Brugerhåndbog Annuller

Tastaturgenveje i Adobe Bridge

Med tastaturgenveje kan du hurtigt vælge værktøjer og udføre kommandoer uden at bruge en menu. Når der findes en genvej til en kommando, vises den til højre for kommandoens navn i menuen.

Bemærk:

Ud over at bruge tastaturgenveje kan du opnå adgang til mange kommandoer ved hjælp af kontekstafhængige menuer. Kontekstafhængige menuer indeholder kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj, den aktive markering eller det aktive panel. Hvis du vil have vist en kontekstafhængig menu, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på et område.

Dette er ikke en komplet liste over tastaturgenveje. I tabellen vises primært de genveje, der ikke er vist i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå til næste visning

Ctrl+\

Kommando + \

Gå til forrige visning

Ctrl+Shift+\

Kommando+Shift+\

Vis/skjul paneler

Fane

Fane

Skift mellem 0- og 1-stjerneklassifikation

Ctrl+'

Kommando+'

Forøg miniaturebilledstørrelse

Ctrl+plustegn (+)

Kommando+plustegn (+)

Formindsk miniaturebilledstørrelse

Ctrl+minustegn (-)

Kommando+minustegn (-)

Sæt miniaturebilledstørrelse trin op

Ctrl+Skift+plustegn (+)

Kommando+Skift+plustegn (+)

Sæt miniaturebilledstørrelse trin ned

Ctrl+Skift+minustegn (-)

Kommando+Skift+minustegn (-)

Flytte en mappe op (i panelet Mapper eller en række)

Pil op

Pil op

Flytte en mappe ned (i panelet Mapper eller en række)

Pil ned

Pil ned

Flytte et niveau op (i panelet Mapper)

Ctrl+pil op

Kommando+Pil op

Flytte et element til venstre

Venstre pil

Venstre pil

Flytte et element til højre

Højre pil

Højre pil

Flytte til det første element

Home

Home

Flytte til det sidste element

End

End

Føje til markering (usammenhængende)

Hold Ctrl nede, og klik

Kommando + klik

Opdatere panelet Indhold

F5

F5

Føje et element til markeringen

Skift + Højre pil, Venstre pil, Pil op eller Pil ned

Skift + Højre pil, Venstre pil, Pil op eller Pil ned

Vis Hjælp

F1

Kommando+/

Omdøb næste (med filnavn, som er valgt i panelet Indhold)

Fane

Fane

Omdøb forrige (med filnavn, som er valgt i panelet Indhold)

Skift + Tabulator

Skift + Tabulator

Viser elementer med stjerneklassifikation mellem 1-5 eller højere i panelet Filter

Ctrl+Alt+1 til 5

Command+Option+1 til 5

Viser elementer med valgt stjerneklassifikation i panelet Filter

Ctrl+Alt+Shift+1 til 5

Command+Option+Shift+1 til 5

Viser elementer med etiket 1-4 i panelet Filter

Ctrl+Alt+6 til 9

Command+Option+6 til 9

Viser alle elementer med valgt klassifikation eller højere i panelet Filter

Skift + klik

Skift + klik

Rydde filtre

Ctrl + Alt + A

Kommando + Option + A

Vælg inverteret i panelet Filter

Alt + klik

Option + klik

Vise lupværktøjet i panelet Vis eller Tilstanden for korrektur

Klik

Klik

Flytte lupværktøjet

Klikke eller trække

Klikke eller trække

Vise flere lupper i panelet Vis (flervalg)

Klik

Klik

Flytte lupværktøjer samtidigt

Ctrl-klik eller Ctrl-træk

Command-klik eller Command-træk

Zoom ind med lupværktøjet

+

+

Zoom ud med lupværktøjet

-

-

Zoom ind med lupværktøjet (flere valg)

Ctrl+plustegn (+)

Kommando+plustegn (+)

Zoom ud med lupværktøjet (flere valg)

Ctrl+minustegn (-)

Kommando+minustegn (-)

Marker alle elementer i en stak

Alt + klik

Option + klik

Anvend eller fjern aktuel adgangskode og alle overordnede nøgleord i panelet Nøgleord

Skift + klik

Skift + klik

Fjern aktuelt nøgleord i panelet Nøgleord

Alt + klik

Option + klik

Åbn visningstrekant i panelet Nøgleord

Ctrl+Pil højre

Kommando+Pil højre

Luk visningstrekant i panelet Nøgleord

Ctrl+Pil venstre

Kommando+Pil venstre

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?