Rotation af billeder

 • Klik på knappen Roter billede 90° mod uret (eller tryk på L).
 • Klik på knappen Roter billede 90° med uret  (eller tryk på R).

Bemærk:

Ved hjælp af kommandoerne i menuen Rediger kan du også rotere billeder i Adobe Bridge uden at åbne dialogboksen Camera Raw.

Rette billeder op

 1. I dialogboksen Camera Raw skal du vælge billedopretningsværktøjet   . Du kan også trykke på tasten A.

 2. Træk opretningsværktøjet i eksempelbilledet til den vandrette og lodrette grundlinje.

Bemærk:

Beskæringsværktøjet bliver aktivt straks efter, at du har brugt opretningsværktøjet.

Ret billeder op automatisk

Du kan rette billeder op automatisk på en af de tre følgende måder:

 • Dobbeltklik på Udretningsværktøjet () i værktøjslinjen.
 • Markér Udretningsværktøjet, og dobbeltklik et sted på eksempelbilledet.
 • Hvis du trykker på kommandotasten (Mac OS) eller Ctrl-tasten (Windows), mens beskæringsværktøjet er markeret, kan du skifte midlertidigt til Udretningsværktøjet. Nu skal du så dobbeltklikke hvor som helst på eksempelbilledet.

Beskæring af billeder

 1. I dialogboksen Camera Raw skal du vælge beskæringsværktøjet (eller trykke på C).

  Du kan begrænse beskæringsområdet, der bruges som udgangspunkt, til et bestemt størrelsesforhold ved at holde museknappen nede, mens du vælger beskæringsværktøjet  og vælger en indstilling i menuen. Hvis du vil anvende en begrænsning på en tidligere anvendt beskæring, skal du holde Ctrl nede og klikke (MAC OS) eller højreklikke (Windows) på beskæringen.

 2. Træk eksempelbilledet for at tegne boksen med beskæringsområdet.
 3. Hvis du vil flytte, skalere eller rotere beskæringsområdet, skal du trække området eller dets håndtag.

  Bemærk:

  Du kan annullere beskæringen ved at trykke på Esc, mens beskæringsværktøjet er aktivt, eller klikke på og holde knappen til beskæringsværktøjet nede og vælge Ryd beskæring i menuen. Du kan annullere beskæringen og lukke dialogboksen Camera Raw uden at behandle Camera Raw-billedfilen ved at klikke på knappen Annuller eller fravælge beskæringsværktøjet og trykke på Esc.

 4. Når du er tilfreds med beskæringen, skal du trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Det beskårne billede skaleres, så det fylder eksempelområdet, og linket til indstillinger til arbejdsforløb under eksempelområdet viser billedets opdaterede størrelse og mål.

Korriger røde øjne

 1. Zoom billedet ind til mindst 100 %.
 2. Vælg værktøjet til fjernelse af røde øjne på værktøjslinjen ().

 3. I det højre panel skal du vælge Røde øjne eller Dyreøjne fra pop op-menuen Type.

 4. Træk en markering i fotografiet rundt om det pågældende øje.

  Camera Raw tilpasser markeringen, så den passer til pupillen. Du kan justere markeringens størrelse ved at trække i dens kanter.

 5. I indstillingerne for værktøjet under Histogram skal du trække skydeknappen Pupilstørrelse mod højre for at øge størrelsen på området som skal korrigeres.
 6. (Kun til korrigering af røde øjne på billeder af kæledyr) Hvis du vil, kan du vælge Tilføj naturlig lysreflektion. En naturlig lysreflektion giver et spejlende højlys i billedet af et øje.

 7. (Kun til korrigering af røde øjne på billeder af mennesker) Træk skydeknappen til at gøre billedet mørkere til højre for at gøre pupil-området inden for markeringen. og iris-området uden for markeringen mørkere.

 8. Fravælg Vis maske ,hvis du vil deaktivere markeringen og kontrollere din rettelse.

  Bemærk:

  Skift mellem flere påvirkede øjeområder ved at klikke på markeringen.

Fjernelse af pletter

Med pletfjerningsværktøjet  har du mulighed for at reparere et markeret område i et billede med en stikprøve fra et andet område.

 1. Vælg pletfjerningsværktøjet på værktøjslinjen.
 2. Vælg en af følgende muligheder i menuen Type:

  Reparer

  Tilpasser teksturen, belysningen og skyggerne fra det område, hvor der er indsamlet farve, til det markerede område.

  Klon

  Anvender det billedområde, hvor der er indsamlet farve, på det markerede område.

 3. (Valgfrit) I indstillingerne for værktøjet under Histogram skal du trække skydeknappen Radius for at angive størrelsen på området, som pletfjerningsværktøjet skal påvirke.
 4. Flyt pletfjerningsværktøjet ind i billedet, og klik på den del af billedet, der skal retoucheres. Der vises en rød-hvid stiplet cirkel over det valgte område. Den grøn-hvid stiplede cirkel angiver det område af fotografiet, der er brugt til at klone eller reparere.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive det område, der skal hentes farve fra, skal du trække inden i den grøn-hvide cirkel for at flytte den til et andet område af billedet.
  • Hvis du vil angive det markerede område, der skal klones eller repareres, skal du trække inden i den rød-hvide cirkel.
  • Hvis du vil justere cirklernes størrelse, skal du flytte markøren over kanterne på hver cirkel, indtil den ændrer sig til en pil med to markører, og derefter trække for at gøre begge cirkler bredere eller smallere.
  • Hvis du vil annullere handlingen, skal du trykke på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS).

Gentag denne fremgangsmåde for hvert billedområde, du vil retouchere. Hvis du vil fjerne alle eksempelområder og starte forfra, skal du klikke på knappen Slet alle i indstillingerne for værktøjet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online