en enkelt farve (Skift+klik), eller mens du markerer et område (Skift+klik+træk). Du kan tilføje op til fem farveprøver.
  En farveområdemaske, der dækker baggrundsfarverne i fotoet

 5. Juster skydeknappen Farveområde for at begrænse eller udvide området af de valgte farver.

  Bemærk:

  Du kan få en mere præcis visning af maskeområdet ved at trykke på Alt (Win)/Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Farveområde for at få en sort og hvid visualisering over dit foto.

  Du kan afslutte en farveprøve ved at trykke på tasten Esc eller klikke på pipetten (nær indstillingen Områdemaske).

  Lokale justeringer anvendt på farvemaske
  Lokale justeringer anvendt på farvemaske. Mindsket eksponering, Højlys og Mætning i menuen Effekter gør baggrunden mørkere og får bladene til at skille sig mere ud.

Når du har finindstillet maskeområdet, kan du nu foretage selektive justeringer for at oprette præcise fotografiske redigeringer.

Med Adobe Camera Raw 10.1 og nyere kan du fjerne en prøve fra en Farveområdemaske. Det gør du ved at trykke på Alt (i Windows)/Alternativ (på Mac) og klikke på Farveområdemaskeprøven.

Arbejd med Luminansområdemaske

Når du har lavet den første markeringsmaske på dit foto med Justeringspensler eller Radialfilter/Gradueret filter kan du finindstille maskeområdet baseret på luminansområdet i markeringen.

 1. Åbn et foto i Adobe Camera Raw.

 2. I dialogboksen Camera Raw skal du vælge værktøjet Justeringspensel, værktøjet Gradueret filter eller værktøjet Radialfilter på værktøjslinjen. Opret først en markeringsmaske over et bestemt område på dit foto, som du vil korrigere.

  Første maskeringsområde oprettet med et Gradueret filter
  Første maskeringsområde oprettet med et Gradueret filter.

 3. I værktøjsindstillinger i panelet Justering i højre side skal du vælge Områdemaske som Luminans på rullelisten. Som standard er Områdemasken indstillet til Ingen.

  Luminansområdemaske
  Funktioner i Luminansområdemaske

  • Juster skydeknappen Luminansområde for at indstille endepunkterne på det valgte luminansområde. Alternativt kan du vælge pipetteværktøjet (over skydeknappen Luminansområde). Klik+træk et område i det foto, du vil justere. Det anbefales at vælge et lille område for at indsnævre på en bestemt luminansområde. 
  • Brug skydeknappen Udjævning til at justere, hvor jævn aftagningen er i hver ende af det valgte luminansområde.
  Bemærk:

  Du kan få en mere præcis visning af maskeområdet ved at trykke på Alt (Win)/Alternativ (Mac), mens du flytter skydeknappen Luminansområde eller Udjævning for at få en sort og hvid visualisering over dit foto.

  Lokale justeringer anvendt på luminansområdemaske
  Anvend lokale justeringer på luminansområdemasken.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Visualiser luminanskort for at få vist luminansoplysninger på billedet i sort/hvid gengivelse. Delen i den røde farve viser det faktiske maskerede område, der et skæringspunkt mellem den anvendte dybde og lokale justering.

  Visualiser luminanskort
  Vælg Visualiser luminanskort for at få vist luminansoplysninger om fotoet.

Når du har finindstillet maskeområdet, kan du derpå foretage selektive justeringer for at oprette præcise fotografiske redigeringer.

Lagring og anvendelse af lokale justeringsforudindstillinger

Du kan gemme lokale justeringer som forudindstillinger, så du hurtigt kan anvende effekterne på andre billeder. Du opretter, vælger og administrerer forudindstillinger for lokale justeringer ved hjælp af menuen Camera Raw-indstillinger  under indstillingerne for værktøjet Justeringspensel eller Gradueret filter. Du anvender lokale justeringsforudindstillinger med værktøjet Justeringspensel  eller værktøjet Gradueret filter .

Bemærk:

Lokale justeringer kan ikke gemmes med Camera Raw-billedforudindstillinger.

 1. Brug indstillingerne for Justeringspensel eller Gradueret filter i dialogboksen Camera Raw til at klikke på menuknappen Camera Raw-indstillinger. Vælg derefter en af følgende kommandoer:

  Ny lokal korrektionsindstilling

  Gemmer de aktuelle, lokale justeringseffektindstillinger som en forudindstilling. Skriv et navn, og klik på OK. Gemte forudindstillinger vises i menuen for lokale justeringsindstillinger og kan anvendes på et billede, der åbnes i Camera Raw.

  Slet "navn på forudindstilling"

  Sletter den valgte lokale justeringsforudindstilling.

  Omdøb "navn på forudindstilling"

  Omdøber den valgte lokale justeringsforudindstilling. Skriv et navn, og klik på OK.

  Navn på forudindstilling

  Vælg en forudindstilling for at anvende indstillingerne med værktøjet Justeringspensel eller værktøjet Gradueret filter.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger lokale justeringsforudindstillinger:

 • Der kan kun vælges én lokal justeringsforudindstilling ad gangen.

 • Når du anvender en lokal justeringsforudindstilling med værktøjet Justeringspensel, kan du stadig tilpasse penselindstillingerne, herunder Størrelse, Udtynd, Forløb og Tæthed. Forudindstillingen anvender effektindstillingerne med den angivne penselstørrelse.

 • Når en lokal justeringsforudindstilling er anvendt, kan du justere den efter behov.

 • De samme effektindstillinger er tilgængelige for værktøjet Justeringspensel og værktøjet Gradueret filter. Lokale justeringsforudindstillinger kan derfor anvendes med et af værktøjerne, uanset hvilket værktøj der blev anvendt til at oprette forudindstillingen.