Med stakke kan du gruppere filer under et enkelt miniaturebillede. Du kan stable alle slags filtyper. Brug f.eks. stakke til at organisere billedsekvenser, som ofte indeholder mange billedfiler.

Bemærk:

Adobe Bridge-stakke er forskellige fra Photoshop-billedstakke, som konverterer grupper af billeder til lag og gemmer dem i et Smart Object.

Kommandoer, der anvendes på en enkelt fil, anvendes også på stakke. Du kan f.eks. mærke en stak på samme måde som en enkelt fil. Kommandoer, der anvendes på udvidede stakke, anvendes på alle filer i stakken. Kommandoer, der anvendes på skjulte stakke, anvendes kun på den øverste fil i stakken (hvis du kun har markeret den øverste fil i stakken) eller på alle filer i stakken (hvis du har markeret alle filer i stakken ved at klikke på stakkens ramme).

Standardsorteringsrækkefølgen i en stak er baseret på sorteringsrækkefølgen for den mappe, stakken er placeret i.

En Adobe Bridge-stak på panelet Indhold (skjult).

En udvidet stak.

Der findes et selvstudium om stacking af filer i Stacking and renaming files af Conrad Chavez.

Opret en filstak

 1. Marker de filer, du vil medtage i stakken, og vælg Stakke > Gruppér i stak. Den første fil, du markerer, bliver stakkens miniaturebillede. Nummeret på stakken angiver, hvor mange filer der er i stakken.

Administrer stak

 • Hvis du vil ændre stakkens miniaturebillede, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede (Mac OS) og klikke på filen, som skal være det nye miniaturebillede, og vælge Stakke > Ryk op til øverst i stakken.
 • Hvis du vil udvide en skjult stak, skal du klikke på staknummeret eller vælge Stakke > Åbn stak. Hvis du vil udvide alle stakke, skal du vælge Stakke > Udvid alle stakke.
 • Hvis du vil skjule en udvidet stak, skal du klikke på staknummeret eller vælge Stakke > Luk stak. Hvis du vil skjule alle stakke, skal du vælge Stakke > Skjul alle stakke.
 • Hvis du vil føje filer til en stak, skal du trække de filer, du vil tilføje, til stakken.

  Bemærk: Du kan føje en stak til en anden stak, men ikke indlejre stakke. Filer i den tilføjede stak grupperes med de eksisterende filer i stakken.

 • Hvis du vil fjerne filer fra en stak, skal du udvide stakken og derefter trække filerne ud af den. Hvis du vil fjerne alle filer fra en stak, skal du markere den skjulte stak og vælge Stakke > Opdel stak.
 • Hvis du vil vælge alle filer i en skjult stak, skal du klikke på stakkens ramme. Du kan også holde Alt (Windows) eller Ctrl (Mac OS) nede og klikke på stakkens miniaturebillede.

Vis billeder i stakke

I stakke, der indeholder ti eller flere billeder, kan du få vist billederne (ved at flytte skydeknappen) ved en angivet billedhastighed samt aktivere gennemskinnelige ark, hvilket gør, at du kan se foregående og efterfølgende billeder som halvgennemsigtige masker på det aktuelle billede.

 • Hvis du vil have vist en stak, skal du placere musen over stakken på panelet Indhold, indtil skydeknappen vises. Klik derefter på Afspil, eller træk skydeknappen. Hvis du ikke kan se knappen Afspil eller skydeknappen, skal du forøge miniaturebilledets størrelse ved at trække miniaturebilledets skydeknap nederst i Adobe Bridge-vinduet.
 • Hvis du vil indstille afspilningens billedhastighed, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på stakken og derefter vælge en billedhastighed i menuen Stakke > Billedhastighed.
 • Hvis du vil indstille standardbilledhastigheden for stakafspilning, skal du vælge en billedhastighed i menuen Billedhastighed for stakafspilning i afspilningsindstillingerne.
 • Hvis du vil aktivere gennemskinnelige ark, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede (Mac OS) og klikke på stakken og derefter vælge Stak > Aktiver gennemskinnelige ark.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online