Bridge CC 2019 giver dig mulighed for at administrere din cache på en robust måde og generere en delt cache i et samarbejdsmiljø. Når du arbejder på delte drev, giver funktionen til deling af cache i Bridge dig mulighed for at importere en allerede genereret delt cache og genbruge den.

Bemærk:

I Bridge CC 2018 og tidligere versioner var cachen primært fokuseret mod individuelle brugere, der arbejder med deres egne mapper. Cachen blev genereret og vedligeholdt separat for hver bruger, så når du arbejdede i samarbejdsmiljø (delte drev på tværs af netværk, eksterne harddiske) tog generering af cache og vedligeholdelse på den enkelte brugers maskine forholdsvis lang tid.

Hvorfor og hvornår skal jeg bruge en delt cache?

Når du arbejder i et samarbejdsmiljø, kan du oprette en delt cache for andre Bridge-brugere. Den delte cache giver følgende fordele:

 • Forbedrer ydeevnen ved hurtigere at gennemse, søge og filtrere cachelagrede elementer 
 • Fjerner behovet for at bygge cachen igen og sparer andre brugere for arbejdet med at generere en cache

Bemærk:

En funktion til administration af en delt cache er nyttig, når du arbejder i et samarbejdsmiljø med mange brugere. Hvis du er den eneste bruger, er en delt cache uden betydning og kan føre til problemer med plads.

Det anbefales, at du ikke bruger en delt cache, hvis du er den eneste bruger. I dette tilfælde fungerer generering og administration af cachen på samme måde, som det plejede at gøre in Bridge CC 2018.

Du kan få en bedre forståelse ved at tænke på en virksomhed, der har designere, illustratorer og fotografer, som ofte arbejder med billeder. Disse billeder er tilgængelige i et billedarkiv, som de bruger Bridge til at gennemse, tilføje, vise, redigere eller søge efter billeder.

Hvis du bruger Bridge CC 2018 og tidligere versioner, genereres en separat cache for alle billeder på hver enkelt medarbejders maskine, hvilket er en tidskrævende proces. 

Med Bridge CC 2019 kan du bruge den delte cacheadministration til at eksportere en delt cache, og andre brugere kan importere en kopi af den delte cache til deres lokale systemer. Da mange systemer synkroniseres, giver administration af cachen på en centraliseret placering dig mulighed for at genbruge den eksporterede cache, uden at du skal genopbygge den på andre maskiner.

Deling af cache ved samarbejde
Deling af cache ved samarbejde | Bruger A eksporterer cachen og opretter en mappe med den delte cache | Bruger B og C importerer cachen fra mappen med den delte cache til deres lokale systemer

Bemærk:

Følgende er de to vigtige cachemapper, som du bør kende:

 • Mappe med delt cache (.BridgeSharedCache): Mappe på delt netværksplacering, hvor den eksporterede cache, der kan genbruges af andre Bridge-brugere, ligger. Denne mappe oprettes, når du bygger og eksporterer en delt cache.
 • Mappe med importeret cache: Mappe på din lokale maskine, hvor den importerede delte cache ligger. Denne mappe oprettes automatisk, når du importerer en delt cache.

Hvornår skal jeg eksportere, importere og rydde en delt cache?

Når du arbejder med en delt cache i Bridge i et flerbrugermiljø kan du udføre følgende handlinger:
 • Eksporter: Du kan eksportere for manuelt at generere en cache for den valgte mappe og dens undermapper. Når du eksporterer, genererer Bridge internt miniaturebilleder, forhåndsvisninger og indekser og gemmer dem i en mappe for den delte cache i den valgte mappe. Denne mappe indeholder en delt cache, der kan genbruges af andre brugere. I et flerbrugermiljø anbefales det, at kun én bruger, der har skriverettigheder, udfører eksporten for at generere en delt cache, og at ingen brugere ændrer mappen med den delte cache.
 • Importer: Når den delte cache er eksporteret med henblik på genbrug, kan du udføre importen for at få en lokal kopi af denne delte cache på dine systemer. Importen kan udføres på to måder:
  • Eksplicit import (vha. dialogboksen Administrer Cache): Importerer (kopierer) den eksporterede cache fra alle mapper på én gang.
  • Automatisk cacheimport (styres via en indstilling): Importerer (kopierer) cache, hver gang du gennemser mappen via Bridge. 

Når importen er udført ved hjælp af en af disse metoder, kopierer Bridge indholdet af mapperne med den delte cache i en mappe (mappe med importeret cache) på din maskine.  

 • Ryd: Du kan udføre følgende typer af cacherydning:
  • Ryd eksporteret (delt) cache: Den eksporterede cache er placeret i mappen med den delte cache. Du kan slette denne mappe for at slette den delte cache ved at vælge Ryd en specifik lokation i dialogboksen Administrer cache eller højreklikke på cachen og vælge Slet cache for markering.
  • Ryd den importerede cache til en mappe: Du kan rydde den importerede cache for en mappe ved at vælge Ryd en specifik lokation i dialogboksen Administrer cache eller højreklikke på mappen og vælge Slet cache for markering.
  • Ryd hele den importerede cache: Du kan slette hele den importerede cache i mappen med den importerede cache ved at vælge Slet alle lokale cachefiler i dialogboksen Administrer cache.

Bemærk:

Bridge CC 2019 SDK indeholder objektet ManageCache, der består af funktionen til at eksportere, importere og rydde en delt cache. Du kan også bruge dette objekt til at automatisere disse handlinger. Du kan finde flere oplysninger ihttps://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Hvordan kan jeg eksportere, importere og rydde en delt cache?

Opret og administrer cachen til en mappe, du vil dele på tværs af flere brugere, ved at vælge Værktøjer > Administrer cache. Dialogboksen Administrer cache vises. 

ManageCache_1
Dialogboksen Administrer cache

I dialogboksen Administrer cache skal du gøre følgende:

 1. Du kan oprette cachen for den valgte mappe og dennes undermapper ved at vælge Opret cache for mappe "valgt mappenavn" og alle underliggende mapper. Denne indstilling er valgt som standard.

  Bemærk: Adgangsniveauet for hver mappe indstilles under oprettelse af cachen. Eksporthandlingen opretter internt indekser, miniaturebilleder, forhåndsvisninger og gemmer oplysninger om eksportversionen i mappen med den delte cache. Bridge eksporterer også metadataoplysninger om filerne.

  • Vælg Opret 100 %-forhåndsvisninger for at oprette en komplet forhåndsvisning af billeder i cachen. Denne indstilling er deaktiveret som standard.

  Tip: Hvis du jævnligt har brug for at arbejde med forstørrede og zoomede billeder, anbefaler vi, at du vælger Opret 100 %-forhåndsvisninger. Det bruger dog mere diskplads og øger behandlingstiden i starten betydeligt.

  • Klik på OK.
 2. Vælg Importer Cache for at importere cachen fra en bestemt delt mappe. Klik på Næste, og vælg en delt mappe, hvorfra du vil importere cachen.

  Under import kopierer Bridge internt miniaturebilleder, forhåndsvisninger metadataoplysninger, indekser på din lokale maskine i en mappe med den delte cache. Denne kopihandling er hurtigere end at regenerere cacheminiaturebilleder og forhåndsvisninger, og du kan derfor få vist og søge i billederne hurtigere. Når cachen er importeret og tilgængelig i mappen med den delte cache, opdaterer alle yderligere opdateringer til filen også den importerede cachekopi i mappen med den delte cache.

  Når du gennemser en mappe, der indeholder en delt cache, downloader Bridge som standard automatisk cachen til din computer. Hvis du vil deaktivere denne automatiske importfunktion, skal du fjerne markeringen af indstillingen Importer automatisk cache fra mapper, når det er muligt ved at vælge Rediger > Indstillinger > Cache.

  CCM_Preferences1
  Præference for at importere cache automatisk

  Få flere oplysninger om angivelse af cacheindstillinger i Arbejd med Adobe Bridge-cache.

 3. Vælg Rens cache for at slette cachen. Du kan bruge denne indstilling, hvis du mistænker, at cachen for en mappe er gammel eller skal regenereres (f.eks. miniaturebilleder og metadata opdateres ikke).

  • Du kan slette alle cachefilerne på din computer ved at vælge Slet alle lokale cachefiler. Denne indstilling er valgt som standard. Når du klikker på Næste, vises en advarselsbesked for at bekræfte handlingen.
  ManageCache_purge
  Advarselsmeddelelse
  • Du kan slette udvalgte cachefiler fra en specifik mappe ved at vælge Slet cache for en specifik placering. Klik på Næste, og vælg en mappe, hvorfra du vil slette filerne. Hvis mappen, du vælger til sletning af cachefilerne, er en mappe med den eksporterede cache, vises en dialogboks med en advarsel. Vælg en af følgende indstillinger i boksen:
   • Slet kun min cache: Sletter kun den lokale kopi af cachefilerne. De delte cachefiler påvirkes ikke. 
   • Slet cache for alle brugere: Sletter både delte cachefiler og lokale kopier af cachefilerne.
  • Vælg Medtag undermapper for at slette cachen for undermapperne.
  • Klik på Fortsæt.
  Purge_cache
  Advarselsmeddelelse
  • Hvis den mappe, du vælger til sletning af cachefilerne, ikke indeholder den eksporterede cache, vises en dialogboks med en advarsel.
   • Vælg Medtag undermapper for at slette cachen for undermapperne.
   • Klik på Annuller for at lukke dialogboksen.
   • Klik på Fortsæt for at slette den lokale cache.
  ManageCache_warning
  Advarselsmeddelelse

Hvilke tilladelser skal jeg bruge til at eksportere og importere en delt cache?

Hvis du eksporterer cachen, skal du have læse/skrive-adgang til hele lageret. Under eksporten forsøger Bridge at oprette en mappe med den delte cache, der indeholder cachen (miniaturebilleder, forhåndsvisninger og indekser), som andre brugere kan importere. Hvis du ikke har skriveadgang, kan du ikke oprette mappen med den delte cache.

På samme måde kan du kun importere eller sikre automatisk import af cache for mapper, som du har læseadgang til. Hvis du ikke har læseadgang til mappen, kan Bridge ikke læse mappen med den delte cache og få adgang til den delte cache.

Begrænsning

Med Bridge CC 2019 skal du starte en eksport for at opdatere den delte cache til et lager, eller du kan også bruge Bridge SDK til at planlægge eksporten.

Men hvis mængden af tilføjelser eller sletninger af filer til et lager er høj, hvilket medfører rod på disken, kan eksporten blive langsom. 

Fejlscenarier

Bridge stopper eksporten og viser en fejlmeddelelse i følgende tilfælde:

 • Disken er fuld: Hvis disken eller netværksplacering fyldes under generering af cache.
 • Ingen læse- eller skriveadgang: Hvis du ikke har adgang til mappen, du forsøger at eksportere.
 • Netværksproblem: Hvis netværket er nede, og eksporten er i gang fra en netværksplacering.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår bør jeg ikke bruge funktionen med delt cache i Bridge?

Hvis du har filer på den lokale maskine, og du er den eneste bruger, der arbejder med disse filer, er det ikke nødvendigt at oprette og eksportere en delt cache. Du kan søge efter filer i Bridge, og den eksisterende cachemekanisme i Bridge kan generere cachen for filerne.

En delt cache er kun nyttig, hvis aktiverne er i et samarbejdsmiljø, og flere brugere arbejder på dem. 

Hvordan kan jeg automatisk importere en delt cache?

Når du gennemser en mappe med en delt cache, registrerer Bridge automatisk tilstedeværelsen af mappen med den delte cache og kopierer indekser, laver miniaturebilleder og forhåndsvisninger i mappen med den cache. Som standard er den automatiske importfunktionen aktiveret. Du kan deaktivere automatisk import ved at fjerne markeringen i Importer automatisk cache fra mapper, når det er muligt i dialogboksen Indstillinger > Cache.

Hvor kan en delt cache findes?

En delt cache genereres i samme mappe, hvor dine filer er. Når du eksporterer cache til en delt mappe, opretter Bridge en mappe for den delte cache (.BridgeSharedCache) i den overordnede mappe og alle dens undermapper. Cachefilerne (miniaturebilleder for 256, 1024, forhåndsvisning i fuld størrelse og indekseringsoplysninger) for de respektive mapper er oprettet og gemt i mappen med den delte cache.

Hvor er en importeret cache?

Den importerede cache findes på følgende placering på en lokal maskine efter import: 
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bro\SharedCache

Placeringen for mappen med den importerede cache kan ikke ændres.

Bliver cachen forældet, når de faktiske filer opdateres på netværket?

Ja, den eksporterede cache (der er i mappen) bliver forældet, og det anbefales at eksportere cachen igen.

Mister jeg mine opdateringer, hvis jeg importerer et forældet cache?

Hvis du importerer en forældet delt cache, registrerer Bridge, at filen er blevet opdateret og opdaterer automatisk den importerede cache på din lokale maskine.

Bridge registrerer og opdaterer en delt cache
Bruger B importerer cachen fra mappen med den delte cache (eksporteret af bruger A) | Bruger C opdaterer de oprindelige filer på netværket, som den delte cache findes for | Bridge på bruger B's system registrerer en forældet cache og opdaterer automatisk den lokale kopi

Hvornår geneksporterer jeg en delt cache?

Efter eksport af en delt cache, og hvis du tilføjer nye filer eller ændrer eksisterende filer, skal du eksportere den samme mappe igen. Under geneksport eksporteres kun cachen for nye eller ændrede filer. 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online