Automatisk perspektivkorrektion i Camera Raw

Brug af forkert linse eller kamerarystelser kan resultere i, at perspektivet i billedet bliver vippet. Perspektivet kan blive forvrænget, og det er mere tydeligt på fotografier med mange lodrette linjer og geometriske former.

Adobe Camera Raw har fire Upright-tilstande, som kan bruges til automatisk at rette perspektivet ─ automatisk, lodret, niveau, fuld ─ og en Guided-tilstand. Når du har anvendt en Upright-tilstand, kan du justere billedet yderligere ved manuelt at ændre de tilgængelige skyderbaserede transformeringsindstillinger.

Bemærk:

Du anbefales at anvende alle tilgængelige objektivkorrektionsprofiler til din kamera- og objektivkombination, før du anvender en af de fem Upright-tilstande. Anvendelse af objektivkorrektionsprofil klargør billedet til bedre analyse for forvrængningskorrektion.

Manuel korrektion af linseforvrængning ved hjælp af Upright-forudindstillinger

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn en Camera Raw-fil.
  • Med et åbent billede i Photoshop skal du klikke på Filter > Camera Raw-filter.
 2. (Valgfrit) I dialogboksen Camera Raw skal du navigere til panelet Linsekorrektioner. På fanen Profil skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver linseprofilkorrektioner.

  Bemærk:

  Aktivering af linseprofilkorrektion på basis af din kamera- og linsekombination anbefales kraftigt før behandling af fotoer med Upright-forudindstillinger.

 3. Naviger til panelet Transformer. I dette panel er der fem tilgængelige Upright-tilstande. Klik på en tilstand for at anvende korrektionen på fotoet.

  Automatisk Anvender et afbalanceret sæt af perspektivkorrektioner.

  Niveau Anvender perspektivkorrektion for at sikre, at billedet har korrekt niveau.

  Lodret Anvender niveau og korrektion af lodret perspektiv.

  Fuld Anvender niveau-, lodrette og vandrette korrektioner.

  Guided Giver dig mulighed for at tegne to eller flere hjælpelinjer på dit billede, så du kan tilpasse perspektivkorrektionen. Sådan gør du:

  1. Tegn hjælpelinjerne direkte på dit foto for at angive, at billedets funktioner skal justeres med vandrette eller lodrette akses.
  2. Når du har tegnet mindst to hjælpelinjer, transformeres fotoet interaktivt.

   

  Guided Upright i Camera Raw

  Bemærk:

  Hvis du, mens du afprøver de fem Upright-tilstande, markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver linseprofilkorrektion (Linsekorrektion > Profil), skal du klikke på linket Opdater under knapperne med Upright-forudindstillinger.

  Panelet Transformer i Camera Raw
  Vælg en Upright-tilstand, og foretag yderligere justeringer med skyderne

 4. Cirkuler gennem Upright-tilstandene, indtil du finder den indstilling, du vil bruge.

  Bemærk:

  Alle fem Upright-tilstande korrigerer og håndterer forvrængnings- og perspektivfejl. Der er ingen anbefalet eller foretrukken indstilling. Den bedste indstilling varierer fra foto til foto. Du kan eksperimentere med de fem Upright-tilstande, før du vælger den bedst mulige Upright-tilstand til dit foto.

 5. Ud over de automatiske indstillinger for korrektion, kan du også manuelt justere perspektivet for et foto. Brug skydeknapperne til at finjustere perspektivkorrektioner ─ Lodret, Vandret, Roter, Synsvinkel, Skaler, X-forskydning, Y-forskydning.

Eksempelbilleder

Billede uden korrektion (venstre), billede med Auto-korrektion (midten) og billede med Niveau-korrektion (højre)

Billede uden korrektion (venstre), billede med Lodret-korrektion (midten) og billede med Fuld-korrektion (højre)

Adobe-logo

Log ind på din konto